Obrazy na stronie
PDF
ePub

D. Amb.

[ocr errors]

Ron

13:

N

Feria quarta vita spiritus mei,corripies me, &viui : Repleti fumus mane misericordia ficabisme: ecce in pace amaritudo tua. Exultauim',&delectati sum'. mea amarillima.

Ad Bös. An.Erexit nobis dñs cornu Tuauteruisti aiam meã, yt nõ piret: salutis,in domo Dauid pueri lui.

piecisti posttergū tuý oia pctámea. Precesõdo där,habesu.í fer.i; f.23. Quia no inferno cófitebit tibi, neque FERIA QVARTA. mors laudabitte:non expectabunt,g Ad Matutinum, Inuitatorium. : descenduntin lacum,veritatem tua. In manu tua domine, Omnes fines Viués viuêsipseconfitebit tibi, ficut terræ.ps. Venite.fol. 1. Hymnus. & ego hodie:pater filijs notam faciet

Erum creator optime, yeritatem tuam.

Rectorý; nofter afpice, Dñe saluũ me fac:&pfalmos níos cã Nosà quiete noxia tabim'cüctis dieb vitensæ in domo · Merlossoporelibera. dni. Aña Cúčtis dieb’vitæ noftrę,fal Tesanète Christe poscimus, upsnos fac dñe. Aña. Omnes angeli : Ignoscetu criminibus: eius laudate dominum de cælis. Adconfitendum surgimus, ps.Laudate dñm decælis.fo. 8. Cap. Morass; noĉtisrumpimus. Oxpręcessit,dies aūt appropin Mentes,manusq; tollimus

, quauit:abijciam' ergo opatene Propheta ficut noctibus brarū,&induamur arma lucis:sicut Nobisgerendum præcipit, in die honestè ambulemus. Hymn. Paulusý; gestiscensuit

. Les diei nuncius

: A Lucem propinquam præcinit: Occulta nolfa pandimus: Nos excitatormentium

Precesgementes fundimus,
Jam Christus ad vitam vocat. Dimitte,quod peccauimus.:-
Auferte,clamat,lectulos

Præsta pater pijslime,
Ægros sopore desides

,

Patriq;compar vnice,
Caltes, rectè,acfobrie

Cum spiritu paraclito,
Vigilate,iam sum proxinius. Regnansper omnefæculū. Amen.
Ielum ciamus vocibus,

Anuphona. Auertit dominus. Flentes,precantes,fobriè: Tpe Paschali.Aña. Hal. Pfalın° 527 Intenta supplicatio

Ixit infipiens in corde suo: Dormirecormundum vetat,

non est Deus. TuChriste somnum discute,

Corruptisunt, &abomina Turumpenoctis vincula;

biles facti suntininiquitatibus: no é, Tufolue peccatum vetus, qui faciat bonum. Nouumộ; lumeningere, Dñs de cælo profpexit super filios Deo patrisitgloria,

hominum:vtvideatfi eftintelligens, Eiusq; soli filio,

autrequirens Deum.
Cum
spiritu paraclito

Omnes declinauerunt, fimul inu-
Etnunc,&in perpetuum.Amen. tiles facti sunt:non est qui faciat bo--

num,

Aure,
Prud

D

[ocr errors]

D Am

num,non eftvsquead vnum. Oui fimul mecum dulces capiebas
Nõnesciētoes,goperantiniqtaté:q cibos:in domo Dei ambulauimus cũ
deuorát plebê meam, vt cibú panis consensu.
Deûnõinuocauerunt illic trepida- Veniatmors superillos:&descendát
uerunt timore,vbi non erat timor. in infernum viuentes.
om De' dissipauitossa eorú,q hoib Quoniam nequitiçi habitaculis eo:
placét:cõfusısūt,qmDeo fpreuit cos. rum:in medio eorum.
Quisdabitex Siõ salutare İsrl? cũ có- Egoautem ad Deum clamaui:& do
uerteritdñscaptiuitaté plebissue, ex minusfaluauit me.
ultabit Iacob,&iętabit Israel

. ps54. Vespe,&manè,&meridienarrabo, Xaudi Deus orationem meam, &annūciabo:& exaudiet vocē meão

&nedespexeris deprecationem ' R edimetin paceaiam meam ab his, meam:intende mihi,&exaudi me. qui appropinquant mihi : quoniam Contristatsumiexercitatione mea: inter multos erantmecum. &conturbatussum avoceinimici,& Exaudiet Deus,&humiliabitillos:q à tribulatione peccatoris.

estantesæcula.
Oñdeclinaueruntin me iniquita-- Non enim eftillis cómutatio, &non
tes:&inira molesti erant mihi. tit serunt Deum: extendit manum
Cormeum cóturbatum eftin me:& fuam in retribuendo.
formido mortis ceciditfuper me. Contaminaueruntteftamentum ei,

Timor,&tremor venerüt super me; diuisi sunt abira vultus ei':& appro-
& contexeruntmetenebræ. pinquauitcorillius
Etdixi,quis dabitmihi pennas ficut Molliti suntsermones ei' fuper oleứ:
columbæ:&volabo,&requiescam? &ipfisunt iacula.
Ecceelongaui fugiens:& mansiin so jacta super dominum curam tuam,
litudine.

&iple teenutriet:&non dabit in a
Expectabam eú,q faluum me fecita ternum fluctuationemiusto.
pusillanimitate fpiritus, & têpestate. Tuvero Deusdeduces eus:in puteữ
Precipita dñe,diuidelīguas eorú:qñ interitus.
vidi niqtaté,&cótradičtiõēíciuitate. Viri sanguinum &dolofi non dimi-
Dicacnocte circundabit eam super diabunt

dies suos:egoautem fperabo muros eius iniquitas:&labor in me- in te domine. dio eius,&iniustitia.

Aña. Auertitdominus captiuitatem Et non defecit de plateis eius : vsura, płebisfuæ. Aña. Quoniam. ps 53: & dolus.

lserere mei Deus, quoniam Quoniam fiinimicus meus maledi culcauitmehomo:tota die im xillet mihi;sustinuissem vtique.

pugnans tribulauitme. Etsiis,qoderatme,sup me magnalo Conculcauerunt meinimici meitocut'fuillet:abscódifiémeforsitā ab eo ta die:quoniam multi bellantes ad-Tuvero homovnanimis:dux meus, uersum me. &norus meus.

Abaltitudine diei timebo: ego verò B.R. N.

in

[ocr errors]

in tefperabo.

incuruaueruntanimam meain. In Deolaudabo sermones ineos, in Foderunt ante faciem meam fouea: Deofperaui:non timebo quid faciat &incideruntin eam. mihi caro.

Paratú cor meúDe',paratú cor meu: Tota die verba mea execrabáčaduer cãtabo, & pfalmum dicam domino. sūmeoés cogitationes eorü in malū. "Exurgegloria mea, exurgepfalteriū, Inhabitabunt,&abscondentipsical & cithara:exurgam diluculo. caneum meum obseruabunt. Confitebor tibi in ppris dñe:&psalSicut sustinuerunt animam meam, mum dicam tibi ingentibus. pro nihilo faluos faciesillos:in ira po Quoniam magnificata est vsque ad pulos confringes.

cælos misericordia tua : &vsquead De vită meam annúciaui tibi:posui nubes veritas tua. fti lacrymas measin conspectu tuo Exaltaresupercælos Deus: & super Sicut,&in promiffione tua:tunc co- omnem terram gloria tua. pertenturinimici mei retrorsum. Aña. Qminte cofiditaia mea. Aña. In quacunquedieinuocauero te.ec- lufteiudicate.

Pfalmus 57 cecognoui quoniam Deus meus es.

Iverèvtique iuftitiam loquimini: InDeolaudabo verbum,in dñolaudabosermonem:in Deofperaui,non Etenim in corde iniquitates opera-timebo,quid faciat mihi homo. mini in terra:iniustitias manus vestra In melunt Deus vota tua: quęreddā concinnant. laudationes tibi.

Alienatifuntpétóresà vulua: erraue Qñeripuistiaíam meâdemorte, & tuntabytero, locuti sunt falfa. pedes meos de lapsu:vtplaceã corain Furor illisfm similitudinēserpétis:sr. Deoin lumine viuentium. Pfals 56. cut aspidissurdæ,&obturantis aures M

Iserere mei De', miserere mei: suas.

qñin te confidit anima mea. Quænon exaudiet vocē incãtantiū: Etívmbra alarum tuarum fperabo: &venefici incantantis sapienter. donec transeatiniquitas.

De cóteret dentes eorú í oreipforú: Clamabo ad Deum altiffimum:Deú molas leonum confringet dominus. qui benefecit mihi.

Ad nihilūdeueniét tág aqua decurMifit decælo,&liberauit me: dedit rēszintēdit arcú fuú donec infirmét. mopprobrium conculcantes me. Sicut cera,quæfuit,auferent : super Milit De? misericordiāluã,&verita- ceciditignis,&non viderunt solem. tēsuā:&eripuitanimámeādemedio Priufquam intelligerentspinę vestre catulorú leonú,dormiui cóturbatus. rhamnum:ficut viuentes,Iicinira ab Filij hoium,dentes eorúarma, & sa: sorbet eos. gitta &lingua eorūgladius acutus. Lætabitur iuftus,cum viderit vindiExaltare super cælos Deus:&inom- ctam:manus suas lauabitin sanguine ni terra gloria tua.

peccatoris. L'aqueúparaueruntpedibus meis:& Etdicethomo, fi vtique estfructus

iusto:

[ocr errors]

terra.

cordia mea.

1

Plalmus 59.7

[ocr errors]

justo:vtique est Deusiudicans eos in fivero non fuerint saturati,&murPsalmus 58.

murabunt. Ripe me de inīmicīs meis Deus Ego autế cantabo fortitudinētuā: & E meus:&ab insurgentibus in me exaltabomane misericordiam tuam. libera me.

Quia factus essusceptor meus:&reEripe medeoperantibus iniqtatem: fugiū meú in die tribulationismex. &devirisfanguinum falua me. Adiutor meus tibi psallam,quia De' Quia ecceceperuntanimam meam: susceptor meus es:Deus meus miseriirrueruntin mefortes. Neq; iniqtas mea,neq; peccatū meủ Aña. Iuste iudicatefilij hominum. dnesinciniquitate cucurri,&direxi. Aña: Danobis. Exurge in occursum meum, &vide:

E'repulifti nos,&dstruxisti nos: &tu dñe Deus virtutum Deus Ifrael. iratus es,&mifertus es nobis. Intédead visitādas oés gétes: no mise Cómouisti terra,&conturbafti eā:la rearisoib';quioperantur iniqtatem. na contritiones eius,qa cômota est. Côuertentadvesperá,& famepatié- Oftendisti populo tuo dura: potasti tür vtcanes:& circuibuntciuitatem. nos vino compunctionis

. Ecce loquentinoresuo,&gladiusin Dedisti metuentibus te significatiolabijs corum:quoniam,quis audiuit? nem:vtfugianta faciearcus. Ettu dominederidebis eos:ad nihi- Vtliberentur dile£ti tui: faluum fac lum deduces omnesgentes.

dextera tua,& exaudi me. Fortitudinémead tecuftodiâ, quia Deus locutus eftin sancto fuo: lætaDeussusceptor meus es:Deus meus, bor,&partibor Sichimam,&conual misericordia eius præuenietme.

lem tabernaculorum metibor. Deus oftendit mihi super inimicos Me'estGalaad,&meest Manafles: meos,neoccidas eos:nequandoobli- & Ephraim fortitudo capitis mei. uiscantur populi mei.

Iudarex meus: Moabolla spei mex. Disperde illos in virtute tua:&depo In Idumæã extědá calceamētū meủ: necos protector meus domine. mihialienigenæ subditi sunt. Delictum oris eorum, sermonen la- Quisdeducet me i ciuitaté munitā? biorumipsorum:& comprehendan quisdeducet mevsquein Idumeam? turin fuperbia sua.

Nonne tu Deus,quirepulistinos:& Etde execratione,&mendacio an- non egredieris Deuşin virtutibus no pūciabunturin consummatione: in ftris? ira confummationis, &non erunt. Da nobis auxilium de tribulatione: Etfcient,quia Deus dominabitur la- quia vana salus hominis. çob;& finium terræ.

In Deo faciem virtuté:&ipfead niConuertenturadvesperam, &famé hilu deducet tribulantes nos. ps 6o. patientur ytcanes:&circumibuntci Xaudi Deus deprecatione mcã: uitatem.

intende orationimeæ. (pli dispergentur ad manducandú: Afinibus terræ ad te clamaui: dum

anxia

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Feria quarta anxiaretur cormcum,in petra exal-- nas noliteconcupiscere:diuitiæsi aftastime.

fluant,nolitecor apponere. Deduxistiine, qa factus es spes mea: Semellocutus est Deus, duo hæcauturris fortitudinisà facieinimici.

diui,quia potestas Dei eft,& tibi dne ịnhabitaboí tabernaculo tuo i scla: misericordia:quia tu reddes vnicuipregari velaméto alarum tuarum. queiuxta operasua. Pfalmus 63. Quoniam tu Deus meus exaudisti Xaudi Deus orationem meam orationem mcam:dedisti hæredita- Ecum deprecor:à timore inimici tem timentibus nomen tuum. eripeanimam meam. Diessup dies regis adijcies:annos ei' Protexisti me aconuentu malignan vsq;idiễgenerationis

, & gñrationis

. tium:à multitudine operantium ini permanetiæternuin cölpectu Dei: quitatem. mificordiã,& veritatę ei',qs regret? Quia exacuerunt vt gladium lino Sicpsalmūdicãnomini tuo i sæculū guasfuas intenderunt arcúremama fæculi:vtreddăvota mea de dieidié. ram:vtsagittentin occultisimmacuAña. Da nobis dñe auxilium de tri- latum. bulatione. Aña. Nonne Deo. ps 61. Subito fagittabúteū,&non timebūt

Onne Deo subiecta eritánima firmauerunt sibi fermonem nequá.

mea?ab ipsoenī salutare meŭ. Narrauerüt,vtabscăderentlaqueos: Ná,&ipfeDe'me', & falutaris me?: dixerunt,quis videbit cos? susceptor me',nõ mouebor amplius. Scrutati suntiniquitates:defecerunt Quoufq; irruitisin hominem?inter scrutantes scrutinio. ficitisvniuersivos, tanquam parieti Accedet homoad coraltum:&exal inclinato,&maceriæ depulfx? tabitur Deus. Veruntă pretiū meú cogitauerunt Sagittæparuulorum factæ sunt plarepellere,cucurri in fiti:oreluo bene gæ eorum:& infirmatæ funt contra dicebant,& corde fuo maledicebāt. coslinguæ eorum. Veruntñ Deo fubiecta esto aia mea: Conturbati funtomnes, qui videbát quoniam abiplo patientia mea. eos:& timuitomnis homo. Quiaipfe Deusme',& faluator me': Etannunciauerunt opera Dei:&faadiutor meus,non emigrabo. Eta eius intellexerunt. In Deo falutare meū, & gloria mea: Lętabitiustin dño,&fperabitin eo: Deusauxilijmei,&lpesmea in Deo & laudabuntur omnes recti corde. est.

AnaNonneDeo fubiecta erit anima Sperate in co oíscongregatio popu- mca? Aña. Benedicite. Pfalmus 65: li, effundite coram illo corda veftra: Vbilate Deoomnisterra , pfalmú Deusadiutor nofterinæternum. dicite nomini eius: date gloriam Veruntamen vani filij hominum, laudieius. mendaces filij hoíum in stateris: vt Dicite Deo,quàm terribilia funt ope decipiantipli de vanitate in idipsú. ratua dñe:in multitudinevirtutis tuę Nolitesperarein iniquitate, &rapi- mentientur tibiinimici tui.

« PoprzedniaDalej »