Obrazy na stronie
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

SI Lupam,&ftellas in potestatem no. &feuim':dú recordaremur tui Sió. Etis:qm in æternú misericordia eius

. In salicibus in medio eius: suspendiQui pcussit Ægyptūcú primogeni- musorgana noftra. tis eorú:qñíæternú mificordia eius. Quia illicinterrogaueruntnos, qcaQui eduxit Israel de medio eorum: ptiuos duxerunt nos: verba cātionū. qminæternum misericordia eius. Etqui abduxeruntnos:Hymnumca n manu potenti,&brachio excelso: tate nobis decanticission. qñinæternum misericordia eius. Quomodo canțabimus canticú doOuidiuisitmarerubrum in diuisio- mini:in terra aliena? nes:qm inæternum misericordia ei'. Si oblitus fuero tui Jerusalem: obliEteduxit Israel per medium eius:qñ uioni detur dextera mea. inæternum misericordia eius.

Adhæreat lingua mea faucib' meis: Etexcussit Pharaone,&virtutē ei' in finon meminerotui. mari rubro:qñinæternum mīa eius. Sinon proposuero Ierusalem.in prin Qui traduxit populú fuú per deser- cipio lætitiæ meæ. tú:qñin æternum misericordia eius. Memor esto domine filiorum Edo: Quipercussitreges magnos: quoniã in die lerusalem. inæternum misericordia eius.

ui dicunt,exinanite,exinanite:v Etocciditreges fortes:quoniam inę- quead fundamentum in ea. ternum misericordia eius.

Filia Babylonis mifera:beat', qui reS con Regem Amorrhæorum:qñin tribuet tibi retributionem tuam,quá æternum misericordia eius.

retribuiftinobis. tOgRegem Balan:quoniam inæ- Beatus,qui tenebit:& allidet paruut ternum misericordia eius.

los tuos ad petram,

Ana Etdedit terram eorum hereditatem: Hymnú cătate nobis decāticis

, Sion qñinæternum misericordia eius.

TpePasch. Aña. Hal.halhal.

Cap. içreditatem Israel feruo fuo:quoniã Enedict.Deus,&prdninri lelu in æternum misericordia eius.

Christi:pater misericordiarü,& Quiaihumilitate nostra memor fuit De’totius cósolationis:q cõsolat nos nfi:qñin æternú misericordia eius. in omni tribulationenoftra. Hym. Etredemitnos ab inimicis niis: qm Agnæ Deuspotentiæ, inæternum misericordia eius.

Qui ex aquisortum genus, uidatescam omni carni:quoniam

Partim remittisgurgiti, inæternum misericordia eius.

Partim leuasin aera: Confitemini Deo celi:quoniam inę D emersalymphisimprimens ternum misericordia eius.

Subuecta coeli irrigans,
Confitemini dño dominorum: qñ Vt ftirpevna prodita,
inæternum misericordia eius.

Diuerfa rapiantloca.
Aña. Qmiæternú misericordia ei?.' Largirecunctis seruulis,
Ana Hymnú cantate.Plais136. Quos mundatyna fanguinis

,
Vpfumina Babylõis illic sedim', Nescirelapsuscriminum
B. R. N.

Nec

D. Amb

[ocr errors]
[ocr errors]

Gij

[ocr errors][ocr errors]

Necferre mortis tædium. Intellexisti cogitationes meas de lon
Vtculpa nullum deprimat

, ge:femitam meam, & funiculū meu Nullum leuetiactantia,

inueftigafti

, Elisa mensneconcidat,

Etomnes vias meas præuidisti: quia

non est fermo in lingua mea.
Elata mensnecorruat.
P ræsta pater pijslime,

Ecce dominetu cognouisti osa nouil
Dirigatur dňe. Sicutincenfum. fima,&antiqua:tu formasti me,&po
adta Ana FacDe’potétiãi brachio luisti super memanum tuam.
tuo:dispde supbos,&exalta humiles. Mirabilis facta est sciétia tua ex me:
Preces andnr,vtfupra. folio 23. confortata eft,&non potero ad eam.

FERIA SEXTA. Quòiboà spiritu tuo? &quòa facie
Ad Vesperas, Antiph. In conspectu, tua fugiam?
TpePafch. Ana Haleluiah. $$137. Siascenderoin cælum,tu illic es:side

Onfitebor tibi dominein to scenderoininfernum,ades.
to corde meo:quoniam au-- Sisumpseropenas meas diluculo: &
disti verba oris mei.

habitaueroin extremis maris.
n conspectu angelorum pfallam ti- Etenirnilluc manus tua deducet me:
bi:adorabo ad templú sanctum tuú, &tenebitme dextera tua.
&confitebor nomini tuo.

Etdixi,forsitan tenebræ cõculcabūt Sup mía tua,&veritate tua:qñma- me:&nox illuminatio mea in delicijs gnificaftisupomnenomēsanètū tuũ. meis. n quacüq;dieinuocauero te, exaudi Quia tenebræ non obscurabuntur à me:multiplicabisí aía mea virtutem. te,&noxficut dies illuminabitur:fi. Cófiteantur tibi dñeoés reges terræ: cuttenebræ eius,ita,&lumen eius. quia audieruntomnia verba oris tui. Quia tu possedistirenes meos:fufceEtcantentin vijs domini : quoniam pisti medevtero matris meæ. magna eftgloria domini. Quoniam excelsus dñs, & humilia gnificatus es:mirabilia opera tua,

Confitebor tibi,quia terribiliter ma

& respicit:& alta à longe cognoscit. Siambulaueroin medio tribulatio- Non est occultatum os meum à te,

anima mea cognoscetnimis

. nis,viuificabisme:&fupiram inimi- quod fecistiin occulto:& substantia çorum meorú extēdisti manu tuam, mea in inferioribus terræ, & saluum mefecit dextera tua.

mperfectum meum viderunt oculi Dominus retribuet prome, domine tui&in libro tuo omnes fcribentur: misericordia tua in fæculum: opera dies formabuntur, & nemoin eis. manuum tuarum ne despicias. Mihiautem nimis honorificati sunt Aña. In cölpectu angelorú psallā tibi amici tui Deus:nimisconfortatus eft De' me'. Aña. Dñe pbasti me.ps 138 principatus eorum. D

Omine probasti me, &cogno- Dinumerabo eos,&fup arenă multi wifi me: tu cognouifti teftioné plicabút:exurrexi, & adhucsūtecu.

Si occideris Deus peccatores ; viri

faiz

meam,&țesurrectionem meam.

A 월

52

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

Ad Vefperas. languínemdeclinateà me. tuo:&habitabút recti cum vultu tuo,

via dicitisin cogitatione:accipiet Aña, Aviroiniquo libera me dñe. in vanitate ciuitatesfuas.

Aña. Domineclamaui. Psalm’140. ,qui oderunt te dñeoderam: Omine clamaui ad te, exaudi superinimicos tuos tabescebam? D Perfecto odiooderam illos:&inimi- mauero ad te. ci facti funt mihi.

Dirigatur oratio mea sicutincensum Proba me De',&fcito cor meu:inter in conspectu tuo: eleuatio manuum roga me,& cognoscesemitas meas. mearum facrificium vespertinum Etvidesi via iniquitatisin me est: & Ponedominecuftodiamori meo: & deducmein via æterna.

oftium circunftantiælabijs meis. Aña. Domine pbasti me,&cognoui Nõdeclines cor mcũīverba malitię

, ftime. Aña. A viroiniquo. P5139. ad excusādas excufationes í peccatis.

Ripe me domine ab homine'ma Cūhominib'operátib'iniquitatem: lo:a viroiniquo eripe me. &no communicabo cũelečtis eorú. uicogitaueruntiniquitates in cor- Corripiet me iustus in misericordia, de:tota dieconstituebant prælia. &increpabitme:oleum autem pecca Acuerunt linguasfuas ficut ferpétes: torisnon impinguetcaput meum. venenum afpidum sublabijs eorum. Omadhuc,&oromea in bõplacitis Cuftodi me domine de manu pecca corum:absorpti sunt iuncti petrę iutoris:&abhoíbusiniquis eripe me.) dices eorum. Qui cogitauerüt supplantaregreflus Audiétverba mea,qñpotuerütficut meos:abscoderütfupbilaqueŭ mihi. crassitudo terræ erupta eft fup terrā. E tfunes extenderuntin laqueú:iux- Dislipata funt osla nostra secusinfertaiter fcandalum posuerunt mihi. num,quia ad te dñedñeoculi mei:in Dixi domino, Deus meus estu:exau- tesperaui,non auferasanimā meam. di domine você deprecationis meæ. Custodime à laqueo, quem ftatuerút Domine dñe virtussalutis meç:obúr mihi:&àscandalisoperātiūiniqtatē. brasti super caputmeú in die belli. : Cadentin retiaculo eius peccatores: Ne tradas me dñe à defiderio meo singularitersum ego,donec trăseam. peccatori,cogitaueruntcótrame:ne Aña. Domine clamaui ad te,exaudi derelinquas me, ne forte exaltentur. me. Aña. Portio mea, Plalmus 143. Caput circuitus eorum: labor labio- Ocemea ad dñm clamaui: vorum ipsorum operiet eos.

cemea ad dñm deprecat’lum. Cadentfuper eos carbones:in ignem Effundoi cõspectu ei' oronémeâ:& deijcies eos,in miserijs non fubliftēt. tribulationémeâ ante ipsu,pnuncio. Virlinguosus nõdiriget in terra; vi- In deficiendo ex mefpiritum meum: ruminiustü mala capiêtin interitu. ' &tu cognouistisemitas meas. Cognoui,quia faciet dominus iudi- In via hac,qua ambulabam: absconciuminopis: & vindictam pauperú. deruntfuperbilaqueum mihi. Verútamen iufti cófitebútur nomini Considerabamad dexteram,&vide B.R. N.

G iii bain:

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

B

[ocr errors][merged small]

Per

D.

bam:&nõ erat,qui cognosceret me. Tpeaüt Pasch.dr Ana Hal. ps 143: Perijtfugaà me:& nonelt, quirequi Enedi£tus dñs Deime', qui ratanimam meam.

docet manus meas ad pliū: Clamauiad te domine:dixi,tu esfpes &digitos meosad bellum. mea,portio mea in terra viuentium. Misericordia mea,&refugiũ meum: Intende ad deprecationem meam: susceptor meus,&liberator meus. quia humiliatus sum nimis. Protector meus,&in ipso fperaui:q Libera meàpersequêtibus me: quia fubdit populum meum subme. confortati sunt super me.

Dñeqd est homo, quia innotuisti ei? Educdecustodia aiam mea, ad cófi- áutfiliushominis,quia reputas eum? tēdū noí tuo:me expectatiusti,donec Homo vanitatisimilis factus est:dies retribuas mihi. An Portio mea dñe eius ficut vmbra prætereunt. sitīterra viuētiũ, Toe Paschali. Aña. Domineinclina cælos tuos, &descē Haleluiah, haleluiah, haleluiah, Cap. de:tange montes,&fumigabunt.

Enedictus Deo,&prdñi nri Iesu Fulgura corruscatione, & dissipabis

Chřiprmisericordiarú, & Deo eos emittesagittas tuas,&cõturbabis
toti cõfolationis:q cósolat nosin om eos.
ni tribulatione nostra. Hymnus.. Emitte marum tuam de alto, eripe

Lalmator hominis Deus, me,&libera me de aquis multis:&de
Qui cuncta

,

manu filiorum alienorum.
Humum iubes producere, Quorú os locutú eft vanitaté:&dex,
Reptantis,&ferægenus:

tera eorum dextera iniquitatis. Qui magna rerum corpora

Deus canticum nouũ cantabo tibi;
Dietu iubentis viuida,

in psalterio decachordopsallam tibi.
Vtseruiantperordinem Qui das salutem Regibus, qui rede
Subdens dedisti homini:

misti Dauid seruum tuum:degladio Repelle à seruis tuis,

maligno eripeme.
Quidquid per immunditiam, Eterue me de manu filiorú alieno,
Aut moribus sesuggerit,

rū,quorú oslocutú eft vanitatem:&
Autactibusseinterferit.

dextera eorum dextera iniquitatis. Dagaudiorum præmia,

Quorum filijsicut nouellæ planta--
Dagratiarum munera,

tiones:in iuuentutelua.
Dissolue litis vincula,

Filiæ eorum cópofitæ:circumornatę
Adftringepacis fædera.

vtsimilitudo templi.
Præsta pater pijssime,

Promptuaria eorum plena:eructan-
Dirigat dñe, Sicut incēlu. Ad tia ex hocinillud.
Magan Deposuitpotétes scõspleộn Oues eorum fætolæ, abundantes in
tes, &exaltauithuilesChřm cõfitétes egrellibus suis:boues corum crassæ.
Preces quädo dicûtur,vtfup. fol.2 3. Non estruina maceriæ:neque tran-

SABBATHO. situs,neque clamorin plateis eorum.
Ad Vefperas. Antipho, Benedictus, Beatūdixerunt populū, cui hæc sút:

P

Amb.

[ocr errors]
[ocr errors]

i

beatus

[merged small][ocr errors][merged small]

.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

beatus populus,cuius dñs Deus eius. omnibus inuocantibus eú í veritate
Aña.Benedictus dominus De' me'. Volútatētimétiúsefaciet:&depcatio
Aña. Persingulos dies,Pfalmus 144, né eorú exaudiet:&faluos faciet eos.

Xaltabo te De' me'Rex:&bene Cuftodit dominus omnes diligentes
dicam nomini tuo in feculum, & le:&omnes peccatores disperdet

.
in sæculum fæculi.

Laudationem dñi loquetur os meu:
Persingulos dies bñdicā tibi:&lauda &benedicatomnis caro nominisan-
bonomen tuú in scľm,&in scI'm sci. Eto eius in fæculú,&in fæculú fæculi.
Magnusdñs&laudabilis nimis:& Aña. Per fingulos dies benedicam te
magnitudinis eius non est finis.

dne: Ana Laudabo. Plalmus 145.
tuae potentiam tua pronúcia blurna. dominumin vita mea: pladlano
Magnificentiāglorię fanctitatis tuæ Deo meo quamdiu fuero.
loquent&mirabilia tua narrabunt. Nolite confidere in principibus:in fi
Etvirtutem terribiliū tuorú dicent: lijs hominum, in quibus non est sal'.
&magnitudinem tuam narrabunt. Exibit fpúsei', &reuertet i terrāfuá:
Memoriam abūdátiæ suauitatis tuæ īilla dieperibútoês cogitatiões eorū.
erutabunt&iuftitia tua exultabūt. Beat culoDeo Iacobadiutor ei”, spes
Miserator,&mifericors dominus:pa ei'ídño Deoipfius:q fecit cælum, &
tiens:&multum misericors.

terra, mare,&omnia,quæ in eis sunt.
Suauisdominus vniuerfis:&misera- Quicuftodit veritatem in fæculum,
tiones eius super omnia opera eius.

facitiudicium iniuriam patientibus:
Confiteantur tibi dñe omnia opera dat escam esurientibus.
tua:&fancti tui benedicant tibi. Dominussoluit compeditos:domin'
Gloriam regni tui dicent:&potentiã illuminat cæcos.
tuamloquentur.

Dominus erigit elisos: dominus dili
Vtnotā facit filijs hoíum potētiam gitiuftos.
tùă:&glóriá magnificētiæ regni tui. Dominus cuftoditaduenas, pupillü,
Regnūtuũ,regnữoīú scļorú:&dña- & viduam suscipiet:&vias peccato--
tiotuaiosgeneratione, &gñrationé. rum disperdet

.
Fidelis dñsin omnibus verbissuis:& Regnabit dñsin fæcula, Deus tu Sió:
fanétusin omnibus operibussuis. in generatione,&generationem.
Alleuat domin'omnes,qui corruút: Ava Laudabo Deum meum in vita
& erigitomnes elisos.

mea: Aña. Deo noftro.

PS 146.
Oculioiúin tesperant dñe:&tudas Audate dominum, quoniam bo
cscam illorumin tépore opportuno.

nus eft psalmus:Deo noftrositiu
Aperistu manútuam:&implesom, cunda,decorag; laudatio.
neapimal benedictione.

Ædificans Ierusalem dominus: disp
luftus dñsin omnibus vijs fuis: &fan fiones Ifraelis congregabit.
étus in omnibusoperibus suis.

Qui sanatcontritos corde : &alligat
Prope est dñs oibus inuocantib' eữ: contritiones eorum.

Qui

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »