Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

471

[ocr errors][merged small][merged small]

in Euz

[merged small][ocr errors][ocr errors]

ascendit, in cuiusiugo vidit Agnum Prosancta Felicitate
dextro pede fontem aquędulcis,qin Sermo S. Gregorij Papæ. Lectio.ix.

oés
eoqmultiinfi-

.

Eata Felicitas,cuiushodie natali Lib.;

tia celebramseptē filios sic poft delesad Christi fidēconuersi, Clemē setimuit viuosin carne relinquere, si tis ēt sanctitatem venerari cceperunt. cut carnales parétes folent metuere, P Desideriu aiæ eius tribuisti ei dñe, nemortuos omittant. In psecutionis

Et volútate labiorú eius nó frauda- enim labore deprehensa, filiorú corfti eū, v. Qmpuenisti eum in benedi da in amore supernæ patriæ pdicado &tionib'dulcedinis:posuisti in capite roborauit, &parturiuitspiritu, quos eius corona delapide ptioso. Et. 1.vi. carne pepererat vt pdicatióe pareret

Vibus concitatus Traianus misit Deo,quos carne pepererat mundo.

in insulă, q Clementë,alligata ad Nungd ergo hācfeminā martyrēdieiuscollú anchora,in profundū deij- xerim?Sed plusquã martyrē:ğ

septē cerent.Quod cũ factū esset, Christia pignoribus ad regnum præmissis

, tonisad litusorátibus, mare ad tria mil tiesantese mortua ad pęnasprima ve liaria recessit,eoq; illi accedétes, ædi- nit,sed puenit octaua, Te Deum. 7. culă marmorea in tépli formā, &in- Ad Laudes,&per Horas, Antipho. tusarcálapideã,vbi Martyris corpus

Rante fancto Clemente, appacõditum erat,&iuxta illud anchorā,

O Rio

ruit ei Agnus Dei. vs. Dñs qua mersusfuerat, inuenerunt. Quo gnauit. cumreliqs. AñaNo meismemiraculoincolæ pmoti, Christifidê ritisad vosme misit dñs, vestriscorofusceperüt.Eius corp'poftea Romã, nisparticipēmefieri. An.Vidi supra Nicolao primo Pótifice, translatū,in montē Agnústātē,de sub cuius pede Ecclesia S. Clemêtiscõditüest.Ecctia fons viųus emanat. Añ De sub cuius éteius nominein coinsuleloco,vnde pede fons viu' emanat,fluminis īpet diuinitfons manarat, Clemétis nose lętificatciuitate Dei. Aña. Oés gētes dedicata est. Vixitin Pontificatu an- p gyrūcredišrūt

Xbo dño CaBeat
nos nouēmēles duos,dies decē. Fecit virg. Hym Mar.Dei. Iuft.484. Ad
ordinationes duas, mēse Decebri:qui Bñs. Añ. Cumiter ad mare cepisset,
bus creauit Eposp diuersa loca qnde ppfus voce magna clamabat, Dñe le
€1. Presbyteros decē, Diaconos duos. su Xpe,faluaillú,&Clemēs cũ lacry.

Stola iucunditatis induit eú dñs: dicebat;SuscipePfspūm meū. Oro.
*Etcoronā pulchritudinis posuitsu-

Cibauit Plumdís Deis martyris tui atq; pontificislo.
per caputeius. v. Cibauit illum dñs
panevitæ &intellectus:&aqua fapié lennitatelætificas;cócede ppitius, vt
tiæ salutaris potauit illum. Et co- cuius natalitia colimus,virtutem quo
ronam. Gloria. Et coronam. Iniij

. que passionis imitemur. Per domin. Not. Hom.in Euang. Vigilate. Deinde fitComme. S. Felicitatis, 497. R. vij. Corona aurea. 484. Aña. Simile est regnum coelorum. Bs. vij. Hicestvere martyr. 484. Diffusa estgratia. de comunis06.

Qratio,

ftaliz,

Eccle.

IS.

Oratio.Præsta quæsumus

. vt sup.

Desto dñe supplicationibus Ad Horas Ana Laudum pordine. noftris; vtqui ex iniquitate

Adiij. Añ. Non meis meritis. Cap. nostra reosnõ effecognosciIac. T. B

cū pbatus fuerit,accipiet corona intercessione liberemur.Per domivitæ, quam repromifit Deus diligenti num. Lectioii. busfe Deogratias Bi. brez gloriaet. CHrylogonus Diocletiano Imperatur

Ercostituisti eú fup opera manuú niūfanctęAnastasięfacultatibe vixit: tuarum.Coronafti. Gloria.Gloria. qēt afflicta

PP

Chim à viro fuo PuPofuifti domine super caputeius. blio,pptereaq;à suis orationib'glias B Coronam de lapide pretioso. auxiliū poftulátę, mutuis eplis eft coAdvi. Aña. Vidi supra montē. Cap. solatus.Sed cú Imperator Romā feri

Tbauitillum pane vitæ &intelle plisiet,vt religs Christianis.gívículis

&tus, & aqua fapientiæ falutaris elsét, íterfectis, Chrysogono Aqleia potauitillum dominus Deus nofter. ad fe mitteret, eo pductus est

. Lec.iije

. R.bre Poluisti dne, * Super caput ei'. Vi ingt, Pofuifti.

Coroná de lapide puiofo: Cte Chrysogone, vt honorib°auSuper. Gloria. Poluisti

. V. Magna est geã, si mõīduxerisanimum deoscole gloria eiusin salutari tuo Gliam & rc.Atille:Ego eú,q verèe Deus,méte magnūdecorē Īpones fup eū. Adix., &oroneveneror:deosaūt,qnihilsūt Ans. Omnesgentes. Capitulum. nifi demonum fimulacra,odi, & exe

Vstus corsuum tradiditad vigilan cror.Quo responso excādescés Impa

dū diluculo ad dñmq fecit illú; & tor,adaquas Gradatas cūsecuri pcuti in cõspectu altissimidepcabit. Febre. iubct,octauo Cale.Decēbris:cui'cor Magna égloria eius, " In salutari tuo. ppiectúímare,paulo poft í littoreiMagna: V. Gloria & magnū decorē učtá Zoil õlbyći suisędib' sepeliuit

. īponeslup eū. In. tia. Magna: V Iu- qin Fefto fančtæ Catharinæ virginis ków . itus vt palmaflorebit. Sicutcedrus &martyris. Oratio. Libani multiplicabit. Advesp. Añ.

Eus,q dedifti legé Moysiin Orāte fancto Clemēte.cum rel'.vtfu

summitate mõtis Sinai, &in pra.in Laudib.Pfalmi, Cap.Hym.& codé loco per scos Angelos Versic

. de'vno mart. 481. Ad Mag. tuos corpo beatæ Catharina virginis An Dediltidñe, habitaculumartyri & martyris tuę mirabiliter collocasti tuo Clemétiin mari

, in modum tépli plağsumus, vt eius meritis &intermarmorei Angelicis manib Õpara- ceffione ad montem,qui Christus est tū, iterpbens pplo terræ, vt enarrent peruenire valeamus. Per eundédo,

.
To De' qnos annua.

In primo nocturno leguntur Le
Sancti Chrysogoni martyris.

ctiones de Scriptura occurrenti. Aña. Lite sanctus. V. Gloria & hon.

Lectio iij.
Oratio.

7.cap.

7

Eccle

Nou.

decommuni. 481.

Eul.li.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

!

[ocr errors][ocr errors]

drina,àpriinaçtate studia liberalium tateobstinatior, Catharină securi p-
artiúcum fidei ardore coniugés, bre cutiīperat, Quefortiter dato capite,
uiadeālétitatis, &doctrinæpfectio- adseptimú Caléd.Decemb.ad dupli
népuenit, vtdecē&octo annos natacatú virginitatis & martyrij pmiue-
eruditissimú quēq; suparet. Quę cũ uolauit:cui°corp'ab Angelisin Sina
Maxétij iuflu multos pp Chrianæ re Arabię mõte mirabiliter collocatum
ligionis psessioněvarietormētiscru- é.. R Offer.504. Iniij No.Ho.i Euãg.
ciatos,ad suppliciūrapi videret; non Simile est regnūcelorū. 505. Aña.
dubitāteripsūadijt Maxētiū, eis; ne iste sanctus. Gloria &honore.
fariã ímanitatę obijciés sapiêtissimis (S.Petri Alexãdrini epi&mar. oro.
rationib'Chrifidéad faluté neceffa- Infirmitatē. decõivni's. Põt:48 1.
riam effe affirmauit. Propter veri- Ex Eusebio lib. 9. & Beda in Mar
tatem. 504
Lectio quinta.

tyrologio. Lectio tertia:
Viusprudêtiã Maxěti admira-

Etrus, Episcopo Alexãdrię

, tretineri ea iubet,accersitis vn

post Theonē virū sanctiffidiq; doctissimis hoibus,maximisap BD mum fanctiatis & doétrinę positisomijs,his q couictă, Cathari- splendore nõ solum illustrauit Ægy nāà Chrifide ad Idolorū cultú pdu ptū,sed toti luxit ecclesiæ Dei. Qui in xissent.Q&cõtra accidit.Nãqnqua- . psecutione Maximini illā tēporū aginta philofophi,q ad eã coarguédā cerbitatéita ptulit, vt multi admiracõuenerát: vi,acsubtilitate ei' dispu- bilem eiuspatiétiá intuētès, plurimu tationis táto IefuChriamoresuntin- ¡Christiana virtute pficerent Is pricēli,vt pillo morinõdubitarīt. Qua- m’Ariū, presbyterű Alexandrinū, obręMaxēti bláditijs,ac pinissisCa ppimpiascótra Christi dñi diuinitatharinādesententia deducere aggre te introductas opiniones a fideliú có dit, verūid fruftra fieri intelligés ver- munione seiúxit. Ad eum capitis ab berib'affecta, plūbatisq; cõtusā, dies eodéMaximino damnatum in carce vndecīsıne cibo ac potu īclusã tenet recum Achillas & Alexander Prefin carcere. Dilexisti 504. Lect.vj, byteri deprecatores Arij venissent,

Votpe Faustina, Maxētij vxor respondit; noctu apparuisse sibi le

& Porphyri', belli dux, visen- sum veste discisla,caufamq; reiscisci-
dę virginis causa carceré ingrelli:& tāti dixiffe:Arius vesté meam, que est
eiusdem pdicatione in Iesum Chím Ecclesia,dilacerauit, Quibus etiã prę
credentes, poftea martytio coronati dicens fore, vtsibi in Epatu fuccede
funt. Interim Catharina educitè cu- rentprçcepit, ne vnquam Arium in
stodia:&rota expedifcrebris&acutis comunionem reciperent,quem Deo
pfixa gladijs, vt virginis corpocrudlis mortuum essesciret. Decimofui Epi
Time dilaceraret. Quæ machinabre-scopatus anno fexto Calend.Decem
ui Catharinęorone cófracta est:eoq; brisabscisso capite ad Martyrij co-
miraculo multi Chrifidē susceperüt. ronam euolauit.
Ipfe Maxétiusin spietate,&crudeli Explicitproprium Sanctorum.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][subsumed][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Sanétis, qui funtin terra eius,mirificauit

omnesyoluntates measin eis.

SAN CT 0 RV M.
N
V IG I L I IS

Ratres: lam non estis hofpi
Apostolorum.

tes, &aduenæ, sed eftis ci Offm fit de Feria, vt dictú eft in ru

ues sanctorū, & domestici bricisgñalibus,exceptis Lónibus, & Dei,supędificati supra fun Oratione,quæ dicuntur vtinfra. damétú Apľorum,& Prophetarum,

In Vigilia vnius Apoftoli, Homil. ipfo fummo angulari lapide Christo in cuãge. Hoceft pręceptum meữ.vt Iesu. Bc. Deo gratias. Hymnus. infra,in Natali vnius apli. 476. Oro. Xultet celum laudibus,

Ağs, oipotens Deus, vt Resultet terra gaudijs,
beati N. apostoli tui,quã Apoftolorum gloriam
præuenimus,veneranda Sacra canunt solennia.
folennitas, & deuotioné V os fæcli iuftiiudices,

nobis augeat,et falutem. Et vera mundilumina: Per dominum noftrum Iefum Chri.

Votis precamur cordium,

Audite preces supplicum.
I N
N NA T A L I Qui Celum verbo clauditis ,
Apoftolorum.

Serasa; eius soluitis,
Ad Vesperas. . Antiphona. Nos à peccatis omnibus

p- .
ceptū me Quorum pręcepto fubditur .
um,vt diligatis Salus,&languor omnium:

Sanate ægros moribus,
leicē, ficut di
lexi vos. ps. Di Nos reddentes virtutibus.
xit do.47. An. Vtcum iudex aduenerit
Maioré chari- Christus in fine fæculi
taté nemo ha- Nós sempiternigaudij
bet, vt animā

Faciatessecompotes.

suā.ponat quis Deo patri sit gloria, proamicis fuis. ps. Confitebor.47. Eiusque soli

flio, Ana. Vos amici mei estis, fi feceritis, Cum spiritu paraclito, quę præcipio vobis,dicit dñs.ps. Bea Et nunc&in perpetuum.Amen.

Aña.Beati pacifici, beati In pēm terra exiuit sonus eorum. mundo corde:qñ ipfi Deú videbūt

. B: Et in fines orbis terræ verba eorũ. ps. Laudate pueri.47. Aña. In patię Ad Mag.Ana.Tradētenim vosīcā tia vestra possidebitis animas vestras. cilijs, & in fynagogis suis flagellabūt Pfalmus. Laudate dominum om- vos,&antereges, & pręsides ducemi nes gentes.folio.48.

Capitulum. nipp me, í teftimoniú illis, & gêtib?.

SIC ACIVS CHRISTI
DESCRIBUNT
LOVAT TVOR I59I.

[ocr errors][merged small]

tus vir:47

[blocks in formation]
« PoprzedniaDalej »