Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Commune cius: & Samuelinter eos, quiinuo- ağrit,iuenit,Etpulsanti aperietur. cantnomen eius.

v. Petite, &accipietis:quærite &in I nuocabāt Dñm, &iple exaudiebat uenietis.Etpulsanti aperietur. Bño. cos:ícolúna nubisloquebat adeos. Diuinum auxilium. Lectio viij.

p Tbene ascendit in arborem, vt

E ceptum quod dedit illis.

arbor Domine Deus nofter tu exaudiebas ac naturali excisus olealtro,& cótra

eos, Deus tu ppitius fuisti eis:&vlci naturā insertus in bonãoliuā, fructú
scēsin omnes adinuentiones eorum. poffet legis afferre. Radix enim sata,
Exaltate Dominum Deum noftrū, etsi rami inutiles:quorù in fructuo-
&adoratein mõte sancto eius:quo- fam gloriâ plebs gentiú fide resurrre
niam sanctus Domino Deus noster. ctionis, quafiquadá corporis eleua-
Añ Benedicta gloria Dñi:delocosā tione transcēdit. Et ecce vir nominë
ato fuo,hal.y. Hæcelt domo Dni fir. Zachæus. Zachæusin fycomoro,cæ
miter edificata.Re. Bene fundata est cusin via:quorú alterú Dñs miseratu
fuprafirmam petram.Pater nofter. rus expectat,alterű másionisfuæ cla-
Absolo. A vinculis. Iubedomnc. ritate nobilitat: alterü sanaturusíter
Benedictio: Euangelica lectio. rogat, apud alterūseno inuitatus in-
*Lectio fancti Euangelijsecundum uitat:Sciebat enim vberê hofpitij sui

Lucam. Lectio feptima. efie mercedem:fed tame, etfi nódu
Nillo tempore:Ingreffus Iesuspe-* você inuitantis audierat, iā viderat
rambulabat Hiericho:& ecce vir affectů.Be

. Lapides ptiosi oēs muri nomine Zachæo, &hicerat Princeps tui, * Etturres lerusalem gemmisędi Publicanorú,&ipfe diues. Et reliq. ficabunt.). Porta Ierusalem ex Ša*Homilia S. Ambrosij Episcopi. phiro & Smaragdo ædificabuntur, Z

Achæus pusillus,hoceft; nulla &ex lapide pretiofoois circuito mu

nobilitatisīgenitæ dignitate su riejus. Ettur.Gloria.Et. Benedictio. blimis,exigu'meritis,ficutpopulna Adsocietatem. Lectio nona. tionú,auditoDñi Saluatoris aduétu. V doli pauperú citò reliquiffe quēluinon receperāt, videre cupiebat:fed nemo facile Iefum videt; ne videamur,&transiflead diuitem,ex mopotest Iesum videre cóftitutusin pectemus eum, quia expectauit & terra:&qanó Prophetas, nõ regnú Dominus: interrogemus eum, quia habebat, tãquam formęgratiâ natu- interrogauit & Christus. Nos interralis, ascéditin arboré fycomorum, rogemus,quia nescimus;ille,quia no vanitaté scilicet Iudæorum veftigio uerat.Nosinterrogemus, vt sciamus suo terens, errata quoque corrigens vndeiftecuratussit; illeīterrogauit, superioris ætatis:& ideo lesum inte- vtin vnoplures disceremo, vnde Do rioris domusrecepit hofpitio.

minū videre inereamur. InterrogaB. Domomea, dom' oronis vocabit, uitenim,vtcrederemus,nisi confitédicit Dñs,in ea,oís,q petit, accipit,& tế non poffe faluari.Te Deum.7.

Ad

[ocr errors]

I

Lib.s. ks. Lu, cam.

7

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

Apoc.

21.

V dicendétédecælo,à Dco para. D Eususlaneti templi tui confecra

AI

Ad Laudes,&p Horas, Antiphona. Inclyto Paraclitó;

Omum tuam Domine decet sa Cui laus eft &poteftas

ctitudo, in lögitudine dierum. Per immenfa fæcula. Amen. ps. Dñs regnauit. cum rel. 7. Aña. Hæc eft domoDñi firmiter ædifica Domus mea domus orationis vocabi ta.RBñ fundata é supra firma petrā. tur. Aña.Hæc est domus Domini,fir Ad Bñs. Aña.Zachãe festinás descē miter edificata, bñ fundata eft fupra de, ga hodie i domo tua oportet me firmam petrā. Aña. Bene fundata manere:atille festinās descendit,&fu est dom•Dñi supra firmă petrā. Añ. scepit illú gaudēsīdomūsuă. Hodie Lapides pretiofioés muri tui, &tur- huic domui lalà Dco facta est, haľah. res Ierusalēgēmisædificabütur.Cap. ÇIn anniuersario Dedicationis EcIdi ciuitaté fancta Ierim nouă, clefię, & per Octauam. Oratio.

Eus qui nos per
tā,sicut sponsã ornatā virosuo. Hym. huiusfancti

Ngularis fundamentum tionisreparas die,& facris femp my-
Lapis Christus miffus eft,

sterijs repræsentas incolumes:exaudi Qui compage parietum,

preces populi tui,& præsta:vt,quisas In vtroque nećtitur,

hoc téplu

beneficia petiturusīgredit, Quem Sion sancta suscepit, çúčtafeípetrasse lætet

. Per dñm no. In quo credens permanet

.

Clipso die Dedicationis Ecclefiç, Omnis illa Deo sacra,

&per Oftauam.

Oratio.
Et dilecta ciuitas,

Eus q inuifibiliter omnia conti-
Plena modulis, in laude,

nes,& tamen pro salute generis Et canore iubilo,

humani signa tuæ potētiæ vilibiliter Trinum Deum vnicumque oftédis:teplú hoc potētia tuæ inhabiCum fauore predicat

tationis illuftra,&concede:vtoēs, 9 Hocin templosumme Deus, hucdepcaturi conueniūt, ex quacũExoratus adueni:

que

tribulatione ad te clamauerint, Et clementi bonitate

cófolationis tuę bñficia

cösequat. p. Precum vota suscipe,

Adiij.An. Dom mea. Cap. Vidi ciLargam benedictionem

uitaté. Rc. bre. Domũ tua, Dñe, * DeHicinfundeiugiter.

cet fanctitudo. Domum. X. In longiHicpromereantur omnes

tudine diérum. Decet. G loria. DoPetita acquirere,

mum. ¥. Locus iste sanctus est, in Eradepta poflidere,

quo orat facerdos. B. Prodelictis & Cum sanctis perenniter,

peccatis populi. Ad vj. Antiph. Hæc Paradisum introire,

est domus Domini. Capitulum. Translati in requiem.

Taudiui você magnam de thro- Apoc

. Gloria & honor Deo

no, dicentem, Ecce tabernaculú Vsquequo altissimo,

Deicum hominibus,&habitabit cũ Vna Patri, Filioque,

eis,& ipsipopulus eius erunt, & ipfe B.R.N.

Ttt

Deus

11:

.

Commune Deus cum eis erit eorum Deus, eft,téplátêtñ Dei. Quid eft, Lapides E. bre. Locus ifte fanctus eft, * In viuicoedificamini? Viuis, fi credis; fi quo orat Sacerdos. Locus. V. Pro de aút credis,efficieristêplü Dei:quia di lietis & peccatis populi. In quo orat. cit Apostolus Paulus, Templum eni Gloria. Locus. v. Hæcest domus Do Dei fanétum eft quod estis vos. Ri. mini firmiterædificata:Rs. Bene fun- Orantibus in loco isto.511.Lect.v. data eft fupra firmam petram. Pla ciùitas ædificatur

Ad Nonā, An Lapides pretiosi.Cap. Lpciduntdemotibo lapides p mano
Αρος:

E
T Tabfterget Deus omnem lacry- pdicatiū veritaté:cõquadrantvtītret

mam ab oculis eorū; & mors vl. inftruéturā sempiternā;adhuc multi tra nõ erit, neq; luet, nequeclamor: lapidesī manib'artificis sūt,nõeadīt neq; dolor erit vltra,Ğ prima abierút: demanib'artificis,vt possint perfecti &dixit q ledebatī throño,ecce noua coædificari in structurā tēpli

. Efterfacio omnia. Febr. Hęcest domoDñi, goista Ierusalé,quęædifica@vt ciuitas * Firmiter ædificata. Hec.y.Böfunda Fundamentum ipfius Christusest,di ta eft fupra firmam petram.Firmiter. cit Apostolus Paulus: Fundamentu Gloria. Hæc.v. Bene fundata eft do- aliud nemo potest ponere, præter id mus Dñi. B2. Supra firmam petrarn. quod pofitúeft,quod est Chis Ielus

