Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

ritatefestiua gaudia celebrant gipso probauit electos dñs: & quasi holo
rũ martyrú exépla sequunt.Solénita causti hoftiá accepitillos:&itpe erit
teseni martyrú, exhortationes mar- respect illorüt Qmdonū,& pax est
tyriorü sunt, vtimitari nõ pigeat, 9 electis Dei. y. Qui cöfidútin illú,in
celebrare delectat. R. Sancti tui dñe telligēt veritaté: & fideles in dilectio
mirabile cõsecuti suntiter, feruiétes neacgescētilli.OñG loria. Quoniã.
præceptis tuis, vrinuenirentillæsiin In tertio Nocturno Antiphona.
aqs validis.* Terra apparuit arida: Justi autêin perpetuú viuét

, & apud
&imarirubro via line impedimen- dñm eft inerces eorum: Psalmus. 32.
to.$. Qñpcussit petrā, & Auxerát pXultate iusti in domino: rectos
aquæ,
& torrentes inūdauerüt

. Ter Ed

decet collaudatio. ra. Bño. Christusppetuæ. Lectiovi Confitemini dñoīcithara:in psalteEdnos volumus gaudere cũ san- rio decem chordarum pfalliteilli

. etis:& tribulationes mūdi nolu- Cantate ei canticum nouum:bene möfuftinere cúillis. Qui eni sanctos psallite ei in vociferatione martyres veliquãtum potuerit, no- Quia rectum est verbum domini:& luerit imitari, ad eorú beatitudinem omnia opera eius in fide. nópoterit puenire. Sic & Apoftol' Diligit misericordiam & iudicium: Paul'pdicat,dicés: Si fuerimus socij misericordia domini plena est terra. paffionum, erimo&cõsolationū. Et Verbo dñi cæli firmati sunt:& fpiridñsi euágelio. Si múd vos odit, sci- tu oris eius omnis virtus eorum. tote,game priorévobis odio habuit. Congregans sicut in vtre aquas maReculateflein corpore,qodiú non risponensin thesauris abyslos. vultsustinere cũ capite. B. Verbera Timeat dñm omnis terra:ab eo aucarnificũ nõ tiinuerüt sancti dei mo. tem commoueantur omnes inhabirientes p Chři noïe:* Vt hæredesfie tantes orbem. rētī domo dñi. y.Tradideruntcor- Quoniam ipse dixit, & facta suntippora sua ppter Deú ad fupplicia. Vt se mandauit &creata funt. hære. Bño Ignésui amoris. Lect.vj. Domino dislipatcõfilia getiū, repro

Ed dicet aliquis:Et quis eft pof- bat autēcogitationes populorum:&

fit beatorūmartyrú vestigia seg? reprobat consilia principum. Huic ego respõdeo:Quia no solum Consilium autem domini inęternū martyres, sed & ipsum dñm cúipsi manet:cogitationes cordiseiusinge adiutorio,fi volumus, possumusimi neratione &generationem. tari. Audi nõme, sedipsum dñmge Beata gens,cuius est dñs deus ei: po Deri humano clamāté: Discite a me, pulusqué elegitin hereditatem sibi. quia mitis fum,&humilis corde. Au Decælo respexit dominus: vidit oés di&beatu Petrū Apoftolūadmonē filios hominum. tem:Christus pro nobis paffus eft,vo Depreparato habitaculosuo: respebis relinquensexēplū, vi sequamini xit luperomnes,qui habitant terrã. vestigia eius.B. Tāģaurū í fornace Qui finxit singillatim corda eorum: B.R.N.

Q99 ij qui

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

3

Commune qui intelligit omnia opera eorum. Venite filij,audite me:timorem do Nó faluatreximultat tuto,8gigas minidoccbo voS. nõfaluabití multitudine virtutis luę Quis est homo, qui vult vitam: diliFallax equus ad faluté:in abundan- git dies videre bonos? tia autem virtutis suæ nó saluabitur. Prohibe linguam tuam à malo:&la Ecce oculi dñisup metuêtes eú:&in bia tua ne loquantur dolum. eisg sperât super misericordia eius. Diuerte a malo,& facbonum:inqui V teruatà morte animas eorum:& re pacem, & persequere eam. alateosin fame.

Oculi domini super iuftos:&aures Anima noftra sustinet dñm:quoniã eius in preces eorum. adiutor & protector nofter est. Vultusautē dñi super facientes maQuia in eo lætabitur cor noftrum: la:vt perdat de terra memoria eorū. & in nomine fancto ei' fperauimus. Clamauerunt iufti, & dñs exaudiFiat mifericordia tua domine fuper uit eos:& ex omnibus tribulationib' nos: quemadmodü fperauim'in te. eorum liberauit eos. Aña. lusti autem in perpetuò viuêt, luxta eft dominoijs q tribulatosunt &apud dominum elt merces corú. corde:&humiles fpiritu saluabit. Añ. Tradiderunt corpora fuaí mor- Multętribulationesiuftorum:&de tem, ne feruirentidolis:ideo corona- oībus his liberabit eos dominus. ti poflident palmam. Psalmus 33. Custodit dominus omnia ofla corú:

Enedicam dñmin omni tempo vnum ex his non conteretur.

re:semper laus eiusin ore meo. Morspeccatorum peflima:&qode In domino laudabitur anima mea: runtiustum,delinquent. audiant mansueti,& lętentur. Redimet dñsaías seruorú suorū:& Magnificate dominú mecü:& exal- nõdeliquétomnes, qui sperāt in eo. temus nomen eius in idipsum. Añ. Tradiderüt corpora suaīmorExqlıui dñm,&exaudiuitme:& ex tem,ne seruirētidolis:ideo coronati oibus tribulationib°meis eripuit me. poffident palmā. Aña. Ecce merces Accedite ad eū,& illuminamini:& fanctorü copiosa est apud Deū, ipsi facies veftræ non confundentur. vero mortui lunt pro Christo, & viI ste paup clamauit, & domin'exau uentinæternum.

Psalmns 45.

Eus virtus:
nibus eius faluauit eum.
Immittet angelus domini in circui- inuenerunt nos nimis.
tu timentium eum:& eripiet eos. Propterea nõ timebim'dū turbifter
Gustate & videte, quoniam suauis ra:&trãsferent montes in cor maris.
est dñs:beatus vir qui speratin eo. Sonuerunt&turbatæ funt aquæ eo
Timete dñmoés sancti eius:qñ non rum:conturbati sunt montesin for-
estinopia timentibus cum.

titudine eius.
Diuites eguerüt,& elurierút:ingré- Fluminis impetus lætificat ciuita-
tes aūt dñm nominuentomni bono. tem Dei:lanctificauit tabernaculum

suum

B В

[ocr errors]

diuifcum:& deomnibus tribulatio Dedjutor in tribulationib°, quæ

fuum altiffimus.

teri' passuros esle denúciat. Bella gpDeus in medio eius nó còmouebit: pead hoftesptinēt, seditiones ad ciadiuuabit eam Deus mane diluculo. ues. Vt ergo nos indicesīterius exteCoturbatæ sūt gētes, & iclinata sūt riusq; turbari,aliud nos fateturab ho regna:dedit vocēsua,& mota ēterra. ftibus,aliudà fratribus perpeti. Domino virtutum nobiscum: susce- Bs. Propter teftamêtum domini &le ptor nofter Deus lacob.

ges paternas, fanéti Dei perftiterunt Venite&videte opera domini, quæ in amore fraternitatis: Quia vnus pofuit prodigia fuper terram:aufe- fuit femp spiritus in eis, &vna fides. rens bella vfq; ad finem terrę. N.Eccequam bonum &quam iucú Arcum conteret, & confringet ar- dum habitare fratresívnum.Quia. ma:&scuta comburetigni. Bño. Quorum feftum. Lectio vüj.

Ed his taborígétibus,& exaltabor in terra. ftatim Dominus virtutum nobiscum:susce get gens cótra genté,&regnūaduerptor nofter Deus Iacob.

lus regnū,& terremot’ magni erūtp Aña. Eccemerces sanctorūcopiosa loca,&pestilētię,&fames, terroresĝ; est apud Deum,ipfi vero mortui sūt de celo,&figna magna erút. Vltima pro Chrifto, & viuentinęternum. tribulatio multis tribulationib°præy lusti autem in perpetuum viuent. uenitur:&pcrebra mala, quæpręue B. Etapud dominúelt merces corű. niunt,indicátur mala perpetua, quæ Paternoster. Ablo. A vinculis. V. subsequentur.Etideo post bella, & lube domne. Bño. Euágelica lectio. feditiones non ftatim finis, quia mul *Lc.S. Euāg.fm Lucam. Lect.vij. ta debent mala præcurrere, vt malú Nillo tpe:Dixit Ies' discipulissuis

: valeantsinefinenunciare. R. Sancti Cùm audieritis plia, & feditiones

, mei

, g in carne politi certamē habui nolite terreri: oportet enīprimūhęcftis. *Mercedē laboris ego reddā vo fieri,fed nõdū statim finis. Etrelıq. bis. ¥. Venite benedicti patris mei, *Homilia Sancti Gregorij Papæ. pcipite regnú.Mercedē. Gria. Mer D

Ominus ac Redemptor nofter cedē. Bño.Ad societatem. Lectix.

perituri mūdi præcurrētia mala denúciat:vt eo min' pturbēt venie dictafint:oportet, vteorúcosidetia,quofuerint pfcita. Min' enim ia- ratione breuiter singula perftringacula feriūt,qpuident:& nos tolerabimus. Quia necesse est, vt alia ècælo, li' mūdi mala suscipimo, si ptra hęcp alia è terra, alia ab elementis, alia ab præsciêtiæclypeum munimur:Ecce hominibus patiamur.Ait enim:Suretenim dicit;Cuaudieritis plia, &se- get gés cótra genté: ecce perturbatio ditiones, nolite terreri oportet enim hominū:erunt terremotus magnip primû hec fieri,sed nõdum ftatim fi- loca:ecce respectus irę desuper. crut nis. Pensanda sunt verba Redēpto- pestilentiæ: ecce inęqualitas corporis nii,e nos aliud interi?, aliud ex rum.erit fames:ecce sterilitas terræ. B.R.N.

Q99 iij.

cap.1.

I

Hom. 35.

ter

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

Commune
terroresq; de celo, & tępeltates:ecce Tuvincisin Martyribus,
inęqualitas aeris. Quia ergoosa colú Parcendo confefloribus,
manda sunt,ante cósummationéoía Tu vince nostra crimina,
prurbantur:&qui in cunctis delig. Donandoindulgentiam.
mus,in cunctis ferimur:vtimpleatur Deo patri sitgloria,
quod dicitur, Pugnabit pro eo orbis Eiusque soli filio,
terrarú cótra insensatos. Te Deu.7. Cum

Spiritu paraclito,
CSequens Responsorium dicitur Et nunc&in perpetuum. Amen.
poft viij.vel ij. Lectio.in festo pluriū V. Exultabūt sancti in gloria. B. Læ
Martyrum fratrum. Bi. Hæc eft vera tabunturin cubilibusfuis.
fraternitas,quæ nunquam potuit vio AdBñs Añ. Veftricapilli capitisoés
lari certamine:q effuso sanguine se- numerati sunt: nolite timere,multis
cuti sunt dñm. *Contemnentes aulā passerib° meliores estis vos. Oratio.
regiã, puenerüt ad regna cælestia. ¥.

D.

Eusg nosannua sanctorú marEcce quàm bonū& quàm iucundú tyrūtuorū. N.& N. folénitate habitare fratresin vnû.Contemnen lætificas:concede propiti'; vt quorú tes aulam. Gloria. Contemnentes. gaudemus meritis,accendamur exéAd Laudes & per Horas. Antipho. plis. Per dominum. Alia oratio.

Mnes sancti quanta pasli sunt Eus,q nos concedis fanctorum

tormēta, vt securi pueniret ad Martyrū tuorū N.&Ninatalipalmā martyrij. ps.Dñsregnauit.7. tia colere: da nobis in æterna beaticūreliq. Aña. Cúpalma ad regna p- tudine de eorû societate gaudere. p. uenerunt sancti, coronas decorisme Alia Oratio pro pluribus Martyriruerút de manu Dei. Aña. Corpora

bus & Pontificibus. sanctorú īpace fepulta sunt: & viuēt

B. noía eorú inęternu. Aña. Martyres

Eatorū Martyrũ, pariter“; Pon

tificum N.&N.nosõsdñe festa dñi dñm benediciteīęternum. Añ. tueantur, & eorum commendet ora Martyrum chorus laudate dominū tio veneranda. Per dñm. Adiij. Añ.

decælis, haleluiah. Capitulum. Cúpalma. Caplm.Iultorum animę.
$ap.3. Vstorūanimæin manu Dei sunt, Be.breue. Lætamini in domino, * Et

& non tanget illos tormentú mor exultate iusti.Lętamini. y.Etgloria
tis:visi sunt oculis insipientium mo- miniomnes recti corde. Et exultate.
ri:illi autem suntin pace. Hymnus. Gloria patri.Lętamini.
R

Exgloriose Martyrum, ¥.Exultentiusti in conspectu Dei.

Corona confitentium, B. Et delectenturin letitia.
Qui respuentes terrea

Ad vj.Añ.Corpora sanctoru. Cap.
Perducis ad celestia.

Eddet De' mercedē laborúsā
Aurem benignam protinus

etorum fuorú, & deducet illos
Appone noftris vocibus,

in via mirabili, & fuit illisin velaméTrophça sacra pangimus,

to diei,& in lucestellarum nocte. Ignosce quod deliquimus.

B. breue. Exultentiusti, * In conspe

Etu

D.
Greg

[ocr errors]

R

i fetitia. In cófpeétu. Glia patri.Exul Nasadhoe

diuino cófilioàĎci

Sapie
11

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Etu Dei.Exultent. ¥. Et delectentur Sermo.de Martyribus. To. 3. Liij.

Emo eft,nesciat,martyrűglo
tent. X. Juftiauté in perpetuú viuét.
R. Et apud dñm est merces eorum. populis frequentari, vt&illis debito
Adix.An. Martyrum chorus. Cap. honor dicei,&nobis virtutis exépla,

Vlgebutiufti,& tãquã scintillæ fauête Chro,mõstrent:vt dū hæcita

í arudineto discurrét:iudicabūt celebrari perspicimus, cognoscamo nationes, & dominabuntpopulis:& quãta eosgloria maneatin celis, quo regnabit dñs illorum in perpetuum. rúnatalitia taliter celebratur in terR.bre. Iufti aút, * In ppetuú viuent. ris:quò possimus etiã ipfi talibo puoIusti

.. Et apud dñm eft merces co cari exéplis, virtute pari, deuotione rū. In ppetuü. Glia.Iufti.¥. Exulta- consimili ac fide:vt, Christo præstan būt setiigloria. Bl. Lętabunt in cubi te,dimicare&vincere hostęposlimo: libus suis. Ad Velperas, Antiphona. vt parta victoria, cum iisdem fanctis

Stisunt sāćti, gprotestaméto Dei inregniscçlestibus triumphemus. sua corpora tradiderunt,&in san- B.Sancti tui domine.490. Lect.v. guineagai ftolas suas. ps Vis eft enim, eorú volés meDixit Aña. Sancti per rito copulari,nisi pri' cõftantia fidem vicerút regna,operatifuntiu- coru teneat,sectetur fidem, imitetur Ititiâ, adepti sunt repromissiones.ps. virtutē paffionis, corūgloriā paribus Confitebor. 47. Aña. Sanctorũ ve vitælineamentis autinueniat

, aut ex lut aquilæiuuentus renouabitur:flo quirat? Qui etsi martyrio par efleno rebuntsicut liliūin ciuitate domini. poflit,tamen muneris tanti dignitate ps.Beat' vir.47. Añ. Absterget De le quisq; bonis actibus dignum præomnēlacryma aboculis fanétorü:& beat. Adeft enim clemétiflim'Deus, iānõ erit amplius neque luctus,neq; q desiderātibus fuis aut martyrium clamor,sed nec vllus dolor:qñprio- præbeat,autsine martyrio cum lansa transierút. ps.Laudatepueri. 47. ētispmia diuina restituat. B. Verbe Aña. In celestibus regnis sanctorum ra carnificum.490. Lectio sexta. habitatio eft,&ięternum

requiesco V Teffisutaiuftus tetationib'ro

Tenim infirmať peccator ad poft. rum: Psalmuş.Credidi.48. Capitulum, & Hymnus , vt in pri- boraf. Sic dimicarūtaduersus pecca mis Vespe. V: "Exultabunt fancti in tū sancti,fic&laborādofortiores,& gloria. Be. Lętabūturin cubilibfuis. moričdo victores effecti sunt. Nullus

Ad Magaificat. Antiphona. athletes sine certamine fortior dici, Gaudentin celis animç sanctorú,qui nullo fine victoria poterit coronari. Christi vestigia funtsecuti:& quiap Nemo miles sine omio hosté subieei'amore fanguinem fuum fuderút, citnemosine bello Imperatoré pme ideo cum Chrifto exultantsinefine. ruit.Habes Chfiane cópetétia arma, AlięLectiones pro pluribus marty. qbus hoftem expugnes,habes fortifli Sermo fancti loannis Chrysosto. ma tela quibusinimicum debelles. B.R.N.

Qqq iii R.

Paulo

« PoprzedniaDalej »