Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Eccle. 44.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

496 prius terra est, õ quasi ad peregrina Aña Ideoiureiurando fecitillú dñs ducit, dúp Redéptore nostrúi

cælo crescerei plebēsuā. An. Sacerdotes collocat.Sed homoiste pegrè pfici- Dei bñdicite dñm, serui dñi hymnú scés,feruis suis bona sua tradidit,

qa dicite Deo,hal. Aā. Seruebone & fi fidelib? fuis fpiritalia dona cõceflit

, delis,intra in gaudium dñi tui. Cap. &vnigdēdedit quíq; taléta , alijaút duo, alij verò vnú. Quinq;

etenisút E Sacs Sacerdos magnus,qui in die

bussuisplacuit Deo,&inuentus corpissésus,videlicet, visus, audit,gu eftiuftus:&ītépore iracundiæ facto it',odorat',& tact. Quinq; igittale- est reconciliatio. Hymnus. tis,donūgnq; sēsuũ,id est, cxteriorũ

Flor redemptor omnium,

Perpes corona pręsulum,
&opatio designat. Vni'aūt talēti no In hac die clementius
mine,ītellect tátūmodo designatur. Noftris faueto precibus.
Be Sint lūbi vestripcincti

, & lucernę Tui lacri qua nominis
ardétesin nanibus vris, Et vossimi Confeflor almus claruit,
les hoib'expectátibusdñm suú,qua- Huiuscelebratannua
do reuertatà nuptijs. x). Vigilateer- Deuota plebs solennia.
go, quia nescitis qua hora dñs.vester Qui rite mundi gaudia
venturussit. Et vos. Gloria.Et vos. Huius caduca respuens,
Bño Ad focietatem. Lectio nona. Cum Angelis celestibus
Edisqqnq; talēta acceperat, alia Lętus potitur præmijs

. Ugnq; lucrat' eft:qasūtnõnulling, Huius benignusannue etfi interna ac myltica penetrare ne

Nobis sequi vestigia:
sciút, pītētione tñ eternæ patrię do- Huius precatu seruulis

,
cêtrecta quos possút,deipsis exterio- Dimitte noxam criminis.
riboq acceperút:dúq; se à carnis petu Sit Christe Rex pijslime
lātia, à terrenarūrerūambitu atq; vi- Tibi,Patriq; gloria,
fibiliú voluptatecustodiút, ab hisēt Cum spiritu paraclito,
alios admonendo copescunt.Et funt Et nunc& in perpetuum. Amen.
põnulli,qui, quasi duobustalētis di- .Juftum deduxit dñsp vias rectas.
tati, intellectú atque operatione per Bi.Etostenditilli regnum Dei.
cipiūt, subtilia deinternis intelligūt

Ad Benedictus. Antiphona.
mira in exterioribus operantur. Cũ- Eugeseruebone,&fidelis,quia īpau
que& intelligendo & operādo alijs ca fuifti fidelis,supra multa teconsti-

Oratio. prædicant, quasi duplicatum dene- tuam,dicit dominus.

. . Ağs,'

fefforis tui,atq; Pótificis veneCce facerdos magous,q in diebo ráda solénitas, & deuotionem nobis fuis placuit Deo, &íuẽto é iust'. augeat & salutē. Per. Alia Oratio. reg:. iuết

F

domine prefimilis illis,q cõleruaret excelli. ces beati

fefforis

Ad Laudes,& p Horas, Antiphona. Dragos oipotés De:vtbeati N.có

C Ex

be

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

Eccle.

44

N

Voşi facerdotio,&habere lav. H Ohritudinis ftudiú habétes,pa

Eccle.

A5

fessoris tui atq; pontificis solennitate riosus migrauit.
deferimus:& qui tibi dignè meruit Sioccurrat celebrari feftü plurium
famulari,eius intercedentibus meri. Pontificũ, &cőfell. Olim fit vt fup,
tis, ab oíb' nos absolue peccatis. Per. Sedi Cronc,& Sermone; q dicunëī
Ad Tertiā. Aña. Non est inuentus. fingulari, dicantiplurali; &īj.noct.
Cap. Ecce facerdos magnus.vtfup. legunt sequêtes Lcones a Scriptura.
B. bre. Amauit eum dominus, * Et Delibro Ecclefiaftici. Lectio :)
Amauit. glo-

I

Audemus virosgloriosos,&parieinduit eum. Et ornauit.Gloria.

rétes noftros in generatione sua, Amauit. . Elegit eú dñs. vtinfra. Multā gloriâ fecit dñs, magnificētia Advj. Aña. Ideo iureiurando.Cap. sua à feculo. Dominātes í potestatib?

Onestiuétus similis illi,qcon- fuis, homines magni virtute, &pru

seruaret legé excelsi:ideo iure- détia sua pditi,núciantesí Prophetis iurádo fecit illudñs crescerei plebê dignitate Prophetarú, &impantes ī suam. R. bre. Elegit eúdñs, * Sacer- plenti populo,&in virtute prudétię dotern sibi. Elegit. $. Ad sacrifican- populis sanctissima verba. In peritia dum ei hostiam laudis. Sacerdotem. fua requirentes modos musicos, & Gloria. Elegit. . Tu es facerdos. narrantes carmina scripturarum. Adix. Aña. Serue bone. Capitulū. B. Euge serue.491.

.

Lettioij
Vngi lau- Omines

dé inoseipfius,& offerre illi īcē- chritudinis
sūdignūiodorē suauitatis.Bs.breu. cificātesī domib'suis. Oésistiīgene
Tu es facerdos , * Inęternum. Tu es. rationib'gētis fuęgloriã adepti sunt,
V. Secundúordiné Melchisedec. In &īdieb'suis habentīlaudibus. Qui
ęternū.C Pa.Tues. W. Juftū deduxit deillis nati sūt,reliõrūtnomēnarrá-
dñs,p vias rectas. B. Etoftēdit illire- dilaudes eorú:&sūt,quorúnõēme
gnum Dei. Ad Vesperas, Antipho. moria:perierútquasi q nó fuerint,&
Ecce facerdos magno:cum reliq, de nati sūt quasi nõnati, & filij eorum
Laudib.Pfalmi. Dixit dñs. 47. Con cúipsis. B. Ecce facerdos.494.
fitebor. 47. Beatus vir. 47. Lauda- Édilli viri misericordiæ sunt, quo
tepueri.47. Memento dñe. 50. rum pietates no defuerút:&cúse
Cap. & Hym.vtsu.in primis vesper. mine corūpmanet bona hæreditas,

luftum deduxit domin', p viasre &nepotú ipforum seméí teftaméto etas. Et ostendit illi regnum Dei. ftetit;& filij eorú ppterillos vfquein Ad Nagi An. Amauit eu dñs, &or- eternum manēt: Temēeorú & gloria nauit eū,stolā gloriæ induiteum, & eorú nõ derelinquer. Corpora ipsoad portas paradificoronauit eum. rum īpace sepulta sūt, & nomé eorú

Seques an. dicit ad Mag.in fecú- viuetin generationé&generationé. dis Vefp. p folis summis Pont. Aña. Sapiétiam ipforum narrent populi: Dú eflet summus pontifex , terrena &laudem eorum nunciet Ecclefia. non metuit,sedad celestia regnaglo- ReIurauit dominus.494.

Alie

ܘL11

[ocr errors]

Alięlcõnes pro Pötifice & Confefl. *L c.S.Euãg.fm Matthçli.

Nillo tpe:Dixit Iesodiscipulis suis

. ca.24.

497

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Ex Homil.z. de S.Eusebio. Lect.iij. vester venturus fit. Et reliqua,
Eati patris N. merita iā ī tuto po *Homilia Sancti Hilarij episcopi

.
sita securi magnificemus, 9 gu- Cõmēí Matthçõ,Canone 26.ifing
bernaculú fidei viriliter tenés,ácho-
răspeitrāgla iảiftatiócspoluces VT ignorantiam illa dici oibus

taciti,non fine vtilissilentij raplená celestib'diuitijs,&ęternismer tione effe sciremus, vigilare nos dñs cibusnaue optatoī litore collocauit: pp aduétum furis admonuit,&ora

contra oés aduerfarios fcutūtimo- tionú assiduitate detentos, oibus prę ris Deitādiuinfatigabifr tenuit, do- ceptorum suorú operibus inhærere. necad victoria pueniret. Quid enim Furē enim esse ostēdit Zabulum,ad fuit totus vitæ illius cursus, nisi vnus detrahenda ex nobis fpolia peruigicum vigili hoste conflictus? lé, & corporū noftrorú domibusin Inueni Dauid:494

Lectio v. fidiantē, vt ea curiosis nobis, &fonVantishic cęcis à via veritatis nodeditis, consiliorú suorum atq; il

errátibus,&de súma iāí pfun lecebrarum iaculis perfodiat. Para=
dū rupepedentibus,amissūreddidit tosigitur effe nosconuenit: quia dici
visú,& illú,quo Chfs videreč, répa- ignoratio intentam sollicitudinem
rauitītuitū?quátorū auribus furdis, suspensæ expectationis exagitat. R.
&infidelitatis obturatione dánatis, Amauiteum.495.
ad pcipiédāvocēcelestiū mādatorů, Canone.27.in Mattheum, iainitio.
ộtiosū infudit auditū, vt vocáti Deo

Lectio octaua.
a misericordião refpöderet prerobe O Leifs al fidelis fruits

de
neratos, Angelici orisarte&oratio- familia suam?Quanquã in commu-
num ab infirmitate curauit? ne nosad indeteflam vigilantiæ cu.
_Posui adiutorium. 495. Left.vj. ráadhortatur,specialem tamé popu

V Vantos p longã incuria pecca- li principibus,ideft, Episcopis, in ex

tilaberesolutos,&quanta le pectatione aduentuý; suo sollicitupræJtagione pfusos ,caftigationib?, dinê mandat.Hunc enim seruum fiexhortationibus expiádo,

Deo in se delē atque prudétem,prępofitü fami operátemūdauit?Quãtorúalas viué liæ fignificat, cómoda atque vtilitatesícorporeiã defunctas,& delicto tes comislisibi populi curantem:qui rūmole obrutas, ac sepultas ademē. si dicto audiens,&pręceptis obediês dationé, tãquã adlucé vocãdo Deo erit, id est, si doctrinę opportunitaresuscitauit: vt domini fui admiran- te,& veritate infirma confirmet, difdus imitator, iam mortuus Deo, ècó rupta consolidet, deprauata conuer trario mortificet vitali morte pecca- tat, & verbum vitæin eternitatis cito. B2. Iste est.495. In ij. Nocturno. bum alendæ familiæ dispendat, atB.R.N.

Rrr

que

b

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

O

Commune que hæc agens,hisĝ; immorās depre in illis fitde Cónfefloribus Pontifici hédatur:gloriáàdño tamğ dispensa bus,vel non Pontificibus, pro qualitor fidelis, & villicus vtiliscõlequet, tate festi. In primo Nocturno. & fuper omnia bona costituetur,id Delibro Ecclesiastici

. Lectio prima eft, in Deigloria collocabitur, quia

S

Apientiam om- c.19. nihil sit vltra quod melius sit.

nium,antiquorú Sint lumbi vestri precincti,&lu

exquiret sapiens, & cernæ ardentes in manibus veftris,

in Prophetis vaca* Et vos similes hominibus expectan

bit.Narrationé viro tibus dñm suum, quandoreuertatur

rum nominatorum à nuptiis.y). Vigilate ergo:quia nesci

conferuabit, & in tis, qua hora dominus vefter ventu

versutias parabolarussit, Et vos, G loria.Et vos. rum simulintroibit.Occulta prouer Bencdictio. Adfocietatem.Lec.ix. biorum exquiret,& in absconditis

Vòd ficótués lógā Dei patien- parabolarum conuersabitur. In me

tiá,q in pfectú humanæ salu- dio magnatorum miniftrabit,&in tis extendit, aduersum cóseruos inso conspectu presidis apparebit.In terlelcet,&feculi malis vitijsq; setradet, ram alienigenarum gentium pertrāssentiū tantú curăicultu vētris ex- fiet: bona enim &mala in omnibus ercens:disperata die Dñs adueniet, tentabit. eums; à bonis,quæ fpopõderat,diui Euge serue bone,& fidelis,qa in det, portionemģ; eius cũ hypocritis pauca fuifti fidelis,fupra multa tecó in pęnæ ęternitate constituet, quia itituam,+ Intra in gaudium domini aduentu disperauit, quia mandatis tui.7. Domine quinque talenta trano obtemperauit:quia præsentibus didisti mihi, ecce alia quinque sustuduerit:quia vita gentiū vixerit:qa perlucratus sum. Intra in gaudium. disperatione iudicij commissam sibi Beriediétio. Vnigenitus Dei filius. familiam fame, fiti cæde vexauerit,

Leétiolecudi Te Deum laudamus 7

Orsuum tradet ad vigiladum PRO DOCTORIBVS

diluculo ad dominum qui fcAd Magnificat, in vtrifque vespe citillum , & in conspectu altissimi ris, Antiph. O doctoroptime, Eccle deprecabitur . Aperictos suum in fiæ sanctælumen beater. diuinæ le- oratione, & pro delictis suis depregis amator,deprecare pro nobis filiú cabitur. Si enim dominus magnus Dei. Oratio.

voluerit, spiritu intelligentiæ reple D

A quæsumus ops Deus vt bea- bit illum: & ipse tamquam imbres

tin. Confefloris tui atque Pon emittet eloquia fapientiæ suæ:&in tificis veneranda folennitas & deuo orationeconfitebitur domino:&iptionénobis augeat & falutē. Per do. se diriget consilium eius,&discipli

CLectiones lequentes leguntur in nam:&in absconditis suis consiliabi feftis Doétorum. Officium autem tur.

Licio tertia

ipse

cap CL

498

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

lib. 9. cap.7.

Q

S

Pre palam faciet disciplinam do- fuper camimbrem.Atque hoc quod

Etrinæ suæ,& in lege testamen- paulo ante protulimus, quamobrem ti Domini gloriabitur . Collauda-- prohibitę sunt stellępluuiarum. bunt multi lapientiam eius, & vsque

Leclio sexta. in feculum non delebitur. Non recedet memoria cius,& nomen eiusreg D Veniero hyades cum pluuijs

ad celi spatia altioreturàgenerationein generationem. ra ducitur Sol:quia apparente DoSapientiam eius enarrabunt gentes: Ctorum scientia, dum mens nostra & laudem eius enunciabit Ecclesia. imbre predicationis infunditur, fi

In secundo Nocturno. dei calor augetur: & perfusa terra
Ex libro Moralium Sancti Grego- ad fructum proficit , cum lumen
rij Papæ.
Lectio quarta.

huius signi in celo apparuerit:quia Vid poft Orionas hyadum no- vberius trugem boni operis reddimine, nisi Doctores fanctæ Ec- mus , dum per facrę eruditionis

clesiæ designantur? qui sub- flammam in corde clarius ardemus. ductis martyribus, eo iam tempore Dumque per eos diebus fingulis ad mundi notitiam venerunt, quo magis magisque scientia cælestis fides clarius elucet:& repressa infide oftenditur,quasi interni nobis lumilitatis hieme,alti' p corda fideliú Sol nis vernum tempus aperitur , vt veritatis calet:q remota tépeftate per nouus Sol nostris mentibus rutisecutionis,expletis longisnoctibusin let, & eorum verbis nobis cognitis, fidelitatis,tunc sanctæ Ecclesiç exor- seipso quotidie clarior micet. Vrti sunt, cum ei iam per credulitatis gente etenim mundi fine , fuperna vernum lucidior annusaperitur. Icientia proficit, & largiuscum temLectio quinta.

pore excrescit.

In tertio nocturno. hyadum nuncupatione fignan *Lectio Sancti Euangelij secúdum tur. Gręco quippe eloquio hyetos plu Mattheum. Lectio feptima. via vocatur, &hyades nomen à plu- Nillo temporediscipu cap.s. acceperunt

lis suis. Vos estis sal terre:quodsi fal bioimbres ferunt. Bene ergo hyadú euanuerit, in quo salietur? Ad niappellatione Doctores expresli sunt, hilum valet vltra,nifi vt mittatur foqui ad ftatum vniuersalis Ecclesiæ, ras,&conculcetur ab hominibus, quasi in cęli faciem deducti,superaré Et reliqua. tem terram humani pectoris fanétę *Homilia Seti Augustini episcopi. predicationis imbres fuderunt. Si Exlib.i.de Serm.Domini in mente, enim predicationis fermopluuia no Cap. 1o. Tom. 4. eflet, Moyses minimè dixiffet: Empoli dicandos, qui temporaliumbo

[ocr errors]

cap.8.

Stendit dominus,fatuos esse iu Etetur,sicut pluuia eloquium meu: & nequaqua per Ilaiam veritas dice- norum vel copiam lectantes,vel inoret:Mandabo nubibus meis, neplukt piam metuentes, amittunt çterna, B.R.N.

Rrrij

quæ

« PoprzedniaDalej »