Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

SII orationem meam: auribus percipe inclina aurem tuãad precem meam. Deus Iacob.

uia repleta est malis, anima mea: Protector nofter aspice Deus:& re- & vita mea iferno appropinquauit. spice in faciem Chrifti tui.

Æftimatus sum cum descendentiuia melior eft dies vnaí atrijs tuis: busin lacum:factus sum sicut homo super millia.

sine adiutorio,inter mortuos liber. E legi abiectus esseī domo Dei mei: Sicut vulnerati dormientes in sepulmagis quàm habitare in tabernacu- cris, quorum non es memorampli': lispeccatorum.

&ipside manu tua repulsisunt. Quia misericordia &veritate diligit Posuerunt me in lacu inferiori:in te Deus:gratiam & gloriam dabit dñs. nebrofis,&in vmbra mortis. Non priuabit bonis eos qui ambulāt Sup mecöfirmat' eft furor tu'& oés in innocentia:Domine virtutú, bea- Auctus tuos induxisti super me. tus homo qui speratin te.

Longe fecifti notos meos à me: poAña. Non eft hic aliud nisi domus fuerunt me abominationem sibi. Dei,& porta celi. An Viditlacobsca Traditussum,&nõ egrediebar:ocu lam,summitas eius cēlos tangebat,& li mei languerunt preinopia. descendentes Angelos,&dixitverè Clamaui ad te Domine tota dic: exlocusiste sanctus eft. Psalmus 86. pandi ad temanus meas.

Vndamenta eius in montib'fan Nūgdmortuis facies mirabilia? aut

Etis:diligit Dominus portas Sió medicisuscitabūt,&yfitebūturtibi. super omnia tabernacula Iacob. Nunquid narrabit aliquis in telpulGloriosa dicta sunt dete:ciuitas Dei. cro mifericordiam tuam, &veritaté Memor ero Raab & Babylonis:scię tuam in perditione? tium me.

Núqd cognoscenti tenebris mirabi Ecce alienigenæ, &Tyrus,& popu- liatua:&iustitia tuas terra obliuiõis? lus Æthiopum:hi fuerunt illic. Et egoadte Domineclamaui: &ma Nūgd Siõdicet, homo,& homo na- neoratio mea præueniet te. t'éica:&ipfefundauit ca altissimus? Vtquid Domine repellis orationem Dñs narrabití scripturis populorú: meam?auertis faciem tuam à me? &principum horū qui fueruntī ea. Pauper sum ego,&in laboribus à iu S cutlętantium omnium:habitatio uentute mea:exaltatus autem humieftin te.

liatus sum,& conturbatus. Aña. Vidit lacob'scalam, fummitas Inmetranfierunt iræ tuæ:& terro. eiuscęlos tagebat,&descendētes An restui conturbaueruntme. gelos,&dixit,verè locusiste sanctus Grcundederunt mesicut aqua:toest. Aña. Erexit Iacob lapidem in ti- tadie circundederunt mesimul. tulum,fundensoleūdesuper. ps.87. Elongastià me amicũ, &proximū:

Omine Deus falutis meæ:i die & notos meos à miferia.

clamaui&nocte coram te Ana Erexit Iacob lapidem in tituIntret in conspectu tuo oratio mea: lum, fundens oleum desuper. Ý,

Do

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Commune Dommea, R., Dom'ofonisvocabit

. consideret conscientiam luam, & Pini, Abloro. Ipfius pietas, y lube quando se aliquo crimine vulneradompe, Bño. Deus pater ospotens. tum efle cognouerit, prius orationi

Sermo S. Augustini Episcopi. bus, ieiunijs & eleemofynis ftudeat Serm.i.de Anniuersario Dedicatio- mundare conscientiam suam,&fic nis Ecclesięvelaltaris, qui est252.de eucharistiam præsumataccipere. Tempore Lectio quarta. B. O quàm metúēdus eft locus ifte

, O

Votiescunque, fratres cariffi- Verè non eft hic aliud nisi domus

mi,altarisveltépli festiuitatem Dei,& porta celi. y. Hæc eft domus colimus, fi fideliter ac diligéter attế- Domini firmiterędificata,benefundimus,& fanétèaciustèviuim', qddata estsuprafirmam petram. Verè. gdí téplis manufactis agit, totūīvo Benedictio. Ignem sui amoris. L.vj. bis fpiritali reædificationecópletur. I enim agnofcés quis reatú fuum

S! Nõení métitus est ille,q dixit, Téplú ipse seà diuino altari subtraxerit, Dei sanctú eft,quod estis vos,&ite citoad indulgentiam diuinæ miserũ: Nescitis, ga corpora veftra teplú ricordiępuenict:quia ficut, gleexal funtípús fančti, qīvobis est?

Etideo tat,humiliabit:ita è cótrario,glehufratres carissimi, quia nullis cedēti- miliat,exaltabit. Qui enim, ficut dibus meritisp gratia Dei meruim'fie xi, agnoscens reatūsuum ipse sehuri tēplú Dei,quátú poflum'cũipfius militerabaltari Ecclesiępro emēdaadiutorio laboremus,ne Dñs nofter. tione vitæremouere voluerit,aberer in téplo suo, hoc est

, in nobis ipsisin- noillo &celesti conuiuio excommu ueniat goculos suçmaiestatis offen- picari penitus non timebit

. dat. Orãtibusi loco isto, Dimit R. Mane surgens Iacob erigebat late peccata populi tui Deus,& oftede pidē in titulum:fundensoleum desu eis viambonam, per quam ambulēt, per, votum vouit Domino. Verèlo &da gloriam in locoisto, y. Qui re- cus iste sanctus eft:& ego nesciebam . gis Israelintende, qui deducis velut ». Cumá, euigilasset lacob de sonouem Ioseph,qui sedes super Cheru noait. Verè. Gloria. Verè. bim. Dimitte. Benedictio. Christus In tertio Noct. Aña. Qui habitat in perpetuæ. Lectio quinta. adiutorio altiffimi, in ptectione De Ed habitaculú cordis noftri eua- celicommorabitur Pfalmus go

. Setel cuetur vitijs,& virtutibusreplea- Vi habitat in adiutorio altisia

Q tur:claudať diabolo, & aperiat Chri mi:in protectione Dei cæli comfto:&ita laboremus, vt nobis bono-morabitur. rú operú clauibus ianuam regni

cele Dicet Dño, susceptor me' estu:&re ftis aperire poflimus. Sicut epi malis fugiữ meủ, De' meus,fperaboineú. operibus,qualiquibusdā seris, ac ve- Quoniam ipfe liberauit me de la Etibus vitę nobisianua clauditur, ita queo venantium:& à verbo alpera

, Etideo, fratres cariflimi,vnusquisq; pennis eiusfperabis

.

1

ablq; dubio bonis operibus aperitur. Scapulis suisobumbrabit tibi&fub

Scuto

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

ܐ

Scuto circundabit te veritas eius:no nia:Dominus autein celos fecit. in timebis à timore nocturno.

Confeflio& pulchritudo in confpe Asagitta volátei die, à negocio per- Etucius:sanctimonia & magnificenambulante in tenebris:abincursu,& tia in fanétificatione eius. dæmonio meridiano.

Afferte Domino patriæ gentiú,after Cadent à latere tuo mille, & decem te Domino gloria,& honoré: afferte millia à dextris tuis:ad te autem non Dominogloriam nomini eius. appropinquabit .

Tollite hostias &ítroites atria eius: eruntamé oculis tuis cösiderabis: adorate Dñm in atrio sancto eius. &retributioné peccatorű videbis. Commoueatur à facieeius vniuerfa Quoniã tu es domine spes mea:altis terra:dicite in gentibus, quia Domifimum posuisti refugium tuum. nusregnauit. Nõaccedet ad te malú:&flagellum Etenim correxit orbem terre, qui no nõ apppinquabit tabernaculo tuo. commouebitur: iudicabit populosi Oñangelissuis mandauit dete:vt æquitate. cuftodiantte in omnibus vijs tuis. Lętent cęli, & exultet terra, cómo In manibus portabuntte: ne fortè ueatur mare,&plenitudo cius:gauoffendas ad lapidem pedem tuum. debuntcāpi, &oía quæ in eis sunt. Super afpidem &baliliscum ambu- Tunc exultabút omnia ligna fylua labis:& oculcabisleoné & draconé. rum à facie Domini, quia venit quoQñīmesperauit, liberaboeü:pte- niam venit iudicareterram. gā eu;quoniã cognouit nomen meū. judicabitorbem terręinęquitate:& Clamauit ad me, & ego exaudiam populosin veritate sua. eum:cum ipso sum in tribulatione, Aña. Templú Domini sanctum est; eripiam eum,&glorificabo eum. Dei structura est,Deiçdificatio est

. Longitudine dierum replebo eum: Ana Benedicta gloria Domini delo & oftendam illi falutare meum. cosancto suo, haleluiah. Pfalmus 98. Qui habitatí

Omious regnauit ,
Deicęli
bitur. Aña. Templum Domini san- bim, moueatur terra.
étum est,Deiftru£tura est, Deiędifi- Dominus in Sion magnus:&excel-
catio eft. Pfalmus 95.

sussuper omnes populos.
Antate Domino canticum no- Confiteantur nomini tuo magno,

uum:catate Domino ois terra. quoniam terribile & sanctum est:&
Catate Dño,&bñdicite nomini ei': honor regis iudicium diligit

.
annunciate dedicin diē salutare ei'. Tu parasti directiones:iudicium &
Annunciate inter gentes gloria ci': iustitiam in lacob tu fecisti.
in omnibus populis mirabilia eius. Exaltate dominū Deum noftrum:
Qñ magnus Dñs, & laudabilis ni- & adorate scabellum pedum eius,
mis:terribilisest super omnes deos.

quoniam sanctum est. Quoniam omncs dijgentiú dæmo- Moyses & Aaron in facerdotibus

eius:

C

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

cius: &Samuelinter eos, quiinuo- gqrit,suenit,Etpulsanti aperietur. cant nomen eius.

Petite, &accipietis:quærite &in I nuocabāt Dñm, &iple exaudiebat uenietis.Etpulsanti aperietur. Bño. cos:ícoluna nubis loquebat ad eos. Diuinum auxilium. Lectio viij

. Tbene ascendit in arborem, vt

E ceptum quod dedit illis.

arbor bona Domine Deus nofter tu exaudiebas ac naturali excisus olealtro,& cótrá cos, Deus tu ppitius fuisti eis:&vlci naturā insertus in bonã oliuā, fructú scēsin omnes adinuentiones eorum. poffet legis afferre. Radix enim setā, E xaltate Dominum Deum noftrú, etsi rami inutiles:quorû in fructuo& adoratein mõte sancto eius:quo- sam gloria plebs gentiūfide resurrre niam sanctus Domino Deus noster. ¿tionis, quafiquadã corporis eleuaAn Benedicta gloria Dñi:delocosā tione transcédit. Et ecce vir nomine eto suo, haf.y. Hæc eft domo Dni fir. Zachæus. Zachæusin fycomoro,cæ miter edificata.Bl. Bene fundata est cusin via:quorû alterú Dñs miseratu suprafirmam petram.Pater nofter. rus expectat,alterú másionis suæ claAbforo. A vinculis. Iube domnc. ritate nobilitat: alterú fanaturusīter Benedictio: Euangelica lectio. rogat,apud alterūsenõinuitatus in*Lectio fancti Euangelij secundum uitat:Sciebat enim vberē hofpitij sui Lucam. Lectio feptima.

effe mercedem:fed tamē, etlinódú Nillo tempore:Ingressus Iesuspe=" vocē inuitantis audierat, iā viderat rambulabat Hiericho:& ecce vir affectů... Lapides ptiosioés muri nomine Zachæo,&hicerat Princeps tui, Etturres Ierufalem gemmisçdi Publicanorū,&ipfe diues. Et reliq. ficabunt.). Portæ Ierusalem ex Sa*Homilia S. Ambrosij Episcopi. phiro & Smaragdo ædificabuntur,

Achæus pusillus,hocest; nulla & ex lapide pretiofooīs circuito mu

nobilitatisīgenitæ dignitate su riejus.Ettur.Gloria.Et. Benedictio. blimis,exiguʼmeritis,sicut populna Adsocietatem. Lectio nona.

, Erum necęcú illútanquã fasti

V cupie

pauperú citò reliquiffe bat:fed nemo facilè Iesum videt;ne videamur,&transislead diuitem,ex mopotest Iesum videre căstitutusin pectemus eum, quia expectauit & terra:&gano Prophetas, no regnú Dominus: interrogemus eum,quia habebat, tãquam formęgratiâ natu- interrogauit & Christus. Nos interralis, ascéditin arborē fycomorum, rogemus,quia nescimus;ille,quia no vanitatēscilicet ludæorum vestigió uerat.Nos interrogemus, vt sciamus fuoterens, errata quoque corrigens vndeistecuratusfit;ille íterrogauit, fuperioris ætatis:&ideo Iefum inte- vtin vno plures discerem', vade Do rioris domusrecepit hofpitio.

minū videre inereamur. InterrogaDom'mea, dom oronis vocabit

, uit enim,vtcrederemus, nisi confitédicit Dñs,in ea,ois,q petitaccipit, & te non poflefaluari. Te Deum. 7.

[ocr errors]

I

Lib.9.

[ocr errors]

cam.

Ad

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Apoc.

21.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Ad Laudes,&p Horas, Antiphona. Inclyto Paraclitó,

Omum tuam Domine decet sā Cui laus eft &poteftas

{titudo, in lõgitudine dierum. Perimmepla sæcula. Amen. ps. Dñsregnauit. cum rel. 7. Aña. Hæc est domoDñifirmiterædifica Domus mea domus orationis vocabi ta.Ru Bă fundata e supra firmă petrā. tur. Aña.Hæc eft domus Domini, fir Ad Bñs. Aña. Zachæ feftıpás descē miterędificata, bñ fundata est supra de, qa hodie ī domo tua oportet me firmam petrā. Aña. Bene fupdata manere:atille festinās descendit,&su est dom•Dñi supra firma petrā. Añ. scepit illūgaudēsīdomūsuā . Hodie Lapidespretiosioés muri tui, &tur- huic domui sal'à Deo facta est, halah. res Ierusalēgēmisædificabútur.Cap. (In anniuersario Dedicationis EcV

Idi ciuitaté sanétā IerPm noua, cleliç,&per Octauain. Oratio.

delcendété de cælo,à Deo para tā,viro Hym huiusfancti templi tui consecra

Ngularis fundamentum tionisreparas die,&facris semp my

Lapis Christus miffus eft, sterijs repræsentas incolumes:exaudi Quicompage parietum, preces populi tui,& præsta:vt,quisas In vtroque nectitur,

hoc téplū beneficia petiturusīgredit, Quem Sion sancta fuscepit, cúcta leípetraffe lætet. Per dñm ao. In quocredens permanet.

I lnipso die Dedicationis Ecclefiç, Omnis illa Dco lacra,

& per Oétauam.

Oratio.
Et dilecta ciuitas,

Eus q inuisibiliter omnia conti-
Plena modulis,in laude,

nes,

&tamen pro salute generis Et canore iubilo,

humani signa tuæ potētiæ visibiliter Trinum Deum vnicumque oftēdis:teplú hoc potétia tuæ inhabiCum fauore predicat

tationis illuftra, & concede:vtoes, Hocin templo summe Deus, hucdepcaturi conueniüt, ex quacũExoratus adueni:

que tribulatione ad te clamauerint, Et clementi bopitate

cófolationis cuę bñficia cõsequat. p. Precum vota fuscipe,

Adiij.An. Domomea. Cap. Vidi ciLargam beneditionem

uitaté. B. bre. Domā tuā, Dñe, * DeHicinfundeiugiter.

cet fanctitudo. Domum. y. In longiHicpromereantur omnes

tudine diérum. Decet. G loria. DoPetita acquirere,

X. Locus iste sanctus est, in Et adepta possidere,

quo orat sacerdos. Rs. Prodelictis & Cum sanctis perenpiter,

peccatis populi. Ad vj. Antiph. Hæc Paradisum introire,

eft domus Domini. Capitulum. Cranslati in requiem.

Taudiui voce magnam de thro- Apoc. Gloria & honor Deo

no, dicentem, Ecce tabernaculú Vsquequo altiflimo,

Deicum hominibus,&habitabit cứ Vna Patri, Filioque,

eis,& ipfi populus eius erunt, & ipse B.R.N.

Ttt Deus

D

[ocr errors]

mum.

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »