Obrazy na stronie
PDF
ePub

Sabbatho Qñf'maltitudinécælià terra:corro Qui fundasti terra fup stabilitatem borauit mificordia suāsuptimétes fe fua:non inclinabitin sæculū sæculi. Quantudistatort aboccidéte: lógè A byffus ficut vestimentum amictus fecitànobisiniquitates noftras. eius:super montesstabunt aquæ. Quomodo miseretur pater filiorú, A bincrepatione tua fugient: à voce mifertus eft dominus timentibus fe: tonitrui tui formidabunt. qñipfe cognouitfigmentūnostrū. A scenduntmontes, & defcendunt Recordatus est,quoniã puluis sum', campi:in locum,quem fundasti eis. homo sicutfænum dies eius: tanquã Terminū posuisti,quê no trasgrediē flosagrisic efflorebit

.

tur:neque conuertent operire terrā. Qmspúsptrāsibití illo, & nõsubsi- Qui emittis fontesin cóuallibo: inter ftet:&no cognofcet amplio locūsuũ. medium mõtiūpertransibunt aquç. Misericordia autê dñi abæterno:& Potabuntomnes bestiæ agri:expecta

vsq;inæternum super timentes eum. buntonagriin siti sua. E tiuftitia illiusin filiosfiliorum:his, Super ea volucres cæli habitabunt: qui seruanttestamentum eius. demedio petrarum dabunt voces. Étmemores sunt mandatorumipsi: R igans mõtes de supioribussuis: de adfaciendum ea.

fructu operu tuorū satiabitur terra. Dñsin cæloparauit sedem suā:&re- Producens fænum iumentis:&hergnumipsius omnibus dominabitur. bam seruituti hominum. B enedicitedñocésangeli, eiuspoté- Vteducaspanem deterra:&vinum tes virtute:facientes verbum illius,ad lætificetcor hoininis. audiendam vocem sermonum eius. Vtexhilaret faciemin oleo: &panis benedicite dño oés virtutes eius:mi- cor hominis confirmet. nistri eius,qui facitis voluntaté eius. Saturabuntur ligna campi, & cedri Benedicite dominoomnia opera ei": Libani,quas plantauit: illic pafferes in omniloco doininationis eius bene nidificabunt. dicanima mea domino.

E rodij dom'dux est eorú: mõtes exAña. Clamor meus ad te veniat De'. celsi ceruis

, petra refugiữ herinacijs

. Aña. Benedic.

Fecit Lunamin tempora:Sol cogno Enedicanima mea domino: do- uitoccafum suum.

mine Deus meus, magnificatus Posuisti tenebras,&facta est nox :in es vehementer.

ipsa pertrāsībunt omnes bestię siluç. Confessionem,& decorem induisti: Catulileonum rugientes,yt rapiant: amictuslumine ficut vestimento. &quærantà Deo efcam sibi. Extendens cælum sicutpellem : qui Ortus estSol,&congregati sunt:& tegisaquis fuperiora eius.

in cubilibus fuis collocabuntur. ui ponis nubē ascensum tuum:qui Exibit homo adopussuum:&adope ambulas super pennas ventorum.

rationem fuam vsqueadvesperam. ui facis angelos tuos spiritus:&mi- Quàm magnificata funt opera tua nistros tuosignem vrentem. domine: omnia in fapientia fecisti

,

Psalmus 103;

7

impleta eft terra poflessione tua. bi,quod mádauiti mille görationcs, Hoc mare magnū,&{patiosū mãib?: Quod disposuitad Abraham:&iu, illicreptilia, quorúnbelt numerus. ramenti fuiad Isaac, Animalia pufilla cum magnis : illic Ftstatuitillud Iacob in præceptum: naues pertransibunt.

&lsraelin teftamentum æternum. Draco ifte,quéformasti ad illudēdu Dicens tibi dabo terra Chanaan:fur ei:oia à te expectãt,vtdesillisescáitge niculum hæreditatisveftræ. Date teillis,colligét:apiếte temanű Cùm essentnumero breui: paucissis tuam,omnia implebuntur bonitate, mi,&incolæ eius. Avertente autête faciem, turbabuni Etpertransierút degeotcingentem auferes spiritum eorum,& deficient: &deregnoad populum alterum. &in puluerem suum reuertentur. Non reliquit hominem nocere eis. Emitte spiritum tuum, & crcabunt. &corripuitpro eisreges. &renouabis faciem terræ.

Nolite tangere Christos meos:&in Sitgloria domini in fæculum:lætabi- prophetis meisnolite malignari. tur dominus in operibus suis. Et vocauit famem sup terră:&omne Qui respicit terram,& facit eā treme firmamentum paniscontriuit. requitangit montes,&fumigant. Nisitantecos virum:in seruum ve-Cantabo dominoin vita mea: pfalla nundatus est Iofeph. Deo meo quandiusum.

Humiliauerunt in coinpedibus peI ucúdum sitei eloquium meum:ego des eius, ferrum pertranfijt animam vero delectaborin domino.

eius:donec veniret verbum eius. Deficient peccatoresà terra, &iniq; Eloquium domini infiammauit eū, ita vt nõfint:bencdicanima mea do- mifit Rex,&foluiteum: princepspo mino.

) pulorum,&dimisiteum. Onfitemini domino, &inuo-. Constituiteum dñm domus suæ: &

cate nomen eius:annūciate in- principem omnispoffeffionissuç. tergentes operacius

Vterudiret principes ei'ficut femetCantate ei,&pfallite ei: narrate om- ipsū:&senes eius prudêtiâ doceret

. nia mirabilia eius.

Etintrauit Israelin Aigyptum:& la-, Laudaminiin noíesancto eius:læte-cobaccola fuit in terra Cham. tur cor,quærentium dominum.

Etauxitpopulum suūvehemēter:& Quærite dominum,&confirmami- firmauit eum superinimicos eius. ni:quærite faciem eius semper. Couertitcor eorú,vtodirent populú Memētote mirabiliū eius, quæ fecitz eius:& dolum facerent in seruos ei'. prodigia eius,&iudiciaoris eius. Misit Moysenseruumsuum:Aaron Semen Abraham serui ei”: filij lacob. quem elegit ipfum. electi eius.

Poluitin eis verba signorum suorú: Ipse dominus Deusnofter,in vniuer & prodigiorumin terra Cham. la terraiudicia eius.

Milittenebras, &obscurauit:&non Memor fuitiseculú teflamétilui:ver exacerbauitfermonesfuos. B.R. N.

F iij

Con

Psalmus 104

C

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Conuertit aquas corum in sanguină Memento nostri dñe in beneplacito &occiditpisces eorum.

populitui:visita nosin salutarituo. Etdedit terra corumranas: in pene Ad videndum in bonitate electorú tralibus regum ipforum.

tuorum,ad lætandumin lætitia genDixit,&venit cynomia:&ciniphes tis tuæ:vtlauderiscũ hereditate tua.? in omnibus finibus eorum.

Peccauimuscum pribus nostrisiniu Posuitpluuias eorūgrandinę.ignem ftè egimus,iniquitatem fecimus. :) comburentem in terra ipforum.. Patres noftris Ægypto nõintellexeEt percussitvineas eorú,& ficulneas runt mirabilia tua:nö fuerűt memo: eorú:&contriuitlignú finiú eorum. res multitudinis mifericordiæ tuæ. Dixit,& venit loculta, & bruchus:cu Etirritauerunt afcendentes in mare. jusnon erat numerus.

marerubrum. Etcomeditoéfænū in terra eorũ:& Et faluauit eos propter nomen suũ: comeditomnē fructú terræ eorum. vtnotam faceret potentiam suam. E tpcussit omne primogenitū i terra Etincrepuit marerubrum,&exicca eorú:primitias omnis laboris eorum. tumeft:&deduxit eosin abystissicut Eteduxit eos củargento,&auro:& in deferto. non erat in tribubus eorum infirm'. Etfaluauit eos de manu odientium: Lętata eft Ægypt'í ,pfectione eorü: &redemiteos de manu inimici. quiaincubuittimor eorūsuper eos. Etoperuitaqua tribulantes eos:vnus Expanditnubéin ptectioné eorum: ex eis non remansit

. &ignem,vtluceret eispernoctem. » Etcredideruntverbis eius:&lauda Petierunt,&venitcoturnix:& pane uerunt laudem eius. coeli saturauit eos.

Cito fecerunt,oblitisuntoperum ei”: Dirupitpetram, & fluxerunt aquæ; &non sustinuerunt consilium eius. abieruntinficco flumina.

E tcöcupierūtcöcupilcetiã in deserQmmemor fuit verbi facti sui:quod to:&tentauerūtDeum in inaquoso. habuitad Abraham puerum fuum. Etdedit eis petitionem ipforum : & Eteduxit populum suum in exulta- misitsaturitatem inanimas eorum. tione:&electos fuos in lætitia. Etirritauerút Moyfeni caftris:Aaró Etdeditillis regionesgentium:&la- sanctum domini. bores populorum possederunt. Aperta estterra,&deglutiuit Dathās V tcuftodiâțiustificatiões ei': &lege &opuitsup cögregationem Abyrõ. ei'reqrāt,AñaBenedicasa mea Do- Etexarsitignisin fynagoga eorú:famino.Ana. Visita nos. Psalm 105. ma combullit peccatores. C

Onfitemini dño,qñbonus:qñ Et fecerunt vitulum in Horeb : &

in fæculum misericordia eius. adorauerunt fculptile. Quis loquetur potentias domini:au. Et mutaueruntgloriâ fuam: in fimiditas facietomnes laudes eius? litudinem vitulicomedentis fenum. Beati qui cuftodiuntiudicium:&fa bliti sunt Deum, qui faluauit eos: ciunt iuftitiamin omni tempore.

qui fecit magnaliain Ægypto , mi

0

rabiliain terra Chã, terribilia in mari abominatus eft hæreditatem fuam. rubro.

Et tradidit cosin manusgétiú:& doEtdixitvt disperderet eos:sinoMoy minati sunt eorum, qui oderunt eos. seselectus eius ftetiffet in confractio Et tribulauerunt eos inimici eorum, nein conspectu eius.

&humiliati funt fub manibus eorú: Vtauerteretiram eius,ne disperde. fæpeliberauit eos. reteos:&pro nihilo habuerunt terra ipli autem exacerbauerunteúin codefiderabilem.

filio fuo:& humiliati sunt in iniqui-Non crediderunt verbo eius,&mur tatibussuis. muraueruntin tabernaculissuis:non Et vidit cum tribularentur:&audi-exaudieruntvocern domini. uitorationem eorum. Et eleuauit manum suam fuper eos: Etmemor fuit testamenti sui:&peni vtprosterneret eos in deserto. tuiteum secundum multitudinemiEtvt deijceret femen eorú innationi fericordiæ fuæ. bus:& disperderet eosin regionibus. Etdedit eosin misericordias:in conEtinitiati sunt Beelphegor:&come. fpectu omnium,qui ceperant eos. derunt sacrificia mortuorum. Saluos nos fac domine Deus noster: Etirritauerúteúin adinuentionibus &congrega nosdenaționibus. suis&multiplicata estin eisruina. Vtcõfiteamur nomini fanéto tuo:& Erftetit Phinees & placauit:&cesla- gloriemurin laude tua. uitquaflatio.

Benedictus dominus Deus Israel àsę Etreputatūé cii iustitia:īgñratione, culo,&vfque in feculum:&dicetom &generationé vsque in fempiternú. nis populus,fiat,fiat

. Pfalmus 106. Etirritauerunt eữad aquas cötradi

dño, qñ : qm Etionis:&vexatus estMoysespropter in fæculum misericordia eius. cos, a exacerbauerút spiritum eius. Dicant,qui redempti suntà domino, Etdistinxitin labijssuis:nö disperdi- quos redemit demanuinimici:&de deruntgentes,quas dixit domin’illis. regionibuscongregauit eos. Etcómi&fi funtintergentes,&didi Alolisortu,&occasu:ab aquilone,& cerütopa eorú,&feruierút fculptili- mari. b'eorú:&factú eft illis in fcãdalum. Erraueruntin solitudinein inaquo: Etimmolauerunt filiossuos: &filias so:viam ciuitatis habitaculi non inue fuas demonijs. Et effuderunt sanguinem innocen-- Efurientes,&fitientes:anima eorum tem, sanguinem filiorum suorum,& in ipfis defecit. filiarum fuarum:quas facrificauerút Et clamauerunt ad dominum,cum sculptilibus Chanaan.

tribularentur:& de necessitatibus eo Etinfecta est terrain fanguinibus, & rum eripuit eos. cõtaminata est in opibus

eorú:&for- Etdeduxit eosin viam rectam:vtirét nicati suntin adinuentionibus suis. in ciuitatem habitationis. Etirat est furoredñsīpopulū suú:& Confiteantur domino misericordiæ B.R. N.

eius:

)

nerunt. :

F iiij

[ocr errors]
[ocr errors]

Sabbatho eius:& mirabilia eiusfilijs hominú. &omnis sapientia eorüdeuorata est Quia fatiauitanimam inanem:&ani Etclamauerunt ad dominum,cum mamelurientem satiauit bonis, tribularentur:&deneceffitatibus eo Sedétes in tenebris,&vmbra mortis: rum eduxit cos, vinctosin mendicitate,&ferro. Et ftatuitprolellam eiusin auram:& Quia exacerbauerunt eloquia dei;& siluerunt Auctus eius. consilium altisiimi irritauerunt. Etlætati sunt,qa siluerút:&deduxit Ethumiliatú estin laborib°cor eorũ: eosin portum

voluntatis eorum. &infirmati sūt,nec fuit, q adiuuaret, Cöfiteantur Dhomifericordiæ eius Et clamauerunt ad dominum cum & mirabilia eiusfilijs hominum. tribularentur:&denecessitatibus eo Etexaltenteuiecclesia plebis: & in rum liberauiteos.

cathedrafeniorum laudenteum. Eţeduxit eos de tenebris, & vmbra Poluitfumina in defertum:&exitus mortis:&vincula eorum dirupit,

aquarum in fitim. Confiteantur dñomisericordię eius: Terram fructiferam in falsuginem:à &mirabilia eius filijs hominum, malitiainhabitantiumin ea. Quia contriuit portasereas:&vectes Posuit desertuin stagna aquarum:& ferreosconfregit .

terramsine aqua in exitus aquarum. Suscepit eosdevia iniqtatis eorú:pro E tcollocauitillicelurientes: &conpteriniustitias enī suas humiliati sūt

. ftitueruntciuitatem habitatioris O mnem escã abominata est anima Et seminauerūtagros, & plátauerút eorum:&appropinquaueruntvsque vineas:& fecerunt

fructú natiuitatis ad portas mortis.

Etbñdixit eis,&multiplicati sunt ni Etclamauerütad dñm cũ tribularét: mis:&iumenta eorūnon minorauit. &denecessitatib' eorüliberauit eos. Etpauci facti sunt:& vexati sunt à tri Misitverbum fuum,&fanauit eos:& bulatione malorum, & dolore. eripuit eos de interitionibus eorum. Effufa eft cótētio super principes:& Confiteantur dñomisericordięcius: errarefeciteosininuio,&nonin via. &mirabilia eius filijshominum, Etadiuuit pauperē de inopia:&poEtfacrificent facrificiu laudis:&an- fuit sicutoues familias, nuncientopera eiusinexultatione, Videbunțrecti,&lætabuntur:&om Quidescendūtmareinauib?:facien nisiniquitas oppilabitossuum, tesoperationem in aquis multis, Quissapiens, & cuftodiet hæc? &inIpsivideruntopera domini:&mira- telliget misericordias domini? bilia eiusin profundo,

Ana. Visita nos, dñein falutari tuo. Dixit,&ftetitspiritus procellæ:&ex Aña. Confitebor domino.Plal's 107, altati suntfluctus eius.

Aratum cor meum Deus, paratu cælos,

cor meum:cantabo,&pfallamin dunt vsqueadabyflos:anima corum gloria mea. in malis tabefcebat.

Exurgegloria mea,cxurge psalteriú, Turbati sunt,&motisuntsicutebri': &cithara:exurgam diluculo.

Con

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »