Obrazy na stronie
PDF
ePub

Vinon loquaturos meum opera ho. Anuphona. Eccevenio.

De vultu tuo iudicium meum pro- ritgloria tua. deat:oculi tui videantæquitatem.

In Aduentu. Antiphona. I robafti cor meum, & visitasti no- Rex noster adueniet Christus,quem Ete:igne me examinasti,&non estin- Iohannes predicauit agnum efle ven uenta in meiniquitas.

turum. minum:propter verba labiorum tuo Perannuni. Antiphona. rum egocuftodiui vias duras. Propter verba labiorum

tuorumego Perfice gressus meos in semitis tuis: custodiui vias duras. yțnon moueantur vestigia mea. Antiphona. Diligam te. Egoclamaui,quoniam exaudistime Etnonreperitur in pfalmo:quod Deus:inclina aurem tuam mihi, & femperfit

, quando Antphone cxaudi verba mea

incipità primo verfu pfalni ps. 1172 Mirifica misericordias tuas:qui sal

lligam te Domine fortitudo uos facis fperantesin te.

mea: Dominus firmamenA refiftentibus dexteræ tuæ custodi tum meum,&refugium mc me:vtpupillam oculi.

um,&liberator meus. Sub vmbra alarum tuarum prote- Deus meus adiutor meus: & sperageme à facie impiorum:qui me af- boin eum. Hixerunt.

Irotector me,&cornu falutis meæ: Inimici mei animam meam circun- &susceptor meus. dederunt, adipem suum concluse- Laudansinuocabo dominum:&ab runtos eorum locutum est super- inimicismeissaluus ero. biam.

Circundederunt me dolores mortis. Proijcientes me nunc circundede- &torrentes iniquitatis conturbauerunt me:oculos fuos ftatuerunt de- runtme. clinarein terram.

Lolores inferni circundederüt me: Susceperuntme, ficutloo paratus ad præoccupauerút me loquei mortis. prædam:&ficutcatulus leonis habi- In tribulationemea inuocaui domitansin abditis.

num:&ad Deum meum clamaui. Exurge Domine , præueni eum,& t exaudiuit de templo sancto f10 fupplanta eum:eripe animam meam vocem mcam:&clamor meus in con ab impio, framcam tuam ab inimi- fpectu eiusintroiuitin aures eius. cis manus tuæ.

Commota eft & contremuit terra: Dominçà paucis de terra diuide eos fundamenta montium conturbata in vita eorum: de absconditis tuis funt,&commota funt, quoniamiraadimpletus eft venter eorum. tus eft eis. Saturati suntfilijs:&dimiseruntr fi fcendit fumus in ira eius,& ignis liquias suasparuulis suis.

à facie eius exarsıt: carbones succenfi Igoautem iniustitia apparebocon- suntabeo. fpectui tuo:satiabor cum apparuc- nclinauitcælos, & defcendit:&ca

[ocr errors][ocr errors]

rarum.

ligofubpedibus eius,

dum iuftitiam meam, & fecundum Erascendit super Cherubim,& vola puritatem manuum mearumin con uit volauit super pennas ventorum. specttu oculorum eius. Etposuittenebras latibulú suũ,scir- Cum sancto sanctus eris:&cum viro cuitu ei tabernaculú ei':tenebrosa innocente innocens eris. aquain nubibus aeris.

Etcum electo electus eris:&cumper Pręfulgore in conspectu eíus nubes uerfo peruerteris. tranfierunt: grando, & carbones Qñ tuppľm humilēsaluũfacies:& ignis.

oculos superborum humiliabis. E tintonuit decelo dominus,& altif Quoniam tu illuminas lucernam fimusdedit vocem suā:grādo, &car- meam domine: Deus meus illumina bones ignis .

tenebras meas. Et mifit fagittas suas, & dissipauit Omin te eripiar a tentatione: &in eos:fulgura multiplicauit,&contur- Deo meo transgrediar murum. bauit eos.

Deus meus impolluta via eius, eloqa Etapparuerunt fontes aquarum:& dñiigne examinata:protector estom reuelata sunt fundamenta orbis ter- nium sperantium in fe.

Qřquis Deuspter dñm;autas De Abincrepatione tua domine:ab in- præter Deum noftrum. spirationespiritusiræ tuæ.

Deusqui præcinxit me virtute:&po Milit de summo,&accepitme:&al suitimmaculatam viam meam. sumplitmede aquis multis. Qui perfecit pedes meos tanquam Eripuit medeinimicis meis fortissi- ceruorum, & super excelsa ftatuens mis, &abijsqoderüt me:quoniam me. confortati suntsuperme Qui docet man' meas ad præliú:& Præuenerunt me in die afflictionis pofuifti vt arcūæreūbrachia mea. meę:&factus est Dominus protector Etdedisti mihi protectionem falu

tis tuæ:& dextera tua suscepit me. E teduxit mein latitudinē:faluú me Etdisciplina tua correxit mein finē: fecit,quoniam voluit me.

& disciplina tua ipsa me docebit. E tretribuet mihi dñs fmiuftitiâme- Dilatastigreffus meos fubtus me:& am:&fecundum puritatem manu- non suntinfirmata vestigia mea. um mearum retribuet mihi, Persequarìnimicos meos,&compre Quia custodiui vias domini; nec im- hendam illos:&non conuertar, dopiegeflia Deo meo.

nec deficiant.
Quoniam omnia iudicia eius in con Confringam illos, nec poterunt fta-
Ipectu meo:&iustitias eius non repu re:cadentsubtuspedes meos.
lia me,

Etpræcinxifti me virtụtead bellum:
Etero immaculatuscum eo: & ob- &supplantafti insurgétesin mesub-
ser uabo meabiniquitate mea. tüsme.
Et retribuet mihi Dominus fecun- Et inimicos meos dedisti mihi dor-

sum:

meus.

1

sum:&odientes medisperdidisti. V. Surrexit dominus verè,haleluiah. Clamauerunt,nec erat qui saluos fa- . R. EtapparuitSimoni, haleluiah. ? ceretad dñm,nec exaudiuit eos. Pfnf. fec. Etnenosíducasītêtatio Etcóminuã eos

, vtpúlyerćante faciē në Bi-Sedlita nos à malo. Absolo. xét:vtlutum platearum delebo eos. T Plio

pictas&mificordia nos adiu pūli.constitues meincaputgentium. gnatin

fæcula sæculorum. Amen opuloquénõ cognoui

, seruiuit mi- . Iube dốne benedicere. Bñdiétio. hisinauditu aurisobediuit mihi. Deus Pateromnipotenssit nobispro

ilijalieni mentitisuntmihi:filijalie pitius & clemens. R. Amen. niinueterati sunt; &claudicauerunt Proquinta lectione Benedictio. à femitis suis.

Christus perpetuæ det nobis gaudia iuitdñs& benedictus Deus meus: vitæ. X. Amen. & exaltetur Deus falutismeæ.

Provj. lectione Benedictio. D eus qui dasvindiētas mihi, & fub- Ignem fui amoris accendat Deus in dis populos meos sub me liberator cordibus nostris. F. Amen. meus de inimicis meisiracundis. IN TERTIO NOCT. Et ab insurgentibus in me exaltabis In Aduentu.Ana Gabrielangelus

. me:a viro iniquo eripies me.

Perannum.Aña: Non funt loqueta. Propterea confitebor tibi í nationi- Tempore Paschali. Antiphona. bodne:&nomini tuo pfalmú dicam. Haleluiah.Noliflere. Pfalmus 18. Magnificans salutes Regis

eius, &fa ciens mifericordiam Chrifto fuo Da Capela marrantgloriam Dei:&o

pera manuum cius annunciat uid;&femini eius vsq; in fçculum. firmamentum In Adučtu. Aña. Ecce venio cito, & Dies diei eructat verbum:&nox nomerces mea mecumē, dicit dñs: dare etiindicatscientiam. vnicuiquefecûdúvpasua . ¥. Emitte Non sunt loquelæ neque sermones

: agnum Dñedominatorem terræ. B. quorum non audiantur voces eorú. Depetradefertiad montem filięSio. In oém terram exiuit sonus eorum: Perännum:Aña. Diligam te domine &infinesorbis terræverba corum. virtus meay. Quoniam tu illuminas In sole pofuit tabernaculum suum: lucernam meam domine. Bi Deus & ipfe tanquam fponfus procedens meusillumina tenebras meas. dethalamosuo. In Quadr.y. Scapulisfuis obumbra- Exultauit vtgīgasad currendam via bittibi.R. Etsubipennis ei' fperabis. a fummocelo egressio eius. Tempore Pailionis.p. De ore leonis Etoccursus eius vfquead fummum libera me Domine.Bi. Et à cornibus cius:nec est, qui se abscondata calovnicornium humilitatem meam. ; reeius. Tempore PafchaliAña. Haleluiah. Lex domini immaculata conuertés Quem quærismulier? haleluiah, vi- animas:teftimonium domini fidele, uentem cũ mortuis, haleluiah, haľahi fapientiam præstansparuulis.

Iuftitiz

[ocr errors]

I ustitiæ dñirectælætificãtescorda:autem surreximus,& erecti sumus.
ceptūdñilucidū,illuminans oculos. Dñe saluum fac Regem : & exaudi
Timor dñiscúspmanēsí sclin scfi:iu nosin die,qua inuocauerimus te.
dicia dñivera iustificata í semetipfa. In Aduétu. Aña: Maria dixit, Putas
Desiderabilia supaurū&lapidéptio qualis eft ifta falutatio: qacõturbata
sű multú:& dulciora sup mel&fauũ. estaža mea:&qaparitura sum Regę,
Etenim feruus tuuscuftoditea:in cu qui clauftrum virginitatis meæ non
Itodiendis illis retributio multa. violabit? Ama. In Aduentu:
Deli&ta quis intelligit?aboccultisme Perannum.Aña Exaudiat te dñsin
ismüdame, &abalienis parce seruo dietribulationis. Aña, Dñe.Pfals.20

Ominein virtute tua lætabitur

[ocr errors][ocr errors]

Simei nõfuerít dñati, túcínaculat D Rex:&fuper falutare tutumu

[ocr errors]

ero:&emūdabor à delicto maximo. xultabit vehementer.
Eterunt,vtcomplaceat eloquia oris Desideriúcordis ei'tribuisti ei &vo
mci:&meditatio cordis mei in con-- lutate labiorü eius nó fraudasti eum.
fpectu tuosemper
.

Qñ præuenisti eum in benedictio-
D ñeadiutor meus:&redéptor me' nibus dulcedinis:pofuifti i capite ei!
In Aduētu.Aña. Gabriel angelus lo coronam de lapidepretioso.
cutus estMariæ,dicés:Auegra plena, Vitam petijt à te:&tribuisti eilongi
Dñstēcũ:bñcdicta tuinter mulieres. tudinem dierum in fæculum,&in lę
Aña. Maria dixit. Perannum. Aña. culum sęculi.
Nõsuntloquelæneq; sermones,quo Magna etgloria eius in salutari tuo:
rum non audianturvoces eorum. gloriam & magnum decorem impo
Antiphona. Exaudiat. Plalmus 16. nes super eum.

Xaudiat te dñsin die tribulatio- Qñdabis eumin benedictionem in

.

[ocr errors]

i

Mittat tibiauxilium desancto:&de gaudio cum vultu tuo,
Sion tueatur te.

QmRex fperatin dño:&in miseri-
Memorfitomnis facrificij tui:&hocordia altislimi non commouebitur.
locauftum tuum pinguefiat. Inueniatur manus tua omnibus ini
Tribuat tibi fecundum cor tuum:& micis tuis:dextera tua inueniat om--
omneconsilium tuum confirmet. nes qui te oderunt.
Lætabimurin salutarituo:&inno Pones eos vtclibanūjgnis, in têpore
mine Dei noftri magnificabimur. vultus tui:dominusin ira sua contur-
Impleat dñsoéspetitiões tuas:núcco babit eos,& deuorabit eosignis.
gnouiqñ laluū fecit dñs Chêm suũ, Fructum eorum de terra perdes: &
Exaudiet illum de cælo fancto fuo: femen eorum à filijs hominum.
in potentatibus salus dexteræ eius. Quoniam declinaueruntin te mala:
H'i in curribus &hi in equis nosaut cogitaueruntconsilia, quæ non po-
in note dñi Dei noftri inuocabimus. tueruntstabilire.
I priobligatisunt,&ceciderunt: nos Qñpones eos dorsum: in reliquijs

[ocr errors]
[ocr errors]

tuis præparabisvultum eorum. tñ(exceptofeltossinnočaulu zõ ve Exaltare dñe in virtute tua: cantabi- niệzéi Dnica) à Pafchatevlad6dmus& pfallemus virtutes tuas. uentum,&a Neuitate Dni vigad

Aduentu.Antiphona. In Aduen Septuage In Aduétua, &à Sepiga tu summi Regis mudétur cordà ho- ge.vfq; ad Paschanon dinisi in feftis: minū, vtdignèambulem'in occursū à Paschate verò vfq; ad Pētec.dregi : illius,qa ecce veniet,& no tardabit. ferialioffő, excepia feriaij. Rogat.oV. Egrediet Dñs de loco sancto suo. . nu.Aliotpenüquã drin feriali offo. Fe. Veniet

, vt faluet populum suum. Quando verò non dicitur, eius logo Per annum.Ana. Dominein virtute dinonü,aut tertium Refpõlosun. tua lætabitur Rex.. Exaltare domi Hymnus SS. Ambro.& Auguftini nein virtute tuas Cantabimus, & T EDeum laudamus: re Dominú thQuadragesi.$. Scuto circundabit TexternūPatré:oísterra veneratur. teveritas eius. Non timebis à timo T ibiomnesAngeli: tibi cæli,&vnirenocturno.

uerfæpotestates. Temperepalionis. *. Nepcrdas cũ TibiCherubim&Seraphim:incella impijs Deusanimam meani. R. bili voceproclamant

.. Etcum viris fanguinum vitâ meam. Sanctus

, Sanctus, Sanctus:Dominus Tenipore Paschali.Aña. Haleluiah. Deus Sabaoth. Noli flere Maria, haleluiah, resurre- Pleni suntcęli &terra: maiestatisglo ·xitdñs halah, halab.x. Gauifisuntdiriæ tuæ.

scipuli,Háláh.R2. Viso dño, halah. I egloriofus Apostolorum chorus -Pinr.lecret. y. Etne nosinducasin I epphetarum laudabilis numerus

. tentationé.B. Sedlibera nosà malo. I emartyrũ cãdidat laudátexercit. Abfolutio..

T

eper orbem terrarum: fancta cófiVinculispeccatorum noftrorú tetur Ecclesia.

absoluat nosomnipotens&mi Patremimmenlæ maieftatis, fericors dominus.B2

. Amen. Venerandū tuūverű, &vnicú filiū. lube domnebenedicere. Sanctú quoq; paraclitum Spiritum. Benedictio.

T

urexgloriæ Christe: Euangelica lectio fit nobis falus, & Iu patris sempiternus esfilius. Protectio. R. Amen.

T

uadliberandú suscepturus homiProoctaualectione Benedictio. nem: nő horruiftivirginis vterum. Diuinum auxilium maneat femper Tudeuicto mortis aculeo:aperuisti nobiscum. Rt. Amen.

credentibus regna coelorum. - Pronona lectione Benediétio. Tuaddexteram Dei fedes:in gloria Ad societatem ciuium supernorum Patris. pducatnos Rex Angelorú. Bé Amé. ludex crederis esseventurus.

Seque:Fiymisiero di poít vlti Te ergo quæsumus tuis famulissubmãLcctiončinoibus Dñicis feftis ueni, quos stioso sāguine redemisti.

terna

[ocr errors]

A

[ocr errors]
[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »