Obrazy na stronie
PDF
ePub

36

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

A Laudes. ui erimus. Aña. Propitius esto pecca Etcuftodia in nocte:quæ pro nihilo tis noftris Domine. Per annum.. habentur,eorum anni erunt. Gaudebuntlabia mea, cú cantauero Manèficutherba teanfeat, manè flotibi.x. Etanima mea,quã redemisti

. reat,&transeatvespere decidat, in-In Aduentu.¥. Ex Sion species deco duret,&arescat

. risei. De nofter manifefte veniet. Quia defecimus in ira tua: & in furo In Quadrage. X. Ipseliberauit me de retuo turbati sumus. laqueo venātiū.B: Età verbo aspero. P osuistiiniquitates noftras in con-Tpe Passionis.x. Erue à framea De' fpectu tuo:sæculum noftrum in illuaiam mea. Et demanu canis vnică minatione vultus tui. meā. TpcPaschali.Aña. Halhal.hal. Quoniam omnes dies noftri defece

Surrexit dñs de sepulcro, haľah.B. runt:&inira tua defecimus. Qui pro nobispepéditi ligno, haľah. Anninoftrisicutaranea meditabun 9 Pro vno vel pluribus martyribus tur:diesannorum noftrorum in ipfis tpe Paschali.y. Sancti,& iufti in do- feptuaginta anni. minogaudete, haľah. K. Vos elegit Si autem in potentatibus octoginta Deusin hæreditatem sibi, haleluiah. anni:&amplius eorūlabor,& dolor.

Provnomartyreextra tempus Pa Quoniam superuenit mansuetudo: (chále.y. Gloria, & honore coronafti & corripiemur. eüdñe. Ri. Etcostituisti cum supopa Quisnouitpoteftatē iræ tuæ ? & præ manuūtuarū. Pro plurib'Martyrib'timoretuoiram tuam dinumerare?

Lätamini in dno,&exultate iusti. Dexteram tuam sicnotam fac:&eru
B. Et gloriamini omnes recti corde. ditos cordein sapientia.
4 Pro Cófefl Põtif. &non Potif. y. Conuertere domine, vsquequo ? &
Amauiteúdñs,&ornauiteû. Bi. Sto deprecabilisesto super seruos tuos.
lāgloriæinduiteū. Pro vna Sanéta. Repleti fumus mane misericordia

Specie tua,&pulchritudine tua. tua:exultauimus, & delectati sumus
Intende prosperepcede,&regna. omnibus diebusnoftris.

A D L A V D E S. Lætati sumusprodiebus,quibusnos Aña. Tibi soli peccaui,dñe miserere humiliafti:annis, quibusvidimus ma mei, ps. Miserere.22. An. Dñe.ps85. la.

Omine, refugium factus es Respice in seruostuos,&íopera tua:
nobis;àgenerationeingene & dirige filios eorum.
rationem.

Etsitsplendor domini Dei noftri fuPriusquam mõtesfierent,aut forma- per nos, &opera manuum noftraru retur terra,&orbis;àlęculo; &vsque dirigesupernos:&opus manuūno in seculum tu es Deus.

ftrarum dirige. Ne auertas hominem in humilitaté: Aña. Dominerefugium factus es no & dixifti,conuertimini filij hominū. bis. Aña. In matutinis meditabor in Om mille annianteoculos tuos:tan- te. ps. Deus Deus meus,folio 8. quam dies hefterna,quæpræterijt

. AntiphonaCantemus. :D B.R N.

Can

زE iii

Exod.
13:

[ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors]

Canticum Moysi. riguerútoés habitatores Chanaam.
Antemus domino,gloriose ens Irruatsuper eos formido, &pauorin

magnificatus est:equum, &ascę magnitudine brachij tui.
forem proiecitin mare.

Fiátimmobiles quasılapis, donecpFortitudomea,& laus mea domino: trăseatpopulo tu'dñe:donec pertran & factus eft mihi in salutem.

seat popul tuusiste,quem poffedisti

.
Iste Deus meus, & glorificabo eum: Introduces eos,&plantabis in mon-
Deus patris mei,&exaltabo eum. te hæreditatis tuæ:firmissimo habita-
Dominus quasi vir pugnator,omni- culo tuo, quodoperatus es domine.
potensnomē eius:currus Pharaonis, Sãctuarium tuum,domine,quod fir-
&exercitum eiusproiecitin mare. mauerunt manus tuæ:domin'regna-
E lecti Principes ei? submersi suntin bit inæternum,&vltra.
mari rubro,abyffi operuerunt eos de Ingressus eft enim eques Pharaocum
scenderuntin profundū, quası lapis

. curribus, & equitibus eiusin mare:&
Dextera tua dñe magnificata eft in reduxitfup eos domino aquas maris .
fortitudine,dextera tua, dñepercuf- Filij autem Ifraelambulaueruntper
fit inimicu:&in multitudine gloriæ ficcum:in medio eius.
tuæ deposuisti aduersarios tuos. Ana, Cantemus dño gloriose. Aña
Misisti irā tuā,quæ deuorauit eossi-- In sanctis eius laudate Deum.ps. Lau
çutstipulam:&in spiritu furoris tui date dominum decælis. 8.Capitulu:
congregatæ funtaquæ.

Ox præcellit, dies autê appro-
Stetit vndafluens: congregatæ funt

N

pinquauitabijciamus ergoopé abyssi in medio mari.

ra tenebrarü,&īduamurarma lucis: Dixitinimic,psequar,&cophendā, sicutī die honestè ambulem. Hym. diuidā spolia:implebit anima mea...

Pallens fatiscat cæcitas,
liuaginabagladium meum:interlina | Pati ecce furgitaurea,
cieteos manus mea,

Quænofmetin præceps diu
Flauitspūs tu',&opuit eos mare:sub Erroretraxit deuio.
mersi sūtēsiplúbūžaqs vehemétib'. Hæclux serenum conferat,
Quissimilistui in fortibus dñe, qsfi- Purosq; nos præftetsibi:
milis tui?magnific'in láctitate, terribi Nihilloquamur subdolum,
lis,atq; laudabilis

, & faciés mirabilia. Voluamusobscurum nihil.
Extendisti inanum tuam,& deuora- Sic tota decurrat dies,
uit eos terra:dux fuifti in misericor-- Neclingua mendax,nec manus,
dia tua populo, quem redemisti. Oculi nec peccentlubrici,
Etportafti eumin fortitudine tua:ad

Necnoxa corpusinquinet.
habitaculum sanctum tuum. Speculator aftat desuper,

fcéderútppti,&irati sunt:dolores Qui nos diebus omnibus,
obtinuerút habitatores Philisthijm. Actusq; noftros profpicit,
I ūcconturbatifunt Principes Edo, Aluceprimain vesperum.
robustos Moabobtinuit tremor;ob; Deo patri sit gloria,

Eiusq;

Prud,

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

D.
Amb

n

& !

3,7 Eiusquefolifilio.&c.

Testimonium in Ioseph posuitillud, Repleti lum'mane misericordia cum exiret de terra Aigypti:lingua, tua. P. Exultauim' &delectati sum'. quam non nouerat,audiuit. Ad Bñs.Aña, In fanctitate seruiam' Diuertit ab oneribus dorsum eius: dno,&liberabit nosab inimicis nřis. manus eiusincophino feruierunt.: Preces añ dicuntur,vtsup. folio 23. In tribulationeinuocastiine,&libeFERIA SE XT A. rauite:exaudiuitein abscondítotem

Ad Matutinum, Inuitatorium. peftatis,probaui teapud aquam con Adoremus dominum. Quoniam ip tradiétionis

. sefecitnos. Pfals: Venite. Hymnus

. Audi populus meus, &contestabor
V Trinitatis vnitas, te:Israelsiaudierisme, non erit in te
Orbé potenter,qui regis, Deusrecens, neque adorabis Deum
Attende laudum cantica,

alienum.
Quæ excubantes pfallimus. Ego enim sum dominus Deus tuus,q
Nam lectuloconsurgimus eduxi te de terra Ægypti : dilata 06
Noctis,quieto tempore,

tuum,&implebo illud.
Vt flagitemus vulnerum

Etnon audiuit populus meusvocem Aremcdelam omnium.

meam:&Israel nonintendit mihi..s Quo fraude quicquid demonum

Et dimisi eosfm defideria cordis eoIn noctibus deliquimus,

rum:ibuntin adinuentionibus fuis. Abstergatillud cælitus

Sipopulus meus audifletme: Ifraelli Tuæ poteftasgloriæ.

in vijs meisambulaflet. Necorpus adfit fordidum, Pro nihilo forsitan inimicos eorum : Nectorporinstet cordium, humiliassem:&fuper tribulantes eus Neccriminis contagio,

misissem manum meam. Tepescatardor spiritus.

Inimici domini mētiti suntei:& erit Obhoc redemptorquæsumus,

tempus eorum in fæcula. Repletuo nos lumine:

Etcibauitillos ex adipe frumenti:& Per quod dierum circulis, de petra,melle saturauit eos. ps $10 Nullisruamúractibus.

Eus stetit in synagoga deorunt. Præsta pater pijlsime,&c.

deos diiudi
Antiphona. Exultate Deo.
TpePafchali. Aña, Haľah. Pfals 80. Vsquequoiudicatis iniquitatem:&

Xultate Deo adiutori nro: facies peccatorum sumitis?
iubilate Deo lacob. I udicate egeno,&pupillo:humilem,

Sumitepsalmú,&date tym &pauperem iustificate.
panā:psalteriú iucúdú cum cithara. Eripitepauperem:& egenum dema

uccinatein Neomenia tuba:in insi nu peccatoris liberate.
gnidie folennitatis vestræ. : Nescierunt,nequeintellexcrunt, in

uia præceptum in Israel eft:&iudi tenebrisambulantmouebuntur om cium Dco lacob.

nia fundamenta terræ.

!

Prude

D

cat.

Ego

[ocr errors]

Aña. Tusolus.

É go dixi,dijestis:&filij excelsi oés

. Etcognoscant,quia nomen tibi dñs: V osautem sicut homines moriemi- tusolus altiflimusin oí terra. Ps 85.

Vādilecta tabernacula tua dne ni:&ficutvn'de principibuscadetis.

(0) virtutú:cócupiscit, &àficitani S urge Deus, iudica terra : quoniam

mamea,in atria domini. tu hereditabis in omnibus gentibus. Aña. Exultate Deoadiutori nostro. Cormeum, &caro mea: exulcauerút

Pfalmus 82. in Deum viuum.
Eus, quissimilis erit tibi?ne ta- E tenim passeringenitsibi domú:&

ceas, neque compescaris Deus. turturnidum,vbi ponat pullos suos. uoniam ecceinimici tui sonuerút: A ltaria tua domine virtutum : Rex &,qui oderuntte, extulerunt caput meus,& Deus meus. S up ppl'm tuú malignauerütcösiliū: B eati,qui habitantin domo tua dñe: & cogitauerútaduersus fanctos tuos. in sæcula fæculorum laudabuntte. Dixerút, vēite,& difpdam' eos de gé Beatus vir,cuius eft auxilium abs te: te:&nõmemoretur nomē IlrP vltra ascēsiones in corde suo disposuit in Oñcogitauerút vnanimiter: simul valle lacrymaru,in loco,quéposuit

. aduersum tetestamentū disposuerút Etenim benedictionem dabit legisla tabernacula Idumęorū,&Ismahelitę tor,ibunt de virtute in virtutem:vide Moab,&Agareni, Gebal,&Ammõ; bitur Deus deorumin Sion. & Amalec:alienigenę cum habitan. Dñe Deus yirtutuin exaudiorationé tibus Tyrum

meam:auribus percipe Deus Iacob. E tenimAssurvenit cum illis:facti sút Protector nofter aspice Deus:&re-in adiutorium filijs Loth.

spicein faciem Chrifti tui. Facillissicut Madian, &Sisaræ:sicut Quia melior elt dies vna in atrijstuis: Iabin in torrente Ciffon.

super millia. Disperieruntin Endor: facti sunt,vt Esegi abiectus esse in domo Dei mei: Itercus terræ.

magis

, quàmhabitare in tabernaculis one Principes eorum , ficut Oreb, peccatorum. &Zeb:&Zebee,&Salmaną. Quia misericordia,&veritatem dili

és principes eorü,q dixerút:Hære git Deus:gratia,&gloriam dabitdñs. ditate poffideamus sanctuariū Dei. Non priuabit bonis eos,qui ambulāt Deus meuspone illos vtrotam: &fi- in innocentia:domine virtutú, beat cutstipulam ante faciem venti. homo,quisperatinte. Aña. Tusolus icutignis,qui comburit siluam : & altissimus superomnem terram. ficut flamma comburens montes. Aña. Benedixifti,

Psalmus 84. I ta persequerisillos in têpestate tua: Enedixisti dneterrâ tuam:auer&inira tua turbabis eos.

Bli Imple facies eorú ignominia:&quę Remisisti iniquitatem plebistuę:ope.

tisti captiuitatem Iacob. rentnomen tuum domine. Erubescant, & conturbentur in fæ- Mitigaftiomnemiram tuam:auerti

ruiftiomnia peccata eorum.

culú sæculi:& confundant,&pereāt.. stiabira indignationis tuæ.

Con

85. dñe ani

D

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Conuerte nos Deus falutaris nofter: mirabilia:tú es Deus solus.
&auerteiram tuam à nobis.

Deduc me dominei via tua,&ingre-
Núqdiæternú irafceris nobis?aut ex diarin veritatetua:lætetur cor meú,
tédesirá tuã agñratione í gñratione? vttimeat nomen tuum.

eus tu conuersus viuificabisnos: & Confitebor tibi domine Deus meus
plebs tua lętabiturin te.

in toto cordemeo:& glorificabo no
Oftendenobis domine misericordia men tuuminæternum.
tuam:&falutaretuum da nobis. Quia misericordia tua magna est su-
Audiam,qd loquatin me dñs Deus perme:&eruisti animam meam ex
quoniã loquetur pacem in plebę suā. inferno inferiori.
Etsuper sanctosfuos:&in eos, quicó Deus,iniquiinsurrexerunt superme
-vertuntur ad cor.

&fynagoga potentium, quæsierunt
Verútaméppetimétes eú salutareip animam meam:& non propofuerüt
fi:vtinhabitetgloria in terra noftra. tein conspectu suo.
Mifericordia,&veritas obuiauerunt Ettu domine Deus miferator,&mi-
fibiiuftitia,&paxofculatæ sunt. sericors:patiens,&multæ mifericorz
Veritas de terra orta eft:&iuftitia de diæ,&verax.
cæloprospexit.

Respicein me, & miferere mei, da
Etenim dñs dabit benignitatem : & imperium tuum puero tuo: & faluú
terra nostra dabit fructum suum. facfilium ancillæ tuæ.
I ustitia ante eum ambulabit:&po-- Facmecum signum in bonum, vt vi-
netin viagreflussuos. Palmus 85. deant,qui oderunt me,&confundá.

Nclina domine aurétua, & exau- tur:quoniã tu domine adiuuisti me,

dime:qñinops,& pauper sūego. &consolatus es me. Afia. Benedixi.-
Custodiaíam mea, qñfactosú:faluú fti domine terram tuam.
facferuũ tuú De me sperante in te. Aña. Fundamenta eius.Pfalmus 861
Miserere mei dñe, añadte clamaui Vndamenta eiusin montibus lás
tota die:lætifica animā serui tui, qm etis:diligit dominus portas Sion
adtedomineanimam meam leuaui

. super omnia tabernacula lacob.
mtudñe fuauis, & mitis:&multæ Cloriofa dicta sunt dete: ciuitas Dei
misericordiæomnib'inuocantib'te. Memorero Raab,& Babylonis:scie
Auribus percipe dñe orationē meā: tium me.
&intendevoci deprecationis meæ. Eccealienigenæ;&Tyrus, & popu-
Indietribulationis meæ clamaui ad lus Æthyopum:hi fueruntillic.
te:quia exaudistime.

Nunquid Sion dicet,homo,&homo
Non eft fimilis tui in dijs domine: & natus eftinea: & ipfe fundauit eam
non est secundum opera tua.

Altissimus?
Omnes gentes quascunque fecisti Dñs narrabitin scripturis populorú:
yenient,& adorabútcoráte domine: & principum horú, qui fuerüt in ea
&glorificabuntnomen tuum.

Sicutlætantium omnium:habitatio
Quoniam magnus es tu, & faciens estinte. Pfalmus 87

:Domic

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »