Obrazy na stronie
PDF
ePub

сар.

[ocr errors]

miniqüiiudicatis terram.

Idelis sermo. Sigs Episcopatom 9. eruite dominoin timore

,bonūop'desiderat.Ote ei cum tremore.

portet enī Epum irreprehéfibile efApprehendite disciplinā:nequãdo se,vni'vxoris virũ, sobriū, ornatum, iralcatur dñs,& pereatis de via iufta. prudētē, pudicũ,hospitalé,doétoré

, Cum exarseritin breui ira eius:beat nāvinolētū,no pcufloré, sed mode ti omnes qui confiduntin co.

stu:nõ litigiosū,nócupidum, fedsuç An Beatusiste sanat,gcofisus est in domui bene ppositū, filios habētem dño,pdicauitpceptum domini, con subditos cû oi castitate. Sigsaūtdoftitutus est in montesancto eius. muisuæ esse nescit, quo modo EcAña. Tu es gťia mea, tu es susceptor clesiæ Dei diligētiã habebit? nõnco me'dñe, tu exaltāscaput meū,&ex- phytű, ne in supbiaelatus,ī iudiciú audisti medemóre sancto tuo. ps. 3. incidat Diaboli. Oportet autem & D

Omine, quid multiplicati sūt illő testimoniü habere bonüabiisg

qui tribulant me?multi insur- foris sunt , vt non in opprobrium in guntaduersum me.

cidat,& in laqueum Diaboli: Multi dicuntanimæmeæ:non estfa Rs. Euge ferue bone&fidelis,quiain lusipfiin Deo eius.

pauca fuifti fidelis, supra multa te Tu autê dñesusceptor meuses:glo- constituam, Intra in gaudium doria mea,&exaltans caput meum. minitui.y. Domine quinque talēta Voce mea ad dñin clamaui:& exau- tradidisti mihi,ecce alia quinq;fupdiuitme de monte lanetosuo. lucratus sum. Intrain gaudium.

dormiui, &soporatus sum, & Benedictio. Vnigenitus Dei filius. exurrexi:quia dominus suscepit me. De epistola ad Titum. Lectioj. Non timebo millia populi circunda Portet enim Episcopum sine 19 tis me: exurge domine, faluum me crimine efle,ficut Dei dispen fac Deus meus.

fatorem,non superbum, non iracun Quoniam tu percuffisti omnes ad- dum,non vinolentum, non perculuerlantes mihi fine causa: détes pec- forem,no turpis lucri cupidum:fed catorum contriuifti.

hospitalem,benignum,fobrium, iuDomini eft falus:&fuper populum ftum,fanétum continentem, ample tuum benedictio tua.

etentem eum,qui secundum doctriAña. Tu esgħia mea, tu es susceptor nam est, fidelem sermonem:vtpomc dñe, tu exaltāscaput meu,&ex- tens fit exhortari in doctrina sana, audisti međ mõtesācto tuo. v. Ama & eos qui contradicunt, arguere

. uit eú dñs, & ornauiteú, Stolam Sunt enim multi etiam inobedienglorię induit cu.Pinf. Abfolutio. tes,vani loqui&seductores,maximè Exaudi dñe. v. lube domne. Bño.

autem qui de circuncisione funt, De epistola prima beati Pauli Apo- las domossubuertunt, docentes quç

quos oportet redargui , qui vniuerli ad Timotheum. Le£tio prima non oportet,turpis lucri gratia,

[ocr errors]

Ego

C

Benedictione perpetua.

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

cap. 2.0

[ocr errors][merged small]

494 R. Ecce sacerdos magnus, qui in die minus sanctumsuum:dñs exaudiet b°fuis placuit Deo, "Ideo iureiuran me,cum clamauero ad eum. do fecitillúdñs crescere in plebé suã. Trascimini &nolitepeccare,quædi

Bñdictioné osum gentium dedit citis in cordibus vestris:&in cubilia illi,& testamētūsuũ confirmauit su- bus vestriscompungimini. per caput eius.Ideo iureiurando. Sacrificate sacrificium iuftitiæ , & Bño Spiritus sancti gratia. Lect.iij

. sperațein domino:multi dicunt; qs Vauté loquere, quæ decent fa- oftendit nobis bona?

nādoctrinā.Senes, vt sobrij sint, Signatū est supnos lumē vultus tui pudici,prudêtes,fani í fide, í dilectio domine:dediltilętitiâ in corde meo. ne,in patiétia. Anus similiterin habi Afructu frumenti, vini, & olei fui: tu sancto:põ criminatrices,nõ multo multiplicati funt. vino seruientes,bene docétes, vtpru In pace in idipfum:dormiam,&redentiã doceant.Adolescētulas,vt vi- quiescam. rossuosament,filios suos diligāt, pru Quoniam tu dominesingulariterini détes,castas, sobrias, domuscurā ha-- spe:constituisti me. bentes, benignas, fubditas viris suis, Aña. Inuocãtē exaudiuit dñs fanétū vtnon blasphemetur verbūDei. Iu- fuú,dñs exaudiuit eum, & conftituit uenes fimiliter hortare, vt sobrijsint. eum in pace. Aña. Lętentur oés qui In oibus teipsum pbe exéplū bonorú fperantin te domine,quoniã tu bene operumin doctrina,in integritate,in dixisti iufto:scuto bonæ voluntatis grauitate. Verbūsanū irreprehéfibi- tuæ coronasti eum. Pfalmus.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

fe,vtisg ex aduerso est, vereat, nihil V intellige clamorem meum.

[ocr errors]

habens malum dicere de nobis.
R. Iurauit domin', &nopænitebit Intende voci orationis meæ : Rex
eum, * Tues facerdosin eternum fe- meus, & Deus meus.
cundum ordiné Melchisedec. ¥.Di Quoniam ad teorabo domine:ma-
xit dominus dño meo,sede à dextris neexaudies vocem meam.
meis.Tu es.Gloria. Tu es facerdos. Maneastabo tibi, & videbo:quoniã
In fecundo no&turno. Antiphona. non Deus volensiniquitatem tu es.
Inuocantem exaudiuit dominus san Neque habitabitiuxta te malignus:
&tum suum, dñs exaudiuit eum,& neq; permanebuntiniustiante ocu-
conftituiteum in pace. Psalmus 4. los tuos.

Vm inuocarem, exaudiuit me Odisti oês, operant iniquitaté:per

Deus iuftitię meæ; in tribulatio desomnes qui loquuntur mēdaciú. ne dilatasti mihi.

Virum fanguipum & dolosum abo Miserere mei:&exaudi oronê me. minabitur dominus : ego autem in Filij hominum vsquequo graui cor multitudine misericordiętux. de:vtquid diligitisvanitatem,& quę Introibo in domum tuā:adorabo ad ritis mendacium?

templum fanctútuúin timoretuo. Et scitote quoniam mirificauit do Domine deduc me in iuftitia tua

pro

1

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

ppterinimicus meos: dirige in cospe ambulant semítas maris. čtu tuo viam meam.

Dñe dñsnofter: quã admirabile est Quoniam non est in ore eorum veri nomen tuum in vniuersa terra? tas:cor eorum vanum eft.

Antiphona. Domine dominus noSepulchrū patēs ēguttur eorú:līguis fter, quam admirabile est nomen suis dolosè agebát, iudicaillos Deus. tuum in vniuersa terra:quia gloria, Decidanta cogitationibus suis, fecũ &honore coronasti sanctum tuum, dū multitudinēimpietatum eorum &constituisti eum fuper opera maexpelle eos:qñ irritauerunt te dñe. nuum tuarum. Elegit eum domiEt lætêtur oés, fperāt in te:inæter- nus sacerdotem sibi. Ad sacrifică pum exultabunt, &habitabisin eis. dum ei hostiam laudis. Pater nofter. Etgloriabuntin te oēs,q diliguntno Absorpsius pietas. yy, Iube domne. mētuum:quoniã tu benedices iusto. Bencdictio. Deus pater omnipotés

. Domine vt scuto bonæ voluntatis Sermosanéti Maximi episcopi. tuæ:coronasti nos.

Hom. 2.de Natali S. Eusebij Vercel Aña. Letenioēs a sperantin te dñe: lensis Episcopi Sermone. 69. S. Amquoniãtu benedixisti iusto:scuto bo brofijidem fermo habetur. Lec.iiij. næ Dñe das nofter, qua admirabile cft Adriane cuius hodie feta celes nomen tuum in vniuerfa terra:quia bramus,laudes addidifle aliquid, de gloria,& honore coronasti sanctum cerpfifle ē; siquidē virtutú ei' gratia tuum,&costituisti eum super opera non sermonibus exponenda est, sed

Psalmus.8. operibus comprobảda.Cúenim diD :

Omine,dñs nofter:ğ admirabi cat scriptura diuina, Gloria patris est Quoniam eleuata est magnificentia riæ, quitantorû filiorū sapientia, & tua:supercelos.

deuotione lætatur ? in Chrifto enim Exore infantium,&lactentiūperfe Iesup Euangeliumipsenos genuit.! cisti laudem propter inimicos tuos: By. Inueni Dauid feruü meum, oleo vt deftruasinimicum & vltorem. sancto meo ypxi eum. *Manus enim Q ñ videbo celos tuos opa digitorű mea auxiliabitur ei. Nihil profituorū:lună &Štellas quętu fundasti. cietinimicusin eo, &filiusiniquitaQuid est homo,quod memor es ei': tisnon nocebit ei.Manus enim. aut filius hominis,quoniã visitas eu? Bño.Christus perpetuæ. Lectio v.

Vidquid igitur in lancta plebe glia &honore coronasti eu:&cõltituistieūsuperopera manuútuarum. de hoc quafi de quodam lucidissi

mnia subiecifti fub pedibus eius: mofonte omniūriuulorum hæc puoues,&boues vniuersas, insuper & ritas emanauit.Etenim quia castitapecora campi.

tis pollebat vigore: quia abstinentiæ Volucrescęli,& pisces maris: quip- gloriabatur anguftijs,quia blandi

manuum tuarum,

Minuiftieúpaulomin? ab Angelis. Qhacpoteft elle virtutis & gratie

[ocr errors]

men

no

men

495 mentis eratöditus lenitatis,oium ci- Nec fecit pximo suo malú:& oppro uiui Deú,puocauit affectü.Quia Põ briūno accepitaduerso pxirnos suos. tificis administratione fulgebat:plu- Adnihilūdeductestí cõlpectu ei' resè discipulis reliquit sui sacerdotij maligno:timétes aút dñm glorificat. fucceflores.B2. Polui adiutoriú fup Qui iurat pximofuo,& nó decipit: pocenté:&exaltauit electú de plebe q pecuniāluā non dedit ad vsurã, & mea:*Manus enim mea auxiliabit munera sup innocétem non accepit. ei. y. Inueni Dauid seruum meum, Qui facit hæc:non commouebitur oleosancto meo vnxieū.Man'. Bño. in æternum. Ignem sui amoris. Lectio fexta. Aña. Domine iste sanctus habitabit

Ene&cõgrueí hac die,quãno- in tabernaculo tuo,operatus estiusti

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

.

[ocr errors][ocr errors]

ad paradisum trăsito exultabilē red- Aña. Vitam petijt à te,&tribuisti ei, didit,psentis psalmi versiculūdecāta domine:gloria & magnum decorē uimus, In memoria æterna erit iuft. imposuistiluper eum:

poluisti in caDignè enim ī memoria vertit homi- pite ei'coronam de lapide pretioso. nū,q adgaudiú trālijtAngelorú. qui

Psalmus 2 iam gratia Chrifti clarificatus inuenit, qa mundi gloriam non quçliuit Domincin virtute tua lętabitur

rex:& fuper salutaretuum exul cauens illud, quod dicit sermo diui- tabit vehementer. nus: Nelaudauerishoícmí vita sua: Desiderium cordis eius tribuisti ei: tanquá si diceret

. Lauda poft vitam, & voluntate labiorum cius non frau magnifica poit consummationem.

dafti eum. B. Ifte eft quiante Deú magnas vir- Quoniam præuenisti eum in benetutes operatus est, &omnis terra do- dictionibus dulcedinis:posuistiinca Etrina eius repleta est: * Ipfeinterce- pite eius coronam de lapide ptiofo. dat pro peccatis omnium populorũ. Vitam petijtà te:&tribuisti ei longi 7. Ilte est qui contempfit vitam mũ tudinem dierum in feculum, &inię di,& peruenitad celestia regna. Ipse culum sçculi

. intercedat. G loria. Ipfeintercedat. Magna est gloria eius í salutari tuo: Inij.Noctur.Aña. Domine iste san- gloriam,& magnum decorem imetus habitabit in tabernaculo tuo, pones super eum. operatus est iuftitiam, requiefcet in Quoniam dabiseum in benedictio monte sancto tuo. Pfalmus 14. nem in sæculum sæculi:lętificabis eu

Omine,quis habitabit in taber in gaudio cum vultu tuo.

naculo tuo? aut quis requiescet ñRexsperatin dño:& in miseriin montem sancto tuo?

cordia altisliminó commouebitur. Quiingreditur sine macula:&ope- Inueniatur manus tua omnibus iniraturiustitiam.

micistuis: dextera tua inueniat omQui loquitur veritate in corde fuo: nes qui te oderunt. quinon egit dolum in lingua sua. Pones eos vtclibanum ignis in tem

pore

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

9.

pore vultus tui:dñsin ira sua contür- tutumipfe eft Rexglorię

.
babit eos,& deuorabit eosignis. Añ. Hicaccipiet bñdictioné à dño,
Fructum eorum de terra perdes:& &misericordia à Deo falutari suo:
femen eorum à filijs hominum. quia hçc est generatio quęrentium
Quoniam declinauerunt í te mala: dominum. y.Tu es sacerdos inęter-
cogitauerunt consilia , quæ non po- num. B:. Secundum ordinem Mel

.
tuerunt stabilire.

chisedec. Pater nofter. Abfolutio.
Quoniã pones eos dorsum:in religjs A vinculis. . Iube domne. Benedi-
tuis præparabis vultum corum. Etio Euangelica lectio.
Exaltare dñein virtute tua:cantabi- *Lco S.Euang.fm Mattheum. P.vij

.
mus,&pfallemus virtutes tuas.Añ. JNillotpe:Dixit Ieso discipulis fuis ca. 25.
Vitā petijt àte,&tribuisti ei,dñe:glo parabolā hāc:Homo quidampere
riã & magnūdecorē Īposuisti super gre pficiscens,vocauit seruussuos,&
eú:pofuifti in capite eius corona de tradidit illis bona sua. Et reliqua.
lapide ptioso. Aña. Hic accipiet be *Homilia Sancti Gregorij Papę.
nedictionē à

Etio Hoñ à Deo falutari fuo,quia hæc est gene

I

riflimi
ratio quærētium dñm. Plalmus 33. admonet,ne nos, 9 plocæteris in hoc
Deciusorbis terrarum,

&vniuerli auctore midigraui ide iudicemur.
qui habitantin eo.

Cúenī augent dona,rationes et creQuiaipse super maria fundauit eû: fcunt donorū.Tanto ergo esse humi & fuper flumina pręparauit eum. lior,atq; ad feruiendú Deo pmptior Quis ascendet in montem domini? gfq; debet ex munere: quãtoseobliaut quis ftabit in loco sancto eius? gatioré esse cöfpicití reddēda ratioInnocens manibus, & mundo cor- ne.Ecce,homo, pegre pficiscit, ser

.
de, qui non accepitin vanoanimam uosvocat,eisq; ad negociú,taléta par
suā:neciurauit, i doloproximo suo. tit. Poft multū verò téporis posituro

Hicaccipietbidictionếà dio:& mi cú cis rationếueueritbnautomates
fericordiam à Deo falutari fuo.

papportato lucro remunerat, feruu
Hæc est generatio quærentium eú: verò à bono opere torpētē damnat.
quærentium faciem Dei Iacob.

Rs. Amauit eum domino, & ornauit
Attolite portas principes vestras, & eum:ftolam gloriæ induit eum, *Et
eleuamini portæ æternales: & introi ad portas paradisi coronauit eum. y
bit Rex gloriæ.

Induit eum dominus lorică fidei, &
Quis elt iste Rex gloriæ? dñs fortis ornauit eum.Et ad portas.
& potens,dominus potensin prælio, Bño. Cuius festum colimus. Le.viij

.
Attollite portas principes vestras,&
Giermini portæ æternales:&interior O hesitaq; éifte homo g pegrè

ficiscit, nisi Redéptor nofter, qui in ea carne, quam aflumpserat

, Quis estifte Rex glorię? domin’vir- abijt in celū?Carnis enim locus pro

prius

!

« PoprzedniaDalej »