Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Hon.

39.

[ocr errors][ocr errors]

quãtò magis Chřs, q nullú dánūsu- * Lectio S.euang.fm Lucam. L.vij.
Itinerepõt,& pnoead clemétiā,lau- Nillo tpe:Cú appropinquaret le ca.:9
dabit discipulos luos, fi í eos, q credi- Isus lerlm vidēs ciuitaté fleuitsupil
turi sibi sūt mificordes fuerīt. L.viij. lam,dicens: Quia fi cognouisses, &
D

Eniq; poft pabolā ītulit: Etego tu, & quidem in hac die tua, quæad

vobis dico, facite vobis amicos pacem tibi, nunc autem abscondita deiniquo mamona. Mámona ātnó funtab oculis tuis. Et reliqua. Hebreorú, sed Syriorü lingua diuitię * Homilia sancti Gregorij Papæ. Si ergongas bn dipelata verütinu. Q fubuerfis defcribatia Verpalicaftitia,ĝtò magis sermo divin',in quo no&Tito, Romanis Principibus, fa nulla ē iiqtas, q&Apofiscreditē, si eta eft,nullus q historiam euerfionis bene fuerit dispensatus, dispensato. eiusdēlegit,ignorat.Romani etenim res suos leuabitin cælum? Lect.ix. Principes delignant,cúdř: Quia ve

Vamobrēlegt:Quifidelisēími niễt diesīte,& circúdabūt teinimici

nimo, hocēícarnalib'; &ī mul- tui vallo.Hoc quoq; qđaddif:Nóre
tisfidelis erit,hocēīspiritalibus.Qui linquent in telapide super lapidē:et
ātīparuoiniquus é, vtnõdet frib'ad ipfa ciuitatis eiusdétransmigratiote-
vtedū,qd à Deo poíbusēcreatā:isteftatur, quia, dum in eoloco nuncco
&īspiritali pecunia diuidēdaiiquus structa eft,vbi extra portā Dñs fuerat
erit, vt non pnecessitate

; sed p perso crucifixus;prior illa Ierusalem, vt di
nis doctrinädñi diuidat. Si aútiquit, citur,funditus est euersa. Leét.viij.
carnales diuitias, q labunt,non bene
dispensatis; veras æternasq; diuitias

C

Vi ēt ex qua culpa euerfionis

fuæ
doctrinæ Dei, quis credet vobis? tur:Eoq nö cognoueris tõs visitatio
Ad Bñs. Aña. Ait dominus villico: nis tuæ.Creator quippe oíum perin-
Quid hoc audio dete?redde rationé carnationis fuæ myfterium hanc visi
villicationis tuæ,haleluiah.

tare dignatus est, sed ipfa timoris,&
Ad Mà. Añ. Quid faciã, qa dñsme amoris illius recordata nõest. Vnde
auferrà mevillicationē?foderenóva ét per Prophetāin increpatione cor
leo,médicare erubesco:scio qd faciã, dis humani aues cæli ad testimoniú
vtcum amotus fueroà villicatione, deducuntur,dum dř: Miluusin celo
recipiant mein domos luas. cognouittossuum:turtur&hirudo,
DOMINICA NONA &ciconia custodierunt tempus ad-
post Pentecoften. Oratio. uentus sui:populus autem meus non
Ateāt aures misericor cognouitiudicium Domini. Lcc.ix.

Leuit prius Redemptor ruinam
supplicantiú:& vt pe
tentibus desiderata có tas non cognoscebat elle venturam.

cedas, fac eos,quæ tibi Cuià flente dño rectè dicitur:Quia
suntplacita,poftulare. Per dominū. ficognouisses,&tu;et subaudi,fleres,
B.R.N.

It ii

quæ

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

1

diæ tuæ dňe, precibus F perfideciuitatis, ģiplasībiciui.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Dominica x. post Penteco.
smo, qa nescis qd imminetexultas, inquit Publicanus iste

. Ego.n.iquit

, Vñ&fubdit:Et qdéíhac die tua, s folus sū,iste de cęteris eft.Nosū, igt, ad pacē tibi. Cũ.n.carnis le voluptati talis,qualis iste,periuftitias meas,qui bodaret,& vétura mala nő pfpiceret bus iniquus non sum. Lectio vij idjelua;ğad pacé ei effe poterāt, ha- Eiuno bisin Sabbatho, decimas

do omnium quæ polsideo. Quid
quaret dñs Ierlm, videns ciuitatéfler rogauerit Deum, quærein verbis ei',
uit supilla,& dixit:Quia ficognouis & nihil inuenies.Afcenditorare,no
ses,&tu:qa veniễt diesī te, &circun luitrogare Deum,sed se laudare. Pa
dabūt teiimicitui vallo,& circunda- rum est,non Deum rogare,sed felau
bútte,&coagustabúttevndiq;,etad dare, insuper et roganti insultare.Pu
terrā piternentte, eo q nó cognoui- blicanus aút delonginquostabat, &
fțitépus vifitationis tuæ, haleluiah. taméDeoipfeappropinquabat:cor-
Ad Ma.Añ. Scriptūeft.n. Quia do- disconscientia remouebat, pietas ap
momea dom' oronisécūétis Gêtib?: plicabat. Publicanus autem delõgin
vos aut fecistisillā spelúcā latronum, quo stabat,sed dominus eum de pro
& erat quotidiedocens in templo. pinquo attendebat. Lectio'nona.
DOMINICA DECIMA Xcellus enim dominus,&humi
poft Pentecoften. Oratio. Clia respicit: excellosautem,qua-

E' qoīpotētiā tuā, par lis erat ille Pharisæus, à longe cogno
cēdo maximè, & mife fcit. Deusaūtàlongecognoscit; sed
rādo manifestas:multi non ignofcit.Adhuc aút audi humi
plica lup nos mificor- litate Publicani. Parum est,ga delo-

diātuā, vt ad tua pmis ginquostabat,nec suos oculosadcæ
ja currentes,cælestium bonorum falum leuabat:vtafpiceretur, non aspi
ciasefleconfortes. Per dominum. ciebat,pmebat conscientia, subleua
Lco S.euan.fm Lucam. Lect.vij. batspes. Adhucaudi.Percutiebat pe
Nillo tpe:Dixit Iesus ad quosdã,q Etussuum , penas de seipso exigebat:

í se cófidebãt tās iufti,&afperna- propterea dominus cõfitenti parcebátceteros, paraboláistă: Duo hoíes bat.Percutiebat pectus fuú,dicens

: ascéderūti téplú,vt orarēt:vnus Pha Deus propitius esto mihi peccatori rilęus &alter Publicanus.Etreliqua. Ecce qd rogat: quid miraris, fiDñs *Homilia S. Augustini episcopi. ignoscit, quando ipfe se agnoscit?

Ser.z6.de verbis Dnifubmed. AaBñs. Aña. Stansalonge Publica
D

iceret faltē Pharisęus:Nósumsi nus,nolebat oculosad celum leuare,

cut multi hoíes. Quid est cęteri sed percutiebat pectus suũ, dicens: hoíes,nisioéspter ipsum?Ego, inqt, Deus,propitius esto mihi peccatori

. iuftus sum,cęteri pcóres.Non lum li- Ad Ma. An. Descendit hic iustifica cutcęteri hoiestiufti,auari, raptores, tusin domum suam ab illo; quia om adulteri.Et ecce tibi ex vicino Publi nis qui le exaltat, humiliabitur:&g cano maior eft tumoris occafio:ficut fe humiliat, exaltabitur. .

DO

1

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

cap.7.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Dominica xj.poft Pente.
DOMINICA VNDECIMA ad eum gemerequi celo presidet,do

332
poft Pentecoften. Oratio. cuit:vt&aures nostræ per dona Spi

Mpssempiterne Deus ritus sancti aperiri, & lingua per sali-
qabundantia pietatis uamoris, ideft per scientiam diuinæ
tuę& merita fupplicũ locutionissolui debeat adverba præ
excedis, et vota:eftúde dicationis. Lectio nona,

lup nos misericordia
tua.vt dimittas,õ cöfciétia
meracieMimox,

Epheta,ideft

, adaperi-
adiciias,qåorationon plumit. Per. aures eius, & folutum elt vinculum
L co S.euang.fm Marcum. Le.vije linguçeius. Quain renotandum est,
Nillotpe: Exiens (esus de finibus propter clausas aures dictum est

Tyri,venitp Sydonéad mareGali adaperire. Sed cui aures cordis ad
lęęzīter medios fines Decapoleos. Et obediendum apertæ fuerint, ex sub-
reliq. *Homilia S.Gregorij Papæ. fequenti proculdubio etiam linguæ
Homi. 10. in Ezechielemante med. eius vinculum foluitur:vtbona, quæ
Videft,g Creator oíum Deus, ipse

fecerit,etiam faciéda aliis loqua-
cūsurdú,& mutū lanare voluif- tur. Vnde & beneadditur:Et loque-
set,in auresilliussuos digitos misit,& batur rectè. Ille enim rectè loquitur,
expuens lingua eius tetigit? Quid per qui prius obediendo fecerit, quæ lo-
digitos Redemptoris, nisidona lan- quendo admonetesle facienda.
eti Spiritus designant? Vndecum in Ad Bñs. Aña. Dum transiret domi-
alio loco eiecisset demoniū,dixit

: Siĩ nusper mediosfines Tyri, surdos fe-
digito Dei eiicio dæmonia pfecto p- citaudire,&mutos loqui.
uenitivos regnūDei. Qua dere per Ad Mag. Aña. Bene omnia fecit, sur
Euangelista aliū dixisse describit, Si dos fecitaudire,&mutos loqui.
egoin Spū Dei eiicio dæmonia, igit DOMINICA' XII.
peruenitin vos regnum Dei. Ex quo poft Pentecoften. Oratio.
vtroq; loco colligitur, qa digitus Dei

Mnipotens & mifericors
vocatur Spus. Digitos aúti auricula

Deus, decui' munere vemittere, est, p dona sancti Spūsmēté

nit, vt tibi à fidelibus tuis furdiadobediédum aperire. L.viij.

dignè, &laudabiliter fer-
Videst verò, qd expuens linguã uiatur:tribue quęsumus nobis, vt ad

eius tetigit?saliua nobis estexore promissionestuassine offesione cur
redemptoris,accepta fapientia in elo ramus.Per dominum nostrum.
quio diuino: saliua quippe ex capite * L c. S.euang.fm Lucam. Lec.vij,
defluit inore. Ea ergo fapientiaģip- Nillo tempore: Dixit Iefus disci-
feeft, dum linguanra tangitur, mox Ipulis suis: Beati oculi, qui vident,
ad pdicationis verba format. Quod quæ vos videtis. Dico enim vobis,
fufpiciensin cælum ingemuit, non quod multi prophetæ & Reges yo-
9 ipfe neceffariumgemitum habe- luerunt videre, quæ vos videtis, &
ret, qui dabat q poftulabat: sednos non viderunt. Et reliqua.
B.R.N.

Tt iiij*Homi

huc

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

cap.3.

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Homilia venerab. Bedæ presbyte. quidá descendebat ab Ierufalem in

Onoculi Scribarū& Phariseo lerico,& inciditin latrones,quiệt de

rūgg corpus tñ Dñi videre:sed spoliauerunt eum, & plagis imposiilli beati oculi,q eie possūt cognosce- tis,abierunt,semiuiuo relicto. Te Şacraméta,de qbodicit:Et reuela- DOMINICA XIII. sti ca paruulis. Beatioculi paruulorû post Pentecoften. Oratio. gbus &se,&patré filius reuelare di

Mộs fempiterne De' gnat. Abrahá exultauitvt videret dié

da nobis fidei fpei,& Chři,vidit,&gauilusest. Isaias quoq;

charitatis augmentū: & Michæas, & multi alij Prophetæ,

& vtmereamur alleg viderütgloriādni:q & ppterea,

Vi

22 qd promittis, fac nos dentes sunt appellati; sed hi oés à lon amare quod præcipis

. Per Dóm. geafpiciétes, & falutātes, p speculū, * Lcos.eyang.fm Luca'm. Lect. vij. &inænigmate viderút. Lectio vij. Nillotge:Dumiret lelusin lerula (114

Poltoliautinplentiarú haben Ilem, tranlibat per mediam Sama А

tes dñm,cõuescētesq; ei & quæ riam,&Galilæam, & cum ingredecunq; voluissentinterrogādo discen ret quoddam caftellum , occurrerút tes,nequağ perAngelos,aut varias vi ei decem viri leprosi. Et reliqua. fionū speciesopus habebant doceri. * Homilia S. Augustini episcopi.

D

E decem Liba & Reges dicit, Matthçus apertio Pro mundauit phetas,&iuftos appellat. Ipfisunt.n. te vos Sacerdotibus,queri poteft,cur Reges magni:qui tētationú suarum ad Sacerdotes eos miserit

, vt cúirent motibusnon cólentiēdo fuccübere, mundarentur.Nullum enim eorum sed regendo pesse nouerunt. Lect.ix. quibus corporalia hæc beneficia prę

Tecce qdă Legisperit’surrexit, ftitit,inuenitur mififfead facerdotes;

tētās eū,& dicés:Magister, qd fa nisi leprosos. Nam & illum à lepra ciendo vitāæternā possidebo?Legis mundaueratcui dixit:Vade oftende peritus, q de vita eterna dñm tētasin te facerdoti

, & offer pro te sacrificiū, terrogat,occasionē,vtreor,tētādide qd præcepit Moyses in testimonium ipsis dñi sermonibus sumpsit

, vbi ait: illis.Quærendum estigitur, quidipGaudeteaūt, q nosa via fcripta sunt falepra fignificet: non enim sanati, icelis:Sedipsa sua têtatione declarat, fed mundati dicuntur, qui ea carueq vera fitilla dñi confessio,qua Patri runt.Coloris quippe vitium est,non logt:Quod abfcõdisti hęca sapiétib' valetudinis, autítegritatis senfuum, &prudétib?,& reuelafti ea paruulis. atque membrorum. Lectio octaua Ad Bñs. Aña. Magister, qd facendo

Eprofi ergo non absurdè intelli vitam æternă possidebo? atille dixit gipoffunt,qui scientiâ verę fidei ad eum:in lege quid scriptū est?qão non habentes , varias doctrinas prolegis? Diliges dñm Deum tuú ex to- fitentur erroris. Non enim absconto corde tuo,hala. At Ma.Ana Hó dunt imperitia fuā, sed profumma

[ocr errors]

peritia

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

peritia pferütin lucē, &iactantia ser dúest, qd cõsequéter exponit,dicés: monisoftétát. Nulla porrò falfa do- Aut.n.vnūodio habebit,et alterūdi etrina ēõnõ aliqua vera ítermisceat. liget:aut alterú patiet;&alterú cótēVera ergo falfis iordinatè pmifta in pet. Quæ verba diligēter cófiderāda vna disputatióe, vel narratione hoís, lunt:nā sūt duo dñi,deinceps oftétās in vnius corporis colore appare- dit,cũ dicit: Nõpotestis Deo seruire tia, significat lepram, tanq veris falsis & Māmonæ. Mammona apud Hequecolorum fucis humana corpora bræos diuitiæ appellari dicunt. Con variantem,atq; maculantem. Le.ix. gruit & Punicú nomen: nam lucru

laūt tā vitādi sunt ecclesię, vt si Punicè Mammon dicitur. Le.viij.

fieri põt,lógius remoti, magno Edg feruit Māmonę,illi vtiq; ferclamore Chim interpellét; ficut isti Suit; greb°istis terrenis merito fuę decéfteterút à lögè,&leuauerút vo- puersitatis pofitus,magistrat huius cēdicétes:Iesupceptor misererenri. ięculi a dño dicit. Aut ení vnúodio Ná&qpceptorévocāt,quo noíc,ne habebit,& alterum diliget hó,ideft fcio,vtrú qsquãdñm interpellauerit Deú;aut alteru patiet, &alterű cötê promedicina corporali,fatis puto si- net.Patiet.n.durû,&pniciosū dñm, gnificare lepram falfam effe doctri- qlqs feruit Mámonę: lua enim cupinā,quam bonus pręceptor abstergit. ditate īplicat subdit Diabolo,& nó Ad Bñs.AñaCâtrāliret Iefus quod eúdiligit. Quis ení est g diligat Diadá castellú, occurrerút ei decem vi. bolum?sed tamen patitur.

:

Lect.ix. rileprofi,quisteterút àloge, &leua Deo, inquit,dico

vobis

, no habere potes fererepri, Ad Ma.An Vnusaūtexil que corpori vroqdinduatis:ne fortè lis,vt vidit, 9 mūdato é,regressus est quisiá luperflua nonõrātur,ppipla cũmagna voce,magnificas Deú,hal. necessaria cor duplicet,& adipla co DOMINICA XIIII. quirenda noftra detorqueatintētio, poft Pentecosten. Oratio. cú aliqd quafi misericorditer opera

Vstodi dñe, õs, Eccle mur, ideft, vt,cum cõsulere alii vide siā tuam ppitiatione ri volumus

, noftrūemolumentūibi perpetua:& quiafine potius, qillius vtilitate attendamus, telabit humana mor- & ideo nobis no videamur peccare,

talitas, tuis semper au quia non superflua , sed necessaria
xiliis&abftrahatur a noxiis, & ad fa- lunt,quæconsequi volumus.
lutaria dirigatur.per Do.

Ad Bñs. Aña. Nolite soliciti efle di-
* LcóS.euang. I'm Matth. Lect. vij. cētes: Quid manducabimus, autod
Nillo tpe:Dixit Iesodiscipulissuis: bibemus?scitenim pater vester,quid
Nemopotduob'dñis seruif.Etre. vobis necesse sit, haleluiah.
Homilia S. Augustini episcopi

.

Ad Ma. Aña.Quærite primum re-
Emo pot duobus dñis seruire. gnü Dei, &iuftitiâ eius, & hæcom-
Adhāciplamintétioné referé- nia adiicientur vobis, haleluiah.

DO

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

I

Lib.ij de fer. Dñi i móte.

« PoprzedniaDalej »