Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]

Omnis terra adorette,&plallat tibi: Sicutdeficit fumo deficiát: sicut fluit psalmumdicat nomini tuo. cera à facieignis fic pereantpeccato; Venite, & videte opa Dei:terribilis resà facieDei. in consilijs super filios hominum. Etiusti epulentur,&exultētin cöfpe Qui cóuertit mareiarida, i flumine ctu Dei:& delectentur in lætitia. ptrálibūtpede.ibilætabimurin ipfo. Cantate Deo,psalmum dicite nomiQui dñati virtutesuaíæternū, oculi nieius:iter facite ei, qui ascendit lug ciussupergentesrespiciunt:qui exa- occasum, dominus nomen illi fperant, non exaltétur in semetipsis. Exultate in conspectu eius, turbabuBenedicite gêtes Deum noftrum:& turà facieei :patrisorphanorum,& auditam facite vocem laudis eius. judicis viduarum. Quiposuitaíam meâ ad vita:&non Deusin loco sancto fuo:Deus, qui in deditin commotionem pedes meos. habitare facit vnius moris in domo. Qmprobafti nos Deo:igne nos exa- Qui educitvinctos in fortitudine, fiminasti,sicutexaminatur argentum. militer eos,qui exasperant:qui habis Induxisti nos in laqueum, posuisti tantin sepulcris

. , tribulationesin dorso noftro: impo De',cú egredereris in conspectu po. suisti homines super capita noftra. puli tui:cum pertranfires in deserto Transiuimusper ignem, & aquam: Terra mota é, etenim cæli distillauer &eduxisti nosin refrigerium. rūta fàcie Dei Sinai:à facie Deilrael. Introiboin doinū tuam in holocaua pluuiam volútariam segregabis De! stis:reddam tibi vota mea,quæ diftin hæreditati tuæ,&infirmata eft:tuve xeruntlabia mea.

rò perfecisti eam. Etlocutum estos meum:in tribula-- Animalia tua habitabuntin ea: pationemea.

rastiin dulcedine tua pauperi Deus. Holocausta medullata offeram tibi Dominus dabit verbum euangeliza cumincéloarietum:offeram tibi bo- tibus:virtute multa. ueşcum hircis:

Rex virtutum dilecti dile£ti:&fpe Venite,&audite,&narrabooês,qti- cieidomus diuidere fpolia. metis Deum:quanta fecitaíæ meæ. Sidormiatis inter medios clerospēAdipsum ore meo clamaui:&exul- næ'columbæ deargentatæ : & poste: taui sub lingua mea.

: riora dorsi eius in palloreauri. Iniquitatem fi aspexi in corde meo: Dum discernit cælestis reges fuper non exaudiet dominus.

eam,niue dealbabuntur in Selmon: Propterea exaudiuit Deus:&atten- mons Dei,monspinguis

. dit voci deprecationis meæ. Monscoagulat, monspīguis: vtqd Bñs Deo,q nõ amouitoronémeâ:& fufpicamini montes coagulatos? misericordiam suamàme. Pfals63. Monsin quo beneplacitum est Deo

Xurgat Deus,&dissipentur ini: habitarein eo:etenim dominus habi

mici eius:&fugiant,qui oderunt tabitin finem. euin, à facieeius.

Currus Dei decem millibus mul

tiplex,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

tiplex,millia lætantium:domínus in Eccedabit voci fuæ vocem virtutis, eisin Sinaiin fan£to.

dategloriam Deo fup Ifrael

: magnifi Ascendisti in altum, cepisti captiui- centia eius,& virtuseius in nubibus. tátem:accepisti dona in hominibus, Mirabilis Deus in fanctis suis, Deus E tenim non credentes: inhabitare Israclipse dabit virtutem,& fortituldominum Deum.

dinem plebi suæ:benedictus Deus. Bńsdñs die quotidie: pfperű iter fa- Aña. Benedicite gentesDeü noftrú. ciet nobis De falutarium noftrorú. Per annú. De vita mea angúciaui DeusnofterDeus faluos faciendi:& tibi.B. Poluisti lacrymas mcasin codomini domini exitus mortis. spectu tuo. In Aduentu. W. Egrediet Veruntamen Deusconfringet capi- dñsdelocofetă fuaß. Veniet vtsalta inimicorum suorú:verticē capilli uetpopulū fuũ. In Quadr. V. Scuto perambulantiumin delictis suis. circúdabit te veritas ei'. R. No timeDixit domin', ex Bafan conuertam: bisa timore nocturno. TpePaffio. V. conuertam in profundum maris. Nepdascú impijsDeatāmcā. R. Et V tintingafpes tu'í fanguine:lingua cũ viris sãguinū vită mcāT pePasch.

tanum tuorum exinimicisabipfo. Aña. Hathalhal. y. Gauifi funt diViderútingressus tuos De’:ingreflus fcipuli,halah." Viso dño haleluiah.

Deimei,Regis mei,quieft in fancto. q Pro vnu velpluribus raty. tpe P ræueneruntprincipes cõiúčti pfal- Pasch.). Lætitia sempiterna sup calentibus:in medio iuuencularū tym pita corū, haleluiah. Gaudium & paniftriarum.

exultationem obtinebūt, haleluiah. in ecclefijs benedicite Dco domino: Provnomartyre extra ps Pafch. W. de fontibus Ifrael.

Magna eftgloria eiusin falutari tuo. I bi Beniamin adolescentulus:in me is. Gloria & magnūdecorēimpones tis exceffu.

super eum. Pro pluribus Marty.I. P rīcipes Iuda,duces corú:principes lusti autemin perpetuum viuent. R. Zabulon,& principes Nephthalim. Et apud dominum est merces eorú. Manda Deus virtuti tuæ: confirma Pro Confeff.Potif.y. Tu es facerdos hoc Deusquod operatuses in nobis. inæternū. R. Secüdūordinē Melchi A templo tuo in Ierusalem: tibi offe- fedech.ProConfeff.no Pontifice. . rentreges munera.

Lex Deicius in corde ipfius. R. Et Increpa feras arūdinis, congregatio non supplantabuntur greffus eius. taurorú in vaccis populorü:vtexclu Provna Sancta. W. Elegit eam Deus danteos,qui probati funt argento. &præelegit eam. R. In tabernaculo Dissipagentes quæbella volunt, ve suo habitarefacit eam. nient legati ex Ægypto: Athiopia AD LA VDES præueniet manus eius Deo.

An.Ampli°laua me dñeabiniustitia Regna terręcãtate Deo:pfallite dño. mea.p:,Mifere.23.An.Teccetos 64

[merged small][ocr errors][ocr errors]

PfäliteDeo,quiafcenditfupercelú Tibire de votum in Ierufalem.

cæli:ad Orientem.

Exaudi

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Exaudiorationem meam:ad teom Nolite multiplicare loqui sublimia: niscaro veniet.

gloriantes. Verba iniquorû pualuerất sup nos: Řecedantvetera de ore vestro, quia &impietatibo noftris tu ppitiaberis. Deus scientiarum dominus eft:&ipBeatus,quem elegifti & affumpfifti: fi præparantur cogitationes. inhabitabitin atrijstuis.

Arcus fortium superatus eft:&infirReplebimurībonis dom'tue:sanctú miaccincti suntrobore. est templú tuũ, mirabileinæquitate. Repleti prius,propanibus se locaue Exaudi nos Deus falutaris nr: spes runt:&famelici saturati sunt. oiumfinium terræ,& in mari longè. Donecfterilis peperitplurimus:& Præparans mõtesī virtute tua, accin multos habebatfilios,infirmata est. Atus potētia:q

côturbas profundum Dominus mortificat,&viụificat:demaris, sonumfluctuum eius. ducitadinferos, &reducit. Turbabunturgentes, & timebunt,g Dominus pauperem facit, & ditat: habitantterminosàsignis tuis:exitus humiliat,&fubleuat

. matutini,& vesperedelectabis. Suscitans depuluere egenum;& de Vifitaftiterram, &inebriastica:mul ftercoreerigens pauperem. tiplicasti locupletare eam. Vtledeat cum Principibus: &foliu Flum@Dei repletű éags:parasti cibú gloriæ teneat. illorú,quoniam ita eft preparatio ei'. Domini enim sunt cardines to :& Riuoseius inebrians multiplica ge- posuitsuper eos orbem. nimina eius.in ftillicidijs eius lætabi- Pedes sanctorūsuorum feruabit, & turgerminans.

impijin tenebrisconticescêtquia nó Benedicescoronæanni benignitatis in fortitudine sua roborabitur vir. tuæ:&campi tui replebunt vbertate. Dñm formidabunt aduerfarij eius: Pinguescentspeciola deserti:&exul- &fuper ipsosin cælistonabit. tatione colles accingentur.

Dñsiudicabit fines terræ, & dabit Induti suntarietes ouiú,&valles abũ imperiú Regisuo:& fublimabitcordabūtfrumento:clamabunt, etenim nu Christi sui. Aña. Dñsiudicabitfihymnūdicēt. Aña. Tedecethymnonesterræ. Aña. Coli cælorūlaudate De'iSio. Aña. Labia mea laudabūt Deum. Plalmus. Laudate dominum teīvita mea, Deme'.ps. De De'me' decelis. 8. Capitulum. ad te.f.8. Aña. Dominusiudicabit. Ox præcessit,dies autem appro Canticum Annæ.

pinquauit : abijciamus ergo Xultauitcor meüin dño:&exal opera tenebrarum, &induamur ar

tatú eft cornu meú in Deo meo. malucis:sicut in die honestè ambuDilatatum estos meūsuper inimicos lemus.

Hymnus.
meos:quia lętata sum in salutari tuo. Ox&tenebræ,&nubila,
Nonelt fanétus,vtest dominus, neq;

Confufa mundi, & turbida,
enim eft alius extrate:&non eft fortis Luxintrat,albescitpolus,
ficut Deus noster.

Christus. yenit discedite.

[ocr errors]

j. Reg. cap.2,

[ocr errors]

Prud.

N

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Caligoterræscinditur,

Antiphona. Domine Deus.
Percusla solis spiculo,

Tpe Pafch. Aña. Haleluiah. Ps68.
Rebusą; iam color redit,

Aluú mefac De':qñintra-
Vultu nitentissideris.

uerútaquævfq; ad asā mea. TeChristesolum nouimus,

Infixussum in limoprofun
· Tementepura & fimplici, di:&non eft fubftantia.
Flendo,&canendoquæsumus: Veniin altitudinem maris:& tempe
Intende noftris fenfibus.

stas demersitme. Sunt multa fucis illita,

Laboraui clamans,raucæ factæ sunt Quæ luce purgentur tua:

fauces meæ:defeceruntoculi mei,dū Tulux Eoi sideris,

spero in Deum meum. Vultu sereno illumina.

Multiplicati suntsuper capillos capi Deo patri sitgloria,

tis mei:quioderuntine gratis.
Eiusq; soliflio,

Cófortatisútqpfecuti sütmeinimici
Cum spiritu paraclito,

mei iniuftè:ą nõrapuitūcexolueba. Etnunc,&in perpetuum. Amen. Deus tuscisinsipientiam meā:&deV. Repleti sumusmane misericordia licta mea à tenonsuntabfcondita. tua. Re. Exultauimo&delectati fum. Non erubescant in me,qui expectát Ad Bñs.Aña De manu omniū,qui te domine:dominevirtutum. oderunt nos,libera nos domine. Non confundantur super me g quæ Precesĝdo dñr,vtsup.iij.Feria. f.23. runt te Deus Israel.

FERIA QVINTA. Ompropter tesustinui opprobrium
Ad Matu.Inu. Dñmq fecit nos, *Ve operuitconfusio faciem meam.
nite adorem',ps. Venite.fo... Hym. Extraneus fa£tus fum fratribus meis:
Oxatrarerum contegit

&peregrinus filijs matris mex.
Terræ colores omnium, Onzel' dom' tuęcomeditme:&op

Nosconfitentesposcimus ,pbria expbrātiū tibi ceciđrūtsp me.
Teiufteiudex cordium.

Etoperui in ieiunioaíam meam: &
Vtauferaspiacula,

factum est in opprobrium mihi. Sordesõ; mentisabluas

,

Et posui vestimétum meú cilicium:
Donesq; Chrifte gratiam, & factussum illisin parabolam.
Vtarceantur crimina

Aduersum meloquebantur qui le--
Mens eccetorpetimpia,

debantin porta:&in me platiebant
Quam culpa mordet noxia, qui bibebantvinum.
Obscura gestit tollere,

Ego veroorationem meamad te do-
Etteredemptorquærere. mine:tempus beneplaciti Deus.
Repelletu caliginem

In multitudine mificordiętuçexau-
Intrinsecus quam maxime, di me:in veritate falutis tuæ.
Vtin beatogaudeat

Eripe medeluto,vtnon infigar: libe
Secollocari lumine.

rameabhis,qui oderuntme,&dep-
Præfta pater pijffime,&c.

fundisaquarum.

Non

D. Amb,

1

)

.

Non medemergat tempeftas aquæ, Deum,& viuetanima vestra. nequeabsorbeat me profundum:ne Quoniam exaudiuit pauperes domi que vrgeat fuper meputeus os suum. nus:&vinctos suos non despexit

. Exaudi me domine,qñbenigna est Laudentillum cęli,&terra:mare, & mifericordia tua:secúdú multitudi- omnia reptilia in cis. némiserationūtuarű respiceinme. Quoniam Deus saluam faciet Sion: Etne auertas faciē tuam à puerotuo: &ædificabuntur ciuitates Iudæ. qñtribulor, velociter exaudi me. E tinhabitabuntibi:&hæreditateac intende animæmeç,&libera eā:pro quirenteam. pterinimicos meos eripe me. Et semen seruorum eius poffidebit Tuscisimproperiű meū, &cõfufio- eam:&,qui diliguntnomen eius, ha: nem meam:&reuerentiam meam. bitabuntin ea.

Pfalm... 69: Inconspectu tuosuntomnes, quauit Dadadiuuanduin mefeftina.

Eusíadiutoriū meú intéde:dñc cor meum,&miseriam.

Confundantur,& reuereantur: qui Etluftinui, q simulcótristarci,&nó quæruntanimam meam. fuit:&quicólolaretur, &nõinueni. Auertantur retrorsum,&erubescát. Etdederuntin efcam meam fel:&in qui voluntmihi mala. fitimcapotaueruntmeaceto. Auertantur ftatim erubescentes:qui Fiatmenla eorú corã ipsis in laqueñ: dicuntmihi,euge,euge. &in retributiones, &in scandalum. Exultēt,&lætent in teomnes, quæObscurentur oculi eorú, nevideant runtte:& dicant semper, magnificet &dorsum eorum semperincurua. domin', qui diligunt falutare tuum. Effundesuper cosiram tuam: &fu- Ego vero egenus &paupersum:De roriræ tuæ comprehendat eos.

adiuuame. Fiathabitatio eorû deserta:& in ta- diutor meus,&liberator me estuz bernaculis eorûnõ fit,qui inhabitet.. dominenemoreris

. Quoniam,quem tu percussisti, perse Aña. Dñe Deusin adiutorium meu cuti sunt:&fuper dolorem vulnerū intende. Aña Efto mihi. Pfalmo 70. meorum addiderunt.

Ntedomine fperaui, non confun: Appone iniqtatë sup iniqtaté corú: darinæternum:in iustitia tua libe&non intrentiniustitiam tuam. rame,& eripe me. Deleantur delibro viuentium:&cũ Inclinaadmeauré tuam:&falua me. justis non scribantạr.

Efto mihiin deū ptectorem, &in loEgofum pauper,& dolens:falus tua cum munitum:vt faluum me facias

.

Quoniam firmamentum meum:& Laudabo nomen Dei cum cantico: refugium meum es tu. &magnificabo eum in laude. De'me eripe mede manupetõris:& Etplacebit Deo fuper vitulú nouel- de manu contra legēagentis

, &inig. lum:cornua producentē, &vngulas. Quoniam tu es patientia mea domiVideant pauperes, & lætenēquærite ne:domine fpes mea à iuuêtute mea.

Deus suscepitme.

« PoprzedniaDalej »