Obrazy na stronie
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

plurimorum Martyrum. suum altiffimus.

491

terio paffuros esse denúciat.Bella gpDeus in medio eius nó cómouebit: pead hoftes ptinēt, leditiones ad ciadiuuabit eam Deusmane diluculo. ues. Vt ergo nos indicesīterius exteCộturbatæ sūt gētes, &īclinata sūt riusq; turbari,aliud nos fateturab ho regna:dedit vocēsuā, & mota éterra. tibus,aliudà fratribus perpeti. Domin'virtutum nobiscum: susce- Bs. Propter teftamétum domini &le ptor nofter Deus lacob..

ges paternas, sancti Dei perftiterunt Venite&videte opera domini, quæ in amore fraternitatis: Quia vnus posuit prodigia super terram:aufe- fuit semp spiritusin eis, &vna fides. rens bella vsq; ad finem terrę. X. Eccequam bonum &quam iucú Arcum conteret, & confringet ar- dum habitare fratresívnum. Quia. ma:&scuta comburetigni. Bño. Quorum feftum. Lectio vüj. Vacate&videte, qñegosūDe':exal Ed his malis pręueniétibus,qa nó. taborígétibus,&exaltabor in terra. statim finis lequat, adiúgit:SurDominus virtutum nobiscum:susce get gens cótra genté,&regnú aduerptor nofter Deus Iacob.

Ius regnū,& terremoto magni erūtp Aña. Eccemerces sanctorúcopiosa loca,&pestilētię,&fames, terroresq; est apud Deum,ipfi verò mortui sūt de celo,&ligna magna erūt. Vltima pro Chrifto, & viuentin çternum. tribulatio multis tribulationib?præ

Iusti autem in perpetuum viuent. uenitur:&p crebra mala, quæpręue By Etapud dominúelt merces eorú. niunt,indicátur mala perpetua, quæ Pater nofter. Abro. A vinculis. ¥. subsequentur.Etideo post bella, & lube domne. Bño Euágelica lectio. feditiones non ftatim finis, quia mul *LcOS. Euāg. fm Lucam. Lect.vij

. ta debent mala præcurrere, vtmalú IC Nillo tpe:Dixit Ies' discipulis suis: valeantsinefinenunciare

. R. Sancti Cùm audieritis plia,& feditiones

, mei, q in carne pofiti certamé habui nolite terreri: oportet enīprimūhęc stis

. Mercedē laboris ego reddā vo fieri,sed nõdūstatim finis. Etrelığ. bis. ¥. Venite benedicti patris mei, *Homilia Sancti Gregorij Papæ.

pcipite regnú.Mercedē. Glia. MerOminus ac Redemptor nofter cedē. Bño.Ad societatem. Lectix. la denúciat:vtcomin' pturbétvenić Sdictafint:oportet

, vscorúcõlidetia,quofuerint pscita. Min'enimia- ratione breuiter singula perftringacula feriūt, puident:&nos tolerabimus. Quia necesseest, vt alia è cælo, li' mũdi mala suscipimo, si ptra hęcp alia è terra , alia ab elementis, alia ab præsciêtiæclypeum munimur:Ecce hominibus patiamur.Ait enim:Suretenim dicit;Cuaudieritis plia,&fe- get gés cótra gentē:ecce perturbatio ditiones, nolite terreri:oportet enim hominū: erunt terremotus magnip primú hec fieri,fed nodum ftatim fi- loca:ecce respectus irę desuper.

erút nis. Pensanda sunt verba Redēpto- pestilentiæ: ecce inequalitas corporis nii,põnos aliud interi”, aliud ex rum.erit fames:ecce sterilitas terræ. B.R.N.

Qqq iii .

de

cap.1.

Hom. 35.

D

[ocr errors]

ter

[merged small][ocr errors]

terroresq; de celo, & tępeltates:ecce Tuvincis in Martyribus,
inęqualitas aeris. Quia ergoosa cõlű Parcendo confefforibus,
manda funt,ante cósummationéoia Tu vince nostra crimina,
prurbantur: & qui in cunctis delig. Donandoindulgentiam.
mus,in cunctis ferimur:vtimpleatur Deo patri sitgloria, ,
quod dicitur, Pugnabit pro eo orbis Eiusque foli filio,
terrarú cótra insensatos. Te Deu. 7. Cum Spiritu paraclito,
(Sequens Responsorium dicitur Et nunc&in perpetuum.Amen.
post viij.velij. Lectio.in festo pluriū V. Exultabūt sancti in gloria. RLæ
Martyrum fratrum. B2. Hæc eft vera tabunturin cubilibussuis.
fraternitas,quæ nunquam potuitvio AdBñs Añ. Vestricapilli capitisočs
lari certamine:q effuso fanguine se- numerati sunt: nolite timere,multis
cuti sunt dñm. Contemnentes aulā pafferib° meliores eftis vos. Oratio.
regiā,puenerüt ad regna cælestia.

D

Eusg nosannua sanctorūmarEcce quàm bonū& quàm iucundū tyrūtuorū. N.& N. solénitate habitare fratresin vnú. Contemnen lætificas.concede propiti'; vt quorú tes aulam. Gloria. Contemnentes. gaudemus meritis,accendamur exéAd Laudes & per Horas. Antipho. plis. Per dominum. Alia oratio.

Mnes sancti quanta paffi funt Eus,q nos concedis sanctorum

tormēta, vt fecuri pueniret ad Martyrū tuorú N & Nnatalipalmā inartyrij.ps.Dñsregnauit.7. tia colere: da nobis in æterna beaticūreliq. Aña. Cúpalma ad regnap- tudine de eorû societate gaudere. p. uenerunt sancti, coronas decorisme Alia Oratio pro pluribus Martyriruerūtde manu Dei. Aña. Corpora

bus & Pontificibus. sanctorū īpace sepulta sunt:&viuất

BI noía eorú inęternū. Aña. Martyres

Eatorū Martyrú, pariterý; Pon

tificum N.&Nnos sdñe, festa dñi dñm benediciteīęternum. Añ. tueantur,&eorum commendet ora Martyrum chorus laudate dominú tio veneranda. Per dñm. Adnj.An. decælis, haleluiah. Capitulum. Cúpalma. Caplm.Iultorum animę.

Vstorú animæin manu Dei sunt, B. breue. Lætamini in domino, Et &non tanget illos tormentú mor exultate iusti.Lętamini. y.Etgloria tis:visi sunt oculis insipientium mo- miniomnes recti corde. Et exultate. ri;illi autein suntin pace. Hymnus. Gloria patri.Lętamini. R

Ex gloriose Martyrum, 7. Exultentiusti in conspectu Dei.

Corona confitentium, B2. Etdelectenturin letitia.
Qui refpuentes terrea

Advj.An. Corpora fanctoru. Cap:
Perducis ad celestia.

R

Eddet De'mercedē laborúsā Aurem benignam protinus

etorum suorū, & deducet illos Appone noftris vocibus,

in via mirabili; & fuit illisin velaméTrophça sacra pangimus,

to diei,& in lucestellarum nocte. Ignofce quod deliquimus.

Bc. breue. Exultentiufti, In conspe

Etu

Sap.3.

D. Greg.

Sapie

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Etu Dei.Exultent.y. Et delectentur Sermo.de Martyribus. To. 3. Lin.

492 iletitia. In cõspectu. Glia patri.Exul tent

: 1. Iufti auté in perpetuú vidietNimadita nefciat,martyrú glo Re: Et apud dñm est merces eorum. populis frequentari, vt&illis debito Adix. An. Martyrum chorus. Cap. honor dicei,&nobis virtutis exépla,

Vigebūtiusti, & tãquã scintillæ fauéte Chřo, mõstrent:vt dū hæcita

iarúdineto discurrét:iudicabút celebrari perspicimus, cognoscamo nationes, & domiņabuntpopulis:& quáta eosgloria maneatin celis, quo regnabit dñs illorum in perpetuum. rū natalitia taliter celebrātur in terB. bre. Iufti aūt, * In ppetuũ viuent. ris:quò poflimus etiã ipsi talibo puoJusti. . Et apud dñm est merces eo- cari exéplis, virtute pari, deuotione rū. In ppetuũ. C Pia.lusti.¥. Exulta- consimili ac fide:vt, Christopræstan bútsetiigloria. B. Lętabunfin cubi te,dimicare&vincere hostępoflim': libus suis. Ad Vefperas, Antiphona. vt parta victoria, cum iisdem sanctis Stifuntsāčti,gprotestaméto Dei inregniscelestibus triumphemus.

sua corpora tradiderunt,&in fan- D Sanctitui domine.490. Lect.v. guineagai lauerunt ftolas suas. ps. Vis eft enim, eorú volés meDixit dominus 47. Aña. Sancti per rito copulari,nisi pri' costantia fidem vicerút regna,operati funtiu- coru teneat,sectetur fidem, imitetur ftitia,adepti sunt repromissiones.ps. virtutē paffionis, eorūgloriâ paribus Confitebor. 47. Ana Sanctorü ve vitælineamentis autinueniat, aut ex lut aquilæ iuuentus renouabitur:flo quirat? Qui etsi martyrio par eflenő rebuntsicutliliúin ciuitate domini. poffit,tamen muneristanti dignitate ps. Beat vir.47. Añ. Absterget Dele quisq; bonis actibus dignum præomnēlacrymā aboculis fanétorü:& beat. Adeft enim clemētislim Deus, iānõ erit amplius neque luctus, neq; q desideratibus fuis aut martyrium clamor,sed nec vllus dolor:qñprio- præbeat,autsine martyrio cum lanra transierűt. ps. Laudatepueri. 47. {tispmia diuina restituat, Bl. Verbe

Le&tio sexta. Aña. In celestibus regnis sanctorum racarnificum.490. habitatio elt,&ięternum requiesco Vellosita iuftus tétationib' rorum. Pfalmus.Credidi.48. Capitulum, & Hymnus, vt in pri- borat.Sic dimicarūtaduersus pecca mis Vespe. v: Exultabunt sancti in tū sancti, sic&laborādo fortiores,& gloria. B2. Lętabūturin cubilib°suis. moričdo victores effecti sunt. Nullus

Ad Maguificat. Antiphona. athletes sine certamine fortior dici, Gaudentin celis animçsanctorú,qui nullo fine victoria poterit coronari. Christi vestigia suntsecuti:& quia p Nemo miles sine pmio hoftē subieei'amore fanguinem fuum fuderút, citnemo sinc bello Imperatoré pme ideo cum Christo exultantsinefine. ruit. Habes Chfiane cõpetétia arma, Alię Lectiones pro pluribus martý. qbus hoftem expugnes, habes fortifli Sermo fanéti loannis Chrysosto. ma tela quibusinimicum debelles. B.R.N.

Qqq iiij

Paulo poft.

B.

Lib.s. ¡Luca,

[ocr errors]

R!. Tanquam aurum.490. vterq; Euãgelifta pofuit

. Ordineens *Lco.S. Éuang.fm Lucam: Lec.vij. prima eft, & parésīdā gñatioớ; vircap.6. T N illo tpe:Descédés lelus de mõte tutū,qa q contēpserit sæcularia

, ipse ftetit i loco campestri:&turba di- merebit sempiterna: nec poteft glā fcipulorūeius & multitudo copiosa meritūregni celestis adipisci,g mun plebis aboi Iudça,& lerusalē, & Ma dicupiditate pofleflus, emergédinő ritima,&Tyri,&Sidonis. Etreliq. habet facultatem.T eDeum 7. *Homilia Šēti Ambrosij Episcopi. Ι Ν Ν Α Τ Α LI Duerte oia diligéter, quomodo

Confefforis Pontificis. & cũ

Ad Vesperas. Antiphona. ad turbas. Quomodo eni turba nisi í

Ccefacerdosma humili Chim videret? non sequitad

gnus,qui in die excella,noafcédit ad fublimia. Deni

b' luis placuit Deo, que vbi descédit,íuenitifirmos:i ex

& suēt est iust'. ps. cellis eni infirmi effe nó poflunt. Sie

Dixit dñs. 47. Aña. enī Matthę docet i iferiorib debi

No estīuétus fimilis les sanatos esle. Priè ens vnusqsq; sa

illi, q cöseruaret lenato est,vt paulatim virtutib°,pcedê

g@excelsi. ps.Cófitib'ascedere poflitad mõté. Etideo tebor.47. An. Ideo iureiurádo fecit vnúquemq;í inferiorib'fanat,hocē, illúdñs crescereí plebé suã. ps. Beaà libidine reuocat,iniuriam cecitatis tus vir.47. Aña Sacerdotes Dei beauertit,advulnera nía descendit, vt nedicite dñm:serui dñi hymnūdici vlu quodā, &copia suęnature,cópar te Deo, hal. ps. Laudate puri.47. :? ticipes nos faciat esse regni celestis

. Aña. Serue bone & fidelis, intra in B. Propter testamentū.491. L.viij. gaudium domini tui. ps. Laudate

Eati paupes, gavestrúelt regnú dominum omnes gentes. 48. Cap:

Dei. Quatuor tātū beatitudines sanctus Lucas dñicas posuit,octove in diebussuis placuit Deo ròfanet' Mattheo:sed iiftis octo, illæ

&inuentus eft iuftus:&in quatuor sūt, &īğtuoristis illçocto.

tempore iracundiæ factus Hicenī quatuorvelut virtutes āple- estreconciliatio. Hymnus

. xusé cardinales:illeiillisolto myfti- Ste confeffor domini lacratus, cũ numerū reserauit. Pro octaua enī Festa plebs cuius celebrat p orbe, multi scribunt Psalmi,&mādatūac Hodie latus meruit secreta cipisocto illis partē dare, fortaflebe

Scandere cæli. nedictionib.Sicut eni spei nieocta- Qui pius,prudēs, humilis, pudicus

) ua pfectio est, ita octaua súma virtu- Sobrius,caftus fuit,&quietus, tū est. ReSácti mei. 491. Lectio ix. Vita dum præsens vegetauit eius S. ti,inqt,paupes spú,qm ipforúest Ad facrum cuius tumulufrequéter

, regnú celorú. Primā bñdictionẽ hấc Membra languentū modo sanitati

, , Quo

Paulo post.

Ecde.

;

[ocr errors]

493 Quolibet morbo fuerintgrauata, Et erittanquã lignū,quod plátatum Reftituuntur.

estlecus decursus aquarü: quod fruVodenúcnofter chorus in honoré ctum suum dabit in temporeluo. ? Ipsius,hymnú canit hunc libenter, Etfoliū eius non defluet:&oíaquæ Vtpijs eius meritis iuuemur cunque faciet, prosperabuntur.

Omneper æuum. Nõsicimpij nõsic:sed tamỹ puluis, Sitsalus illi,decus,atq; virtus,

quem proijcit ventusà facie terræ. Qui supra celi residens cacumen, Ideonõresurgūtīpijin iudicio:neq; Totius mundi machinā gubernat peccatores in consilio iuftorum.

Trinus & vnus.Amen. Qñnouit dominus viam iuftorú:& Amauit eúdñs, &orpauit eú. B. iterimpiorum peribit. Stolā gloriæ induit eŰ. Ad Mag.An. Aña. Beatus vir qui in lege domini Sacerdos, & Pótifex, & virtutúopi- meditatur: voluntas eius permanet fex:Pastor boneī populo, ora p no- die acnocte, & omnia quęcunq; fabis dñm. Ad Mag.ivtrifq; Velp.pro ciet,semper prosperabuntur. Doft.An O doctor optime, Ecclia Anuphöna Beatus iste sanctus, qui sāčtę lumē beate N.diuinę legisama confisusestí domino, prædicauitotor, de care pnobisfiliú Dei. Oro. ceptum domini, constitutus est in D

A s oipotés Deus, vt beati N. montesancto eius. Plalmus.2.

Cõfefloris tui atq; ve- Vare fremueruntgentes:& po nerāda solēnitas& deuotionê nobis pulimeditati sunt inania? augeat & falute.Per. Alia Oratio. Aftiterunt regesterræ, & principes

Xaudiğs domine pces noftras, conuenerütin vnum: aduersus do

quas in beati N. confefloris tui minum,&aduersus Christum eius. atq; Pótificis solennitate deferimus: Dirumpamus vincula eorum:& pro &qui tibi dignè meruit famulari, ciijciamus a nobisiugum ipsorum. intercedétibus meritis, abomnibus Qui habitatin celis, irridebit eos: & nos absolue peccatis. Per dominum. dominus subfannabit eos. Ad Mar.Inuit Regê Cófeflorú do- Tuncloquetur ad cos in ira sua:&i minū, Venite adorem'. ps. Venite. furore fuo conturbabit eos. Hym. Iste confeflor. Inj.Noft.Aña. Ego autem conftitutus sum rex ab , Beatus vir qui in legedomini meditaco super Sion montem sanctum ei's. tur: voluntas ei permanet dieac no- prædicans præceptum eius. ete,&omnia quæcunqucaciesiem Dominus dixit ad me:filius meus es per prosperabunt. Pfalmus. 1.

tu;ego hodiegenuite. B Eatus vir qui non abijt in con- Postula à me,& dabo tibi gentes hę

silioimpiorum,&in via pecca- reditatem tuam:&poffeffionem tua torum non stetit:&in cathedra pe- terminos terrę. stilentiæ non sedit.

Reges eos in virga ferrea:& tanquā Sed in lege domini voluntas eius:& vas figuli confringes eos. ílege eius meditabitur die ac nocte. Et nunc reges intelligite : erudi

mi

[ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »