Obrazy na stronie
PDF
ePub

fel HE

tas

tic bi

ta

tu

cap.7.

[ocr errors][ocr errors]

Serm

44. de

:D

verbis

poit

iniciú.

DOMINICA X V. dice optimè scripto, & nõ nouitlege
poft Pentecoften. Oratio. re,laudat de antiquarij manū, ad-

Cclesiá tua dñe, mise- mirāsapicũpulchritudinē:led qd fi-
ratio continuata mun bi velit,qdidicētilli apices, nescit,&
det,&muniat:&qasi coculis laudator, méte no cognitor:
ne te non potest falua ali' aūt laudat artificiū,& capitītelle

consistere,tuofemper etú:ille vtiq; qnosolū videre, com
muneregubernetur. Per dominú.

mune estoib”,põt;fedét legereqd a L c.S.euang.fm Lucam. Le.vij

. nõdidicit,nõ põt,ita q viderūtChři
Nillo tpe: Ibat Jesus in ciuitatem, miracula, &no intellexerút, qdfibi

ទី
scipuli eius,& turba cupiofa. Etreli. inuerét,mirati funt tñ, ga facta sūt:
*Homilia S. Auguftini episcopi. alij verò & facta mirati & itellectual

Eiuuene illo resuscitato,gauisa secuti.Tales nosi schola Chrielle de

ē mřvidua:de hoīboquotidiei bemus. Ad Bñs. Añ. Ibat lelusi ciui
spūresuscitatis gaudet mater Eccle- tatē,s vocat Naim:&ecce defunctus
lia.Illegdémortuus erat corpore,illi efferebatur filius vnicus matrissuæ.
át méte.Illi mors vitibilis, visibiliter Ad Magn. Aña. Propheta magnus
plāgebat:illorú morsíuisibilis,necã surrexitin nobis, & quia Deus visita
rebat,necvidebat. Quęsiuit ille,q no uit plebem suam.
uerat mortuos.ille solo nouerat mor- DOMINICA X V I.
tuos,q poterat facer viuos. Nisi.n.ad

post Pentecosten: Oratio.
mortuossuscitādos veniffet, no dice

Va nosos Dñe, gratia ret Apls:Surgeq dormis,&exurgeà

semppueniat et sequa
mortuis:& illuminabit te Chrs.l.viij.

tur:ac bonis operibus
Resaūt mortuosiuenim'à dño
T

iugiter præstet effe in
resuscitatos visibiliter, millia sui

tentos. Per Dñm. sibiliter. Quot aūt mortuos visibili. *L coS ruang.fm Lucam.Lect. vij. ter suscitauerit,qs nouit?n.n.oía scri IN

Nillotpe

mūcuiuldā principis Pharifæorú
ta &alia ligna fecit lesus:q, si scripta Sabbatho máducare pané:&ipliob
elsēt,arbitror totū mūdūno posleli- seruabanteú;&ecceho quidam hy
bros capere.Multi sūtergo alibi lusci dropicus eratanteillum. Et reliqua.
tati fine dubio fortafle,fed nõ fruftra *Homilia sancti Ambrosij episco.
tres comemorati.Dñs.n.nf les°Chis
eaq

C
ter volebatítelligi.Neq;.n.tñmira- officia,fpūs extinguebatardore. De-
cula pp miracula faciebat,sed vtilla, inde docet humilitas,duinillo cóui
quæ faciebat,mira eflent videntibus, uio nuptiali appetentia locisuperio

vera eflent intelligentibus.L.ix. risarcet:cleméter tñ, vt persuasionis
Véadmodug videt literas in co humilitas asperitaté correptionis ex

cluderet,

1

ca. 14

ptasút, fecit.loảnes hoc dicit:MalNilloupe:Cú intraret lelusin do

cap faciebat corporaliter, étfpiritali Crafhydropicus, i quo Auxus ua:

!

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

quos

Hom.

[ocr errors][merged small][ocr errors]

clyderet,rõ pficeret ad psuasionisef de superius, & erit tibigloria coram
fetu,&correctio emédaret affectú. fimul discumbentibus, haleluiah.
Huic quası proximo limine humani DOMINICA XVII.
tas copulat: qita Dñicæ sníæ defini- post Pentecosten. Oratio.
tione distinguit,fi in pauperes & de

Ağs dñe,ppfo tuo dia
bilescóferat:nā hospitale efle remu-

bolica vitare cotagia:
neraturis affectus auaritiæ eft.L.viij.

&te folú Deum pura
PO
Oftremo quafi emeritę militiæ

mente fectari. Per
viro côténédarūstipēdiū facul-

* LcOS.euā.fm Matt. q

:
,

&
nas coemit, regnú celorú possitadi- ex eis legis doctor tētās eŭ:Magister,
pisci,cũ dñs dicat:Vēdeosa tua,&fe qd est mádatū magnü in lege? Etrel.
qreme:necille,q emit boues, cú Eli- * H omilia S. Ioannis Chrisosto.
fęusocciderit &ppľodiuiserit Adducęis cõfusis, Pharifæi rurso
hébat:& ille q duxit vxore,cogitets aggrediunt:cūớ; qescere oporte- 7ha.in
mūdi sūt,nos Dei:nõ quò cõiugiū ret,decertare voluerüt, &legis peri-
reprehédat;fed qa ad maiorē hono- tiã pfitété pmittūt,nó discere, fed té-
révocet integritas:qñ mulier innu- tare cupiétes:ac ita íterrogāt. Qả nă
pta,& vidua cogitat quæ sunt dñi,vt primūmandatü in legesit

. Nācũpri
fit sancta corpore&fpiritu. Lectix. múillud sit, Diliges dñm deūtuūjpu
SI

Edvtîgratiã, vt supra cũ viduis, tātes causas sibi allaturũ, ad mádatu

ita nūcēt cũ cõiugib’ruertamur: hoc corrigendú aliqd addendo qm nõrefugim'opinioneg sequütpleri Deú se faciebat,hoc modo íterrogát, 9;vt tria gña hoīūà colortio magnæ Quid igif Chřs? Vtoftendatidcirco illius cenęęstimem'excludi;Gétiliū, adhæceos deuenisle,qa nulla í eis es Iudæorú Hereticorū. Etideo Apls fetcharitas,fediuidięliuore tabefceauaritiâ dicit effe fugiédā, neipediti, rēt:Diliges,íquit, dñm Deūtuú: hoc moregētili,iniqtate, malitia, īpudici primum &magnum mandatum est: tia, auaritia, ad regnú Chřipuenire fecúdum autem simile huic, Diliges nequeam':0īs.n.imundus,autauar', proximū tuũ sicut teipsum. L.viij.

,

Vamobrē simile é huic? qñ hoc

Glludiducit,&ab illorurlus muAdBis An Duitraret lesusidomũ nit.Quicúq;.n.malè agit, odio hét lu cuiusdā prícipis Pharifæorü Sabba- cé,& non venit ad lucē. Et rursus:Di thomāducare panē;ecce hõqdāhy- xit insipiễsin cordesuo, nõelt Deus. dropicus eratante illu: ipfe verò ap- Deinde feqi?Corrupti sunt, & aboprehenfum sanauit eum, ac dimilit. minabiles facti sūtīstudiisfuis.Etite Ad Ma. Añ. Cũ vocato fueris adnu rū.Radix osū malorü auaritia ējõgptias,recúbcin nouissimoloco, vt di dá appetentes errauerunt à fide. Et: cattibiqui te inuitauit:Amice alcé. Qui diligitme,mādata mea seruabit:

quorum

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

ISL

1

[ocr errors][ocr errors]

quorú caput,& radix é, Diliges dñm q,fugatis fluctibus, maris pfundanu Deūtuú, & pximü tuü ficut teipsū. dauit, vt lsraelitico ppks íter stupētes Si

I ergo diligere Deú,diligere L.ix. vndas sicco vestigio vel vt montium pximüest

: (nāfi diliges me o Pe- concaua trásıret? Nonnehic est,q Pe tresīgt, pasce oues meas)si ét dilectio 'tripedibus marinos vortices inclina pximi facitvt mádata custodias:me uit,vtiter liquidū humanisgressibus rito aitīhistotā legē,et pphetas pēde folidú præberet obsequium?Le.viij. re.Etquéadmodú í lupiorib', cũ de

En

Tgd est, gipsesibi sic maris de resurrectioneíterrogaret,pl. docuit, negat feruituté, vt breuiffimilas tētātes petebat:sici hoc loco de pri custrāsitūsub mercede nautica träfmosterrogatus mādato,fm ēt no val fretaret? Ascédit

, iqt,in nauicula,& deĝprimú īferius,fponte attulit:fm trãsfretauit.Et qd mirū, fratres?Chis enim eftprimofimile,ita occultèinsi venit suscipere infirmitates nias, & nuauit, odioillos ad õrēdū incitari. suas nobis cõferre virtutes: humana Charitas enim,inquit, non æmulat. qrere,pftare diuina:accipereíiurias, Ad Brs. An. Magifter, qč ē mādatú reddere dignitates:ferre tædia, refermagnü in lege? Aitilli lesus, Diliges re sanitates:qa medicus, qnon fert, ī dñm Deūtuü ex toto cordetuo, hal. firmitates curare nescit:&quino fue Ad Ma. An. Quid vobis videtur de ritcum infirmo infirmatus,infirmo Chro? cui' filius eftdicút ei oés:Da- non poteft conferre fanitaté. Lc.ix. uid.Dicit : ritu vocat eum Dñm, dicens: Dixit

,
Dñs Dño meo, sede à dextris meis? hřet;& fino impleflet carnisordinē,
DOMINICA XVIII. carnis in illo efletociofa fusceptio. A
post Pentecosten. Oratio. scendit,īgt,in nauiculă, & transfreta

Irigat corda nra, quæ- uit, &venitin ciuitate suā. Creator
sumus Dñe, tuęmisera oíum Deus, poftq se pp nosnia an-
tionis operatio,qa tibi guftauitin carne,cępit haberehuma
sine te placere non pof nam patriam,cepit ciuitatis Iudaicæ

sumus.Per dominum, esse ciuis:parentes habere cepit paré *Lco S.euang.fm Matthæum L.vij. tum omnium ipse parens,vt inuitacap.9 TN illo tpe: Alcendens Iesus in na- ret amor, attraheretcharitas, vince

uiculam transfretauit, &venitin ret affectio , fuaderet humanitas, ciuitatem suam. Et reliqua. quos fugarat dñatio, metus disperleHomilia S.Petri Chrysologi. rat,& fecerat vis potestatis extorres

. С C

Hristú in humanis actibus diui Ad Bñs.Añ. Dixit dñs paralitico:có

nagessisse mysteria,&in rebus fidefili,remittunt tibi peccata tua. visibilib°inuisibilia exercuislenego- Ad Magn. Aña: Tulitergo paralyticia,lectio hodierna monstrauit.Ascē cus lectum suum,in quo iacebat,ma dit,inquit,ī nauiculā, & trãsfretauit, gnificans Deum &omnis plebs, vt & venitī ciuitaté fuá. Nóncipseest, vidit,dedit laudem Deo.

DO

D

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

ca. 22.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

7a5 Hom.

38.

[ocr errors][merged small]

DOMINICĄ XIX. nemin fine læculorum. Leétioix.
post Pentecosten. Oratio.
Mnipotens & miferi. Sedqa ex duabus plonisfieri folet

ista cõiūétio,absit hoc abītellecti cors De', vniuersa no- bus pris,vt pronā Dei &hoīs Redébis aduersātia ppitiato ptoris nội lesu Chri, ex duabus psoexclude,vt méte et cornis credam’vnitā. Ex duabusappe,

pore pariter expediti, atq;ī duab'húc naturis exiftere dicí q tua sūt,liberismétib'exquamur.p mus, sed ex duabus ploniscöpositű L c. S.euan.fm Matth. Lect. vij. credi,vt nefas, vitam”. Apertius igit IN

Nillo tpe:Loquebaflesus prīcipi- atq; securius dici põt,qa ihoc PrŘe

b’Sacerdotū& Phariseis ī parabo gifilio nuptias fecit,qñ eipícarnatio lis,dicés: Simile factūē regnú celorú nis mysteriū sãētā Ecclelia sociauit. hoī R egi,q fecit nuptias filio suo. Et Vterus átgenitricis virginis hui' spă

Homilia Sancti Gregorij Papæ. sithalam’ fuit.Vñ&Plalmista dicit. S.

Æpe iã me dixiffe memini, q ple In sole poluit tabernaculú suú:&ip-
rūq; īsācto euágelioregnū celorû fetāğ spõlus pcedés de thalamosuo.
psēs ecclesia noíat:cögregatio qppe AdBns.Ana. Diciteinuitatis: Ecce
iuftorū,regnūcēlorūdr.Quia.n.pp prandium meum paraui, venitead
phetā dñs dicit:Celú mihi sedes é, Et nuptias, haleluiah.
Salomó ait:Ala iusti ledes é fapiêtiç, Ad Magn.Aña. Intrauit at Rex, vt
Paulēt dicit Chriftú Dei virtuté & videret difcumbentes:&viditibi ho
Dei fapiétia:Liqdo colligeredbem', minem non vestitum veste nuptiali:
qasi Deus é sapiêtia, aía ātiusti sedes &aitilli:Amice,quomodo hucītra-
fapiétię, dú celú dr sedes Dei:celum irasti,nó habens ueftem nuptialem,
ergo est aia iusti. Hinc per Plalmistã DOMINICA X X,
de lanctis prædicatoribus dicitur:cę poft Pentecosten. Oratio.
li enarrant gloriam Dei. Lect.viij.

Argir, ss dñe, fidelib
Egnú ergocelorú é ecclesia iu

tuisidulgêtiâ placatus
& pacē,

ut pariter ab :9a nilabiūt, p hocg ad supna suspirāt,

omnibus mundentur jā īeis dñs qualiī celestibus regnat.

offenfis, & fecura tibi Dicat ergo:Simile éregnú celorú ho mente deseruiant. Per Dominum. mini Regi,g fecitnuptiasfiliosuo.lã *L cÕS.euang.fm.Ioan. Lectio vii. Itelligit charitas vía, qs éistæ Rexre Nillo tpe:Eratgda Regulus, cui c:p.4. gisfilii pr: ille nimirú, cui Psalmista ait:Deus iudiciū tuú regi da, &iufti Homilia Sancti Gregorij Papæ. filio regis. Qui fecitnuptias fi

, 23.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Honi.

lió fua. Tucs. Deuspfe Deo filclub L de fratres audinis, expolition

nuptias fecit,qñ hücīvtero Virginis nõindiget:sed ne hāc tacitèõteriisle humanç naturæ coniunxit, quando uideamur,exhortādo potiusg expo Deum antefæcula fieri voluithomi nendoíea aliqd loquamur. Hoc aút

nobis

nobis solúmo & expositione video eě nominisit deuota. Per dominum. regrédū, cur is, gad falutē filiopeté *LcóS.euan. fm Matthçú. Lect.vij. dá venerat,audiuit:Nitisigna & pdi JNillotge:Dixit les• discipuljs suis ait

. gia videritis,nõ creditis:9.n.salutē ģ

parabol hac:Simile etregnxcelo rebat filio,pculdubio credebat:neq; rum homini Regi, qui voluit ratio .n.ab eoõreret salutē, quénõ crede- nem ponerecum seruis fuis

. Etreliq

. ret saluatorē.Quare ergo ei dr:Nilisi * Homilia S.Hieronymi presbyte. gna,& pdigia videritis, no creditis:

Amiliare e Syris,&maxime Palę ante credidits lignű videret?L.vii. 'Athinis,adoểm sermonésuü para Ed memétote qd petiit;&aprèco bolasiūgere;vt qd pfimplex pceptū

gnoscetís, gailid dubitauit. Popo teneri abauditorib° nõ põt,psimilisciť nãq; ve delcēderet et lanaret filiú tudinēexéplaq;teneat.Prçcepititaq; ei'.Corporalē ergodni psētiāğrebat dñs Petro fub cóparatione Regis

, & qpspūin nusqdeerat. Minoitaq;īil- dñi,&ferui,qa bitor decē milliútalē lu credidit,qué nõputauit faluté pos torú a dñorogansveniáīpetrauerat

, fedare, nisi psés eệt & corpore. Si.n. vtipsequoq; dimittat pleruissüismi pfećtècredidiffet, pculdubio fciret, nora peccátib”.Si.n.illerex&dñsser ganó effet loc', vbi no eēt De'.L.ix. uo suo debitori decé millia talētorú

X magna ergo pte diffis'eną vir- tā facilè dimisit:ğto magis fui cõfuis

tutis honorē no dedit maieltati, luis debét minora dimittere? L.viij. fedpsētię corporali: salutē itaq; filio Vod vt manifesti'fiat dicam'sub petiit,&iñífide dubitauit: qa eŭad exéplo.Siqspřm cõmiseritadul que venerat,& potētē ad curádúcre 'teriū, homicidiú, sacrilegiú; maiora didit,ettñ moriēti filio esleabsétępu crimina,&cē millia talētorū rogātibo tauit:sed dñs,grogat,vt vadat, qano dimittunt, fi &ipfi dimittát minora desit vbi inuitatzīdicat:solo iuflu salu peccatib?:sın át ob factã cótumeliāli tēreddidit, qui volütateosa creauit

. m'iplacabiles,&ppamari

' verbúpAd Bňs. Añ. Erat qdā Regulus,cui' petes habeamus discordias; nõneno filius infirmabat Capharnaū:hiccú bis videmurrecte redigēdii carceré, audiffet o lesus veniretīGalilæa,ro- et sub exéploopis přihocages,vtma gabat euin,vtfanaret filium eius. iorūnobis alictorű venia norelaxet

. Ad Ma.Añ. : Ic & Přmeus celestis faciet L.ix. hora erat,ī qua dixit Ielus:Filiustuus

poi. viuit,& crediditipfe,et dom'ei'tota. fratri luo decordibus viis. Fornido DOMINICA XXI.

lola fententia,fi iuxta nfam métélen post Pentecoften. Oratio. tentia Dei flećtit, atq; mutat,si parua

Amilia tua ēs dñc, có fratribus non dimittimus, magnano tinua pietate custodi: bisà Deono dimittent. Et ga potest vtà cũētis aduersitati- vnusquisq; dicere: Nihil habeo conb'te ptegétesitlibera; tra cum,iplenouit,habet Deumiudi &ī bonis actibus tuo cem:non mihi curæ eft, qd velitage

re:

« PoprzedniaDalej »