Obrazy na stronie
PDF
ePub

troduxit mein cubiculum suum. cospectu gētiū reuelauit iustitia sua..
Aña. Traheme poft teinodorẽ cur Recordatus est misericordiæ suę:&
remus vnguentorum tuorum: oleu veritatis fuæ domui Israel.
effusum nomen tuum. Pfalmus.gb. Videruntomnes termini terræ:falu

Ominus regnauit, exultet ter- tare Dei noftri.

ra:lætenturinsulæmultæ. Iubilate Deo omnis terra:cantate Nubes & caligo in circuitu eius:iu- & exultate,&psallite. ftitia,&iudicium correctio sedisei'. P fallite dñoi cithara,i cithara & vo 1 gnisante ipsum præcedet:&inflāë cepfalmi:in tubis ductilibus,&voce mabitin circuitu inimicos eius. tubæcorneæ. Alluxerunt fulgura eius orbi terræ: lubilate in conspectu Regis domividit & commota eft terra.

ni:moueatur mare & plenitudo ei', Montes ficut cera fluxerunt à facie orbis terrarum,& qui habitātin eo. domini:à facie domini omnis terra. Flumina plaudent manu, simulmó Annunciauerút cęli iustitiam eius: tes exultabunt à conspectu domini: &viderütoés populigloriam eius. quoniam venit iudicare terram. Cófundantoés, q adorát sculptilia: ludicabit orbem terrarum in iufti&qui gloriantur in simulacrisluis. tia:& populosin ęquitate. A dorate eum omnesangeli eius:au Añ. Venisposa Christi

, accipecorodiuit & lętata eft Sion.

nã,quá tibi dñs parauitīęternū. Et exultauerunt filiæ Iudæ:propter Elegitea De' &pelegit ea. 2. In tai iudicia tua domipe.

bernaculo fuo habitare faciteā. Pr Qñtu dñs altislimo fup oém terrã: nr.Absolo. A vinculis..lube dom nimis exaltatus es super omnes deos. ne. Benedictio. Euangelica lectio.

ui diligitis dñm,odite malú:custo *LcOS.euang.fm Matthçã. Le.vij. dit dñs animas lanctorum suorum, Nillo tépore:Dixit Ielus discipude manu peccatoris liberabit eos. lis suis parabolā hanc:Simile estre L uxorta eftiusto:&rectiscorde læ- gnũ celorum decem virginibus, quæ titia.

accipiētes lāpades fuas, exierunt obLętamini iusti in domino:& cófite- uiam sponso, & fpoplæ. Et reliqua. mini memoriæ fanctificationis eius. Homilia Sancti Gregorij Papæ. An, Trahe me poft te,íodorem cur

neo, praua opa fugere, mūdihui' nomen tuum. Aña. Veni spõsa inqnamenta deuitare: sed hodierna Christi accipe coronā, quá tibi dñs sãēti euágelij lectióe spellor dicere, Le præparauit inęternum. Pfalm!.97. vt&bona,quçagitis,cum magna cau

Antate domino canticunouú: tela teneatis, neper hoc,q à vobis re quia mirabilia fecit.

etum gerit, fauor aut gia humanareSaluauit sibi dextera ei?:& brachiū gratine appetitus laudis subrepat,& sanctum eius.

9 foris oftendit,int'à mercede euaNotūfecit domin'salutaresuum:in cuet.Ecceeni Redēptoris voce decē B.R.N.

SAT

virgi

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

12.

rem vnguentorú tuorum:Oleuchtu Sepevos-fratres cariflimi,admo- How

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

Commune virgines,&oës dicunfvirgines,& tai tes,qui ab exteriori fe appetitu cufto mēitra beatitudinis ianuă no oés re- diūt,& fpe aditeriora rapiunt,carné ceptęsūt,qa earúqdā dū de virgini- macerat, & toto desiderio ad supná tate sua gloriá foris expetunt, i vasis patriã anhelat, ęterna pmia expetűk luisoleu habere noluerút. & Hęcest plaborib? suisrecipere laudes huma yirgo sapiés,q dñs vigilatéinuenit, s nas nolūt.Hinimirūgloria suānõin acceptis lāpadib° lumpsit secū oleú. orehoium ponūt,sedītra cõsciétiam Et veniéte domino,introiuit eû co contegūt.Ètsuntplerique, q corpus adnuptias. X.Media nocte clamor per abftinentiam affligunt, sed de ip factus est, ecce sponsus venit: exite la sua abftinentia humanos fauores obuiam ei.Et veniente. Bño: Cuius expetunt. Te Deum.7. velQuarum festum colim. Le.viij

. Ad Laudes,&p Horas.Antiphona: Edprius quærēdū nobis eft: quid Æcēvirgolapiés,& vna denufit celorú regnú,aut cur decē vir

mero prudētu. ps Dominus reginibus coparet, qetiã virginespru- gnauit

. 7. cũret Ana. Hæc eft virgo détes&fatuæ dicant. Dū ení celorú lapiens, quâ dominus vigilantéinue regnúcõstet

, ga repború nullusīgre nit. Aña. Hæceft nesciuit torúide dit,etiam fatuis virginibus cursimile licto, habebit fructú īrespectiócanielleperhibei? Sed sciendü nobis est, marūscãrú. Añ. Veni electa mca; & quod sępeī sacro eloquioregnú celo ponáītethronū meū, hal. Aña. Ifta rūpsentis téporis Ecclesia dicitur,de eftfpeciofa inter filias Ierusalé. Cap. quo alio in loco dominus dicit: mit- Fratres qui gloriatur. Hymn'. lesu tetfili hominis Angelos suos, & col corona virginum.folio.502. ligent de regno eius omnia scandala. y.Diffusa estgrain labiis tuis. Re.Pro Neque enim in illo regno beatitudi- pterea benedixitte Deus inçternū. nisi quo paxsumma elt

, íueniriscan Ad Bús.An Simile estregnú celorū dala poterunt,quæ colligantur. homini negociatorisréti bonas mar Bc. Media nocleclamor fact' eft:*Ec garitas:inuěta vna ptiola, deditomce spólus venit,exite obui. ci. ¥. Pru nia fua,&comparauit eam. Oratio: détes virginesaptate vestras lápades. Eus, qui inter cætera potentiæ

tuæ miracula etiam in sexu fra sus. Bencdictio. Ad societatē. Leix. gili victoriam martyrij cõtulisti:con

Ngnq; aútsensib° corporis vnus- cede ppitius, vt g beatæ N. Virginis

asquesubsistit. Geminat aūtqna & Martyris.tuxnatalitia colimus, rius denariú pficit. Et qa ex vtroq; se cius ad te exempla gradiamur. Per xu fideliú multitudo colligit, fanéta dominum noftrum. Alia Oratio, Eccħa decé virginibus fimilis effe de Nodulgentiam nobis, quxsumus núciat . In qua qa mali

cũbonis,&re domine, beata N. Virgo & marprobi cú electis comisti sūt, rectè fi- tyrimploret : quæ tibi grata semper milis virginib' prudentibus & fatuis extitit, & merito caftitatis, & tuæ pro elle phibet.Sútnáq; pleriq; cótinen- fesfione virtutis. Per dominum no.

E

IN

2. cor. 11.

Alia Oratio pro Virgine non mart. Ad Mag.Aña. Veni sponsa Christi,

Xaudi nos Deo falutaris nofter: accipe coronam, quam tibi domino E

vt ficut de beatęN. Virginis tuę pręparauitinęternum. festiuitate gaudemus:ita piæ deuo Aliæ Lectiones pro Virginibus. tionis erudiamur affectu.Per dom. Pro Virgine & Martyre,acpro Mar Pro pluribus. Oratio.

tyre tantum, Lectiones primi NoDA Anobis

, ğs dñe Deus nofter,sã eturni leguntur etiam vtinfra. Etarú virginu &martyrútuarú Delibro Ecclefiaftici. Lectioj. &

Onfitebor tibi domine Rex,& ne venerari:vt quas digna mente no

C

collaudabo te Deú Saluatorem poffumo celebrare, humilib' faltem meü.Cöfitebor nomini tuo,qñadfrequentemus obsequijs. Per dñm. iutor&,ptector factes mihi:&libcAdiij.An.Hęcest virgolapiés. Cap. rafticorp'meữ à pditione, à laqueo Fres,q gloriat. R.br. Specietua, * Et linguę iniquę,&à labiisopātiú men pulchritudinetua.Specie. . Intēde daciú:& in cospectu astātiú factus es pipere,pcede, &regna. * Et pulchri mihi adiutor. Etliberasti me secuntudine tua. Gloria.Specie

. v. Adiua- dú multitudinē misericordię nomibit eam Deus. Ad fextam. Antipho. nistuià rugientibo pparatis ad escā, Hæc eft quænesciuit. Capitulum. de manibusērētiú aiam mcã, & de A ,

Emulor enīvos Dei emulatióe: multis tribulationibus, q circúdede castá exhibere Chro. R.br. Adiuua- me,&īmedioignis nõsum æftuata: bit ea, De' vultusuo. Adiuuabit. * de altitudine vētris īferi,& à lingua De’īmedioei'nõ cômouebit. Deus. coinquinata:&à verbo mendacij, à Glia. Adiuuabit. V. Elegit eam de'. rege iniquo,&à lingua iniufta. Adix.Aña. Ista est speciola. Capit B. Veni fponfa.503. Lectio fecûda. Omine

Audabit
D
terrā habitationēmea,&pmor

dominū& te defluétedeprecata sū:inuocaui do pinquásin inferno deorsum.Circa. minú patrédñi mei, vt non derelin- dederütme vndique, &nó erat qui quat mein dietribulationis meæ: & adiuuaret.Respiciens eramīadiuto in tépore fupborum fine adiutorio. riū hominū,& nó erat. Memorat'sú R.br.Elegit

cãDe', * Et pelegiteam. misericordiæ tuæ dñe,&cooperatio . In tabernaculo suo habitare facit nis tuæ, à sçculo sunt:quoniá eruis că. Et pelegit. G Pia patri. Elegit cam. fuftinenteste domine, &liberas cos

.Diffufa eltgratia in labijs tuis. Ri de manibus Gentium. B. Diffusa est Propterea bñdixit te Deusī eternú. gratia.503. Lectio tertia. Ad Vefperas, ,

F Xaltafti Cap.& Hym. vt in primis Vesperis. Enémeâ, & pro morte defluente v.Diffusa est gratia in labiis tuis. B. deprecata sum. Inuocaui dominum Propterea benedixit te De'i çternú: patrem domini mei, vt:non derelin

B.R. N.

Eccle.
Si.,

Sff iỏ quat

[ocr errors]

D D

[ocr errors]

Log

polt

Commune quat mein die tribulationis meę, & omnes capiunt verbum, fed illi quiin têpore superborũ sine adiutorio. bus datú eft. Sunt enim spadones, 9 Laudabo nomētuum affiduè, &col ex vtero matrisnati sunt:&fupt spalaudabo illud in cõfessione, & exau- dones,qui coacti suotabhominibus: dita estofo mea.Etliberasti me dep- &suntspadones, qui seipsos castraditione, & eruisti me'de temporeini ueruntpropter regnum celorum. quo.Propterea cõfitebor,&laudem Dilexisti.504.

Lectio fexta

. dicā tibi:& benedicā nomē domini. Enuo quoq; p hâc Angeli você Bi . Specie tua.503. In ij.Nocturno. cótinētię mun'ostédit, virginiExlibro Sancti Cypriani Marty- tas pdicaf.Hiluntz cũ mulierib'se

ris,de habitu virginum. nó coingnauerüt: virgines enipmāTract.2. sub initium. Lectio quarta. serūt:hisūto sequunf Agnūquocú.

TVncnobis ad virgines sermoë: queierit. Neque enim tātú masculis

quarúquo sublimiorgļia, ma- cotinētięgratiâ dñs repromittit,&fę ior & cura e.Flos é ille Ecclasticiger minas præterit:sed quoniam femina minis,dec°atq;ornamētū gratię fpi- viri portio est,& ex eo fumpta atque ritalis,læta indoles, laudis & honoris formata elt, in fcripturis ferè oibus op'ítegrú,atq; ícorruptū, dei imago ad protoplastum Deus loquitur, qa respõdésadsáčtimoniã dñi,illuftrior funt duo in carne vna, &in malculo portio gregis Chri:Gaudet perillas, fimul significatur & femina. Quod atq;ī illis largiter floret Ecclięmatris fi Christum continentia fequitur, & gloriosa fęcũditas,quátoq;plo copio- regno Dei virginitas destinatur, qd fa virginitas numero fuo addit, gau- eft illis cum terreno cultu, &cumor diūmatrisaugescit.Adhas loqmur, namentis quibus dū hominibus pla has adhortamur affectione potiusğ cere gestiunt, Deum offendunt? R. potestate:nec quòd extremi &mini Offerentur.504. In tertio Noctur. mi,&humilitatis niçadmodú cõlcij *Lco S.Euang.fm Matthæū. L.vij. aliqdad cēsura licētiæ vīdicem':sed Nillo tempore:Accesseruntad legad sollicitudiné magis cauti, plus sum Parilæi, tentantes eum,&dide Diaboli infestatione timeamus. cētes:Silicet homini dimittere vxo& Propter veritatem.504. Lect.v. rēsua quácủque ex causa? Et reliq.

Eq; inanis hçc cautioeft,&va- *Homilia S.loannisChryfoftomi.

na formido,q ad salutis viã có- Hom.63.in Matthæum, sub mediũ. sulit;ğdnica & vitalia pcepta custo

D

Ominus noster, quibus ad per dit, vt q se Chrodicauerint, &àcar petuam hortarı virginitatê arnali cócupiscētia recedétes tā carne; duũ,atquedurű videbatur neceffita ĝméte se Deo vouerint,columment te legis, in cupiditatem virginitatis op’suũ magnopmio destinatū, nec impellit. Posleautēnos ppetuamser ornari iā aut placere cuis, nisi dño uarecötinétiam oftendit,dicens:Sút suo, ftudeant, à quo & mercedê vir- eunuchi,qui ex vētre matrisita dati ginitatis expectant,dicenteipfo:No lunt,& qui ab hominibus facti sunt,

&

ca. 17.

& qui seipsos caftrauerút propter re- lexerűt tenimis. ps.Laudate pu.521 gnum cælorum. His omnibus ad Anlã hyēs trālijt,iber abijt,&receloptandam eligendamque virginita- sit,surge'amica mea,&veni

. ps. Lętatem inducit. B. Hæc elt. 505. P.viij. tosú.521. Añ. Veni electa mea,&po

Ollibile náque id esse hominib' nãīte'thronū meū,ha?.ps. Nisi domi

21

Claud

Lógi soft. B

Cதையங்கார்

, பYEerimeindiagle

tecủ, fiaut à natura eunuchus elles, lerufalem. ps. Lauda lerusalem.522
autiniuria hominūsic effectus, quid Pro Martyre tantum. Capitulum.
faceres, cū & huiusmodi voluptate Onfitebor tibi dñe Rex, & col- Eccl-
careres,& nullă carēdo mercedécon laudabote Deú Saluatoré meữ: St
seõreris? Gras igit Deo agas, qa ma- confitebor nomini tuo, quoniam ad
gna pmia, rutilātess; coronas habe- iutor & protector factus es mihi, &
bis,fi ita viues, quéadmodú fine ali- liberafti corpus meum à perditione.
quo illi pmio:immo verò multo faci- Pronec Virgine, nec Martyre.Cap.
li”,tuti', atq; iucúdio;túga fperetribu
tiõis

& vltimis finib' ptiū ei',öfidití tisgaudes. R. Media nocte.505. I.ix. ea cor virisui, & spolijs no indigebit

. Vi'obtētu Dealmenris Hym.

Parceiam culpis, vitiaremittés, frustra & incassū tales sunt:ac de ijs Quo tibi puri resonemus almum gvt cælos nāciscāt, se cótinét:subiú Pectoris hymnum. xit rursus dicés:Qui potest capere, ca G loria Patri,genitęq; proli, piat. Itamagis animat, atq; īcēdit: vel Et tibi compar vtriusque semper ga magnitudiné virtutis oftendit,vel Spiritus alme, Deus vnus,omni gainęstimabili misericordia sua nolu

Temporelęcli.Amen. it rê in necessitatē legis cöcludere:& Ý Specie tua,& pulchritudinetua. ad hęc poflibileid ea mõstrat, vt elige lotende prospere,procede, &regna. di cupiditas crescere poflit TeDeú. Ad Mag.An. Veni sposa Chři, acciIN 'FESTO SANCTÆ pecorona, quã tibi dñs pparauitiæMartyristă,&nec Virg.nec Marty. ternū. Provna Marty.tantū. Oratio. Ad Vesperas. Antiphona.lice D fue miracula ctiam in fexu fra

Eus, qui inter cętera potentiæ Rexinac gili victoriam martyrij contulisti:cócubitu suo,nar cede propitius:vtqui beatæ N. Mard'mea dedito tyris tuæ natalitia colimus , per eius doré suauitatis ad te exemplagradiamur. Per dñm. ps. Dixit dñs. Pro pluribus Martyribus tñ. Oro. 521. An.In odo

A nobis , quæsumus , domine ré vnguentorü Deus noster, sanctarum martytuorú currim: rum tuarum N. & N. palmas inces

adolescetulędi fabili deuotione venerari : vt quas B.R.N.

digna

D

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Si iij

« PoprzedniaDalej »