Obrazy na stronie
PDF
ePub

Rom.

[ocr errors][ocr errors]

D.
Greg.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Ad Vefperas.

Altitudo diuitiarú fapiêtiæ, R. uinumerat multitudinem ftella-

&fciétiæ Dei,q incöprehen fum:&omnibus eisnomina vocat,

Osibilia suntiudicia eius,&in Magnusdñsnr, & magna yirt eius; & fapientiæ eiusnon eltnumerus,

ueftigabiles viæ eius. Hymnus

Lux beata Trinitas, S uscipiens mansuetos domino:humi

,

Etprincipalisvnitas, lians autépeccatores vsq; ad terram, Præcinite dominoin cófessione:pfal Jam folrecedit igneus, lite Deo noftro in cithara.

Infundelumen cordibus. Quioperitcælum nubibus; & parat Temane laudum carmine, terræpluuiam.

Tedeprecemur vefpere: Qui produçitin montibus fænú:& Tenoltra supplexgloria herbamseruituti hominum.

Percuncta laudetfæcula, ui datįumentis escam ipforum:& Deo patrisitgloria,&c. pullis coruorum inuocantibus eum. *. Vesptina oro ascendat ad te dne Nõi fortitudine eqvolūtatēhabebit 14. Et descédat sup nos misericordia necin tibijs viri beneplacitum eritei. tua.Ad Mag. Ana Suscepit DeoIfrr Beneplacitum eft dño super timen- puerūsuũ:sicutlocut' ad Abrahā, & tes eum:&in eis,quisperantsupermi semé ei':exaltare humiles vsq;ī scrm. sericordia eius. Ana. Deo noftro iu- Capit. O altitudo.dříVeíp.Sabba cúda sitlaudatio.An. Laudas147 thi,abocta. Pétec.vfq; ad Adué.&ab

Auda Ierusalem dominum: lau- Oéta.Epiph.vfq;adlxx.Hym.&Ver

da Deum tuum Sion. fic. etiã vfq; ad xl. Aña.adMagnificat Quoniam confortauit seras portarú ab Oet.Epiph.vsqueadlxx tantum. tuarum:benedixit filijs tuisin te. Poft Antiph.dicitur Oratio propria. Qui pofuitfines tuos pacem:&adipe Deindefiünt fequentes commemofrumenti satiatte.

ra.comunes,feu fuffragia fanétorum, Qui emittit eloquium suum terreve quæ dicuntur etiam ad matutinum. lociter currit fermo eius.

COMMEMORATIO Oui dat niuem ficut lanam: nebulá Decrucein feriali tantumofficio, Ad ficut cinerem fpargit.

: Vefperas, &Laudum. Antiphona, Mittit crystallū sua ficut buccellas: Per signú Crucis de inimicis noftris ante faciem frigorisei', qs fuftinebit?libera nos Deus nofterý. Omnis ter E mittet verbūsuũ, & liquefaciet ea: raadorette, &psallat tibi. 2. Psalmú flabitspiritus eius,&fuentaque, dicat nominituo dñe.O remo. Ore. Qui annunciat verbum fuumlacob:

Erpetua nos quæsumus dñe,paiuftitias,&iudicia fua Israel.

cecuftodi,quos per lignum lanNon fecit taliter omni nationi:&iu- ctæ Crucisredimere dignatuses. diciafua non manifeftauit eis.

COMMEMORATIO Aña. Lauda lerusalem dominum,

defancta Maria, Tempore Paschali. Antiphonae. quandonon dřeiusofficiú paruum. Haleluiah, haleluiah,haleluiah, Cap. Ad Vefperas,&Laudes, Antiphona

San

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Sancta Maria,succurremiferis, iuua gloriam consequamur.
pufillanimes,refoueflebiles,ora ppo COMMEMORATIO
pulo,interuenip clero,intercede pro

de Pace.
deuoto fæmin eo fexu:sentiátoēs tụú Ad Velpcras & Laudes, Antiphona
iuuamēqcúq; celebrāt tuā sētām că Da pacem dñein diebus nostris,quia
memorationé. Ora pnobis sancta non eft alius qui pugnetpro nobis,ni
Dei genitrix. R. Vt digni efficiamur si tu Deus nofter. Fiatpax in virtu
zpmissionib°Chri

. Oremus. Oratio. tetua. Et abundantia in turribus
Oncede nos famulos tuos , qs tuis. Oremus.

Oratio. dñe De mētis&corpo Eusà

gliosa btē Ma- cösilia,&iusta sūtopa:da feruis
riæsép virginis intercessione,à psenti tuis illā,quá múd'dare nô poteft,pa-
liberari tristitia,&ęterna pfruiletitia. cē,vt,&corda nia mádatis tuis dedi-
q Abocta. Epipha.vsq; ad Pur. df ¥. ta:&hostium sublata formidine, ipa
Postpartum virgoinuiolata perman finttua ptectione trãquilla.Perdñm.
fisti. Deigenitrix intercede prono Dñs vobiscũ. Bñdicamus dño.
bis. Oremus.

Oratio.
Deogratias.Fideliū aiæ per mife-

Añ.

Añ.
riæ virginitatefęcúda, humano Deindefcret Pater nofter.
generi pmia pstitisti:tribuezīs, vtipsă a Sic terminatura
pnobisītercederesētiam',p quáme. fequatur hita. Tilanne
ruim’auctorē vitęsuscipe dñm ním mor.fitcorremordi Pao?
Iefum Chriftú filiú tuum. Amen. fxfvoloco fmdienis
COMMEMORATIO pctæ Comemo, en fregia del
De Apostolis, AdVefperas. Antiph. $a.Pentec

, vk;ad Adreu, ca
Petrus Apostolus,&Paul'doctor gé ect. Epipharlijad Daican Palla
tiū,ipfi nos docueruntlegētuā dñe. exceptis duplicibus, &intracht

Constitues cos principes sup oēm q Quandeur dición B.Marinen
terrā. Memores erūtnoīs tui dñe. fitalia commemoratio deca.
Fid Matutinu. Aña. Cloriosi princi- In feriali officio ante conmemor.
pes terræ,qúo in vita fua dilexerunt communes, prinoftcõmc. deCru
fe,ita,&in morte non lunt separati. ce,quæsupra habetur,atque etiana in
Inoēm terrâ exiuitsonus eorum.

Laudibusferiæfccundar.
Etinfines orbis terræ verba corů. AD COMPLETORIV M.

Oratio. Lectorincipit. y. lube domne bene-
Eus,cuius dextera beatū Petrû dicere. Benedictio. Noctem quietā,

,
ambulātéin fluctibus,ne merge &finēperfectum,concedatnobis do
retur, erexit:&coapoftolú ei' Paulú minus omnipotēs. Bi. Amen. Cap.
tertio naufragātēde profundo pelagi Ratres, Sobrijestote,& vigi- j Pe.s.
liberauit:exaudi nos propitius, &co-

late:qa aduersario vester dia-
cede,vtamborum meritisæternitatis bolo tãquam leo rugienscir-

cui

[ocr errors]

1

Oremus.

M

cuitquerēs, que deuoret: cui resistite ftina. Antiphona. Miserere.
fortesin fide.Tuautem dñe miserere & Tempore Paschali. Anuchoma.

Haleluiah.

Psalmust: nobis, Bi. Deo gratias.

Vminuocarem, exaudiuit V. Adiutoriú noftrumí nomine dni.

me Deusiustitiæ meę.in triPi Qui fecit coelum,&terram,

bulatione dilatasti mihi. Paternoster, dicitur totum secreto. Deindefit confeffio cos alternatim. Miserere mei:&exaudiofonémeâ..

Onfiteor Deo omnipotēti, bea- Filij hominum vsquequo graui cor

tæ Marięsemp virgini,beato Mi de?vtquiddiligitisvanitatem,&quæ chaeli Archāgelo,beato lohāniBapti ritis mendacium? ftæ,sanctis Apoftolis Petro,&Paulo, Etscitote,quoniam mirificauitdomi beato N.oibusláĉtis

, &vobis fratres; nus sanctum suum: domino exaudiet quia peccaui nimis cogitatione,ver- me,cum clamauero adeum. bo;&ope:mea culpa,mea culpa, mea Irafcimini,&nolitepeccare,quæ dimaxima culpa:ideo precor beatā Ma citis in cordibus vestris:&in cubilib? riã semp virgine,beatú Michaelē ar- vestris compungimini. chāgelū, beatū Iohānē Baptistă, fan- Sacrificate sacrificiumiuftitiæ,&fpe CtosApoftolos Petrū,&Paulū,beatū ratein domino:multi dicunt quisoNoés lactos & vosfrés, orare p me ftendit nobis bona? ad dñm Deú ním. Cherusrefpódet Signatum estsuper nos lumen vultus

Ilereaf tuiomps De',&dimif- tui domine:dedistilætitiam in corde

sis oibus peccatis tuis, pducat teadvitāæternă. Añ. Deindere. Afructu frumenti , vini, & olei sui: petit cöfeffioné, &vbidi, Vobisfrés, multiplicati sunt. & vos fratres, dicitur,tibi př,& tepř. Inpaceinidipfum:dormiam, & reFacta confeffione à Choro, Hebdo quiescaṁ. madarius dicit.

Õuoniam tu domine singulariter in Isereatur vestri omnipotens fpe:conftituisti me. Plalegusap. Deus,&dimissis pec

Ntedñesperauiin catis veftris, perducat vos ad vitam æternum;in iuftitia tua libera me. æternam.B.. Amen.

nclina ad meaurem tuam:accelera Ndulgentiam, absolutionem,&re vţeruas me.

miffionem'omnium peccatorum E sto mihi in Deúprotectorem, &in noftrorum tribuật nobis omnipotés, domum refugij vt faluum me facias

. & mifericors dominus. Amen. Quoniam fortitudomea, & refugiu Et facta Abfolutione dicitur vos meum estu:&propter nomen tuum

Onuerte nos Deus salutaris deducesme, &enutries me.
nofter.
Etauerteirã tua à nobis, fconderuntmihi:quoniam tu espro

E duces medelaqueo hoc,quem ab-
Bu Domine ad adiuuandum me fen In man' tuas comēdo fpum meum:

rede

1

7. Deusin adiutorium meüintende, tector meus.

[merged small][ocr errors]

juoniã iple liberauit me de laqueo T Rerumcreator poscimus,

[ocr errors]

Am!

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Ler. It

redemistime dñeDe'veritatis. ps go. in fanéta:&benedicite dominum.

Vi habitatiadiutorioaltissimi:in Benediçat tibi dñsexSio:q fecit celū,

ptectione Dei ccelicômorabit. &terra. Aña. Miserere mihi dñe, & Dicet dño, fufceptor me'estu:&refu exaudiofonémeâ. TpcPach giúmeum, Deusme, sperabo in eû. Haleluiah, haleluiah, halah. Hyni,

Elucisanteterminum
venantium:&àverbo aspero.
Scapulis suisobumbrabit tibi:&sub Vtsolita clementia
pennis eiusfperabis.

Sispræsulad custodiam.
cuto circundabitte veritas eius: no Proculrecedant somnia,
timebiså timore nocturno.

Etnoctium phantafmata,
A fagitta volante in die,à negocio p- Hoftemq; noftrum comprime,
ambulante in tenebrisabincurfu,& Nepolluantur corpora,
dæmonio meridiano.

Præsta pater omnipotens
Cadētàlatere tuo mille, & decé mil- Per lesum Christum dominum,
lia à dextristuis:ad te autem non ap-

Quitecum in perpetuum, propinquauit.

Regnatcũ sanctospū.An. Capimi eruntamen oculis tuis cöfiderabis: Vautem in nobis es domine, & &retributionem peccatorű videbis.

T

nomen sanctum tuum inuocatū Quoniam tu es dñe spes mea: altissi- estsuper nos:ne derelinquas nos, domum pofuifti refugium tuum. mine Deus nofter. Nõaccedetad te malú:&flagellú nő Be.breuc. In manus tuas domine, appropinquabit tabernaculo tuo. Commendo fpiritum meum. In maOñangelis suis mandauit de te: vt nus tuas. Redemistinos domine custodianttein omnibus vijs tuis. Deus veritatis. Comendo, GloIn manibus portabūtte:neforteoffé- ria.B. In manus tuas. ¥.Custodi nos das ad lapidempedem tuum. domine vt pupillam oculi. R. Şub Superaspidem, & basiliscú ambula- vinbra alarum tuarum protege nos. bis:&conculcabisleoné, & draconě. Aña. Salua nos. Canticu Simeonis. ñíme sperauit,liberabo eü:ptegā

Vnc dimittisseruum tuum do: Luc.2. eū, quoniã cognouit nomen meum.

Nmine

mine: fm verbū tuum in pace,
Clamauitad me, & ego exaudiã eń: Quia videruntoculi mei : salutare
cumipso sum in tribulatione, eripjá tuum,
eum,&glorificabo eum.

Q & parasti:ante facičomniūpplorú.
Longitudine dierum replebo eum: Lumen ad reuelationem gentium:
&oftendā illi falutare meums133. &gloriam plebis tuæ Israel,

Cce nunc benedicite dominum: Gloria patri. An. Salua nos dñe vigi-
omnesserui Domini.

lates,custodi nos doriniętes, vt vigile
Qui statisin domo domini: in atrijs mocú Christo,&requiescam'i pace.
domus Dei noftri.

Sequentes preces femper dicun-
In noctibus extollite manus vestras tur, præterquam in Oficiceps

peruia coeli

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

ore

A

ci,&infra O'et queiferialiofitpead FA Dominica prima Aduentus, vf viết", Quad&Quatortom,qñdietę quead Purificationem, Antiphona.

Lma redemptoris mater , quæ funtöcesiveris, dörferisgenibus.

Yrieet hie eľ. yrieel.? inf
fec. Etnenosinducasí tétatio Porta manes, &ftella maris,succurre

cadenti,
nem. Sed libera nos a malo.
Credo in Deum.secreto. y Carnisre S urgere,quicurat,populo: tu quxge
surrectionem. Vitā æternā. Amē. nuisti,

Bñdictus es dñe De' patrú níorú. Natura mirante, tuum sanctum ge12. Et laudabilis,&gloriofusí sæcula. nitorem,

Benedicamus patrem, & filium, Virgoprius ac pofterius, Gabrielisab cum sancto fpiritu. Laudemus,& superexaltemuseum in fæcula. Sumensillud Aue,pcõrū miserere. V. Bñdictus es dñeinfirmamētococ- bAdučku. y. Angelo dñi nunciauit lir. Etlaudabilis,&gloriofus,& fu- Mariæ. Et concepit despiritu fan perexaltatusin sæcula. y Benedicat

, cto. Oremus.

Oratio. &custodiat nosomnipotens,& mise Ratiã tuā, sdñe,métib'noftris ricors dominus.rs. Amen.

intunde:vt,q Angelonūciante, 7.Dignaredominenoteista.

Christi filij tui incarnationé cogno12. Sine peccato nos cuftodire.

uimus,per passionem eius,&crucem Mifererenridne. Miferere nii. ad resurrectionis gloriam perduca-Fiat misericordia tua dñelup nos. mur. Per eundem Christum domi

Quemadmodūsperauimus in te. num nostrum. Amen.
Domine exaudi orationé meam. PoftNatiuitatem. y.Poft partú vir-
Et clamor meus ad te veniat. goinuiolata permansisti. Deigeni

Dominus vobiscũ.2. Et cũ spiri- trix ítercede pnobis. O rem'. Oio. tu tuo. Oremus. Oratio.

Eus,qui salutisæternę beatęMa

riæ virginitate fecunda; humationemistam,&omnesinfidias no generi præmia praestitisti: tribue inimici ab ea longe repelle:angeli tui quæsumus,vtipfam pro nobis interfancti habitentinca, qui nos in pace cedere sentiam', per quam meruim' custodiant:&benedictio tua sitsuper auctorem vitęsuscipere dominú no nos semper.Per dominum noftrum. ftrú lesum Chriftu filiūtuũ. 1 Añ,

Dñsvobiscũ. Etcum spú tuo. Afecundis Vefp.Purifica.incluline, w. Benedicamo dño. F Deo gratias, vsquea FeriamquintaminCena do: Bio Benedicat,&cuftodiat nosom mini,exclufiue. Antiphona. nipotens & mifericors dñs, Pater,& VeRegina cælorum,

A
Filius,&Spiritus sanctus. Amen. Auedomina Angelorum,
Etnon dicitur Fidelium animx,
Sedimmédiate dicitur vna ex infra- Ex qua mundolux est orta.
fcriptis Antiphonis,pro tempore. Gaude gloriosa

Super

Ilita,quçsumus domine,habita Di

Salueradix,& porta,

« PoprzedniaDalej »