Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

Lectio quarta.

:

Li.10.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

placuit,pcibus adiuuemur. Perdo. diuitias celo condidit,ore,manu.
Alia Oratio.

Alięlcõnes pro Confeftuon Pontif.
Eus, qnos beati N. confessoris Ex libro Moralium. Sändi Gregorij

tuiannua solēnitatelętificas co Papæ.
cede ppiti', vtcuius natalitia colim', Eridet iusti sīplicitas. Hui' mũ capuz:

D
etiam actiones imitemur. Per dom.

di lapiêtia est,cor machinationi lob. Si fuerit Abbas. Oratio.

bustegere;fensű verbisvelare q falla Ntercessionosõsdñe beati N.Ab funt,vera oftendere:q vera lunt,falfa batis commêdet: vtquod noftris me demostrare. Hæcnimirum prudétia ritis non valemus,eius patrocinio af- vsu à iuuenibus fcit, hæc à pueris pre fequamur.Per dominum.

tio discit:háca sciunt, ceterosdelpiAdij. Aña. Euge seruebone. Cap. ciêdo fupbiunt:hácg nesciút,subieBeat'virg 500. R.br. Amauit eum eti&timidii alijs mirantur:quia ab dñs, * Etornauit eū. Amauit. 7.Sto- eis hæc eadēduplicitas iniqtatismulā gliæinduit eủ. Et ornauit. Gloria. niminepalliata diligit,dú

métispuer Amauit. $. Osiusti meditabit sapiē sitas vrbanitas vocat;hęcsibi obseện tiā. R. Et līgua ei? loquet iudicium. tib°pcipit,honorum culmina īrere, Advj.Aña. Fidelis feruus. Capřm. adepta téporalisgliæ vanitategaude

Vitus cor fuútradidit ad vigilādū re,irrogata ab alijs mala multiplicius

diluculo,ad dñm, q fecitillú:&in reddere:cum vires suppetunt, nullis
cospectu alussimi deprecabit. Febr. resistētıb'cedere:cum virtutis pofli-
Osiusti
, *M editabit lapiêtia. Osiu bilitas deest

, qdqd explerep malitia
sti. y Ft lingua eius loquetur iudi- nõ valēt, hocí pacifica bonitate simu
cium. Meditabitur. Gloria. Osiusti. lare. Relfte eft qui.499. Lectio v.
y.Lex Dei eiusin corde ipfius. B.Et T contra, iapientia iuftorú est;
non supplantabunturgreflus eius. nihil per oftēlionéfingere;sen-
Ad Nonam. Aña. Serue bone. Cap. sum verbis aperire, vera vt sunt, di-

Vstú deduxit dñs per vias rectas, ligere; falla deuitare; bona gratis

& oftendit illi regnūdei, & dedit exhibere ; mala libentius tolerare, illi scientiā sanctorů: honeltauit illú quàm facere; nulli iaminiurięvltioin laborib', & cõpleuit labores illi'. néquerere, proveritate contumelia Pz.bre. Lex Dei ei?, *In corde ipfius. lucrū putare.Sed hæc iuftorum fimLex. *. Et nõ supplātabunt gressus plicitas deridetur : quia ab huius cius.In corde. Cloria. Lex. . Iustű mundi sapientibus puritatis virtus deduxit dñsp vias rectas. BEtofte fatuitas creditur. Omneenim, quod dit illiregnum Dei. Ad Vespe.Aña. innocenter agitur, ab eis proculdu Dñeqnque talēta. cú reliqs de Lau- bio ftultum putatur : & quidquid dibus.Pfalmi,Cap.&Hym. vtin pri in opere veritas approbat, carnali mis Vesp. f.499. Y Justum deduxit. fapientiæ fatuum lonat. Quid nāque vtfup.Ad Mag.Aña.Hic vir despim ftultius videtur mundo,quàm menciens mundū,&terrena triūphans, tem verbis oftendere,nil callida ma

!

[ocr errors]

1

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Sap. 10.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

china

scar

read C

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

chinatione simulare, nullas iniurijs vult crescere, &ad pmissú regnú hu
cótumelias reddere,pro maledicen- militate puenire.Ideoq; eius labores
tibus orare,paupertatē querere, pof- bládèəsolatus, õregná Dei tātūğre
sessa relinquere,rapienti non refifte- rere præcepit, eidē regnú àpatredá-
re,percutiệti alteram maxilla pbere? dū coplacita benignitate promittit.
R: Amauit eum Dominus.500, B2.Iftehomo.500. Lectio o&taua.
Longiuspoft,Cap.29. Lectio sexta. Endite quæ poflidetis,& date
L
Ampas cótempta apud cogita-

Nolite,ingr, time tiones diuitū. Sępe cötingit,vt rene pp regnú Dei militátib huius electus qsque, q adęterna felicitatê viręnecessaria defint:qnetiã posselducit,cótinua hic aduersitate depri- sa pp eleemosynā vendite:quodtúc mal;nõhücrerúabúdātia fulciat,nó dignè fit,qñ qs, semel pdñoluisom dignitatū gloria honorabile oftédat, nibusspretis,nihilominus poft hęc la nulla ei obsequétiū frequétia suppe- bore manuũ,vnde&vietútrāsigere, tat,nulla huchumanis oculis vestiú & eleemolynā dare queat, operatur. põpa cõponat:à cũctis verò despica- Vndegloriat Apoftolus dicés: Argē biliscernit, & hui' mūdigPía īdign' tú &aurú,aut vesténullo cócupiui: æstimat:sed tñáte oculti iudicis ocu ficut ipsi scitis, qñad ea, quæ mihi los virtutib emicat, vitę meritis co- opus erant,& hisqui mecum sunt, ruscat, honorarimetuit,despici nõre ministrauerunt manus iftæ. Omnia fugit:corp°cötinétia afficit, solaiało ostendi vobis, quoniam sic laborandilectione pinguescit, mētēsempad tes oportet suscipere infirmos. patiētiá pparat,& erectus p iuftitia & Sint lumbi vestri.soo. Leétioix. de pceptiscontumelijs exultat:affi- Acite vobis sacculos q nó vetera etis ex corde copatit:de bonorūpro- scút,eleemofynas videlicetopan speritatibus, quasi de proprijs lętat: do,quarūmerces in çternú maneat

. sacri verbi pabula in mente sollicito Vbi no hoc præceptú efle putandu ruminat:&inquisitus quodlibet elo est, vt nihil pecuniæ reseruet à sāćtis, q,dupliciter ignorat. Bl. Iste homo. vel fuis fcilicet, vel pauperum vsibus

Lcos.Euāg. fm Lucam. Lect.vij. luggerēdæ:(cú&iple dñs, cui mini-
Nillo tpe:Dixitles'discipulissuis: ftrabát Angeli,tnad informandā Ec

Nolite timere pusillögrex:ga pla clesiâ luā loculos habuisle legatur,& cuit Privšo dare vobisregnū. Etreľ

. à fidelibo oblata conseruans, & suo*Homilia Venerabilis Będę plbyte. rū necessitatibus, alijsque indigentiLib.4.cap.54.in Luc.i2. iinitio. bus tribués) sed ne Deo

propter

ista Válló gregé ele&torú vel obco- feruiatur, &obinopiæ timorem,iu

parationê maioris numeri repro ftitia deferatur. Te Deum.7. ború,vel potius ob humilitatis deuo IN NATALITIIS tionē nominat:qa videlicet Ecclesiâ Virginū. Ad Vefperas, Antiphona. fua,quátalıbet numerofitate ia dilatatā, tā vfq; ad finē müdi humilitate. Acest virgofapiens,& vna de

numero prudentum. ps Die

1

ca. 12.

xit

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

2.Cor.

10.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

AAA பாடு

Diui

[ocr errors]

Greg.

xit dñs.521 Añ. Hæc eft virgo fapiês Ad Mag.An. Veni spõsa Chři,accipe
quãdñs vigilantem inuenitos. Lau- coronā quã tibidñs pparauitīçternú
date pue.521. Aña. Hæc elt quæ ne-
fciuit torúidelicto, habebit fructú in

D

E',q inter cętera potentiæ Oro.

tuæ miracula etiã i sexu fragili vi respectione aíarú lanctaru.ps. Lęta- etoria martyrij cõtulisti:cócede ppu tus luin.521.Añ. Veni electa mea,& tius,vt q btēN. Virginis & Martyris ponāíte thronu meu,hal.ps

. Nisi do tuæ natalitia colim”,g eius ad exépla mino.521.An. Ilta ē speciosa íter fili- gradiamur. Per dñm. Alia Oratio. as lerľm.ps. Lauda lerl'm.522. Cap. Ndulgêtiã nobisõs dñe,btā N. Vir

Ratres,qui go & Martyrimploretą tibi grata domino glorie & tuę professione virtutis. Per dñm. tur: non enim Alia Oratio pro Virgine non mart. menda, illep: Eaurde beid. Virginis tuę feitiúi batus est, sed tategaudem', ita piæ deuotionis eruquem Deus có diamur affectu. Per dominum ním. mendat.

Ci fuerint plures, In vtrifq; Velpa,

Hymnus. Ad Mag. Añ. Prudétes virgines ap-
Esu corona virginum,

tate vestras lāpades,ecce spõlusvenit,
Quem materilla concipit, exite obuia ei.. Adducēt Regi virgi
Quæsola virgo parturit,

nes pofte, Proximęei'afferéttibi.
Hec vota clemens accipe.
Qui pascis inter lilia,

D fanctarú Virginum & martyrů
Septus choreis virginum,

tuarűN. &N. palmas incessabili de-
Sponsas decoransgloria, uotione venerari:vt quas digna men-
Sponsisquereddenspręmia. te nó poflumus celebrare:humilibus

uocunque pergis, virgines faltē frequentemus obsequijs. Per d.
Sequuntur, atque laudibus Ad Mat.Inuit. Regê Virginūdñm,
Poltte canentes cursitant,

Venite adorem?.Plats. Venite. I.
Hymnosque dulces personant. Si sancta fuerit Virgo tātum,&non
T edeprecamurlargius,

Martyr, Hymnus inchoaturabillo
Noftris adaugesenlibus,

loco.

Hymnus.
Nescireprorsus omnia

Irginis proles, opifexq; matris,
Corruptionis vulnera.

Virgo quégeslit,pepitý; virgo,
L aus honor,virtus,gloria,

Virginis feftum canimustrophæum,
Deo patri,&filio,

Accipevotum.
Sando fimul Paraclito,

H xc tua virgo duplici beata
In seculorum fçcula.Amen. Sorte, dum gestit fragilem domare
3. Specie tua,&pulchritudine tua. Corporis fexu, domuitcruentum
Intende pfpere, procede,&regaa.

Corpore fæclum.

Vade

[ocr errors]

V

[ocr errors]

D

m

hi

C

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

V nde nec morté, ncc amica mortis Prono Virg.An. Læua cio sub capite
Sęua pænarum genera pauescens,

meo,&&xtera illi'áplexabit me.ps.18 Sanguine fuso meruit facratum

Æli enarrant gloriam Dei: &
Scandere cęlum.

opera manuum eius annunciat Huius obtentu Deus alme noftris

firmamentum. Parce iam culpis, vitia remittens,

Dies diei eructat verbum:& noxno-
Quo tibi puri resonemus almum Etiindicat scientiam.
Pectoris hymnum,

Non sunt loquelæ, neq; sermones:
G loria patri,genitæq; Proli

, quorum nõ audiantur voces eorum. Et tibi compar vtriusq; semper Inomné terrá exiuit sonus çorū,&in Spiritus alme, Deus vnusomni fines orbis terræ verba eorum.

Tempore secli.Amen. In fole posuit tabernaculum suú:&
In ji Noctur.Aña. O quâ pulcrha est ipse tanquam fponfus procedens de
casta generatio cũclaritate. Psalm'.8. tħalamo fuo.
D

Omine,dñs nofter:ğ admirabi- Exultauit vtgigas ad currendam via

leeft nométuúí vniuersa terra? à fummo celo egreffio eius. Quoniam eleuata est magnificentia Etoccursus ei' vfq; ad sumūci":nec tua:super celos.

est,qui se abscondata calore eius. Exore infantium,&lactentiü perfe. L ex dniimmaculata conuertens ani cisti laudē propter inimicos tuos:yt mas:testimonium domini fidele, sadestruasinimicum & vltorem. pientiam præstans paruulis

. Quoniam videbo celostuos opera

di uftitiæ domini recteletificantes cor gitorum tuorum:lunã &ftellas, quæ da:præceptum dominilucidum,illutu fundafti.

minans oculos. uid est homo,quod memor es eius? Timor domini sanctus permanensi aut filiohominis, quoniam visitas eu? fæculum fæculi:iudicia domini vera, Minuifti eum paulominus ab Ange- iustificata in semetipsa. lis,gloria & honore coronasti eum: Desiderabilia super aurum & lapi&constituifti eum super opera ma- dem pretiofum multum: & dulciora

super mel &fauum. Omnia subiecisti sub pedibus eius: Etenim seruus tuus custodit ea : in oues,& boues yniuerlas, insuper & custodiendis illisretributio multa. pecora campi.

Delicta quis intelligit?aboccultisme olucres celi,& pisces maris:qui per is munda me,& ab alienis parce ferambulantlemitas maris. Dñe dñs noster: quàm admirabile Simei non fuerint dominati, tunc eft nomen tuumin yniuersa terra? immaculatusero:& emundaborà de Añ. O quã pulchra est cafta genera- lieto maximo. tio cu claritate, Pro Virg. Ana.

Ante Eterunt, vt complaceãt eloquia oris thorú hui' Virginis frequétatę nobis mei:&meditatio cordis mei in condulcia cantica drachmatis.

fpectu tuo semper.

Domi

[ocr errors]

nuum tuarum,

ug tuo.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

D

[ocr errors][merged small]

503 Domine adiutor me':& redemptor cordiã cõsecutà dño, vt fim fidetis. me'. Pro Virgine, Añ. Antethorum Existimo enī hoc bonú effe pp instās hui' virginis,frequêtate nobis dulcia tēnecessitaté,qñ bonum eft homini cática drachmatis. Pro non Virgine. sic esle.Alligatus es vxori? noli quæré Añ. Lęua ei' sub capite meo, & dex- resolutioně.Solut es ab vxore? noli terailli amplexabit me. Añ. Reuer- quærere vxoré.Siaüt acceperis vxotere,reuertere Sunamitis, reuertere, ré,nõpeccafti:&fi nupferitvirgo, no reuertere,vtintucamur te.Pfalm'.zz. peccauit:tribulationétñ carnis habe

Omini est terra & plenitudo bunt huiusmodi. Ego autem vobis

eius:orbis terrarum,& vniuersi parco.Hocitaque dico, fratres, tépus
qui habitant in eo.

breue est:reliquú est,vt& qui habent
uia ipse super maria fundauit eú: vxores, tamỹ non habētesfint:& qui
& super flumina pręparauit eum. Alét,tãquã nõ fentes,& qui gaudent,
Quis ascendet in montēdomini? aut tamquam nõgaudētes;& qui emunt
quis stabit in loco sancto eius? tãquã non poflidentes: & qui vtútur
1 nnocens manibus, &mundo corde hoc mundo, tamquam non vtantur:
qnon accepit in vano animamsuam: præterit enim figura huius mundi.
neciurauit in dolo proximo suo. Pl. Veni sponsa Chři,accipe coronā,
Hic accipiet benedictionem à domi quãtibi dñs pparauitiæternú:pcui,
no:&miricordia a Deo falutari suo. amorefanguinētuū fudisti

, Et cum
Hæc eftgeneratio querentium eum: Angelis in paradisum introisti. M. Ve
quærentium faciem Dei lacob.

nielecta mea,& ponã in te thronum, A ttollite portas principes veftras, & meu,qa cócupiuit Rex specie tu..Et. eleuamini portæ æternales: & introi- Sinon fucrit Märtyr, dr fequens. bit Rexgloriæ.

B2. Veni electa mea, &ponam in te uis est iste Rex glorię?dñs fortis & thronā meâ. * Quia concupiuit Rex potens, dominus potens in prelio. fpeciem tuam. y. Specie tua, &pul

trollite portas principes vestras, & chritudine tua,intende prospere,pro eleuamini portę eternales: &introi- cede,& regna. Quia. Benediétio. bit Rex gloriæ.

Vnigenitus Deifilius. Lectio ii. uis est iste Rexglorię?dominusvir Olo auté vos sine solicitudine tutum ipseestRex gloriæ.

effe. Qui fine vxore eft,folicitus
Añ. Reuertere,reuertere Sunamitis: eft quę domini sunt, quomodo pla-
reuertere,reuertere, vt intueamur te. ceat Deo. Qui autê cũ vxore eft, loli-

Specie tua,& pulchritudine tua. citus est quę sunt mundi, quomodo
B3. Intende pspere procede,& regna: placeat vxori:& diuisusest. Et mulier
Pater ni. Abfolutio. Exaudi. 77. lube inupta, & virgo,cogitatõdominisīt
domne. Bão. Bñdictione perpetua. vt sit setā,&corpore,& fpú. Quę aút
De Epiaj.btī Pau:Apriad Corít. P.j. nupta est, cogitat quæ sunt mundi,
D

E virginib'pceptúdñi non ha- quo modo placeat viro. Porrò hoc
beo:cõsiliū aūtdo, tanqua mifi ad vtilitatê veftram dico, non vtla-

V

[ocr errors]

queum

cap. 7.

« PoprzedniaDalej »