Infecundis Velperis. Antiphona. B. O quàm metuendus.Šii Lec.vj. Domum tuam Dñe.cūrel. de Laud Vndamentum quando ponitur ps. Dixit Dñs.47. Confitebor 47. I in terra, defuper edificantur paBeatus ùir. Laudate pueri dñm.47. rietes,& pondus parietū ad ima tenLauda Hierufalem. 50. Capitulum. dit,quia in imo pofitú eft fundamen Vidi ciuitatem. Hy Vrbs btã. 5io. tùm:fi

autem fundamentum noftrü 8. Domūtuā Dñe decet sanctitudo. in cælo eft,ad coélūędificemur.CorR2 . Inlögitudine dierū. Ad Mag. An. pora ædificauerunt iftam ftrućturā

; Oquá metuēd' éloc°iste: verè nó eft quam videtis amplam furrexiffe huhic aliud nisi dom Dei,&porta cæli. iús Bafilicæ, & quia corpora

ædifiPRIMA DI E

cauerunt, fundamentuin in imopoInfra O&auam

suerunt:quia verò fpiritaliter ædifica
Lec.j.Noct. Scrip.occur. Inij. Noc. mur,fundamentum noftrum infum
Extraétatu Seti Augustini Epi super mopofitum eft. Illuc
Plalinos.
Lectio quarta.

ibiædificemur:quia de ipsa Jerusale Érusalem, quæ ædificatur vt ciui- dictum est:Stantes erant pedes noftri I8

tas. Fratres, quando dicebat ifta in atrijs tuis Ierusalem. Dauid, perfecta erat illa ciuitas, non B. Mancsurgens. 511. ædificabatur. Nescio quá ergo ciui In tertio Nocturno. tatem dicit, quæmodo ædificatur:ad *Leto S.Euang.fm Lucã.Lectio vij.

de qui N illo

ábulabat vir no coedificamini in domú spiritalem,id mine Zachæus,&hic erat princeps

[ocr errors]
[ocr errors]

ergo curramus

In
Pral

mum
125i

bus Petrus:Et vos taną lapides vigili billebtépore

: Ingreflus Iefuspět.

publicanorú,&ipfe diucs. Et reliq. columbam fuper Christum manentē Homilia S. Ambrosij Episcopi, sicutipseait: Vidi spiritum descendê

Consequenter ex lib' 8.in Lucam. tem ficut columbam, & manentem EU

T cõfeftim,inquit,vidit,&seque super eum, TeDeum.5.

batur eu, magnificās Dñm,&p S.ECVNDA DIE ambulabat Hiericho. Aliter enim no

Infra Oétauam. videret, nisi sequeretur Christú, nisi Lectionesj. Noct. de Scrip. occur Dñm predicaret,&nisisçculú præte

In fecundo Noturno. riret.Cúdiuitibus quoque in gratia

Sermo S.Augustini Episcopi. reuertamur.Nolum enim offendere Ser.s.de Anniversario Dedicationis, diuites,qvolum', si fieri potest,sanare qui eft 256. de Tempore. Lectioinj.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

reli&ti,iuftæ habeát cômotionis offen mus ergo noftrarum orationum ista, fam. Bx. Domus. 5 12;

Leétioviij. domus autem Dei nosipfi. Si domus Ilcant noin facultatib°crimen Dei nos ipfi,nos in hoc fæculo ædifi

hęrere,fedī ijsqvti nesciát facul cemur, vt in fine fæculi dedicemur. tatib'. Ná diuitiæ vt impedimétaim- Ædificium, imoædificatio habet laprobis,ita bonis funt adiumēta virtu borem,dedicatio exultationé. Quod tis.Diues certè Zachæ elect' à Chri- hic fiebat,quádoista surgebát, hoc fit fto,fed dimidiū bonorú suorū paupe modo,cú cógregāt credetesi Chim. rib' largiēdo,reddédo etiã í quadru- Credēdo enim quasi desiluis&mõti plū, quę fraude sustulerat, (alterum boligna &lapides ocidút:cúverò caenim nõ latest,nec habet gratiâ libe- techizant, baptizantur , formantur, ralitas,fiiniuria perseueret: quia non tanquam inter manus fabrorum,& spolia, fed bona quęruntur) vberioré opificum dolantur,colliqiantur,comercedem,quam conferebat,accepit planantur:veruntamen domum Do B. Lapides pretiosi. 5 12. Lectio ix. mini non faciunt;nisi quando chari

Tbene prínceps inducitur publi tate compaginantur.

canorum. Quis enim de se despe B.Orantibus. 511. Lectio quinto: ret,quando&ifte peruenit, cui cen Igna

certo ordine cohererent, fi non scias non omnes diuites auaros. Quid se pacificeinnecterent, fi non seinuisibi vult,quod nullie alterio staturam cem , cohærendo sibi, quodammofcriptura, nisi hui' expresfit, quia fta- doamarent,nemo huc intraret

. Detura pusillus erat? Vide ne forte mali- nique quando vides in aliqua fatia pufillus, aut adhuc pusillus fide. brica lapides, & ligna bene sibi coNódú enim promiserat,cū ascéderet: harere,fecurusintras, ruinam non tinódú viderat Chriftu:merito adhuc mes. Volens ergo Dominus Christus pulillus.Deinq; loannes magnus za intrare, & in nobis habitare,tanquã & Chriftum vidit, & fpiritum ficut ædificando dicebat: Mandatum no

B.R.N.

fusexfraude?&ipfe,inquit,diues. Vi L lgna ilta, & lapides fi non sibi

[ocr errors]

Tttij

uum

dum faciebatis

, in veftra

ruina ince- V Idititaque Zachæusursum. Ia

ergo

Comimune uum do vobis, vt vos inuicê diligatis. per Iudæos transiretadgentes. Mandatü,inqt,nouum do vobis: ve- R. Domus mea.5 12. Lectio octaua. teres enim eratis:domum mihi non

enim sublimitate fidei inter fru batis.Ergo vt eruamini à vestræ' rui- ctus nouorum operum,velut fæcunnæ vetustate,vos,inuicem amate. dæ altitudine arboris eminebat. Et B. O quàm.5.11.

Letovi

quoniam de typo ad moralia deflexi Onsideret Codi charitas vestra, inus, inter tot credentium volunta

ædificariadhucistam domú to- tes dominica die relaxare a dimū, feto,ficutprædictú eft,& pmiffum,or- ftiuitatë admisceredelectat. Zachęus be terraru.Cu enīędificat dom post in sycomoro, noull videlicet noui tecaptiuitaté,ficut habet ali' Psalmo, di poris pomú,vt in hoc quoq; cöpleref cit:Cãtate Dñocāticú nouũ,cantate illud:Arbor fici pduxit groflos suos

. Dño oīs terra. Quod ibi dixit,cāticũ Bu. Lapides pretiofi.512.

Lectioix. Doudonim

haberca micú noua, nifi ex lignisnon porma,fed homines amoré nouú?cătare amātisé. Vox hu nascerentur.Legimus alibi: Cú esses i cãtoris feruor eft fêtiamoris.Ame- fub arborefici, vidite. Ergo Nathana m':gratisamemo,Dñmenim amam' el sub arbore,hoc eft fupra radicē, ga quo nihil meli' inuenim':ipsum ame iuftus. Radix enim fan&ta. Subarbomus ppter ipsū&nos in iplo, tamen retamé Nathanael,quia fublege:Zappter ipsum. R. Mane surgés.511. chęussupra arborem,quia supralegē.

In tertio Nocturno. Ille domini occultus defenfor, hic pu *1 etio S. Éuang.fm Lucam.L.vij. blicus prædicator. Ille adhuc Chri

N illo tépore:Ingressus Iesus perão ftum ex lege quærebat:iste iam supra bulabat Hiericho,& ecce vir nomi legem relinquebat lua,& dominūsene Zachæus,& hic erat princeps Pu: quebatur.Te Deum laudamus. 7. blicanorum,&ipsediues. Et reliqua. T ER TIA DIE *Homilia S. Ambrofij Episcopi.

Infra octauam. Consequenter ex lib 8. in Lucam. Letónes j. Noctur.de Scrip.occur.

Væaūt turba,nifi imperitæco In fecundo Nocturno.

fusio multitudinis, 7 verticé De SermoS. Augustini Episcopi.

negt videre fapientiæ? Ergo Ex Serin.s.deDedicat.qui est 256. Zachæo quádiu in turba est, no videt

Lectio quarta. Chim, supra turbā ascendit,&vidit:

dedicatiomeruit,quã desiderabataspicere.Pul exruina ædificiorū. Conscidisti sacchrè aut addidit:qa illa parte erattrā cum meum:hocpertinet ad ruinam. situr' dñs:vel vbi sycomorus, vel vbi Quid ergo ad ædificium?Et accinxicreditur':vt&mysteriú seruaret,& fti me lætitia, Vox dedicationis, Vt gratiā seminaret.Sic enim venerat,vt cãtet tibi gloria mea,&non compū.

gar.

cap. 1.

[ocr errors]

Q

de tempore.

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »