Obrazy na stronie
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]

In Aduentu. Antiphona. Gaude&le tare,

Per Annum. Anuiphona. Bonorum meorum. Tépore Pafehr. Aña Haleluiah.Quéquæriss. 15. Onferua me Domi ne,quoniã fperaui in te: dixi domino, Deus meus estu:quo niam bonorű

meorum non

eges.

Sanctis,qui sut

in terra eius ; mirificauit omnes vo

luntates meas in eis.

Irouidebam dominum in confpe&tu meo femper: quoniam à dextris eft mihi,ne commouear. Propter hoc lætatum eft cor meum: & exultauit lingua mea:infuper & ca romea requiefcet in fpe. Quoniam non derelinques anima meam in inferno, nec dabis fanctum tuum videre corruptionem. Notas mihi fecifti vias vitæ, adimple bis me lætitia cum vultu tuo, delectationes in dextera tua vfque in finem. In 1n A ཊ ུ དང་ ཤ ཐག བས ༢རྟ Antiphona. Gaude & lætare filia Ierufalem; ecce Rex tuus veniet tibi: Sion noli timere,quia cito veniet falus tua. Antiphon Rex noster.

Pertanum Antiphona. Bonorum meorum non indiges: in tefperaui:conferua me Domine. AnuphonaPropterverba.

s. 16. Xaudi Domine iuftitiam meam: intende deprecatio

nem meam.

Auribus percipe orationem meam: non in labijs dolofis.

De

[ocr errors]

ritgloria tua.

De vultu tuo iudicium meum pro-
deat:oculi tui videantæquitatem.
robafti cor meum, & vifitafti no-
Ete:igne me examinafti,&non eft in-
uenta in meiniquitas.
Vinon loquatur os meum operaho.
minum:propter verba labiorum tuo
rum ego cuftodiuivias duras.
Perfice greffus meos in femitis tuis;
ytnon moueantur veftigia mea.
Egoclamaui,quoniam exaudisti me
Deus:inclina aurem tuam mihi,&
cxaudi verba mea,
Mirifica mifericordias tuas: qui fal-T
uos facis fperantes in te.
A refiftentibus dexteræ tuæ cuftodi
me:vtpupillam oculi.
Sub vmbra alarum tuarum prote-
geme à facie impiorum:qui me af-
Aixerunt.

Inimici mei animam meam circundederunt, adipem fuum concluferunt:os corum locutum eft fuperbiam.

Proijcientes me nunc circundede-
runt me: oculos fuos ftatuerunt de-
clinarein terram.
Sufceperunt me, ficutleo paratus ad
prædam:& ficut catulus leonis habi-
tansin abditis.

Exurge Domine, præueni eum, fupplanta eum:cripe animam meam ab impio, frameam tuam ab inimi

cis manus tuæ.

Protector me, & cornu falutis meæ:
&fufceptor meus.
Laudansinuocabo dominum:&ab
inimicis meis faluus ero.

Circundederunt me dolores mortis
&torrentes iniquitatis conturbaue-
runtme.

Colores inferni circundederút me:
præoccupauerút me loquei mortis.
Intribulatione mea inuocaui domi-
num:& ad Deum meum clamaui.
&t exaudiuit de templo sancto s10
vocem meam:& clamor meus in con
fpectu eius introiuit in aures eius.
Commota eft & contremuit terra:
fundamenta montium conturbata
funt,& commota funt, quoniamira-
tus eft eis.

Domine à paucis de terra diuide eos
in vita eorum: de abfconditis tuis
adimpletus eft venter eorum.
Saturatifunt filijs:& dimiferunt ré-
liquias fuas paruulis fuis.
goautem iniuftitia apparebo con-
spectui tuo:satiabor cum apparuc-

In Aduentu. Antiphona.
Rex nofter adueniet Chriftus,quem
Iohannes prędicauit agnum effe ven
turum.j

Antiphona. Ecce venio.
Perannum. Andphona.
Propter verba labiorum tuorumego
cuftodiui vias duras.
Antiphona. Diligam te.

Etnon repetiturin pfalmo: quod
femperfit, quando Antiphona
incipità primo verfu pfalmi ps. 17.
Iligam te Domine fortitudo
mea: Dominus firmamen-
tum meum,& refugium me
um,& liberator meus.
Deus meus adiutor meus: & fpera-
boin eum.

[ocr errors]

Afcendit fumus in ira eius, & ignis
à facie eius exarfit: carbones fuccenfi
funtab co.

Inclinauit cælos, & defcendit: & ca

[ocr errors][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

Abincrepatione tua domine:ab in-
fpiratione fpiritus iræ tuæ.
Mifit de fummo,&accepit me:&af-
fumpfit me de aquis mustis.
Eripuit me de inimicis meis fortiffi-
mis,& abijsqoderut me: quoniam
confortati funtfuper me.
Præuenerunt me in die afflictionis
mee:&factus eft Dominus protector

meus.

E teduxit mein latitudiné: faluú me
fecit,quoniam voluit me.
Etretribuet mihi dñs fmiuftitia me-
am:&fecundum puritatem manu-
um mearum retribuet mihi,
Quia cuftodiui vias domini: nec im-
piegeffia Deo meo.

uoniam omnia iudicia eius in con Ipectu meo; &iuftitias eius non repu liame.

Etero immaculatus cum eo: & ob-
fer uabo me abiniquitate mea.
Et retribuet mihi Dominus fecun-

::

dum iuftitiam meam, & fecundum
puritatem manuum mearum in con
fpecttu oculorum eius.
Cum fancto fanctus eris:&cum viro
innocente innocens eris.
Etcum electo electus eris:& cum per
uerfo peruerteris.
Qm tu ppl'm humile faluũ facies: &
oculos fuperborum humiliabis.
Quoniam tu illuminas lucernam
meam domine: Deus meus illumina
tenebras meas.

Omin te eripiar a tentatione: &in Deo meo tranfgrediar murum. Deus meus impolluta via eius, eloqa dñiigne examinata:protector eft om nium fperantium in fe. Qmquis Deuspter dñm;autqs De præter Deum noftrum. Deus qui præcinxit me virtute:&po fuit immaculatam viam meam. Qui perfecit pedes meos tanquam ceruorum, & fuper excelfa ftatuens me.

Qui docet man' meas ad præliú:& pofuifti vt arcu æreũ brachia mea. Etdedifti mihi protectionem falutis tuæ:& dextera tua fufcepit me. Etdifciplina tua correxit mein fine: Dilatafti greffus meos fubtus me:& & difciplina tua ipfa medocebit. non funtinfirmata veftigia mea. hendam illos:& non conuertar, doPerfequarinimicos meos,& compre nec deficiant.

Confringam illos, nec poterunt fta-
re:cadent fubtus pedes meos.
&fupplantasti insurgëtes in mesub-
Etpræcinxiftime virtute ad bellum:

tusme.

Et inimicos meos dedifti mihi dorfum:

fum:&odientes me difperdidifti. lamauerunt,nec erat qui faluos faceret:ad dñm,nec exaudiuit eos. Etcóminuã eos,vt puluere ante facié veti:vtlutum platearum delebo cos. ripies me de contradictionibus po puli:conftitues me incaput gentium. opul' qué no cognoui, feruiuit mihiin auditu auris obediuit mihi.

E

ilijalieni mentiti funt mihi:filij alie niinueteratifunt, & claudicauerunt à femitis fuis.

"

iuit dñs,& benedictus Deus meus: & exaltetur Deus falutis meæ.

eus qui das vindictas mihi, & fubdis populos meos fub me liberator meus de inimicis meis iracundis. Et ab infurgentibus in me exaltabis me:a viro iniquo eripies me. Propterea confitebor tibi I nationib'dne:&nomini tuo pfalmú dicam. M agnificans falutes Regis eius, & fa ciens mifericordiam Chrifto fuo Da uid:&femini eius vfq; in fęculum. In Aduétu.Ana Ecce venio cito, & merces mea mecumé, dicit dñs: dare vnicuique fecúdúopa fua. Emitte agnum Dñedominatorem terræ. Depetra deferti ad montem filie Sio. Perannum. Aña. Diligam te domine virtus mea. Quoniam tu illuminas lucernam meam domine. Deus meusillumina tenebras meas. In Quadr.y. Scapulis fuis obumbrabittibi.Etfub pennis ei' fperabis. Tempore Paffionis. De ore leonis liberame Domine. Et à cornibus vnicornium humilitatem meam. Tempore Pafchali.Aña. Haleluiah. Quem quæris mulier? haleluiah, viuentem cũ mortuis,haleluiah,halah.

[ocr errors]

Surrexit dominus verè,haleluiah. Etapparuit Simoni,haleluiah. fnr. cc. Etne nosïducasi tétatio

ne Sed libanos à malo. Abfolo. Pfi' pietas &mificordia nos adiu uet,q cu Pře&fpulco viuit & regnatin fæcula fæculorum. Amen, . Iube done benedicere. Badictio Deus Pater omnipotens fit nobis pro pitius &clemens. Amen. Proquinta lectione Benedictio. Chriftus perpetuæ det nobis gaudia vita. Amen.

Provi. lectione Benedictio.

Ignem fui amoris accendat Deus in cordibus noftris. Amen. IN TERTIO NOCT.

In

Aduentu.Aña. Gabriel angelus. Perannum. Aña. Non funt loquela. Tempore Pafchali. Antiphona. Haleluiah.Noliflere. Pfalmus 18.

Cer

Ali enarrantgloriam Dei:&opera manuum eius annunciat firmamentum. Dies diei eructat verbum:&nox notiindicat fcientiam.

N on funt loquela neque fermones: quorum non audiantur voces eorú. noem terram exiuit fonus eorum: &in fines orbis terræ verba corum. In fole pofuit tabernaculum fuum: & ipfe tanquam fponfus procedens de thalamofuo. Exultauit vtgigas ad currendam via a fummo cœlo egreffio eius. Et occurfus eius vfque ad fummum cius:nec eft, qui fe abfcondata caloLex domini immaculata conuertés animas:teftimonium domini fidele, fapientiam præftans paruulis.

re eius.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

I uftitiæ dñirectæ lætificates corda:p ceptũ dñi lucidū,illuminans oculos. Timor discũs pmanesi fclim fcli:iu dicia dñi vera iustificata í femetipfa. Defiderabilia fup aurú &lapidéptio sű multũ:& dulciora fup mel&fauũ. Etenim feruus tuus cuftodit ea: in cu stodiendis illis retributio multa. Delicta quis intelligit?aboccultisme is muda me, &abalienis parce feruo

autem furreximus,&erecti fumus.
Dñe faluum fac Regem : & exaudi
nos in die,qua inuocauerimus te.
In Aduétu. Aña. Maria dixit, Putas
qualis eft ifta falutatio: qa cõturbata
estaĩa mea:& qa paritura fum Rege,
qui clauftrum virginitatis meæ non
violabit? A. In Aduentu:
Per annum.Aña.Exaudiat te dñsin
die tribulationis. Aña, Dñe.Pfals.20
Ominein virtute tua lætabitur
Rex:&fuper falutare tuum e--
xultabit vehementer.

tuo.

Simei no fuerit dati, túcimaculat
ero:& emŭdaborà delicto maximo.
Eterunt,vtcomplaceat eloquia oris
mei:&meditatio cordis mei in con-
fpectu tuo femper.
Dñeadiutor meus: &redeptor me'
In Aduētu. Aña. Gabriel angelus lo-
cutus eftMariæ,dicés:Auegra plena,
Dñstecũ:bñedicta tu inter mulicres.
Aña. Maria dixit. Perannum. Aña,
Nofuntloquelæ neq; fermones, quo

rum non audiantur voces eorum.
Antiphona. Exaudiat. Plalmus 16.
Xaudiat te dñs in die tribulatio-
nis:protegat te nome dei Iacob,
Mittat tibi auxilium de fancto: & de
Sion tueatur te.
Memorfitomnis facrificij tur: &ho
locauftum tuum pingue fiat.
Tribuat tibi fecundum cor tuum:&
omneconfilium tuum confirmet.
Lætabimur in falutari tuo: &in no
mine Dei noftri magnificabimur.
Impleat dñsoes petitiões tuas:nucco
gnouiqm faluú fecit dñs Chrm fuú,
Exaudiet illum de cœlo fancto fuo:
in potentatibus falus dexteræ eius.
H'iin curribus&hi in equis:nos aut
in noie dni Dei noftri inuocabimus.
Ipfi obligati funt,& ceciderunt: nos

Defideriu cordis ei' tribuifti ei & vo
lútate labioru eius nõ fraudafti eum.
Qm præuenifti eum in benedictio-
nibus dulcedinis:pofuifti í capite ei
coronam de lapide pretiofo.
Vitam petijt àte:& tribuifti ei longi
tudinem dierum in fæculum,&in fe
culum fęculi.

Magna eft gloria eius in falutari tuo:
gloriam & magnum decorem impo
nes fuper eum.
Omdabis eumin benedictionem in
fæculum fæculi: lætificabis eum in
gaudio cum vultu tuo,
QmRex fperatin dño: & in miferi-
cordia altiffimi non commouebitur.
Inueniatur manus tua omnibus ini-
micis tuis:dextera tua inueniat om--
Pones eos vtclibanu ignis, in tépore
nes qui te oderunt.
vultus tui:dominus in ira fua contur-
babit eos,& deuorabit eos ignis.
Pructum eorum de terra perdes: &
femen eorumà filijs hominum.
cogitauerunt confilia, quæ non po-
Quoniam declinauerúnt in te mala:
tuerunt ftabilire.
Ompones eos dorfum: in reliquijs

[ocr errors][ocr errors][merged small]
« PoprzedniaDalej »