Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]

Eccie
SI

[ocr errors][ocr errors][merged small]

spiritib'custodire nõsufficit, q hoc lá hyems trāsiit,īber abiit,& rccellit, & ab humanis laudib' nó abscödit. surge amica mea,&veni. Aña. Veni In plenti etení vita quasií via sumus, electa mea,& ponāíte thronú meu, qua ad patriã pgim! Maligni aūt spi hakAn. Ifta eft fpeciola ster filias le rit iter nrin qualıqdā latrunculiob rufalé.Cap.&Hyo.vtsup.y. Diffula fidēt.Deprædari ergo desiderat, qui eft gra. Ad Benedictus Antiphona. thefaurú publicèportat in via. Hoc Simileéregnú celorú homini negoautem dico, non vtproximiopa no- ciatoriqrēti bonas margaritas:iučta ftra bonanon videant, cum scriptū vna ptiola, deditosa sua, &cöparafit: Videantopera veftra bona,&glo uite. Provna Martyre tátum Or. rificent Patrem vestrum, qui in celis

D

Eus, qui inter cætera potentiæ est:sed vt per hoc,quodagimus,lau- tuæ miracula etiam in sexu frades exterius non quæramus. Sic auté gili victoriam martyrijcontulisti:co fitopus in publico, quatenus intētio, cede propitius, vt qui beatæN. Marmaneatiocculto:vt& de bono ope tyristuæ natalitia colimus , per eius pximis pbeamus exéplú, & tamēp ad te exempla gradiamur. Per dom. intentioné,qua soli Deo placereğri- Pro pluribus Martyribus tñ. Ofo.

Regnú A
mundi,&omné ornatu sæculi coté-
pfi ppter amorē dñi mei Iesu Chri, mas inceslabili deuotionc venerari

;
Qué vidi,qué amaui, in qué credi- vt quas digna mente non possumus
di,qué dilexi. X. Eructauit cor meú celebrare:humilibus faltem frequen
verbum bonum:dico ego opera mca temus obfequijs. Per dominum.
Regi. Quem.Gloria.Quem. Bño. Pronec Virg.nec Mar. Oratio.
Adlocietatem. Leétionona. Xaudi nos Deus falutaris nofter:

E
Hesaurus aūtceleste est deside- vt sicut de beatæ N. feftiuitate
1

riū:ager veròī quo thesaur'ab- gaudemus:ita pię deuotionis erudia
scodif, disciplina studijcelestis. Qué mur affectu.Per dominum.
pfecto agrú,vēditisoibus comparat, Adtertiam.Aña. Inodorem.
9 voluptatibus carnis renuncians, Pro Marty.tantum. Capitulum.
cunctalua terrena delideria p disci-

Onfitebor Ecele

. vtnihil laudabo te Deum faluatorem já,quod caro blanditur,libeat:nihil, meum:confitebor nomini tuo, qm g carnalem vitam

trucidat, spiritus adiutor, & ptector factus es mihi,& perhorrelcat.T e Deum. 7. liberasti

corpus meum à perditione.
Ad Laudes,&p Horas. Antiphona. Pro nec Virg.nec Mart.Capitulum.

Vm eflet Rex in accubitu fuo, Vlierem fortern quis Tueniet?
nardusmea deditadorē suaui-

procul &de vlcimis finibus p-
tatis.ps.Dñsregn.7.cūreliq. Añ. In tium eius: confiditin ea cor viri lui

, odoré vnguétorú tuorum currim': &fpolijsnon indigebit

. adolescētulędılexerútte nimis.Añ. Be.bre. Specie tua. Et pulchritudi

$1.

51.

plinæcçleftis custodiâ calcat, inibit Confitebor tibi dñe Rex, &col teste

ne

le

ula

112

Eccle.
SI.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

M

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Apoc

509
ne tua.Species. Intēde pspere,pce со мм V. N E
de,&regna* Et pulchritudine lia Dedicationis Ecclię. Ad Vesp.Aña.
při.Specie tua. y. Adiuuabiceã De'.

Omū tuã dne
Advj. Aña. Iam hyems transije.

D

decet sanctitu Pro Martyre tantum. Capitulum.

do, īlögitudine dieIberafti melecudú multitudine

rū. ps. Dixit dñs do misericordię noininis tui, àru

mino. 47. Aña. Do giétib' sparatis ad escā, de manibus

mus mea dom'oro. qrētiũaíam meâ, & demultis tribu.

tionis vocabit. ps.
lationibus quæ circundederunt me.

Cóhitebor.47. Año
Pro nec Virg.nec Martyre. Capit. Hęcest domoDñi,firmiter edificata,

Anû luam apuit inopi,& pal- benefundata est supra firmă petrā.

mas suas extédit ad paupe: no ps.B eat'vir.47. An. Bň fundata est
timebit domuisuçà frigoribus niuis. dom'dñi supra firmă petrā. ps. Lau
R.bre. Adiuuabit eam, Deus vul- date pueri Dñm. 47. Aña. Lapides
tu luo. Adiuabit. y. Deus in medio ptiosiomnes muritui,&turres leru,
eius non commouebitur.Deus. Glo falem gemmis ædificabuntur.
ria. Adiuuabit. ¥. Elegit eam Deus. ps. Lauda Ierusalem. 53. Cappm.
Ad Nonam Aña. Ilta eft speciosa.

Idi ciuitatem fanctam le-
Pro Martyre tantum.Capitulum.

rusalem nouam descen--
Audabit vsque ad mortem ani-

dentem de cælo,à Deo pama mea dñm:quoniam eruis su ratam,ficut sponsam orna stinentes te:& liberas eos de manu tam virosuo. Hymnus. angustia,domine Deus nofter.

Rbs beata lerufalem,

V
Pro nec Virgi.nec Marty. Capim. Dicta pacis vilio,
MWltchilięzeregauerütdiuitias Quęconftruiturin cçlis,

tu supergrefla es vniuersas. Fal
lax għa&vana est pulchritudo, mu- Et Angelis coronata,
liertimens dominum,ipfa laudabit. Vtsponsata comite.
R:.bre. Elegitea De', "Et pelegitea. Nouaveniensècęlo
Elegit. . In tabernaculosuo habita Nuptialithalamo,
rcfacit ea.Et pelegit. Cfia. Elegit. V. Præparata vtsponsata
Diffusa est gratia īlabijs tuis. B. Pro Copuletur domino:
pterea benedixit te Deus in eternú. Plateę,&muri eius

Ad Vefperas,Antiphona. Exauro puriflimo.
Dum efletRex. &alia vt supra. Portę nitent margaritis
Diffusa estgratia.

Aditis patentibus,

Et virtute meritorum
Ad Magnificat Antiphona.

Illuc introducitur
Veni sponsa. vtinj. Vefper. 507.

Si fuerint plures non Virgines, Omnis quiob Christi nomen
idem fit officium vt supra.

Hicin mundo premitur.

Tun

21.

[blocks in formation]

L

[ocr errors]
[ocr errors]

Tunfionibus, pressuris

Hymnus, Vrbs beata. vtfupra.
Expoliti lapides

in primo Nocturno: Antiphona.' Suis coaptantur locis,

Tollite portas prícipes vestras

, &clc Per manus artificis,

uamini portęęternales. Pfalmus.23. Disponuntur permansuri

Omini eft terra & plenitudo

D
Sacris edificijs.

eius:orbis terrarum, &vniuerGloria,&honor Deo

fi qui habitantinco. Vlquequo altissimo,

Quia ipfe super maria fundauiteú: Vnå Patri,Filios;

& super Alumina preparauit eum. Inclyto paraclito,

Quisascendet in montem domini? Cuilaus eft & poteftas,

aut quis ftabitin loco sancto eius? Perimmenfa fæcula.Amen. Innocens manibus,& mundo corŅ. Hec est domo dñi firmiterædifica de,qui non accepitin vano animam ta. Bi. Bene fundata est supra firmā suā:neciurauit,i dolo proximo suo: . petrā. Ad Ma.Añ. Sãčtificauit Dñs Hicaccipiet benedictionē à dño:& tabernaculū suũ:qa hecē domo Dei

, misericordiam à Deo falutari suo. i qua suocabitnomē eio:de quo scri- Hæc est generatio quærentium eú: ptú eft: Et erit nomé meú ibi, dicit quærentium faciem Dei lacob. Dñs. In Anniversario Dedicatióis. Attollite portas principes vestras, & Ecclefiæ,&per Obtauam. Oratio. eleuamini portæ æternales:&introi

E'qnobis p singulos ános hui' bitRexglorię.

setítépli tui cósecrationis repa- Quis estifte Řexgloriæ?dñsfortis& ras diē,&facris semp myfterijs reprę potens,dominus potensin prælio. sentas incolumes:exaudi ces popu- Attollite portas principes veftras,& li tui,&psta, vt,quisquis hoctéplūbe eleuamini portææternales:&introineficia petiturus,ingredit, cuncta se bit Rexgloriæ. impetrasse lætetur. Per dominum. Quis eft ifte Rex gloriæ? dominus İnipso die Dedicationis Ecclefię, virtutumipseest Rexgloriæ

. & Per Octauam. Oratio. An. Tollite portas principes vestras

Eus gíuisibiliter oía cótines,& &eleuamini portęęternales. Ana

tame p falute generis humani Erit mihi dominus in Deum,& lapis signatuępotétiçvisibiliterostēdis,té- iste vocabitur dom'Dei. Plálmo55 plú hocpotétia tuæ inhabitationis il

Eusnofter,refugium &virtus

Da fuftra,&cócede:vtoés,g huc depre- adiutor in tribulationibus, q4 caturicóueniút ex quacūq; tribula- inuenerunt nos nimis. tione ad te clamauerint,cófolationis Propterea non timebimus dum turtuæ beneficia cósequátur. Per dñm. babitur terra:& transferentur mon Ad Matutinum.Inuitatorium. tesin cor maris.

Omum Dei decet sanctítudo: * Sonuerút, & turbatęsút aquę

Sponfum eius Christum adore cõturbati süt mötes i fortitudine ei mus in ea. ps. Venite,exultemus.f.I. Huminis impetus lætificat ciuita

2

tem

[ocr errors]

.

tem Dei:sanctificauit tabernaculum &laustua in fines terrę:iuftitia plena fuum altiflimus.

eft dextera tua. De'ímedio ei' nó còmouebit:adiu- Lętetur mons Sion, & exultent filiæ uabit eam Deus mane diluculo.

Iudę:propter iudicia tua domine. Côturbatæ suntgentes, &inclinata Circundate Sion, &complectimini funt regna:dedit vocem suam, &mo eam:narrate in turribus eius. ta eft terra,

Ponite corda veftra in virtute eius, Dominus virtutú nobiscum: susce. & distribuite domos eius: vt enarre ptor nofter Deus lacob.

tisin progenie altera. Venite & videte opera dñi, quæ po- Quoniam hicest Deus Deus nofter suit prodigia luper terram: auferens inęternum,&in feculum seculi: ipfe bella vsqueadfinem terrę.

reget nos in sçcula. A rcum conteret, & confringet ar- Aña. Adificauit Moysesaltare dño ma:&scuta comburet igni.

Deo. v.Domú tua dñe decet fatituVacate&videte,qñegosūDe':ex- do. RIn longitudine dierū. Paterno altabor in gétib', & exaltabor sterra. fter. Abfolutio. Exaudi dne. V.Iube Dominus virtutum nobiscum:fusce dõne. Bñdictio Bñdictione ppetua. ptor nofter Deus lacob.

Delibro fecundo Paralipom. Lco j.cap.7. An Eritmihi Dñs in Deum,& lapis Vm complesset iste vocabitur domus Dei. Añ. Ædi

preces,ignis ficauit Moyses altare dño Deo.ps.47 deuorauitholocausta & victimas:&

Agnus dominus,&laudabilis maiestas Dñi impleuit domū:nec po

nimis: in ciuitate Dei nostri,in terant Sacerdotes ingredi tēplū Dñi: monte sancto eius.

eo quodimplesfet maiestas DñitemFundatur exultatione vniuerfæ ter- plum dñi. Sed & oés filij Ifrael viderę mons Sion:latera Aquilonis, ciui- bant defcédétēigne,&gloria dñi sutas regis magni.

per domum:& corruentes proni in Deus in domibus eius cognofcer:cú terram super pauimentum ftratum suscipiet eam.

lapide, adorauerunt, & laudauerüt uoniã ecce Reges terrę congrega dominum, quoniam bonus, quonia tisunt:conueneruntin vnum. in seculum misericordia eius.Rexau I psi vidétes sic admirati sūt, côturba tem & omnis populus immolabant ti sút,ɔmoti sūt:tremorapphēdit eos. victimas coram domino. Mactauit I bi dolores vt paturientis: in fpiritu igitur Rex Salomon hoftias boum vi vehementi conteres naues Tharsis. :

gintiduo millia,arietum centum viSicut audiuimus, sic vidimus in ci- gíti millia:& dedicauit domum Dei uitate dñi virtutum, in ciuitate Dei Rex,&vniuersus populus. noftri:Deus fundauit ea in eternum. In dedicatione templi decantabat Suscepimus Deus misericordia tua: populus laudem, * Et in ore eorum in medio templi tui.

dulcisresonabat sonus. V. Fundata wie Secundum nomen tuum Deus, fic eft domus dñi supra verticē

montių,

&

ifte vocabitur domus Dei. A £d C prece impleflet

Salomó fundės

sale

[ocr errors]

Deut

w steret

[ocr errors]

&venientadeamomnes gentes. Et. lus autem populus meus, fuper quos
Bño. Vnigenitus Dei filius. Labij. inuocatum est nomen meum,depre-

Acerdotesaūt stabātíofficijs suis catus mefuerit,&exquisierit faciem
S

& Leuite in organis carminú dñi, meam,& egerit penitentiâ à vijs suis
quæ fecit Dauid Rex ad laudādú do pessimis: Ego exaudiam de cælo,&
minū,qñ bono,qmīęternū mificor propitius ero peccatis eorú, & fana.
dia ei', hymnos Dauid canêtes pma- bo terrā eorú. Oculi quoq; meierút
n°suas. Porrò facerdotes canebāt tu- aperti:&aures meæ erectę adoratio.
bis ante eos,cúčtusĝ; Israel stabat.Sa- nem eius,q in locoistoorauerit. Ele-
Etificauit quoq; Salomo mediú atrij gi enim & sanctificaui locum iftum
antetéplūdñi,obtulerat eníibi holo- vt sit nomen meum ibi in sempiter-
causta & adipes pacificorú,qa altare num,&permaneāt oculi mei,&cor
eneū,quod fecerat,nó poteratsustine meum ibi cunctis diebus.
re holocausta, & sacrificia, &adipes R. Benedic domine domum istam,
pacificorū. Fecit ergo Salomon solen quam ædificaui nomini tuo, venien-
nitatem in tempore illo leptē diebus, tium in loco isto, * Exaudi precesíex
&omnis Israel cú eo Ecclesia magna cello solio gloriæ tuæ. X. Domine, si
yalde abītroitu Emath vsq; ad torre- conuersus fuerit populus tuus,&ora
tē Ægypti. Fecits; die octauo colle- ueritad sanctuarium tuum. Exaudi
etam, eo quod dedicaflet altare septé preces. Gloria. Exaudi preces.
dieb',& folénitaté celebraffet diebus lo ij.Noctur. Aña. Non eft hic aliud
septem.Pl. Fundata est domo Dñi su- nisi domus Dei, &porta cæli

. Ps.83. pra verticē montium,&exaltata 'est Vá dilecta tabernacula tua De super oés colles. * Etvenient ad eam mine virtutum:concupiscit,& omnes gentes & dicent. G loria tibi deficit aia mea in atria dñi. Domine. X.Venientes autem veniét Cor meum,&caro mea:exultauerüt cum exultatione portantes manipu- in Deum viuum. los suos. Etvenient. Bencdi&tio.Spi- Etenim passer inuenit sibi domum ritus sancti gratia. Lectio tertia. & turtur nidū, vbi ponat pullos fuos

. Ompleuitque Salomon domú A Itaria

tua domine virtutum : rex Domioi, & domum Regis, & meus & Deus meus. omnia,quędisposuerat in corde luo, Beati qui habitant in domo tua do vt faceret in domo Domini &in do mine:in fæcula feculorúlaudabútte

. molua, & profperatus est. Apparuit Beatus vir cuius est auxilium abste: autem ei Dominus nocte,&ait:Audi afcenfiones in corde suo disposuit: ui orationem tuam, & elegi locum in valle lacrymarum , in loco quem iftum mihi in domum facrificij. Si posuit. claufero cælum,&pluuia non fluxe- Etenim benedictionem dabit legilrit;& mandauero,& præcepero locu lator, ibunt de virtute in virtutem: ite, vt deuoret terram; & misero pe- videbitur Deus deorum in Sion. .

[ocr errors]
[ocr errors]

ora

Nilētiam in populum meum; conuer Domine Deus virtutum exaudi

« PoprzedniaDalej »