Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

N

ob causam? dicit dominus exercituú lexi vos;dicit dominus; et dixistis:in
quia domus mea deserta est, & vos fe quo dilexisti nos? Nonne frater erat
itinatis vnusquisque in domum sua Elau lacob,dicit dñs,etdilexi lacob,
propter hocfuper vos prohibiti funt Esau auté odio habui? & posui Seir
celi,ne darent rorem,&terra prohi- montes eius in solitudinem, & hære
bitać,ne daret germésuú... Aspice. ditatem eius in dracones deserti.Od

FERIA SEXTA: fi dixerit Idumæa, Destructi sumus,
Incipit Zacharias propheta. Left.j. fedreuertentesædificabimusquedé

Nmense octauo, in anno fecundo structa sunt:hæc dicit dominus exer
IE

Darij factum eft verbum Domini cituum:Ifti ædificabunt; & ego de-
ad Zachariam,filium Barachiæ, filij struam, &uocabuntur termini im-
Addo Prophetam dicens: Iratuseft pietatis, & populuscui iratus eft do-
dominus super patres veftros iracun minusulque in æternum.B. Lauda
dia. Et dices ad eos:Hæc dicit domi- bilis. 3 18. Lectio fecunda.
.

ad T oculi vestri videbunt:& uos
me,ait dominus exercituum, &con
uertar ad vos, dicit dominus exerci- terminum Israel. Filius honoratpa-
tuum.. Super muros. 318.Lect.ij. trem,&feruus dñm suum.Si ergo pa

Esitis sicut patres vsi, ad quos ter ego sum,ubi est honor meus?&fi

clamabant prophetæ priores di Dñs ego sum,ubi esttimor meus, dicétes: Hæc dicit dominus exercituũ: cit dominus exercituum? Aduos, Ò Conuertimini deviis vestris malis,et Sacerdotes,qui despicitisnomêmeú decogitationibus vestris pessimis: & &dixistis:In quo despeximus nomé non audierunt,neque attenderunt tuum?offertis fuperaltare meumpaad me, dicit dominus. Patres vestri nem pollutum,&dicitis:In quo polvbi funt,&prophetæ núquidin sem luimus te?in eo quod dicitis, Mensa piternum viuent?B. Muro tuo. 318. Domini despecta est. Rs. Anguftiæ Lectio tertia.

mihi sunt.318. Lectio tertia. V - meis Prophetis, nunquid non com- claudum, &languidum, nonnema prehenderunt patres vestros? &con lum est?offer illud duci tuo,fi placue uerfifunt,& dixerunt: Sicut cogita- ritei, aut fi susceperit faciem tuam, uit dominus exercituum facere no- dicit Dominus exercituum. Etnunc bis secundum vias noftras, & fecun deprecaminivultum Dei:vt miferea dumadinuentiones noftras

, fecitno turyestri,(de manu enim veftra fabis. B2. Sustinuimus. 3 18. etúest hoc) fiquomodo fuscipiát fa S Α Β Β Α Τ Η Ο

cies vestras, dicit Dominus exerciIncipit Malachias propheta. Lect.j. tuum. Quis est in uobis, qui claudat O

Nus verbi domini ad Israel in ostia, et incendat altare meum gran manus Malachiæ prophetę. Di tuito? Milit Dominus: 318.

Eruntamen verba mea; &legi Slofferatis cæcumad immolandó

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

P

[ocr errors]
[ocr errors]

Iquiabe

[ocr errors]

Hom.

24

PIN

[ocr errors]

329 HOMILIE IN DOMINICIS PER ORDI

nem dispositę, A tertia post Pentecosten,vsquead Aduentum. DOMINICA TERTIA subditos,&per humilitatem custopost Pentecosten i Oratio, diunt semetipsos. Lectio nona. Rotectorin tespe T

si- superbire solent, cæteros quofnequo nihileftva que despiciunt, nulla infirmantibus lidú, nihil sanctú: misericordia condescendunt;&quò multiplica super se peccatores esse non credunt,eo de

nos misericordia terius peccatoresfiunt. Dequorum La

tuam, vt te recto- profecto numero Pharifæi extiterút, re,te duce,sic tráleamusper bona té- qui diiudicantes dñm o peccatores

poralia, vt non amittamus eterna. g. fusciperet, arenti corde ipsum fontē 62.15 * Lco Setī euangelijfm Lucā.L.vij. misericordiæ reprehendebát Sedqa

Nillo tempore: Erant appropin- ægri erőtita vt seægros elle nescirét,
quantes ad Iesum publicani,&pec quatenusqờerantagnoscerēt

, cæle-
catores, vtaudirent illum. Et relig. stis eos medicus blandis fomētis cu-
* H omilia sancti Gregorij Papæ. rat,benignū paradigma obiicit,&in

Vdistisin lectione euangelica, corum corde vulneris tumorépmit.
A
fratres mei, quia peccatores, & Ad Bňs.An. Quis ex vobis homo,

4
Publicani accesserunt ad Redēpto- habet cētūoues, &fperdiderit vnā
rem nostrū:& nö solü ad colloquen exillis, nõnedimittit nonaginta no-
dum,sed etiã ad cõuescendú recepti uemí deserto,& vadicadillā,õ perie
funt:qd' videntes Pharifæi dedigna- rat,donec inueniat eam?haleluiah.
tisunt.Ex qua re colligitur,quia vera Ad Mag.Añ. Quęmulier habêsdra-
iuftitia cõpassionē habet, falsa verò chmas decē,&fipdiderit drachmā
dedignatione:quãuisiusti soleat re- vnā,nõneaccēditlucernă, &euerrit
etè peccatorib'dedignari. Sed aliud domū,&õrit diligēterdonecíueniat
cft, quod agitur typo supbiæ , aliud DOMINICĂ QVARTA
quod zelo disciplinæ. Lcctio.viij. post Pentecosten. Oratio.
Edignantur etenim, sed nõde-

A nobis,õsdomine,vt dignantes desperant:non despe

& mundi cursus pacirantes persecutioné cõmouent, sed

ficè nobis tuo ordine amātes: quia &si forisincrepationé

rigatur:& Ecclefia tua
per disciplinam exaggerant, intus tñ

tranquilla deuotione
dulcedinem per charitatemseruant: lætetur. Per dominum.
Pręponuntsibi in animo ipsos plerú *L cÕS.euang.fm Lucam. Le.vij.
q; quos corrigunt: melioresæltima- Nillo tempore:Cum turbæ irrue. cap.s.

rent in Iesum , vt audirent ver--
videlicet agentes, &per disciplinam bum Dei , & ipse stabat secus sta--
B.R.N.

Tt

gnum

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1

DOM

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

D

[ocr errors]
[ocr errors]

Liboto
Luc,

cap.1.

Ex lib.

gnum Genesareth.” Et reliqua. DOMINICA QVINT A *Homilia S. Ambrosij episcopi. post Pentecosten. Oratio.

Eus,q diligétib' te bo V

Bi dñs multis impertiuit varia
V
gña fanitatú;nec tpe, nec loco

ua íuisibilia pparasti

, cępità studio sanādi, turba cohiberi.

infunde cordibusniis Vesperícubuit,pplilequebãt:stagnú

tui amoris effectu : vt occurrit, turbę vrgebat:&iõ ascēdití

tei oibus,& suposa di Petri nauim. Heeftilla nauisq fm ligétes, pmissiones tuas, qoé desideMatthęūadhuc Auctuat,fmLucare rium superant,consequamur

. Per. pletur piscibus:vt & principia Eccle *L co S.cuan.fm Mattheum. L.vij. liæ fluctuantis, &posteriora exube- Nillotépore:Dixit Iesusdiscipulis a rantis agnoscas.

I suis.Amen dico vobis:Nisi abunIfces.n.funt,q hâc enauigāt vitā: dauerit iuftitia vestra plusqua Scri

ibi adhuc discipulis Chřs dormit barum,& Pharifçorú,non intrabitiş hicpcipit:dormit.n.tepidis, vigilato in regnum ca lorum. Etreliqua. fectis.Deniq; etsi aliis íperat, vt laxét * Homilia S.Auguftini episcopi. retia fua,folitñ Petro dr:Duci altú, Vstitia Pharisęorúē,vtnó occidát id hoc est,ī plūdu disputationū. Quid .n.tā altūrğaltitudinē diuitiarūvide Dei,vtnõ irascãtsine că. Minimuest re,scire Dei filiū,& pfessionédiuinæ ergo,no occidere:&q illud soluerit, gñationis assumere,slicet mens hu- minimus vocabitiregno celorú:gāt mana non queatplenè rõnisinuesti- illudimpleuerit,vt nõoccidat nőcó gatione cóprehendere, fidei tamen tinuò magnus erit,& idoneus regao plenitudo complectitur? Lect.ix. celorú:sed tñ alcēditaliqué gradu:p

. Ametsinõ licet mihiscire,quě ficiet aūt,si non irascatsinecā, grip

admodum natus fit; non licet fecerit;multò remotior erit abhomi tamen nescire, quòd

natus sit.Seriē cidio. Qua pp qui docet vt nõ irasca generationis ignoro:sed auctoritatê mur,nö foluit legem,ne occidamus

, generationis agnosco.Non interfui- fed implet,vt&foris,dum non occimus,cum ex Patre Dei Filius Nalce- dimus, &in corde, dūno irascimur, retur, sed interfuimus, cum à patre innocentiam cuftodiamus. Le.vij. Dei filius diceretur. Si Deo non credimus,cui credimus? Omnia enim, G Baidusitaque funt in iltis pec- post

catis:vtprimo quisq; irascatur, fok quæ credimus,vel visu credimus,vel &eum motum retineat corde conauditu. Visus sæpe fallitur, auditus ceptum:iam si extorserit vocem inin fide eft. Ad Bńs.An. Ascendens lefusin na- ficátem aliquid, sed illum animi mo

dignantis ipsa commotio,non signiuim,&fedens docebat turbas,halah: tum ipsa ereptione testantem, qua Ad Mag. An. Præceptor

, per totam feriaturille cui irascitur; plus eft vtinoctem laborantes nihil cepimus, in que quàm fisurgens ira silentio pre

meretur. Sin vero non solum vox in

verbo autem tuo laxabo rete,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

dignatis audiat, fed ét verbum quo sup turbā:qa ecceia triduo sustinent iam certam eius vituperationem, in me,nec habet qđ manducét. Et reli. quem ptertur, designet, & notet;gs *Homilia S. Ambrofii Episcopi. dignationis fonus

ederetu?? L. im. Popolarqilla, q ecclefia typúacce Line Idenūcēt tres reatus,iudicii,có posteağ Apoftoli ad euangelizandú cilii,&gehênæ ignis

. Náīiudi- regnūDei sunt destinati:gratięcelecio adhuc detēsioni datlocus:ī cõci- stisīpartifalimentū, sed quibussparlio át ģğ iudiciú effe foleat, tñ qaíte- tiatur aduerte:nonociosis, non in ci resle aliqd hoc loco fateri cogit ipsa uitate,quasi in fynagoga, vel in sæcu distinctio,vr ad cöciliūptinere senté li dignitate residentibus, sed inter de tiæ platio:qñnõiá cũiploreo agitur, serta quærentibus Christum. L. viij.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

vår å dănădusfit,fedíter se giudicát

; Qachrifto, &cú ipsis loquit De

[ocr errors]

cõferütquofupplicio

damnari opor. Qvinnő faftidiút,ipsi recipiútur

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

teat, qué costat eē dānādū. Gehéna verbu:no desæcularibus,sed de Dei vero ignis nec dánationē het dubia, regno.Etfiq corporalis gerất vulne sicut iudiciú nec dánati pænā, sicutra passionis, his medicină suālibēter côciliú:ingehêna quippe ignis,certa idulget.Cõsequésigit erat, vt, quosà eft&damnatio,&pena damnati

. vulnerūdolore fanauerat,eosalimo Ad Bñs. Aña. Audistis quia dictum nijsspiritalib'àieiuniolibaret. L.ix est antiquis:Non occides: quiautem Taq; nemo cibū accipit Chři,nisi occideritreus eritiudicio.

fuerit ante sanato:&illiq vocãtad AdMa. Aña.Sioffers munustuũad cenā,prius vocado sanat. Si claudus altare, & recordatus fueris,qa fr tuus fuerat,gradiédi facultatē,vt veniret, hétaliqd aduersus te,reliqueibi mu- accepit:silumine priuatus eratocunustuú antealtare, & vade prius re- lorú; domũ vtiq; dñi,nisi refusa luce conciliari fratri tuo:& tunc veniens ítrare nó potuit. Vbiq; ergo myfterii offeres munustuum, haleluiah. ordo seruat,vt pri' gremissionépco DOMINICA SEXTA. rúvulneribus medicina tribuat, po-post Pentecosten. Oratio. ftea alimonia mēlęcelestis exuberet.

Eus virtutú,cui est to Ad Bñs. Aña. Cú turba multa eflet
túqđestoptimā:īlere cum Iesu,nec haberent quodmādu-
pectoribus prisamoré carent, cóuocatis discipulis, aitillis.
tui nominis, &psta in Misereor superturbam:quia ecce jā

nobis fligionis augmé triduo sustinent me,nec habent, qd
tú:vt,q sunt bona,nutrias, ac pietatis manducent,haleluiah.
studio,q luntnutrita,custodias. Per. Ad Mag. Aña. Misereor super tur-
*L c.S.euang.fm Marcum.Le.vij

. bam quia ecce iam triduo fuftinent cape. INillotpe: Cúturba multa essetcú me, nec habent quod manducent:

lesu, nechaberētqđ máducarēt,có &fidimifero eos ieiunos, deficient
uocatis discipulis, ait illis: Misereor in via.haleluiah.
B.R.N.

DO

[ocr errors][merged small][ocr errors]

Tt ij

[ocr errors]
[ocr errors]

cap.6.

A

Tq; hîc regnú celorú
Oratio.

cēt, quasi vero eorü aliqd
Eus,cuius puidêtia in fit,q loquút, aut faciút,&noosa vir-
sui dispositione no faltus Dei īuocata pficiat, cũdoctrinæ
ht,te fupplices exora- lcíā lectio afferat,demonia Chřino-
m',vt noxia cūéta sub méexagiter.De nroigit est beata illa

moueas, &oía nobis æternitas pmerēda,pitādús; é aliqd profutura concedas.Per dominum. ex pprio,vt bonū velim’, malú oévi L có S.euan.fm Matthæum L. vij

. temo,totus; affectu pceptis celestib N illo tpe:Dixit les'discipulis fuis obtéperem', ac talib' officiis cogniti

Attēdite à falsis ,pphetis, q veniūt Deo fim':agamuss; potius q&vult,q ad vosí vestimétis ouiū, intrinsecus qd põt gliemur,repudias eos, acipel aūtsunt lupi rapaces.

Et reliqua. lés, quosa cognitione sua opa iniqta * H omilia Sancti Hilarij Epifcopi. tis auerterint. Ad Bás. Añ. Attédite Mai RLādimēta verborü,&māsuetu a falsis pphetis q veniūtad vos in ve

dinis simulationéadmonet fru- stimétis ouiū,îtrisec°ātsūt lupirapa êtu opationis expēdi oportere,vt nõ' ces:a fructib'eorú cognoscetis eos.al. qualēgs verbis fferat, sed qualēsere Ad Ma.Añ. Nõpõt arbor bona fru bus efficiat,spectem': qaí multis ve- El’malos facer,nec arbor mala fructe ftituouiūrabieslupina cotegit. Ergo bonos facere:ois arbor õnõ facit fru vispinę vuas, vi tribuli fic' nö gene- tūbonū,excidet, etíignē mittet. al. rát:vt iiquę arbores vtilia poma non DOMINICA OCTAVA aiferút:ita neīistis qdēcõsistere do- post Pentecosten. Oratio. cet boni opis effectú:&idcirco oés

Argire nobisqs Dñe

; cognoscendos elle de fructibus. Re

sếp piritu cogitidi gnū.n.cęlorum sola verborū officia

rectasút ppitio & age non obtinent,ncq; qui dixerit,Dne,

di:vt fine teellenon Dñe,hæresillius erit. Lectio viij.

poflumus, fecundum Vid.n.meriti ē, Dño dicere,dñe? te viuere valeamus.Per Dñm.

Núgd dñs non erit nisi fuerit di *Lco S. Euang. I'm Lucam. Levij al' à nobis?&ğofficij sāêtitas é nois TNillotpe: Dixit les° discipulis suis núcupatio,cũ celestis regni iter obe- parabolāhác:Hoqdā erat diues, 9 diétia potius volútatis Dei, no núcu hebat villicũ,&hic diffamato é apud patio repertura lit?Multi mihi dicēt illuõlidissipasset bona ipsi'. Et reli, filla die:Dne,nõneínose tuo pphe- *Homilia S. Hieronymi presbyteri.

pseudoprophetarū I iniqui

hypocritarūsimula voce laudaturiniqua méta códénat, gloriâ fibi ex verbi iuftitiam preparauit

, &paflus dilpé-dim virtute plumunt,in doctrinæ pphe- dium dñslaudat dispensatoris pru- Tom tia,& dæmoniorû fuga,&iiftiufmo dentiá, g aduersus dñm

quidé frau- .: dioperum virtutibus. Lect. ix. dulenter, sed prole prudéter egerit

;

ca. 16

Que.

[ocr errors]

med.

quanto

« PoprzedniaDalej »