Obrazy na stronie
PDF
ePub

1

queum vobis iniiciā, sed adid g ho- Specie tua& pulchritudinetủa: inte
nestú est,& quod facultatē pbeatfi- deprofperè,procede,& regna.
ne impediméto dominūobsecrandi. Propter veritatem, & mansuetudi-
B. Diffusa est gratia in labijs tuis : * nem,&iustitiam:&deducet te mira-
Propterea bencdixit te Deus in æter- biliter dextera tua.
num.y. Specie tua, &pulchritudine Sagittæ tuæ acutæ (populi sub teca-
tua, intende prospere, procede, &re- dent)in corda inimicorum regis.
gna. Propterea benedixit

. Bñdictio. Sedes tua Deus in feculū sçculi:virga Spiritus sancti gratia. Lectio tertia. directionis, virga regni tui.

I quis autem turpēse videri existi. Dilexiftiiuftitiam, &odisti iniquita

mat super virgine fua,quòd fit su- tē: ppterea vnxit te Deus Deus tuus peradulta, & ita oportet fieri: quòd oleo lætitiæ,præ consortibus tuis. vult faciat,non peccat,si nubat. Nam Myrrha &gutta,& casia à vestimen qui statuit in corde fuo firmus, non tis tuis à domibus eburneis: ex quib* habés neceffitaté, poteftatem aut ha- delectauerunt te filię regum in hobens suæ voluntatis,&hoc iudicauit nore tuo. in cordesuo, feruare virginem suam: A stitit Regina à dextristuis in vestibene facit. Igitur & qui matrimonio tu deaurato:circundata varietate. iungitvirginésuā,benefacit:&qnon Audifilia,& vide, & inclina auremi iungit,meli' facit. Mulier alligata eft tuam:&obliuiscere populum tuum legi, quãto tépore vir ei' viuit:quod fi & domum patristui. dormierit vir ei°,liberata està lege,cui Etconcupiscet Rex decorem tuum: yult nubat tantú in dño.Beatior auté quoniam ipse est dominus Deustuus erit fisicpmâlerit,fecúdú meú confi- & adorabunt eum. liū. Puto aūt,quòd & ego spiritu Dei Et filię Tyri in muneribus vultum habeã. B. Specie tua &pulchritudi- tuum deprecabuntur:omnes diuites ne tua, * Intēde pspere,pcede, &re- plebis. gna. Diffufa eft gra in labijs tuis,p- Omnisgloria eius filiæ Regis ab inpterea bñdixit te De'īęternú. Intēde. tus.in fimbrijs aureis, circumamicta Gloria. Intende. In ij. Not. Aña. varietatibus

. Specie tua,&pulchritudine tua, intē Adducentur Regi virgines post eá: de prospere,procede,& regna.ps.44 proximę eius afferentur tibi.

Ructauit cor meum verbum bo A fferentur in letitia & exultatione: num:dico ego opera mearegi.

adducentur in templum Regis

. Lingua mea calamus scribe: veloci- p ro patrib'tuis nati sunt tibi filijcó ter scribentis.

ftitues eosprincipes lup omné terra, Speciosus forma pre filijs hominum, Memores erunt nominis tui domidiffusa est gratia in labijs tuis: propte ne : in omni generatione, & generea benedixit te Deus in æternum. A ccingere gladio tuo:super femur propterea populi confitebuntur tituum potentissime.

bi in eternum:&in'sçculum feculi

.

rationem.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

504 Aña. Spētua,& pulcritudinc tua, in D cus in domibus eius cognoscet:cú tende pspere,pcede,& regna. Aña; suscipiet cam. Adiuuabit ca De' vultu fuo, Deus in Quoniã ecce Reges terrę congrega medio ei' no commouebitur.ps.45. tisunt:conueneruntin vnum.

Eus noster,refugium & virtus: Ipsi vidétes sic admirati sűt,cóturba

adiutor in tribulationibus, quę tisút,ɔmoti sūt:tremorapphēditeos inueneruntnos nimis.

bi dolores vt paturientis:in spiritu P ropterea nõ timebim'dū turbabit vehementi conteres daues Tharsis. terra:&trasferent mõtesí cor maris. Sicut audiuimus, fic vidimus in ciSonuerunt & turbatæ sunt aquæ co uitate dñi virtutum, in ciuitate Dei rum:conturbati funt montesin for- noftri:Deus fundauit eâ inęternum. titudinc eius.

Suscepimus Deus misericordia tua:
Fluminis impetus lætificat ciuitate in medio templi tui.
Dei:sanctificauit tabernaculum su- Secundum nomen tuum Deus, sic
um altiflimus.

&laustua in fines terrę:iuftitia plena
De’imedio ei'nö cömouebit:adiu- eft dextera tua.
uabit eam Deus mane diluculo. Lętetur mons Sion, & exultent filiæ
Cõcurbatæ funtgentes, &inclinata Judę:propter iudicia tua domine.
sunt regna:dedit vocem suam,&mo Circundate Sion, &complectimini
ta eft terra.

eam:narratein turribus eius. Dominus virtutú nobiscum:fusce. Ponite corda veftra in virtute eius, ptor nofter Deus lacob.

& distribuite domos eius:vt enarre
Venite&videte opera dñi, quæ po- tisin progenie altera.
suitprodigia fuper terram:auferens Quoniam hicest Deus Deus nofter
bella vsquead finem terrę. in çternum,&in fçculum fçculi:ipfe
Arcum conteret, & confringet ar- reget nos in lecula.
ma:&scuta comburet igni. Añ. A quę multę nõ potuerüt extin
Vacate& videte,qñ egosu De:ex- guere charitaté.y. Adiuuabit cam
altaboringétib',&exaltaboríterra. De'vultu suo. 1. Deusin medio ei°
Dominus virtutum nobiscum:fusce nocomouebit. Přni.Absoro. Ipsius
ptor nofter Deus lacob.

pietas. lube domne.
An Adiuuabit eam Deusvultu suo, Benedi&tio. Deus pater omnipotés.
Deus in medio eius nó cómouebit. CSermo Sancti Ambrosij episcopi.
Aña. Aquęmultę non potuerunt ex Lib.1.de virginib'.paulopoftinitiū.

Voniã hodie nataliseft. Le.iiij. 47

[ocr errors]

tinguere charitatemus & laudabilis Q Virginis, inuitatposintegrita

nimis:in ciuitate Dei nostri,in tis amor , vt aliquid de virginita-monte sancto eius.

te dicamus: ne veluti transitu quoFundatur exultatione vniuerfæ ter- dam prestricta videatur , quæ prinręmons Sion:latera Aquilonis, ciui- cipalis eft virtus . Non enim ideo tas regis magni.

laudabilis virginitas , quia & in

mar

H

[ocr errors]

martyrib’repit:sed qa ipsa martyres tur tibiī lētitia,& exultatióe. ¥.Spe faciat.Quis aŭthumano ea poflet in cietua, &pulchritudinetua , intéde geniozprehédere, õnec natura suis pspere, pcede,& regna.Offerentur. iclusitlegib? autas naturali voce có Glo.OĦerentur. Iniij.noct. Aña. plecti, o supra vsű naturæ sit? E celo Nigra sum sed formosa, filiæ lerľm: accersiuit qimitaretí terris.Necim- ideo dilexit me Rex,& introduxit merito viuédi sibi vsúqsiuitècelo,õ mein cubiculum suum. Psalmo.95. spõsúsibi íueniticęlo. Propter ve

Antate dño canticum pouum:

C ritaté,& manfuetudine, &iuftitia. * cantate dominoomnis terra. Etdducet te mirabiliter dextera tua. Cătate dño,&bñdicite noi eiusan 7. Spétua, & pulchritudinetua,ité nunciate de die in diéfalutarecius. de pspere,pcede:&regna. Et dedu- Annunciate inter gentesgloriã ei?: cet. Bño. Christusppetuæ. Leétiov. in oibus populis mirabilia eius.

Æcnubes,aera, Angelos, syde Qñ magnus dñs, & laudabilis niras; trāsgrediés,

verbūDeiiip- mis:terribilis est super omnes deos. fo sinu patrisiuenit

, &toto haulitpe Q ñ omnes dij gentium demonia: etore.Ná qstātú,cumīuenerit, relin dominus autem cælos fecit. quat boni? vnguētūení exinanitû est Confeflio & pulchritudo in conspe nomētuũ: ppterea adolescétulæ di- ctu eius:sanctimonia &magnificenlexerútte,& attraxerútte.Poftremo, tiaia sanctificatione eius. nõ meú illud,qñsnõnubút,ncq; Afferte dño patrię gentium afferte nubent, erút ficut Angeli Deii celo. domino gloriam, &honoré:afferte Nemo ergomiret,fi Angeliscopare- domino gloriam nomini eius. tur,q Angelorum dño copulantur. Tollite hostias &ītroitei atria cius: By Dilexısti iustitiā, & odifti iniqui- adorate dñmin atrio sanctoeius. tate: * Propterea vnxitte Deus, Deus Commoueatur à facie eius vniuersa tuus oleo lệtitię

. V. Propter veritaté, terra:dicite ingentibus, quia domi& mansuetudinē, & iuftitiam. Pro- nus regnauit. pterea. Bño Ignésui amoris. Lec.vj. Etenim correxit orbem terræ, qui

Visigit neget hâc vitá Auxisse non commouebitur:iudicabit popu

de celo, no facilesuenim’íter losin æquitate. ris,nifi poltğ De' i hçc terreni corpo Lętétur celi,& exultet terra,cómo ris mébra descédit? tūcí vtero virgo ueat mare,& plenitudo eius:gaude

. Icepit,&verbú caro factúé:vtqđ ca bunt capi,&omnia quæ in eis funt

, ro fa&túé, caro fieret dei. Dicet aligs

: Tunc exultabunt omnia lingnafyl Sedēt Elias nulli corporei coit' fuif- uarū à facicdomini,quia venitquose pmistus cupiditatibus iucnit

. Ideo niam venitiudicare terram. curru raptusad celú,ideo cú dñoap- I udicabit orbem terræ in çquitate

: paretiglia,ideo dñici véturus est prę & populosin veritate fua. cursor aduentus. B. Offerent Regi Ana Nigrafum, fed formosa

, flik virgines poftea,pximęei', Offerē. Ierusalem:ideo dilexit me Rex &in

O

tro

D

[ocr errors]

SOS
troduxit mein cubiculum suum. cospectu gětiú reuelauitiustitia sua..
Aña. Traheme poft te,inodorẽ cur Recordatus est misericordiæ suę:&
remus vnguentorum tuorum:oleữ veritatis suæ domuilsrael.
effusum nomen tuum. Pfalmus.gb. Viderunt omnes termini terræ:salu

Ominus regnauit, exultet ter- tare Dei nostri.

ra:lætenturinfulæmultæ. Iubilate Deo omnis terra:cantate;
Nubes & caligo in circuitu eius:iu. & exultate,&psallite.
ftitia,&iudicium correctio fedis ei'. P fallite dñoicithara,ī cithara&vo
I gnis ante ipsum præcedet:&inflā: cepsalmi:in tubis ductilibus,&voce
mabit in circuitu inimicos eius. tubæcorneæ.
Alluxerunt fulgura eius orbi terræ: lubilate in conspectu Regis domi-
vidit &commota eft terra.

ni:moueatur mare & plenitudo ei', Montessicut cera fluxerunt à facie orbis terrarum, & qui habitātin co. domini:à facie domini omnis terra. Flumina plaudent manu, fimulmó Annunciauerüt cęli iustitiam eius: tes exultabunt à conspectu domini: &viderütoés populigloriam cius. quoniam venit iudicare terram. Cófundantoés; q adorát sculptilia: ludicabit orbem terrarum in iufti&qui gloriantur in simulacrisluis

. tia:& populos in equitate. A dorate eum omnes angeli eius:au Añ. Veni sposa Christi

, accipecorodiuit & lętata eft Sion.

nã,qua tibi dñs parauitīęternū. Et exultauerunt filiæ Iudæ:propter Elegitea De' & pelegit ea. 2. In taiudicia tua domine.

bernaculo fuo habitare facite. Pr Qñ tu dñs altissimo sup oém terrā: nf. Absolo. A vinculis. 7. Iubedom nimis exaltatus es super omnesdeos. ne. Bcasdictio. Euangelica lectio.

uidiligitis dñm,odite malú: custo *Lco S.euang.fm Matthçū. Le.vij. dit dñs animas sanctorum suorum, de manu peccatoris liberabit cos. L uxorta eftiufto:&rectiscorde læ- gnū celorum decem virginibus, quæ titia.

accipiétes lápades suas exierunt obL ętamini iusti in domino:& cófite- uiam fponfo, & spoolæ. Et reliqua. mini memoriæ fanctificationis cius. Homilia Sancti Gregorij Papæ. An. Trahe me post te íodorem cur

neo, praua opa fugere, mūdihui? fum nomen tuum. Aña. Veni sposa ingnamenta deuitare: sed hodierna De Christi accipe coronā, quá tibi dñs sãčti euágelij lectióe ppellor dicere, præparauit inęternum. Pfalm..97 vt&bona,quçagitis,cum magna cau

Antate domino canticūnouu: tela teneatis, neper hoc,q à vobis re
quia mirabilia fecit.

etum gerit, fauor aut gra humanareSaluauit sibi dextera ei°:& brachiú gratine appetitus laudis subrepat,& sanctum eius.

9 foris oftendit,int'à mercede euaNotū fecit domino salutaresuum:in cuer.Ecceeni Redēptoris voce decē B.R.N.

SAI virgi

[ocr errors]

ca2f. .

[ocr errors]

12.

remo vnguentorú tuorum:ofeü elfu Spevos,fratres cariffimi,admo- Hora

[ocr errors]

C

[ocr errors]

U2

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

e inteçlorüregná,aut cur decepired Hacé virgofapiés,& vna denu

2. cor.

11.

virgines,& oés dicuntvirgines,&ta tes,quiabexteriori feappetitu custo
méitra beatitudinisianuă no oés re- diūt,& fpe adīteriora rapiunt;carné
ceptęsūt,qa earūğdā dū de virgini- macerat, & toto desiderio adsupna
tate fua gloria foris expetunt, i vasis patriã anhelāt,ęterna pmia expetūs
luisoleú habere noluerút. B Hęcest plaborib: suisrecipere laudes huma
yirgosapiés,ĝ dñsvigilātéinuenit, s nas nolūt.Hinimirūgloria suānõin
acceptislāpadib° lumpsit secũ oleúorehosum ponūt,sedītra cõsciétiam
Et veniéte domino,introiuit eú eo contegūt. Etsuntplerique, q corpus
ad nuptias. .Media nocte clamor per abftinentiam affligunt, sed deip
factus est, ecce sponsus venit: exite sa lua abftinentia humanos fauores
obuiam ei.Et veniente. Bño Cuius expetunt. TeDeum.7.
velQuarum festum colimo. Le.viijAd Laudes,&p Horas. Antiphona:
Ed prius eft

: quid
decē vir-

H

mero ginibus.coparet, q etiã virginespru- gnauit. 7. cūrel Ana. Hæc est virgo détes& fatuæ dicant. Dū enī celorú Japiens, quâ dominus vigilanteinuc regnūcõstet , ga repború nullusígre nit

. Aña. Hæcest õnesciuit torūide dit,etiam fatuis virginibus cursimile licto,habebit fructú īrespectiðeaniefle perhibei? Sed sciendú nobis est

, marúscārū. An. Veni electa mea, & quod sępe i sacro eloquioregnū celo ponāītethronūmeū, hal. Aña. Ista rūpsentis téporis Ecclefia dicitur,de eftspeciosa inter filias Ierusalé. Cap. quo alio in loco dominus dicit:

mit- Fratres qui gloriatur. Hymn'. lesu tetfili' hominis Angelos suos, & col corona virginum.folio.502. ligent deregno eiusomnia scandala. Diffusa est grain labiis tuis. R: Pro Neque enim in illo regno beatitudi- pterea benedixitte Deus inęternú. nisi quo paxsumma est

, íueniri scan Ad Bńs.As Simile est regnú celorū dala poterunt,quæ colligantur. homini negociatorisréti bonas mar

Media nocteclamor falt eft: Ec garitas:inuéta vna ptiora, deditomce spõlus venit,exite obuia ci. . Pru nia fua,&comparauit eam. Oratio. Ecce sponsus. Gloria patri. Ecce spo

Die Eles quatrofereciate a parte fica

tuæ miracula etiam in sexu fra fus. Benedictio. Adsocietaté. Leix. gili victoriam martyrij cótulisti:con

Ngnq; aútsensib' corporis vnus- cede ppitius, vt q beatæ N. Virginis

glquesubsistit. Geminat'aútgna & Martyris.quænatalitia colimus, rius denariû pficit. Et qa ex vtroq; se eius ad te exempla gradiamur. Per xu fideliú multitudo colligit, fanéta dominum noftrum. Alia Oratio, Eccția decē virginibus similis esse de

TA

Nndulgentiam nobis, quæsumus núciaf. In qua qa malicũbonis,&re domine, beata N. Virgo& marprobi cú electis cómisti sút, rectèfi- tyrimploret : quæ tibi grata semper milis virginib° prudentibus & fatuis extitit,&merito caftitatis,&tuæpro efle phibet.Sútnãq; pleriq; cótinen- feffione virtutis. Per dominum no.

Alia

[merged small][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »