Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

fum:fana meDomine, quoniaincon Exurge Dñein ira tua:

xurge :&exaltarein turbata sunt ossa mea.

finibus inimicorum meorum. Et anima mea turbata est valde:fed EtexurgeDomine Deus nieus in prę tu Domine vsquequo?

cepto quod mādasti:& fynagoga po Conuertere Domine,&eripeanimā pulorum circundabitte. meā: saluum mefac pp miam tuam. Et propter hancin altum regredere. Quoniam non estin morte qui me Dominus iudicat populos. morsittui:in infernoautem quiscon I udica me Domine fecundum iuftifitebitur tibi?

tiam meam:& fecundum innocenLaboraui in gemitumeo,lauabo per tiam meain superme. singulas nocteslectum meum: lacry- Consumetur neqtia peccatorü,&di mis meis stratum meum rigabo. rigesiuftú:scrutāscorda, &renes De'. Turbatus est a furore oculus meus Iultum adiutorium meum à Domiinueteraui inter oēsinimicos meos. no:qui saluos facit rectos corde. Disceditea me omnes qui operami- D eusiudexiuftus, fortis, & patiens: niiniquitatem:quoniam exaudiuit nunquid irascitur per fingulos dies? Dominus vocem fletus mei. Nisiconuersi fueritis, gladiü suũ viExaudiuit Dominus deprecationě brabitarcum suum tetendit, &para meam:Dñsorationé mcam suscepit

. -uitillum. Erubescant & conturbentur vehe- Etin eo parauit vasa mortis: sagittas menter oês inimici mei: conuertan- suasardentibus effecit. tur, & erubescant valde velociter. Ecce parturijtiniustitiam, concepit In Aduentu: Aña. Veniet ecce Rex dolorem:&peperitiniquitatem excelsus cum poteftate magna ad fal Lacum aperuit, & effodit eum:&in uandas gētes, hal. Aña. Gonfortate. ciditin foueam quam fecit

. Perannú.Aña. Seruite Dñointimo Conuertetur dolor eiusī caput ei';& re,& exultate ei cum tremore. Aña. iverticēipsiusiniquitas ei' descédet

. Deusiudex iuftus. Pfalmus 7. Confitebor Domino fecundumiuD

Omine Deus meus, in te spera- ftitiam eius:&psallam nomini Do
ui:saluum me fac ex oibus per- mini altissimi.

Psalmus 8. sequentibusme,&libera me.

Omine :admirabi

le nõelta redimat, neq; q faluūfaciat. Quoniam eleuata est magnificentia Domine Deus meus, fi feci iftud:fi eft tua:super cælos. iniquitasin manibus meis.

Exore infantium,&lactentium per Sireddidi retribuentibus mihi mala: fecisti laudem propter inimicos tuos: decidă merito abinimicis meisłanis. vt deftruasinimicum &vltorem. Persequatur inimicus animam meã, Quoniam videbo cælos tuos opera &comprehendat,&cõculcetin ter- digitorum tuorum:lunam &ftellas, ra vitam meam:&gloriam meamin quæ tu fundasti. puluerem deducat.

Quid est homo, quòd memores

[ocr errors]

ciuslaut filiushois,qñ visitas eum? tatem meam deinimicis meis.; Minuisti eú paulomin' ab Angelis, Qui exaltas'me de portis mortis: vt glia &honorecoronasti eú: &cõlti- annunciem omnes laudationes tuas tuisti eumsupopa manuum tuarum. in portis filiæ Sion. Oiafubiecifti fubpedib”ei”:oues, & Exultaboin salutari tuo: infixæsunt boues vniuerfas insup & pecora capi gentes in interitu quem fecerunt. V olucrescæli&pifces maris:quiper In laqueo isto, quem absconderunt ambulant semitas maris.

comprehensus est pes eorum., Dñe Dñsnr;quàm admirabile eft no Cognofcet Dominusiudicia faciens: men tuum in vniuersa terra psg. inopibus manuum fuarumcompre

1Onfitebor tibi Dñeítoto corde henlus eft peccator. O

meo:narrabooía mirabilia cua. Conuertantur peccatores in infer-L ætabor & exultabo in te: pfallain num:omnes gentes quæ obliuiscunnomini tuo altissime.

tur Deum. Incõuertédo inimicũ meu retrorsú: Quoniam non in finem obliuio erit infirmabunt&peribunt à facie tua. pauperis patientia pauperum nõpeQuoniam fecisti iudicium meum,& ribitin finem. caufam meam:fedisti super thronum Exurge Dñe,non confortetur homo qui iudicasiuftitiam.

iudicentur gentes in conspectu tuo. increpastigentes,&perijtimpius:no Constitue Dñe legislatoré super eos: men eorum delesti inæternum,&in vtsciantgentes qñ hominesfunt fæculum fæculi.

Vtquid Domine recessistilongè:de Inimicidefeceruntframexinfinem: fpicisin opportunitatibus, in tribula &ciuitates eorum deftruxisti. tione? Perijt memoria corum cum fonitu: Dum fuperbitimpius,incēditurpau & Dominus in æternum permanet per: comprehenduntur in confilijs, Parauitiniudicio thronum fuum,& quibus cogitant. ipseiudicabitorbem terræ in ęquita- Omlaudatur peccator in desiderijs te:iudicabit populosin iustitia. animæsuæ:&iniquus benedicitur. Et factus est Dominus refugiumpau Exacerbauit Dñm peccator: secunperi:adiutorin opportunitatibus, in dú multitudine iræ fuæ non quæret. tribulatione.

Non eft Deusin cófpeétu eius.inquiEtsperentin te qui nouerant nomé natæ

sunt viæ illiusin omni tempore

. tuum:quoniam non dereliquifti quę Auferuntur iudicia tua à facie eius rentes te Domine.

omnium inimicorum suorum domi pfallite Dñoqui habitatin Sion:an- nabitur. nunciateinter gentes ftadia eius. Dixit enim in corde luo: non moueQuoniam requirens sanguinem co bor à generatione in generationem rum recordatus eft: non eft oblitus finemalo. clamorem pauperum.

Cuius maledictione os plenum eft Miserere mei Domine: videhumili- &amaritudine, &dolo: sublingua B.R.N.

A iij

eius

Dominica
ciuslabor&dolor,

pium:quiautem diligit iniquitatem,
Sedetin infidijscum diuitibusinoc oditanimam suam.
cultis:vtinterficiatinnocentem. P luetsuper peccatores laqueos.ignis
Oculi ei' i paupem respiciūtisidiati &fulphur, & fpiritus procellarum,
abscondito,quafileoinspeluncasua. pars calicis eorum.
I nfidiatur,vt rapiat pauperem:rape. Quoniam iustus domino, &iuftitias
repáuperem,dum attrahiteum.

dilexitæquitatem viditvultus eius.
Inlağoluo humiliabiteú:iclinabit se In Aduentu. A... Confortate mano

& cadetcūdnatus fuerit pauperum. dissolutas:confortamini, dicite, ecce
Dixitenīícordesuo,obliteDe':auer Deus nofter veniet, & saluabit nos.
tit faciem suam, nevideatin finem. Haleluiah.Anuph. Gaudete omnes.
E xurge Dñe Deus,&exaltetur mano Per Annum. Antipho. Deus iudex,
tua:neobliuiscarispauperum. iustus,fortis &longanimis

, nunquid
P ropterquid irritauit impio Deum? irascetur per singulos dies? Antipho:
dixit enim in cordesuo, no requiret. TuDomine.

Pfalmus Ile

Videsqñ tulaborem, &doloremcó. S defecit fanctus:quoniam diminu

[ocr errors]
[ocr errors]

per terram.

sideras:vttradas eosin manus tuas.
Tibi derelictus eft pauper: orphano tæ sunt veritatesà filijs hominum.
tu eris adiutor.

Vana locuti sunt vnusquisq; ad pro-
Côtere brachium pcõris &maligni: ximum suum : labia dolosa' in corde
quærefpeccatúilli,&non inueniet. &cordelocuti sunt.
Dñs regnabitiæternū,&in fæculum Disperdat Dominus vniuersa labia

fæculi:peribitis gentes de terra illius. dolola:&linguam magniloquam.
Desidriú paupă exaudiuitDñs:ppa- Quidixerunt,linguam nostram må
rationé cordis

eorú audiuitauris tua. gnificabim',labia nostra à nobissunt:
I udicarepupillo&humili:vtnon ap quis noster Dominus est?
ponat vltra magnificarese homofu- Propter miseriaminopum, &gemi-

Pfalmus ro,

tű pauperú:nunc exurgam, dicitdñs.
NDñocöfido, qúodicitisasę meę Ponamin salutari :fiducialiteragam

trásmigrain montem sicut pasfer, in eo.
Qñeccepctõresintēderuntarcum, Eloquia dñi eloquia casta:argentum
parauerunt sagittas suasīpharetra:yt igne examinatum, probatum terræ,
sagittentin obscurorectoscorde. purgatum septuplum.
Quoniam quæpfecisti, destruxerút: Tu Dñe fuabisnos:&custodies nos
iuftus autem quid fecit?

à generationehac in æternum.
Dominusin templo fancto fuo:Do- In circuituimpijambulant:secundú
minusin coelo fedes eius.

altitudinem tuam multiplicasti fi-Oculi eius in pauperem respiciunt: lios hominum. Plalmus I Ź palpebræ

Squequo Domine obliuisceris minum.

mein finem Dominusinterrogatiustum,&im-- faciem tuam à me?

Quam

[ocr errors]

Quandiu ponam consilia in anima Quis dabitex Sio falutare Ifrael? cũ mea:doloréin cordemeop diem. auerterit dñs captiuitaté plebis suæ, Vsquequo exaltabit inimicus meus exultabit Iacob,&lętabitllrael.bs. 14 fuper me:respice,&exaudi me domi

D could

Omine,qshabitabitin taberna ne Deus meus.

culo tuo? aut quis requiescet in Illumina oculos meos, nevnquam montesancto tuo? obdormiãīmorte, nequando dicat Qui ingredif sinemacula:&operainimic' me',præualui aduersus eum. turiustitiam. Qui tribulantme,exultabunt,fimo- Qui loquitur veritatê in corde fuo: tus fuero: egoautem in misericordia quinõ egitdolum in lingua fua. tua speraui.

Necfecit proximo fuo malú:& opExultabit cor meuin salutari tuo,ca- probriū no accepit aduersus proxitabodño,q bona tribuit mihi:&psal mos suos. lā nomini dñi altissimi. Plass. 13. Ad nihilú deducto estícõspectu ei' Daitinlupiens in corde fuo:non malignraciproces auto modelorificat Corruptifunt,&abominabilesfacti pitquipecuniam fuam non deditad suntin studijssuis:non est qui faciat vfuram,& munera super innocentē bonum,non eft vfque ad vnum. non accepit. Dominus de cælo profpexit fuper Qui facit hæc: non commouebitur í filios hominum:vtvideat, fiestintel- æternum. In Aduentu. Andrhona ligens:aut requirens Deuin. Caudeteoés&lętamíni: ecce qa veOmnes declinauerunt, fimul inuti- niet Dñs vltionis:adducet retributio les facta sunt non est qui faciat bonú néipse veniet & saluabit nos. Ex non eft vsqueadvnum.

Sion species decoris eius. b. Deoni Sepulchrum patens est guttureorũ, manifeste veniet. Per annum. Air. linguis suis dolose agebãt:venenum Tudñe seruabisnos,& custodiesnos aspidum sublabijs eorum. 7.Memor fui nocte noministui Do Quorum os malédictione &amari- mine, B.Et cuftodiui legem tuam. tudineplenú est:veloces pedes eorú Tēpore Quadrag.v. Ipse liberauit ad effundendum fanguinê.

medelaqueovenantium. lt.Etaver Cótritio&infelicitas in vijscorú,& boaspero. Temporelafiionis Eviam pacis non cognouerunt:nó est rue à framea Deusanimam meam. timor Deiante oculos eorum.

Fl. Et demanu canís ynicam meam. Nõnecognoscētoes, qoperāfiniqta . Tpe Pafch.Añ.Haľah.Lapisreuolu tem:qui deuorantplebem meam, fi- test, haľah:ab ostio monumēti, hal. cutescam panis.

hał. y. Surrexit Dñs de sepulcro,hap Dominūno inuocauerüt:illic trepi- B.Qui p nobis pepēditiligno, haľa. dauerunt timore, vbínó erat timor. Poftverficulum cuiuflibc Noi Om dñsin għrationeiufta eft,cõfiliú nidicitur Pater nofter, iceret inopiscõfudistis:qñ dñsspesei? est. v.Etnenosiaducas in têtationem.

B.R.N.

[ocr errors]
[ocr errors]

Amen.

Domenica
D. Sed libera nosa malo.

I ultiplicatæfuntinfirmitates eorú:
Abfolutio.

postea accelerauerunt
Xaudi Domine Iefu Christe,pre 1 on congregabo conuenticula co-

cesseruorum tuorum,&mis re- rum de fanguinibus: nec memorero re nobis, qui cum patre&fpū sancto nominum eorum per labia mea. viuis & regnasin sæcula seculorum. Dominus pars hæreditatis meæ, & R.Amen,

calicis mei;tu es qui restitues hæredia N. Iube domnebenedicere. tatem meam mihi, Benedicto

unes ceciderunt mihi in præclaris Benedictione perpetua benedicat etenim hæreditas mea , præclara est nos pater æternus. Amen. mihi. Deinde legunt

cores com enedicam dominum , qui tribuit Refconforis, vein Troprioder mihi intellectum: insuper & vfque creating

ad noctem increpuerunt me renes
Diorcalchione mçi,
23mme,

I rouidebam dominum in confpeVnigenitus Deifilius nos benedicerc ctu meo semper: quoniam à dextris &adiuuare dignetur.

estmihi,necommouear.

Propter hoc lætatum est cor meum: Fros ongeBoned flio

&exultauitlingua mea:insuper&ca Spiritusfar

. Atig tia illt mir et sensus romca requiescetinspe. & corda noftra. Amen. Cuoniam non derelinques animă IN SECVNDO

meam in inferno, nec dabis sanctum nocturno.

tuum videre corruptionem. In Aduentu.Antphona Notas mihi fecisti vias vitæ, adimple Gaude&ltare.

bismclætitia cum vultu tuo, delectaPer Annum. Antiphona tiones in dextera tua vsque in finein. Borsorum meorum. Tēpore Palin. In Adet

032 Aña.Haleluiah.Quéquæris. S. IS. Gaude&lætare filia Ierusalem:ecce

Onferua Rex tuus veniet tibi: Sion noli time

me Domi re,quia cito veniet salus tua. ne,quoniãspe Ash Rex nofter. raui in te: dixi

Paunuouple? domino, Deus Bonorum meorum non indiges; in mcus es tu:quo tefperaui:conserua me Domine. niam bonorú AnthonaPropter verba. Ps. 16. meorum non

Xaudi Domine iustitiam eges.

meam:intendedeprecatioSanctis,qui sūt in terra eius; mirificauit omnes vo A uribuspercipeorationem meam: luntates meas in eis.

non in labijs dolofis.

De

[ocr errors]

nem meam.

« PoprzedniaDalej »