Obrazy na stronie
PDF
ePub

A pud mevratio Deo vitæ meæ:dica cosnoftros:&,qui oderuntnos

, diriDeo,fusceptor meus es.

piebant fibi. Q uareoblit esmei?&quare cötrista Dediftinos tanquam oues escarum: r'incedo,dum affligit meinimicus? &ingentibus dispersisti nos. Dum confringuntur offa mea: exp- Vendidisti populum tuum fine prebrauerunt mihi,qui tribulant me ini tio:&non fuit multitudo in commu mici mei.

Ilir tationibus eorum. Dum dicunt nibi per singulos dies, Pofuifti nos opprobrium vicinisnovbi eft Deus tuus:quare tristises ani- ftris:fubfannationem,&derisum his, ma mea,& quareconturbas me? qui suntin circuitu noftro. S pera in Deo, qñ adhuc confitebor Pofuifti nosin similitudinem genti. illi:falutare vultus mei, & Deus me': bus:cõmotionem capitis in populis

. Ana. Sana dñeaĩammeā:qapeccaui T ota die

verecúdia mea côtra me é tibi. Aña. Eructauit. Plamuse &confusiofaciei meæcooperuitme.

Eus auribus noftris audiuimus: A voce exprobrantis, &obloquétis: D

patres nfi annüciauerút nobis. à facieinimici,& perfequentis pus,quod operatus es in diebuseo Hçc omnia venerunt super nos, nec rum:&in diebus antiquis

.. obliti sumuste:&iniquè non egimus MI anus tua gentes difperdidit

; &plã in testamentotuo. tafti eos:afflixisti populos, & expuli- Etnon recessit retrocor noftrum:& fti eos.

declinasti semitas noftras a via tua. Necenimigladiosuo poffederûtter ñhumiliaftinos in loco affliction rā:&brachiú corú non faluauit eos. nis:& cooperuit nos vmbra mortis. Sed dextera tua,&brachium tuum, Sioblitifum'nomeDei noftri:&fiex

&illuminatio vulttui:quoniam co- pādim'man' noftrasad Deú aliení. placuisti in eis.

Nonne Deusrequiret ifta?ipfe enim Tu esipfe Rex meus, & Deus meus: nouitabscondita cordis. quimandas salutem lacob.

; m ppter te mortificamur tota die: Inte inimicos noftros ventilabimus æltimati fumus ficut oues occifionis cornu:&in nominetuo fpernemus Exurge, quare obdormis domine? insurgentes in nobis.

exurge,&nerepellasin finem. Non enim in arcu meo fperabo: & Quare taciē tuamauertis? obliuisce gladius meus non saluabit me. rís inopięniæ,& tribulationisnræ. Saluafti enim nos de affligétib' nos: Cuoniam humiliata eft in puluere &odientes nos confudifti.

anima noftra:conglutinat est in ter: In Deolaudabimur tota die:& in no raventer nofter. mine tuo confitebimur in fæculum. Exurge domineadiuua nos:&rediNuncautem repulisti, &confudisti menos propter nomen tuum.9544. nos:&non egredieris Deus in virtus Ructauitcor meú verbú bonu: tibusnoftris.

dico egooperamea Regi. A uertisti nos retrorfum poft inimi- Lingua mea calamus scribæ : veloB.R. N.

D citer

Feria tertia citer fcribentis.

Propterca populi confitebuntur tibi Speciofusforma pręfilijs hominum, inæternum:&inlæculum sæculi. diffufa eft grain labijs tuis. propterea A5 Eructauitcor meūverbű bonú. benedixit te Deusin æternum. Antiphona. Adiutor. Pflaus 45. Accingeregladio tuo: fuper femur Eus noster,refugium, &virtus: guumpotentissime.

adiutorin tribulationibus, quæ Specie tua,&pulchritudinetua: in- inueneruntnosnimis. tende prospere procede,& regna.

Propterca non timebimus dum turPropter veritaté,& māsuetudine, & babitur terra:& transferentur moniustitiam: & deducet te mirabiliter tesin cor maris. dextera tua.

Sonuerunt,&turbatæ suntaquæcoSagittæ tuæ acutæ (populi sub te ca- rum:conturbatisuntmontes in for--dent)in corda inimicorum Regis. titudine eius. Sedestua Deusin feculum fæculi:vir Fluminisimpetus lętificat ciuitatem gadirectionis

, virga regni tui. Dei:sanctificauit tabernaculum suũ Dilexistiiuftitiâ,&odisti iniqtatem; altissimus. propterea vnxitte Deus, Deus tuus Deusin medioci nó cómouebitur: olcolætitiæ præconsortibus tuis. adiuuabit eam Deus mane diluculo. Myrrha,&gutta,&casia à vestimen Conturbatæ suntgentes, & inclinatis tuis, a domiboeburneis:ex qbo de- ta funtregna: deditvocem fuam, & lectauerüttefilięRegūí honore tuo, mota eft terra. A stititRegina à dextris tuis in vesti- Dominus virtutum nobiscum:fusce tu deaurato:circundata varietate,

ptor nofter Deus lacob. Audifilia,&vide, &inclina aurem Venite,&videte opera domini,quæ tuam:&obliuiscerepopulum tuum, posuitprodigia super terram:auferés & domum patristui.

bella vsquead finem terræ. EtcócupiscetRex decorē tuũ:qñip Arcum conteret, &cõfringet arma: feeft dñs Deus tuus,&adorabunteū. &scuta comburetigni. Etfilix Tyrií munerib”:vultūtuum Vacate,&videte,quoniam ego sum deprecabútur omnes diuites plebis. Deus:exaltaboringentibus,&exal-Omnisgloria eiusfiliæ Regis ab in- taborin terra. tus:in fimbrijs aureis circumamicta Dominus virtutum nobiscum: susce varietatibus.

ptor nofter Deus Iacob. Pfals 46. Adducentur Regi virgines post eā: Mnesgētesplaudite maniboiu proximæ eius afferentur tibi,

bilate Deo i voce exultationis. Afferenturin lætitia, & exultatione Oñdomino excelsus, terribilis:Rex adducentur in templum Regis. magnus super omnem terram. Pro patrib'tuis nati sunt tibifilij:co- Subiecit populos nobis:&gétes sub ftitues eos Principessupomnē terra, pedibus nostris. Menores érunt nominis tui dñe: in Flegit nobis hæreditatem suam:spe. omnigeneratione,&generationem, ciem lacob,quem dilexit,

Ascen

[ocr errors]

M

Ascendit Deusin iubilo:&dominoi in æternum,& in fæculum fæculi:ipvocetuba,

sereget nosin sæcula. Pfalmus 4.8. P fallite Deonoftro,psallite: psallite Vdite hæc oés gētes: aurib°pciRegi noftro, psallite.

, Quoniam Rexomnisterrę Dey:pfal Quiĝue terrigenæ,&filij hominū:silite sapienter.

mulin vnum diues,& pauper. Regnabit Deus super gentes:Deusse Osmeum loquetur sapientiam : & detłuper sedem fanétam fuam. meditatio cordis mei prudentiam. Principes populorü cögregati sunt inclinabo in parabolā aurē mcı:ape. cum Deo Abraham:qmDij fortester riã in pfalterio propofitionem mea. ræ vehementer eleuati funt. Curtimeboin die mala?iniquitascal Aña. Adiutorin tribulationibus. canci mei circundabitme. Aña Magnus Dorninus Pfalm'47. Quiconfidunt in virtute fua : & in

Agno dñs,&laudabilisnimis:ī multitudine diuitiarú fuarūgtiãtur.

ciuitate Deinrismõtesēto ei”. Frater non redimit, redimet homo? Fúdatur exultatione vniuerfæ terræ non dabit Deo placationem fuam. mons Sion:latera Aquilonis, ciuitas Etpretiú redemptionis animæ suæ: Regismagni.

&laborabitinæternum, & viuetadDeus in domibus eius cognoscetur: hucinfinem. cum suscipieteam.

Non videbit interitum, cum viderit Quoniam ecce reges terræcongrega fapientes morientes:simul infipiens, tisunt.conueneruntin vnum. &itultus peribunt. Ipsividētessicadmirati sút,cóturbati Etrelinquét alienis diuitias suas:&se lut,cõmotiluttremor apphêdit eos. pulcra eorūdom’illorúin eternum. Ibi dolores vtparturientis: in fpiritu Tabernacula eorúí pgenie, &pgevehementi conteres naues Tharsis. nie:vocauerüt noia sua in terris suis. Sicutaudiuimus,fic vidimusin ciui- Homo cùm in honore effet, non intate dñi virtutum, in ciuitate Deino- tellexit.comparatus eft iumentis infi ftri:Deus fundauit eam in æternum. picntibus,&fimilis factus eftillis Sufcepimus De' misericordiam tua: Hæcvia illorum scandalumipsis: & in medio templi tui.

postea in ore suocomplacebunt. Secúdú nomētuú De', sic&la'tuaí Sicutoues in inferno pofiti sútmors finesterre:iuftitia plena extera tua. depafcet eos. Lætetur mons Sion,& exultentfiliz Etdominabuntur eorum iusti in ma Iudæ:propteriudicia tua domine. tutino:&auxilium eorumveterascet CircundateSion, &complectimini in inferno a gloria eorum. eam:narratein turribus eius. Verūtamē De redimet aiam meam Ponite corda veftra in virtute ei', & de manu inferi:cum acceperitme. distribuite domos ei':vtenarretisin Netimueris,cum diues factus fuerit progenicaltera.

homo:&cum multiplicata fueritglo Quoniam hicest Deus, Deus nofter ria domus eius. B.R. N.

Dij

Det

Qmcùminterierit, non fumet ola: Etinyoča meidie tribulationis:eruã nequè descendetcum eo gloria eius, te,&honorificabis me. Quia aía ejus in vita ipfius bñdicet: Peccatoriautē dixit Deus : quare tu confitebitur tibi,cum benefeceris ei. enarrasiustitias meas,&affumis testa; Introibitvsq; i pgenies patrú suorú: mentum meum peros tuum?

&vsq; inæternú non videbit lumen. Tuverò odisti disciplinam;&proieHomo,cú in honoreesset, non intel- cifti fermones meos retrorsum. lexit:comparatus eftiumentisinsipiē. Sividebasfurē,currebas cueo:&cũ tibus, &fimilis factus est illis.

adulterisportionem tuam ponebas. Añ. Magnus dñs,&laudabilis nimis.: Ostuum abundauit malitia: &linAña. Deus Deorum. Pfalmus 49. gua tua concinnabat dolos.

Euş Deorum dominus locutus. Šedens aduersus fratrē tuũ loqueba eft:& vocauit terram.

ris, &aduersusfilium matris tuæ poA solis ortu vsque ad occasum : ex: nebas scădalum:hæc fecisti , &tacui. Sion species decoris eius.

Existimasti iniq;,qd erotui similis:ar Deus manifeftè veniet:Deus noster, guá te,&ftatuam contra facić tuam. &non filebit.

Intelligite hæc,q obliuiscimini Deú: Ignisin conspectu eius exardescet:& ne quando rapiat,& no sit,g eripiat. in circuitu eius tempeftas valida. Sacrificium laudishonorificabit me; A duocauitcælum desursum:&ter- &illiciter,quo oftendam illi salutare ram discernere populum suum. Dei.

Psalmus 51. Congregateilli laosei:9 ordinant teftamentum eiusfuperiacrificinant. Q Vidgloriaris in malitia : qui po-,

tensesin Etannunciabunt coeli iustitiam eius: Tota die'iniustitiam cogitauit ligua quoniam Deusiudex est.

tua:ficutnouacula acuta tecifti dolu. Audipopul' me',&loquar, Ifrael,& Dilexistimalitiam super benignitatestificabor tibi:De De'tu' egosum. tem:iniquitatem magis, quam loqui Nói sacrificiistuisargua te: holocau æquitatem. sta anttuaícõspectumeo sunt semp. Dilexisti omnia verba præcipitatioNon accipiam de domo tua vitulos: nis:lingua dolosa. neque de gregibus tuis hircos.

ProptereaDeus deftruettein finem: Ommeæsuntoés feræ siluarum : iu- euellette,& emigrabitte de tabernamenta in montibus,&boues. culotuo,&radicem tuam de terra vi Cognoui omnia volatilia cæli:&pul uentium. chritudo agri mecum est.

Videbuntiusti,&timebūt, &sup eŭ Siesuriero,non dicam tibi: meusest ridebunt:&dicent,ecce homo, qno enim orbis terræ,&plenitudo eius. pofuit Deum adiutorem suum. Nungd máducabo carnes taurorū? Sed spauit in multitudine diuitiarū aut sanguinem hircorum potabo? fuarum:&præualuitin vanitate fua. Immola Deo facrificium laudis : & Ego autem ficut oliua fructifera in redde Altislinovota tua.

domo Dei :speraui in misericordia

Deiinçternum,& in fcrm læculi.

remerepulisti,& quare triftis icedo, Cófitebor tibi in fclmgatecisti:&ex dum affligit meinimicus? pectabonomen tuũ, quoniam bonú Emittelucétuā, &veritaté tua:ipsa eft,in conspectu sanctorum tuorum. mededuxerüt, & adduxerất í mótē Ana. Deus Deorum dñs locutus est. sanctum tuum,&in tabernacula tua. Per Annū# Immola Deo sacrificiū E tintroiboadaltare Dei: ad Deum laudis. R. EtreděAltissimovota tua. quilætificatiuuentutem meam. Inildućtu.). Emitte Agnūdñedña Confitebor tibi in cithara Deus De toré terræ.R. Depetra deserti ad mó meusquare tristis es anima mea, & tēfiliæ Siő.In Quadr.y. Scapulissuis quare conturbas me! obūbrabit tibi.R. Etfubpénis ei'spe Spera in Deo,qñ adhuc confitebor rabis. Tpe Paflio.x. Deoreleonis lis illi:falutarevulimei, &Deus meus, bera medñe & Eta cornibvnicor- Aña. Salutare vult mei, &De me'. niūbumilitaté mea. Tpe Pafch.Ana An. Adte de luce vigilo De. De Haľah,halah,halah. ¥. Surrexit dñs De'me'.f.13.ACunctis diebus. vere,hal . R. Etapparuit Simoni, hal.

Cantic.ro & Provno vel pluribus martyribus TGodixi in dimidio dierum meo- 11.38. tpe Pascha. y. Luxperpetua lucebit rum:vadam ad portasinferi. fanctistuisdomine, haleluiah. R. Et Quesiui refiduúannorú meorú dixi æternitas temporum haleluiah. no videbodñm Deū i terra viučtiú.. & Provno marty.extra tpsPasch.v. Non aspiciam hominem vltra:&ha Posuisti dominc super caput eius. bitatorem quietis Re Coronam delapide pretiofo.

Generatio mea ablata cft:&conuo Proplurib.marty.y: Exultent iuftis luta esta me,quafitabernacula pasto colpectu Dei.R.Et delectenti letitia. rum. Pro Confesl. Pontit. y. Elegit eum Præcisa est velut a tèxente vita mea, dominus Sacerdotem fibi. R. Ad fa- dumadhucordirer succiditme: de crificandum ci hostiam laudis. manevsquead vefperam finiesme. ProConfeff:nö Pötif..Os iuftime- Sperabam vsquead mane: quasileo ditabitlapičtiá. Bk. Et lingua eius lo- ficcontriuitomnia offa mea. queturiudiciam. Provna fancta. De mane vsque ad vefperam finies Adiuuabit eam Deus vultu fuo. B. me:ficutpullushirundinis fic clama Deusin medio ei' nó cómouebitur. bo,meditabor vt columba.

AD LA V DE S. Attenuati funtoculi mei :suspicienAna. Dele dăciniquitatem mcam.

tesin excelsum.
ps. Mifere.f.2 2. An Salutare. ps 42. Dominevim patior,respode prome:

Vdica'me Deus,&discerne quid dicam,autquid respondebitmi
caufam meam de gēte non hi,cùmipfefecerit?

sãcta: ab hominciniquo, & Recogitabo tibiomnes annos mcos: dolofoerueme.

in amaritudine animæ meæ. Quia tu es Deus,fortitudo mca:qua- Domine, fisic viuitur, & in talibus B.R. N.

vita

Dij

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »