Obrazy na stronie
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

1.

31
Exaudiorationem meam:ad teom Nolite multiplicare loqui sublimia:
nis caro veniet.

gloriantes.
Verba iniquorú pualuerüt fup nos: Řecedantvetera de ore vestro, quia
&impietatibo noftristu ppitiaberis. Deusscientiarum dominus eft:&ip-
Beatus,quem elegisti & affumpfifti: fi præparantur cogitationes

.
inhabitabitin atrijs tuis.

Arcus fortium superatus est:&infir-
Replebimurībonis dom’tuę:sanctú miaccincti suntrobore.
est templú tuũ, mirabileinæquitate. Repleti prius,propanibus se locaue
Exaudi nos Deus salutaris nř: fpes runt:&famelici saturati sunt.
oiumfinium terræ,&in mari longè. Donecfterilispeperitplurimos:& ģ
Præparans mõtesi virtute tua, accin multos habebatfilios, infirmata eft.
Etus potētia:q

côturbas profundum Dominus mortificat,&viuificat:de-
maris,sonum fluctuum eius. ducitadinferos, &reducit.
Turbabunturgentes, & timebunt,q Dominus pauperem facit, & ditat:
habitantterminosàfignis tuis:exitus humiliat,&fubleuat.
matutini,&vesperedelectabis

. S uscitans depuluere egenum;& de
Vifitaftiterram, &inebriaftica:mul ftercoreerigens pauperem.
tiplicasti locupletare eam. Vtledeat cum Principibus: &soliū
FlumeDei repletúéags parasti cibú gloriæ teneat.
illorú,quoniam ita eftpreparatio ei'. Domini enim sunt cardines terræ:&
Riuoseius inebrians multiplica ge- posuitsuper eosorbem.
nimina eius:in ftillicidijs eius lætabi- Pedes sanctorusuorum seruabit, &
turgerminans.

impijin tenebrisconticescêtquia no
Benedices coronæanni benignitatis in fortitudine sua roborabitur vir.
tuæ:&campi tui replebunt vbertate. Dñm formidabunt aduerfarij eius:
Pinguescentspeciola deserti:&exul- &fuper ipsosin cælistonabit.
tatione colles accingentur. Dñsiudicabit fines terræ, & dabit

nduti funtarietes ouiú,&vallesabű imperiú Regisuo:&fublimabitcordabūtfrumento:clamabunt, etenim nu Christi sui. Aña. Dñsiudicabit fihymnūdicét. Aña. Tedecethymnonesterræ. Aña. Colicælorü laudate De'i Sio. Aña. Labia mea laudabūt Deum.Plalmus. Laudate dominum tei vita mea,De'me'.ps. De’De'me' decelis. 8. Capitulum. Canticum Annæ,

pinquauit : abijciamus ergo Xultauitcor meüin dño:&exal opera tenebrarum, & induamur ar

tatū est cornu meú in Deo meo. malucis:sicut in die honestè ambuDilatatum estos meúsuper inimicos lemus.

Hymnus.
meos:quia lętata sum in salutari tuo. Ox&tenebræ,&nubila,
Nonelt fanétus,vt eft dominus, neq;

Confusa mundi,&turbida,
enim estalius extra te:&non eft fortis Luxintrat,albescitpolus,
ficut Deus nofter.

Christus venit discedite.

1

1

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

j. Reg.

cap...

adte:8. Anna
: Dominusiudicabit. Npinquasie abijciate un pro

N

[ocr errors]

Prud.

Caligo

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Caligo terræ scinditür,

Antiphona. Domine Deus. Percufla folis spiculo,

The Pasch. Aña. Haleluiah. PS68.
RebusG; iam colorredit,

Aluú me fac De':qñintra-
Vultu nitentissideris.

uerūtaquævsq; ad aia mea. TeChristefolum nouimus,

Infixussum in limoprofun · Tementepura & fimplici, di:&non est substantia,

Flendo,& canendo quæsumus: Veniinaltitudinem maris:& tempe : Intende noftris sensibus.

ftasdemerfit me. Sunt multa fucis illita,

Laboraui clamans,raucæ factæ sunt Quæ luce purgentur tua:

fauces meæ:defeceruntoculi mei,dú Tulux Eoisideris,

spero in Deum meum. Vultu serenoilluinina.

Multiplicati sunt super capillos capi Deo patri sitgloria,

tismei:quioderunt ine gratis. Eiusq; soli filio,

Cõfortatisútgpsecuti sūtineinimici
Cum spiritu paraclito,

mei iniustè:ī nõrapui,tūcexoluebä. Et nunc,&in perpetuum. Amen. Deustuscisinsipientiam meā:&deV. Repleti fumus mane misericordia ličta mea à tenon suntabfcondita. tua. 2. Exultauim'&delectati sumo. Non erubescant in me,qui expectát Ad Bñs.Ana De manu omniú,qui te domine:domine virtutum. oderunt nos,libera nos domine. Non confundantur super me: quæ Preces@do dñr,vtfup.iij.Feria. f.23. runtte Deus Israel.

FERIA QVINTA. Ompropter tesustinui opprobrium
Ad Matu.Inu. Dñmq fecit nos, *Vc operuitconfufio faciem meam.
niteadorem'.ps. Venite.fo.s. Hym. Extraneus factusfum fratribus meis:
Oxatra rerum contegit

&peregrinus filijs matris meæ.
Terræ colores omnium, Omzel' dom' tuęcomeditme:&op
DË Nosconfitentes poscimus pbria ex pbrātiū tibi ceciđrūtsp me.
Teiufteiudex cordium.

Etoperui in ieiunioasam meam:&
Vtauferaspiacula,

factum eftin opprobrium mihi. Sordesq; mentisabluas

,

Et posui vestimētum meú cilicium:
Donesq; Chrifte gratiam, & fa£tussum illisin parabolam.
Vtarceantur crimina

Aduersum meloquebantur qui se--
Mens eccetorpetimpia, debantin porta : &in me psallebant

Quam culpa mordet noxia, qui bibebant vinum.
Obscura gestit tollere,

Ego veroorationem meamad te do-
Etteredemptorquærere. mine:tempus beneplaciti Deus.
Repelletu caliginem

multitudine mificordiętuçexau-
Intrinsecus quam maxime, di me:in veritate falutis tuæ.
Vtin beatogaudeat

Eripe medeluto,vtnon infigar: libe
Secollocarilumine.

rameab his,qui oderuntme,&dep-
Præsta paterpijslime,&c.

fundisaquarum.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

D. Amb,

[ocr errors][ocr errors]

Non

32

68. raca,

in

Hon medemergat tempestas aquæ, Deum,& viuetanima vestra.
nequeabsorbeat meprofundum:ne .Quoniam exaudiuit pauperes domi
que vrgeat fuper meputeus os suum. nus:&vinctos suos non defpexit

.
Exaudi me domine, qñbenigna est Laudentillum cęli,&terra:mare, &
misericordia tua:secúdú multitudi- omnia reptilia in cis.
nēmiserationūtuarū respicein me. uoniam Deus saluam faciet Sion:
Itne auertas facié tuam à puero tuo &ædificabuntur ciuitates ludæ.
qñ tribulor, velociter exaudi me. E tinhabitabuntibi:&hæreditateaç
intende animæmeę;&libera eā:pro quirenteam.
pterinimicos meos eripe me. Et semen seruorum eius poffidebit

uscisimproperių meū, &cõfüsio- eam:&,qui diliguntnomen eius, ha-
nem meam:&reuerentiam meam. bitabuntin ea. I falas

Eusiadiutoriú mcúintéde:dno

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1

[ocr errors]

nconfpeétu tuo funtomnes,qui uir adadiuuanduin mefestina.

cor meum,&miseriam.

onfundantur,&reuereantur: qui
Etsustinui, q simulcótristaret, &nó quæruntanimam meam.
fuit:&quicósolaretur, &nõinueni. Auertantur retrorlum,&erubescāt.
Etdederuntin escam meam fel:&in qui voluntmihi mala.
siti mea potauerunt meaceto. Auertantur ftatim erubescentes:qui
Fiatmensa eorú corā ipfis in laqueú: dicuntmihi,euge,euge.
&inretributiones, &in scandalum. Exultet,&lætentin teomnes,q quæ-
Obscurentur oculi eorú, nevideant runtte:&dicant semper, magnifice
&dorsum corum semper incurua. domin', qui diligunt falutare tuum.
Effundesuper cosiram tuam: &fu. Ego vero egenus, & paupersum:De
roriræ tuæ comprehendat eos. adiuua me.
Fiathabitatio eorūdeserta:& in ta- diutor meus,&liberator mees tuz
bernaculis eorūno sit,qui inhabitet.. dominenemoreris

.
Quoniam,quem tu percussisti, perse Aña. Dñe Deusin adiutorium meu
cutisunt:&fuper dolorem vulnerú intende, Ara Efto mihi. Psalın 70.
meorum addiderunt.

Nte domine fperaui, non confun-
Appone iniqtatē sup iniqtatē eorú: darinæternum:in iustitia tualibe-
&non intrentiniustitiam tuam.

ra me,& eripe me.
Deleantur de libro viuentium:&cũ Inclina ad meauré tuam:&falua me.
iuftis non scribantur.

Efto mihiin deū ptectorem,&in lo-
Egofum pauper,& dolens:falus tua cum munitum:vtfaluum me facias.

Quoniam firmamentum meum:&
Laudabo nomen Dei cum cantico: refugium meum es tu.
&magnificabo eum in laude. De'me'eripe mede manupêtõris:&

tplacebit Deo super vitulú nouel de manu contralege agentis, &iniq.
lum:cornua producenté,&vngulas. Quoniam tu es patientia mea domi-
Videant pauperės, & lætenēquærite ne:dominespes mea à iuuêtute mea.

In

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Deussuscepit me.

[ocr errors]

gis

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Inteconfirmatosum ex vtero:deven Nam&ego confitebor tibi in vasis
-Fre matris meætu es protector meus. psalmi veritatem tuam De’: psallam
Intecātatio mea semp:tãquã pdigių tibi in cithara sanctus Israel.
factus sum multis, &tuadiutor fortis. Ixultabunt labia mea,cú cantauero
R epleatos meü laude, vt cātē gloriã tibi:&anima mea,quam redemisti.
tuam:tota die magnitudinem tuam. Sed&lingua mea tota die meditabit
Ne pijcias meitpe senectutis:cüdo iuftitiâ tuã:cũconfusi,&reueriti fue-
fecerit

virt' mea, ne derelinquas me. rint,qui quærunt mala mihi. psz. uia dixerunt inimici mei mihi:& Eus iudicium tuum Regida:& quicuftodiebant animam mea,con- iustitiam tuam filio Regis. filium feceruntin vnum.

I udicare populum tuum in iustitia: Dicentes, Deus dereliquiteum:per- &pauperes tuosiniudicio. fequimini , & comprehendite eum, Suscipiant montes pacem populo:& quia non eft qui eripiat

.

collesiustitiam. D eusne elongeriså me:Demeusin I udicabit pauperes populi,&faluos auxilium meum respice.

faciet filios pauperum:&humiliabit Confundant & deficiant detrahétes calumniatorem. aiæ meæ:operiantur confufione, & Etpermanebit cũsole, & anteluna: pudore,qui quærunt mala mihi. in generatione,&generationem. Ego autem semper sperabo:&adij- Descendet ficut pluuia in vellus : & ciam super omnem laudem tuam.” sicutstillicidiaftillantia superterrā.

smeum annúciabitiuftitiâ tuam: rietin diebus eiusiustitia,&abuntota die falutare tuum.

dantia pacis: donec auferatur Luna. Oñnon cognoui literatură, introi- Etdñabità mari vfq; ad mare:&àfu bo in potentias domini:domine mes mine vsq; ad terminos orbis terrarū. moraboriustitiæ tuæ solius.

oramilloprocident Æthiopes:& De docuisti meà iuuentute mea:& inimici eius terram lingent. vsq; nunc pnunciabo mirabilia tua. Reges Tharfis,& insulemunera offe Etvfquein senectam,&fenium:De rent:Reges Arabum, & Saba dona ne derelinquas me.

adducent. Lonecannunciein brachium tuum: E tadorabunteum omnes reges generationi omni,quæventura est. ræ:omnesgentes seruientei.

otentiam tuam, &iustitiam tuam Quia liberabit pauperem à potente: Deus vsquein altissima, quæ fecisti &pauperem,cui non eratadiutor. magnalia:Deus,quissimilistibi?

- arcetpauperi,&inopi : &animas uantasoftendifti mihi tribulatio- pauperum faluas faciet. nes multas,&malas,& conuerfus vit Exvfuris,&iniqtateredimet asasco uificasti me:&deabyssisterreiterum rũ:&hõorabile nomē eorú corã illo. reduxiftime.

Eit viuet, &dabitur ei de auro AraMultiplicasti magnificétiam tuam: biæ,&adorabuntdeipfo semper:to&conuerfus confolatus es me.

ta die benedicentei.

[ocr errors]

ter

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

m

ro

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Eritfirmamentum in terra in fum- meain matutinis.
mis montium, fuperextolletur fuper Sidicebam, narabofic: eccenationé
Libanum fructus eius : & florebunt filiorum tuorum reprobaui.
-deciuitatesicut fænum terræ. Existimabam, vt cognofcerem hoc:
Sit nomen eius benedictú in fæcula; labor estanteme.
ante solem permanet nomen eius. Donec intrem in fanétuarium Dei:
- Et benedicent in ipfo oés trib'terræ: &intelligam in nouissimis eorum.

omnes gentes magnificabunteum. Veruntamen propter dolos posuisti
Benedictus dominus Deus Israel :9 eis:deiecifti eos,dum alleuarentur.
facitmirabilia folus.

Quo facti sútidelolationé, subito de
tbñdictú nomē maiestatis eitiæter fecerütperierunt ppteriniqtatēsua.
nú:&replebitmaieftare ei'ois terra, Velutsomnium furgentium dñe: in
fiat,fiat. Aña. Esto mihi dñein Deú ciuitate tua imaginem iplorumad ni
prectorć. Aña. Liberasti virgā. 1572 hilum rediges.

Vambonus Israel Deus: his, qui Quia inflammatum est cor meum,&
rectofuntcordc.

renes meicommutati sunt: &egoad
Mci autem penè moti sunt pedes: pe nihilum redactus sum,&nesciui.
nè effusi suntgressusmei.

Vtiumentum factus sum apudte: &
viazelaui super iniquos:pacé pec- egofempertecum.
catorum videns.

Tenuifti manūdexteram meam, &
Ouianon cftrefpectus morti eorum: in volútate tua deduxistime:&cum
&firmamentum in plaga corum.

gloria fuscepisti me.
Inlaborchominum nö sunt:&cum uidenim mihi eft in cælo ? & à te
hominibus non flagellabuntur. quid voluisuper terram?
Ideo tenuiteos superbia: operti sunt Defecitcaro mea,&cor meu:De'cor
iniquitate,&impietate sua. dis mei,&pars mea De' in æternum.
? rodijt,quafi ex adipe iniquitas eo- uia ecce, q elógātseà te, peribūt:p-
rum:transierunt in affectum cordis. didisti omnes,qui fornicantur abs te.

ogitauerunt,& locuti funtnequi-- Mihiautem adhærere Deo, bonum
tiā:iniquitatē in excelso locuti sunt. est:ponere in dño Deo spem meam.
l'ofueruntin coelumossuum:&lin- Vtannunciem omnes predicationes
gua corum tranfiuitin terra. tuas:in portis filiæ Sion. Palmus73.
Ideoconuertetur populus meus hic: Tquid, Deus, repulisti in fine
&dies pleni inuenienturin eis.

iratus est furor tuus super oues
Etdixerunt,quomodoscit Deus:& pascuærux?
ficít scientia in excelfo?

Memor esto congregationis tuç: quá
Ecceipfipeccatores, & abundantes possedisti ab initio.
inlæculo:obtinuerunt diuitias. Redernisti virgam hæreditatis tuæ:
Etdixi,ergosine caufa iuftificaui cor mons Sion,in quo habitasti in eo. ?
meü:&lauiīter inocétes manomeas. Leua mano tuas in superbias eorum
Etfuiflagellat tota die:&castigatio in finem:quanta malignatus est ini--
B.R. N.

E micus

[ocr errors]
[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »