Obrazy na stronie
PDF
ePub
[merged small][ocr errors]

diues, & pauperBs. Ite obuiam ei, & rario,&ficutciuitasquę vastatur Nisi

Dominica prima
Pro qualitate criminis,

principes veftras,& eleuamini portæ Sed cum beatiscompotes,

æternales, &introibit rex gloriæ, tuo Simus perennes cælibes

. Qui regnaturus esīpopulo Israel. ¥'. Laus,honor virtus,gloria

Gloria patri,&filio, & fpiritui fácta. Deo patri,&filio,

Deinde repetir:. Afpiciens à longè.

vsqueady. Quique terrigenæ. In fæculorum fæcula.Amen. Hoc non diciper Hebdomadam Inj noctAn.Veniet eccerex excelso. V. Iube domne benedicere. Bno. ps. Beatus vir. cũrel.yt in Psal, fol.2. Vnigenitus Dei filio nos benedicere

, Posty in quolibeticct.di Přnr.sec. &adiuuare dignetur. T.: Añ. Lc.ij. vsq; ad y. Et nenosinducasītêtatio

V Agenti peccatrici,populogra né, Bu Sedlibera nosà malo. Re: Añ. ui iniquitate, semini nequam,

ABSOLVTIO. filijssceleratis:dereliquerútdominū,
Xaudi dñe lefu Chře pcesseruo- blasphemauerunt sanctum Israel, ab

rūtuorú,& miserere nobis, q cũ alienati sunt retrorsum. Sup quo per Pfe,& Spūlácto vịuis,&regnass scla cutiam vos vltra,addentes præuarica fclorurt Añ.V. lubedomnebene- tionem?Omne caputlāguidú,&om dicere. Bño. Benedictione perpetua necor mærens, à planta pedis vsque benedicatnospateræternus. Añ. adverticem non eft in cofanitas. Vul Incipit liber Ilaiæ prophetæ, Lect.j. nus,&liuor,&plaga tumens non eft

Iso IsaiæfilijĀmos,quaviditsu circumligata, nec curata medicami

pludā,&Ierufalé,in dieb'Ozię ne,nequefota oleo. Joathā, Achaz&Ezechięregūluda. visu noctis, & eccein nubibus cæli fiAuditecçli,&aurib°pcipe terra,qñ lius hossveniebat:& datum est ei redñslocut est.Filios enutriui,&exal, gnum,&honor. Etoīspopulus, tritaui:ipsiautēspreuerunt me.Cogno- bus,&linguæ feruient ei... Potestas uitbos poffeffórēsuũ,&alinopresepe eius, potestasæterna,quçnon auferet dñi sui:Israelaūtmeno cognouit

, & &regnú ei' qd no corrúpet.Etoíspo populo me'nō intellexit.TuaūtDñe, pul',trib°.V. Jube done benedicere. miserere nobis.Rs. Deogratias. Bño. Spiritus sancti gratia illuminet

Sicfemp terminanflectiones, nisi sensus,&corda nia. . Amé, Lec.ij. literlignent . R. Aspiciés à lógè ecce

I

Erra veftra deserta, ciuitates vevideo Dei potētiáveniētē, &nebulá ftræsuccenlçigni.Regionem ve totā terrā tegentē.* Ite obuiã ei,& di- stracorāvobis alieni deuorát,&delo cite: Núcia nobissi tu es ipse,* Qui labiturficutivastitate hostili. Et dere regnatur'esípopulo Ifrael.¥. Quiq; linquetur filia Sion vt vmbraculum terrigeng,&filij hominú,fimul ivnú in vinea,& ficuttuguriū in cucumedicite.. Qui regis Israel

, intêde, qui dominus exercituum reliquisset nodeducis velutoué lofeph.B2

. Nuncia bissemē,quafi Sodoma fuiffemus,& nobis si tu es ipfc: 1. Tolliteportas quasi Gomorrhasimiles effemus.

[ocr errors]

V

1

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

12. Missus eftGabrielangel'ad Mariã trideditum,aut curissæcufarib’inue
virgine,despălată Iofeph, nunciās ei niatimplicatū. Quotidiano enim, di
verbu:&expauescit vírgode lumine lectislimi,experiméto,pbat,pot satie
ne timeas Maria,suenistigratiã apud tateaciem mentisobtundi ciborum
Dám, * Ecce cöcipies,&paries,&vo nimietate vigorēcordis hebetari: ita
cabit altiffimi fili.Dabitei dñs Devt delectatio edēdi etiam corporum
fedeDauid Prisei',&řgnabitídomo contraria sit saluti,nisi ratio temperā
lacobiæternū.Ecce.Glia.Ecce cõci- tix obsistatillecebrę, & quod futurú
pies. Sicfemper dr Gloria patri. infi- estoneri, fubtrahat voluptati

.
nevitimi Resposorijcuiuslibet nošt. R. Saluatorem expectamus dominū

Ginij noctAña. Gaude,&lætare. Iefum Christū,* Quireformabit cor
cumrel.vtin pfalt

. folio 4 Absolutio. pushumilitatis nostre configuratum
Plius pietas,&misericordia nosad corporiclaritatis fuæ. ¥. Sobriè,& iu

juuet, quicum Pře,&Spū sető vi- ftè,& piè viuamus in hoc fæculo, exuit,&regnatin scla sclorum. Bl. Añ. pectantes beatam spem,&aduentum

. Iube done bñdicere. Bno. Depř gloriæ magni Dei. Qui reforma.
opsfitnobis,ppitio,&clemēs. D:Añ. X. Iube domne benedicere.

Sermofanéti Leonis Papæ. Bño. Ignem fuiamorisaccēdatDeus
Serm.8.delciunio 10.menlis & Elee in cordibus noftris. Ez. Amen. Li,
mofynis.
CM
Vm deaduentu regni Dei,&de Q Yamuisenimsine asa nihil caro

defideret,&indeaccipiat sensus,
mundi fineactpum, discipulos vnde fumit,&motus: eiusdem tamē
suos Saluatorinftrueret, totāớ; Eccle eftanimæ,quædam sibi subditę nega
siásuāi Apfissuiserudiret:Cauete,in resubftantiæ, & interiori iudicio, ab
9t,ne forte grauéicorda yra crapula, inconuenientibus exteriora frenare,
& ebrietate,&cogitationib? fæculari vtàcorporeiscupiditatibus fepius lis
b'.Quodvtiq;pceptú,dilectissimi,ad bera,inaula mentis poffit diuinæ va-
nosspecialius pertinere cognoscim', care sapientiæ:vbioi strepitu terrena
quibusdenunciatus dies, etiam fi est rūsilente curarum, in meditationib?
occultus, non dubitatur esse vicinus. fanctis,&in delicijs læteturæternis.

Aue Maria,gratia plena;Dñsteca R.Obsecrodomine, mittequem mil *Spiritus

sanctus superueniet in te,& surus es:vide afflictionem populi tui. viri' altissimi obumbrabit tibi:quod Sicutlocutus es veni. Etlibera nos. enim

ex te nascetur sanctum, vocabit . Qui regis Israel intende, quidedu
filius Dei.$. Quomodo fietistud,qñ cis velutouemloseph;qui sedes super
virum nõ cognosco?&respõdésAn- Cherubim.Sicut, Gloria patri.Etli.
gele dixit ei. Spūs. . Iube domne be-. In iij.noctur.Aña. Gabriel Angelus.
nedicere. Bño. Christo perpetuę, det cum reliquis,vtin Plalterio. folio 6.
nobisgaudia vitæ. B.Amen. Létv.

Absoluuio.
Dcui'aduētú oém hoíem cóue Vinculis peccatorum noftro-
A
nitpræparari,nequéquã aut vē

A

rum abfoluat nos omnipo-B.R. N.

Hij

tens

[ocr errors]

Hom. 1. in

Euāg.

Dominica prima tens & mifericors dominus. RAñ. modoaudistis,adiūxit:Erunt signai v.lube domne benedicere. Sole,&Luna,&Stellis:&īterris pref Benediétio Euangelica lectiofitno- fura gētium præ cõfusionesonit' mabis salus,&protectio, B. Amen, ris,&fuctuum. Ex quibus profecto

*LectioS. Euangelij fm Lucam, omnibus alia iam facta cernimus,alia Sicsép pponiflco S.Euangelijante in proximo ventura formidamus. primālectioněde Homilia.Lec.vij. Px. Audite verbum Domini gétes:& T Nillo tpe:Dixit Ief discipulissuis: annunciateilludī finibus terræ: *Et Erūtsignai Sole,&Luna,&ftellis

. insulis,quæ procul sunt,dicite Salua& in terris pressura gētium. Et reliq. tor nofter adueniet. v.Annunciate, * Homilia sancti Gregorij Papæ. &auditū facite:loquimini,& clama

Ominus ac Rcdēptor nosterpa te.Etintulis. lube domne benedi

Katusnosinuenire desiderās, ie- cere. Dño Adsocietatēciuium super nescētēmundú,quæ mala sequantur norum pducatnosRexAngelorum, denunciat,vt nosabeius amore com Qă legituraliudeuangeliä сum Ho pescat,Appropinquántéeius termi miliz,di sequens. Per euangelica dinum quatæ percussiones præueniat, eta deleantur nostra delicta. R:An. innotescit,visi Deum metuereintr.- Prædicto ordine dñrAbfolutiones quillitate nolum':vicinūeiusiudiciú &Benediétiones, quandocunquefit vel percussionibus attriti timeamus. Officium nouem Lectionum. B. Ecce virgoconcipiet,&parietfi-- 4 Qnverò fit trium Lect. fi singulx lium,dicitdňs: Et vocabitur nomen tres Lectionesfunt de Scriptura, Abeiusadmirabilis,De'fortis

. Sup so solutio, & Endi&tiones primi Noet. liū Dauid,&fupregnū ei' fedebit in dnrij.& v.Ferię:Secundi Noctiij.& æternū.Et vocabit, Iube dönebñ- vj.Feriæ:Tertij Noctur.iij. Ferię, & dicere, Bño.Diuinú auxiliú maneat Sabba.omissa Bñoneante euágelium semp nobiscũ. Qnft Offiñ de Sãcto, cuiusloco drillenos benedicat, qui vel Sácta dr, Cuius, velQuorum fe- sinefine viuit,& regnat. Si aūtsingustum colimus,ipfe, vel ipfa, ipsi, vel læ tres Leétiões nõ lint de Scriptura. ipf«intercedat

, vel intercedantpro Absolutiones dñrcodéordine, bño nobisad dominum. Amen. nes verò vtiiij.Noct. Si fit de fancto: qQnfit Offm de Sáéta Maria Cuius Prima crit lllenos bñdicat. Secüda, festúcolim',ipsa virgovirginü inter- Cui°festő colimo.ij.Ad societaté. [.ix çedatpretebina de DiominancliEvan Namgentérite et interes H

gelij,quam modo vestra frater- re,plus iam in niis tpibus cernimus, nitas audiuit, paulo fuperius dñs præ quàmin codicibus legimus. Quòd misitdicés:Exurgetgéscótra gētē, & terræmot vrbes innumeras obruat, regnúaduersus regnú,& erunt terre- exalijs mundi partibus scitisquã fremotus magni ploca,& pestilentiæ,& quenter audiuimus, pestilentias fine fames.Etqbuldā interpofitis, hoc qd cessationepatimur.Signaverò in So

le,

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

IN

n&&colles fluétlac,&mel, hatahi Excitasõsdñe potētiá tuã,&veni:

1e,&Luna;& Stellis,adhucaptè mi- Omnes proindulgentin
nimèvidimo:sed qa,&hæc no longè Vocem demuscum lacrymis.
sint,exipfaiz,aerisimmutatione colli Secundò vtcum fulferit

,
gimo. Ex Ecce dies veniüt, dicit dñs, Mundumą; horror cinxerit,
&fuscitabo Dauidgermeiuftú, &re Nonproreatu puniat,
gnabit Rex,&fapiës erit, & facietiu- Sednospius tunc protegat.
diciú,&iustitiáiterra:*Ethoc est no Laus,honor,virtus,gloria,
mēquod vocabúteú. Dñs, iustons. Deo patri,&filio,
7. Indieb?illis

, saluabit Iuda,&Israel Sancto simul paraclito, habitabitcofidéter. Et hoc. Glia.Dñs In fæculorum sæcula. Amen. SAbhacDnica vfq;ad Natiuitatem Vox clamātisin deserto, parate viá Dni,&à Dnica Septuage.vfq; ad Pa- domini. R.Rectas facitesemitas eius. fcha, Dñicis diebo dřnonum R. quia Ad Bñs. Ava Spiritusfanet'in te deTe Deum.non dicitur, nifi in Feftis. scendet Maria:ne timeas, habebisin Ad Laudes,&per horas. Antiphona vtero filium Dei, haleluiah. Oratio. Nilla die stillabunt mõtes dulcedi

vtab imminētib°petórū nostrops, Dñsregn.7. Aña. Iucundarefilia rūpiculistemereamur ptegéte eripi, Sion,& exulta satisfilia lerľm, haľah, teliberāte saluari

. Qui viuis&reg.cú. ps. Iubilate.7. Aña. Eccedomin?ve qadj.ij.vj.&rix. AñædeLaudi.dni niet,&omnes Sancti eiuscum eo, & pordinean,quátta Aña prætermifu. eritin dieilla lux magna, haleluiah. Quod feruatin Dominicis Aduétus, ps. Deus Deus.7. Aña. Oésfitientes q['ci Hebdam, in feriali officio su-venitead aquas:quçritedñm dúinue munturex Dnica præcedenti,nisiad niri potest. Halah. Cáticu Bñdicite.8. Laudes feruipropriz Añæ.afiigaeni Ane Ecceveniet Propheta magnus, AdPrimă Hym.Jam lucisortoside

&ipserenouabitlerufale, haleluiah. re.g. Antiphona. In illa dic. Rom. čs. Laudate. 8.

Capitulum. ps Deusin nose. cumrel. deplalte.9. Ratres,Hora estiã nos de somno Capitulum.Regisæculorum.II.

surgere:núcenim ppiorestnrasa Robreue. Christefili Dei viui. *Miselus,quàm cum credidimus. Hymn'. rere nobis. Repetit. ChristefiliDei Oxclara ecce intonat,

viui,y..Qui venturusesin mundum.
V
Obscura quæq; increpat:

B: Miserere nobis. ¥. Gloria patri.
Pellantur eminus lomnia, R. Christefili Dei viui, miserere no--
AbæthereChriftus promicat. bis. V. Exurge Christe adiuuanos.
M ensiam relurgat torpida, R.Etlibera nos propter nomētuum.
Ouzforde extat laucia,

Sic di quotidie vsque ad Natiuita.
Sidusrefulgetiam nouum, Dni,etiamin Officio de Sanctis,prx-
Vttollatomnenoxium.

ters in die Conceptionis B. Mariæ. E fursum agnus mittitur,

Deinde Kyriceleison. Christe eleiLaxaregratis debitum,

fon. Kyrie eleison. Pater nf. Credo. B. R. N.

13

D. Amb,

H iij

1

[ocr errors]

1

Rom."

13

N

infra hebd.primam V. Et ego adredñeclamaui

, cūrelivt Maria,inuenisti enim gratiam apud Psalt... Ad Absoloné Cap. Lect. dñm:eccecocipies,&pariesfiliū,hal

. bre, Dñemiserere.q driDnicis

, &fe Oro. Excita quæsumus domine. rijs vfq; ad vigiliáNat.Dñi exclusive. Hym:Versic.&Riabre.huius Dñicę GAdij. Hym. Núcsancte. Aña. la- dicuntin alijs Dúicis, & Ferijs

Aduć cũdare.ps

. Legem pone. cũ ref: FERIA SECVNDA. Cap. Fratres,hora eft. R.br. Veniad Ad Matut.Inuitat. Regem venturű. liberādūnos Dñe Deus virtutum. Hym. Verbūsupernum

prod. fo.57. repe. Veniadliberādū nos,dñe Deus Aña. Dñs defensor. Dñsillumina virtutú y. Oftende faciētuā,&falui tio.cūrel. Psalt. 18. Pofty.&Přní. erim'.R. DñeDe'virtutű. y. Gliapa Absolones & Eñonesi hac &fequel tri,&filio,&fpiritui sancto. R. Veni boferijs, dărordine superi'descripto. ad liberādūnos, Dñe De’virtutum. Delsaia Propheta. Lectio prima. V.Timebuntgētes nomē tuum dñe.

L.

Auamini, mundi eftote auferte au.
R. Etoésregesterrægloriam tuam. malum cogitationumvestrarum
Sicrepetūrvioib°pbreuib'horarú. aboculis meis. Quiescite agere per--
· Advj

. Aña. Ecce dominus. Caplm. uerse,discite benefacere,quæriteiudi
Ox præcefsit, dies auté appro- cium, fubuenite oppreslo, iudicate

pinquauit,abijciamus ergoope pupillo,&defendite viduam.Etveni ra tenebrarü,&iduamur arma lucis te,&arguiteme,dicit dominus.Sifue R.br. Oftédenobis dñe, * Misericor- rintpeccata vestra vtcoccinú, quasi diátuā. Oftede. V. Etfalutare tuũ da nix dealbabunt &fifuerint rúbrasi. nobis. Misericordiã. G liap. Oftéde. cutvermiculus, velut lana alba erút

. V. Memêtonfidñeibeneplacitopo- R. Suscipe verbūvirgo Maria, quod pulitui.lx. Visita nos in salutari tuo. tibià dño perangelum transmislum Adix.Aña. Ecceveniet.Capitulum. eft:concipies;&paries Deum pariter

Icut in die honeftè ambulemus, & hominem Vtbenedi&ta dicarisin S.

nõin commeslationibus,&ebrie- teromnes mulieres.y.Paries quidem tatibus,non in cubilibus, &impudi- filium,& virginitatis non patierisdecitijs,non in cótentione,&æmulatio trimentum:efficierisgrauida, &eris nesedinduimini dñm lesum Chřm. mater semperintacta. Vt bene.Le.ij. R.bre. Super te Ierusalem Orietur I volueritis, & audieritis me, bodñs.Super. ¥. Etgloria eiusin te vide na terræ comedetis: quòd si nolue bitur.Orietur.G loria.Super.y.Dñe ritis, & me ad iracundiam prouocaDeus virtutum conuertenos. R. Et ueritis, gladius deuorabit vos: quia oftende faciem tuam,&falui erimus. os domini locutum est. Quomodo Ad Velper.Ana Inilla die. cūrel.de facta est meretrix ciuitas fidelis: pleLaud.ps. Dixit dñs wūrel. de Domi- "na iudicij? iustitia habitauit in ea, nica.folio 46. Cap.Fratres, hora est. nunc autem homicidæ. Argentum Hym.Conditor. V.Rorate celi desu. tuum versum est in scoriam : vinum Inj.ves. 57.Ad Mag Aña. Netimeas tuum miftum eft aqua. Principes tui

« PoprzedniaDalej »