Obrazy na stronie
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

delinquétibus,nolite exaltarecornu. Lętamini iuftis dño:&confitemini
Nolite extollere i altū cornu vestrú: memorię sētificationis ei'. An Lux
nolitelog aduerso Deú iniquitatem. orta é iusto, hal.rectis corđ lętitia,hal.
Q_uia neq;aboriéte, neq; ab occidé. Aña. Custodiebant testimonia eius;
te,neque à desertis montibus:quoniã &præcepta eius, haleluiah. ps. 98.
Deus iudex eft.
Huchumiliat,&húcexaltat.gacalix Dominus regnauit, irafcantur
in manu dñi vini meri plenus misto. bim,moueatur terra.

populi:qui sedes super Cheru-
Etinclinauit ex hocin hoc,verunta- Dominus in Sion magnus:&excelso
men fex eius non eft exinanita: bibēt fuper omnes populos.
omnes peccatores terræ.

Cofiteātnos tuo magno,qñterribile Ego autem annunciaboin lçculum: & fanctum est:& honor regis iudicantabo Deo Iacob.

cium diligit. Etoía cornua petorũ cófringam: & Tu parasti directiones:iudicium & exaltabūtcornua iusti. Añ. Exalta- iuftitiam in Iacob tu fecisti. but cornua iufti, hal. Ao. Luxorta é Exaltate dñm Deúpřm: &adorate iusto, hať.rectis cord letitia,hal. ps. 96 scabellú pedúcio,qñ sanctum est. Dominusirena itu fultet terra: Moyfes & Aarői facerdotibus

ei:& Nubes & caligo in circuitu eius:iu- Inuocabāt dñm, & iple exaudiebat ftitia,&iudiciü correctio sedis eius. cos: in colūna nubis loquebatad cos.

gnis ante ipsum præcedet:&inflam Cuftodiebant testimonia eius:&prę mabit in circuitu inimicos eius.

ceptum quod dedit illis. Alluxerunt fulgura eius orbi terræ: Domine Deus noster,tu exaudiebas vidit &commota eft terra.

eos,Deus tu ppitius fuisti eis:& vlciMontes ficut cera fluxerunt à facie scensin oês adinuentiones eorum. dni:à facie domini omnisterra. Exaltate dñm Deúním,& adorate i Annunciauerunt cæli iustitiam ei': monte sito ei':qñ setūs dñs Deus nr. & viderunt oés populi gloriam eius. An Custodiebát testimonia ei', &p Cõfundātoés, adorát lculptilia:& cepta ei', hal. ¥. Nimis honorati sút quigloriantur in simulacris fuis. amici tui De K.Nimis cófortat' eft

dorate eum omnes angeli eius: au- principat corum, Pater noster. Abra diuit & lętata eft Sion.

lutio A vinculis. ¥. Iube domne. Etexultauerüt filiæ Iudæ:propteriu Benedictio. Euangelica lectio. dicia tua domine.

* Lc.S.euang. fm loannē. Lect.vij.
ñtu oēm terrā: N illo tpe: Dixit Iesus discipulis su- ca.15.
mis exaltatus es super omnes deos. Iis:Hoc eft præceptum meum, vt di
Quidiligitis dñm,odite malú:custo- ligatis īuicé, ficut dilexi vos. Ét rel.
dit dñsanimas setórúfuorú,demanu Homilia sancti Gregorij Papæ.
peccatoris liberabit eos.

Dominicis pceptus, gdent
ux orta é iusto:& rectis
B. R. N.

Hom. .

quod

27.

Ooo iiij

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

P&

gde fola dilectione,quasi de singulá decum dominus diceret:Hoc est prę ri mádato,dñs dicit, Hoc eft pceptú ceptum meum,vt diligatis inuicem; mneú,vt diligatis iuicé?nisi qa oē mā- protinus addidit:Sicut dilexi vos:ac datú de sola dilectione'eft;&oía vnú si apertè dicat. Ad hoc amate, ad qd pceptú sunt:qa qdqd pcipit, in fola amauivos. Qua in re,fratres caristicharitate folidat. Vtení multi arbo- misolerter intuendum eft, quòdanris rami ex vna radice pdeūt,sic mul tiquus hoftis,dum mentem noftram tę virtutes ex vna charitate generant. adrerum

temporalium dilectionem Nechabet aliqd viriditatisram'boni trahit

, infirmiorem contra nos proopis,fi non manet i radice charitatis ximum excitat,qui ea ipsa quæ diligi Bi Iftisútg viuêtes īcarne, plátaue- mus,auferre moliatựr. rūtecclesiã sāguinesuo. *Cálicē dñi Deinde dicitur Hymnus. biberút, &amici Dei facti sút. y. In Te Deum laudamus. folio. 7. vém terra exiuitson' eorú &in fines Adlaudes,&p Horaş.Antiphona. orbis terrę verba eorū.Calicem.Bño Ocestpræceptú Cuius,vel Quorum feftum. Le.viij. gatis inuicemsicut .

Ręcepta ergo dñica &multa sūt, Pfalmus Dominus regnauit. 7.cum

&vnú;multap diuersitaté operis reliq. Aña. Maiorem charitatem neynūíradice dilectionis.Qualiter aut mohabet,vtanimam suā ponat quis ista dilectio fit tenéda,ipfe isinuat, 9 pro amicis suis. Aña. Vos amici mei īplerisq; scripturę suçlentétiis & ami eftis,fi feceritis quæ præcipio vobis, coșiubet diligiīse, &inimicos diligi dicit dominus. Aña: Beati pacifici

, ppse.Ille enī veraciter charitate has beati mundo corde:quoniã ipfi Deu bet,q amicũ diligití Deo,&inimicũ videbunt. Aña. In patientia vestra diligit pp Deú.Násūt nõnullijquidi possidebitis animas vestras.Capitulu. ligut pximos, sed p affectâ cognatio- ratres iam nó eftis. Hym. Exultet nis,& carnis:qb' tamē í hac dilectio- cælum. folio. 473.y: Annunciauene,facra eloga nõ cótradicút: fed at runt opera Dei. Et facta cius intel liud ég spóteīpēdit naturę, aliud glexerunt. Ad begedietus. Antipho. peeptis dñicis ex charitate debetobe Vos qui reliquiftis omnia, & fecuti diétiæ. Istisūt viri seti, quos elegit estis me,centuplum accipietis, & vidñsīcharitate no ficta , & dedit illis tam æternam possidebitis gliam sempiternā: Quorú doctrina dTcrtiam. Aña. Maiorem chafulgetectia,vtsol& Luna., Setipfi ritatem. Cap.Fratres, iam non estis. dé vicerút regna, opati süt iustitiam. It bre. In omnem terram, ExiuitfoQuorum doctrina Cloria.Quorum. nus corum. Repetitur. In omnem Bño, Adlocietatem. Lectio nona.

Etin fines orbis terræver: H

Inimirū&proximû diligūt, & ba eorum. Exiuit. Gloria. Inomné.

tamē illa fublimia dilectioniso- y.Cóftitues cos pricipes sup oém ter miano assequút:qa amorē suú nõlpi rã. Pl. Memores erunt noís tui Dñc ritaliter,sed carnaliter īpēdūt. Proin Advj.An. Vos amici mei estis.Cape

terram.

Per

Act.s.

P

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

477
Er man'aūt Apporum fiebát si- cum:tuessacerdos inęternum Ana.
gna,&

Collocet cum dominus
Bl. breue. Constitues cosprincipes. bus populi fui. Pfalmus riz.
* Super oém terra.Cóftitues. ¥. Me.
mores erunt nois tui dñe.Super. Glo-

LA

Audate pueri dominū:laudate

nomen domini.
ria. Constitues. . Nimis honorati Sitnomen dñi benedictum:ex hoc
sunt amici tui Deus. B: Nimis confor nunc&vsq; in sçculum.
tusest principatus corum.

A solis ortu vsq; ad occafum:lauda-
Adiz. Aña.In patiétia vestra. Capit. bile nomen domini.

Bant Apoftoligaudētes a conspe- Excelsus super omnes gentes dñs:&

Etu concilij,qñ digni habiti sunt super celos gloria eius.
pro nomine lesu contumeliam pati. Quis ficutdñs Deus nofter,quiin al-
B.bre. Nimis honorati funt. Ami- tis habitat:& humilia respicitin cæ-
citui Deus.Nimis. 7. Nimis confor- lo & in terra?
tatus eft principatus eorum. Amici Suscitansà terra inopem:&defter-
tui. Gloria patri. Nimis honorati. - core erigens pauperem.
7. Annunciauerunt opera Dei. V tcollocet eum cum Principibus:
Et facta eius intellexerunt.

cum Principibus populi sui.
In ij.Vesp. Aña. Iurauit dominus,& Qui habitare facit fterilem in domo:
non penitebit eum,tu es facerdos in matrem filiorum lætantem.
eternum.

Aña. Collocet eum dominus cum
Ixit dominus domino meo:sede principibus populi fui.
à dextris meis.

Aña.Dirupisti dñe vincula mea, tibi
Donec ponã inimicos tuos: cabellu sacrificabo hostiā laudis. Pfalm.115
pedum tuorum.

Redidi,

fum : ego autem humiliatus
ex Sion:dominare in mcdio inimico- sum nimis.

Ego dixiī excessumco:omnis homo
Tecum principium in die virtutis mendax.
tuæ in splendoribus fanctorum: ex Quid retribuam domino: proom-
vtero ante Luciferum genuite. nibus quę retribuit mihi?
I urauit dñs,& non penitebit cum: tu Calicem falutaris accipiam:&nomê
es facerdos in æternum, fecundum or domini inuocabo.
dinem Melchifedec.

Vota mca dñoreddam coram omni
Dominus à dextris tuis: confregitin populo eius:pretiofa in conspectudo
die irę suçreges.

minimors sanctorum eius. Iudicabiří nationib', splebit ruinas: Odñe quia ego feruus tuus: ego seru

tuus, &filius ancillæ tuæ. côquaffabitcapita in terra multorū. D etorrente in via bibit : propterea Dirupisti vincula mea, tibi sacrificaexaltabit caput.

bohostiam laudis:&inomen domini Aña. Iurauit dñs,&non pænitebit inuocabo.

Vota

Praliaus Iog.

[ocr errors]
[ocr errors]

Virgam virtutis tuæ emittet domin Riedidi, propter quod locutus

rum tuorum.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

V ota mea dñoreddái conspectu oīs Si sumpsero pennas meas diluculo:
ppři ei:í atrijs domo dñi, in medio tui &habitauero in extremis maris.
lerľm. Añ. Dirupisti dñe vícula mea, Etenim illuc manus tua deducet me:
tibi sacrificabo hostiā laudis. A 1. Eū- &tenebitme dextera tua.
tesibāt & flebāt mittêtes femina sua. Et dixi,forsitan tenebræ cóculcabūt
Ncõuertēdo dñs captiuita- 03.125. me:& nox illuminatio mea i deliciis

tē Sion:facti fumusficut confolati. meis.
Tuncrepletum est gaudio os nostrũ: Quia tenebrę non obscurabuntur à
& lingua nostra exultatione. te, & nox ficut dies illumipabitur:fi-
Tunc dicentintergentes:magnifica- cuttenebræ eius,ita &lumen eius.
uit dominus facere cum eis.

Quia tu posledisti renes meos: fufceMagnificauit dominus facere nobil- pisti me de vtero matris meę. cum:fa£ti fumus lætantes.

Confitebor tibi,quia terribiliter maConuerte domine captiuitatem no- gnificatuses:mirabilia opera tua, & stram:ficut torrens in Austro.

anima mea cognofcetnimis. Qui seminantin lacrymis

: in exulta- Non eft occultatum os meum à te; tione metent.

quod fecisti in occulto:& substantia Euntesibant & fiebant:mittentesse- mea in inferioribus terrę. minasua.

I mperfectum meum viderunt oculi „Veniétes aŭtveniết cum exultatione: tui,& in libro tuo omnes scribentur: portātes manipulos suos. Aña. Eūtes dies formabunt, & nemoin eis. ibāt & febāt mittêtessemina sua.An. Mihi autem nimis honorificati sunt Confortatus est principatus eorum, amici tui Deus:nimis confortatus est &honoratisūt amici tui De'. ps'138. principatus corum.

Omine probasti me,&cognoui Dinumerabo eos,& sup arenă multi

fti me: tu cognouisti seffionem plicabūt:exurrexi,&adhuc sú tecū. meam,&resurrectionem meam. Sioccideris Deus peccatores:viri fan Intellexisticogitationes meas de longuinum declinate à me. ge:semitam meam,& funiculumme Quia dicitisio cogitatione:accipient um inueftigasti.

in vanitate ciuitates suas. Etomnes vias meas præuidisti:quia Nonne qui oderüt te dñe oderam: non eft sermo in lingua mea. & fuperinimicos tuostabescebam? Ecce dñe tu cognouisti omnia nouif Perfecto odio oderam illos:& inimi sima,& antiqua:tu formasti me, &po ci facti sunt mihi. luisti super me manum tuam.

Proba me De,&fcito cor meú:iterMirabilis facta est scientia tua ex me: roga me,&cognoscesemitas meas. confortata eft,&non potero ad eam. Etvide si via iniquitatis in me est:& Quoibi à spiritu tuo;& quo à facie deduc mein via æterna. tua fugiam?

Añs. Confortatus est principatus eo Siascenderoin cælum,tuillices:si de rum,& honorati suntamici tui deus. Icenderoin infernum ades.

Capitulum. Fratres iam non estis,

Hym

D

[ocr errors][merged small]

478

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Ante medi.

um,

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

Apostolorum.
-Hym. Exultet celű.f.473. X.Annú vniuersitatis,qa p totū orbē terrarú
ciauerunt opa Dei. R. Et facta eius futura erat Ecclesia: vnde vocalhoc
intellexerút. Ad Ma. Añ.Eftote for- edificium ad Christi compagem.;
tesībello,&pugnate cũ antiquo ser B. Beati estis.475. Lectio fexta.
pēte:& accipietis regnü eternū, hal. Tideo quia vndiq; venit adiudi
Alix Lectiones p Appis

. De expo candū, duodecim ledes sunt,sic,
fitione S.Aug. Episc.fuper pfalmum qavndiq; intratíillā ciuitatē, duode
octogesimumfextum. Lectio iij. cim portęsūt.Nó folum ergo illi duo
Vndaméta ei'imõtibofanctis, di deci,& Apis Paul', sed quotquot iu-

ligit dñs portas Sió. Quare funda dicaturi sunt, pptersignificationem menta Api & Prophetæ ? Quia eo- vniuerfitatis ad ledes duodecim per rú auctoritas portatifirmitatênram. tinet, quemadmodum quotquot in Quaresūtportæ?Quia pipfos intra- trabunt, ad duodecim portas pertim'adregnü Dei: dicāt enī nobis,& net. Partes enim mundi quatuor cū pipfosītramus, p. Chímītramus. sunt, Oriens, Occidens, Aquilo, & Ipfe eft enim ianua.Etcü dicuntur Meridies . Iftæ quatuor partes affi. duodecim portę lerusalé, & vna por duè nomināturin scripturis, ab omta Chřs, & duodecim portæ Christo nibusistis quatuor ventis,ficut dicit quiañ duodecim portis Christus:& dominus in Euangelio à quatuor vē ideoduodenarius numerus Apofto tisse collecturum electos, vocatur Ec lorum.Sacramentum magnü huius clesia. Quomodo vocatur? Vndique duodenarij significatio eft numeri: in Trinitate vocatur,non vocatur ni sedebitis, inqt,sup duodecim sedes, fi per baptismũin nomine Patris, & iudicantes duodecim tribus Ifrael. Filij &Spiritus sancti

. Quatuor ergo
B2. Vidi coniunctos.475. Lectiov, ter ducta duodecim inueniuntur.

Iduodeci sellæibi lunt,nõelt vbi B.Ifti sunt triumphatores.475.
ledeat tertiusdecimo Paulo Apo- *Lco S.Euāg.fm Matthæū. Lec.vij.
ftolus:&non erit quomodo iudicet: TN illo tempore : dixit Simon Pe-
&ipfefeiudicaturú dixit nō hoies tā trus ad Iesum. Ecce nos reliquim Lib.;.
tu,fed & Angelos. Quos Angelos,ni omnia,& fecuti sumus te, quid ergo
fi Apoftatas Angelos?Nescitis

, ingt, erit nobis? Et reliqua.
qaAngelos iudicabimo?Refpóderet "Homilia S. Hieronimi pretbyteri.
ergo turba: Quid te iactas iudicatu- Randis fiducia:Petrus piscator

diues non fuerat:cibos má
rū?vbi ? Duodecimsedes di
xit dñs duodecim Apoftolos:vnoce nu& arteqrebat:&tamē loquit co-
cidit ludas, in locúipfius fan&t' Mat fidéter, Reliqmus omnia. Etqa non
thias ordinatest:īplec'est duodena sufficit tãtūrelinquere, iungit quod
rius numer' sediū:primo,locú inue- perfectum est,Etsecuti suinus te:feci
ni,vbi sedeas, sic teminare iudicatu- mus quodiuflisti. Quid igitur da-
rũ.Duodecim ergo sedes qd sibi ve- bis nobis premij? Iesus autem dixit
lint, videam'. Sacramétú eft cuiusdā illis : Amen dico vobis : quòd vos

ca. 19.

i mat.

[ocr errors]
[ocr errors]

erat,

qui

« PoprzedniaDalej »