Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

Multiplicatæ sunt fupcapillos capi- adijcietvtresurgat?
tismei:&cor meum dereliquit me. E tenim homo pacis meæ, in quofpe
Complaceat tibi domine vt eruas raui:qui edebatpanes meos, magnifi
me:cñeadadiuuandum me respice. cauit super mesupplantationem.
Confundant,&reuereantsimulqui Tuautem dominemiserere mei:&
quæruntanima meam:vtauferát eā. resuscita me,&retribuam eis.
Conuertanturretrorfum, & reue- In hoc cognoui qñ voluifti me: qñ
reantur:qui volunt mihi mala. non gaudebit inimicus me' sup me.
Ferantconfestim cõfufionem suam: Meautem propterinnocentiam su-
qui dicunt mihi,euge, euge. scepisti:&confirmasti mein conspe
Exultēt&lætētursup teomnes quæ ctu tuo inæternum.
renteste:&dicántsemper,magnifice Benedictus dñs Deus Ifrael å feculo,
tur domin', quidiligūt salutare tuũ. &in fæculum:fiat,fiat. Pfalmus 41.
Egoautem mendicus sum, & pau- Vemadmodum desiderat ceru'

Q
per:dominus solicitus est mei.

ad fontes aquarum:ita desiderat diutor meus,&protector meus tu anima mea ad te Deus. es, Deus meus ne tardaueris.

Sitiuit anima mea ad Deum fontem Añ. Vtnon delinquá in lingua mea. viuum:quando veniam&apparebo Antiphona Sana. Pfalmus 40. ante faciem Dei?

Eatus qui intelligit super egenü Fuerunt mihi lacrymæ meæ panes

& pauperem:in die mala libera- dicac nocte:dum dicitur mihi quobiteum dominus

tidie,vbi eft Deus tuus? Dñscóseruet eü,& viuificet eum, & Hæc recordatus fum,& effudi in me beatum faciat eum in terra:&nõtra animam meam: quoniam transibo dateumin animaminimicorum ei'. in locum tabernaculi admirabilis vfDominus opem feratilli super lectú quead domum Dei. doloris eius:vniuerfum ftratum cius n voce exultationis, & confeffionis: verfafti in infirmitate eius.

sonus epulantis

. Ego dixi,domine miserere mei

: sana Quare tristis esanima mea:&quare animam meam,quia peccaui tibi. conturbas me? Inimiçi mei dixerút mala mihi:quă- Spera in Deo,qñ adhuc confitebor do morietur;&peribit nomen eius? illi:salutare vultus mei & Demeus Etfi ingrediebátvtvideret, vana lo Admeipsum aia mea cõturbata eft: õbat;cor ei' cögregauit iniqtatē sibi, ppterea memor ero tui, de terra lor

grediebatur foras:&loquebatur in danis & Hermonij à mõte modico. idipsum, Aduersum me susurrabant omnes taractarum tuarum.

A byssus abyffum inuocatinvoceca inimici mei:aduerfum me cogitabất Omnia excelsa tua,&Auctus tui:su'mala mihi, Verbum iniquuin constitucruntad in die mandauit dominus misericor

permetranfierunt pcrsum me:nunquid qui dormit , no diam suam;&nocte canticum eius.

Apud

B

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

A pud mevratio Deovitæ meæ; dicã cos nostros:&,qui oderuntnos, diri-
Deo, susceptor meus es.

piebant fibi.
uare oblit'es mei?&quare cötrista Dediftinos tanquam oues escarum:
tincedo,dum affligit meinimicus? &ingentibus dispersisti nos.
D um confringuntur offa mea: exp- Vendidifti populum tuum fine pre-
brauerunt mihi,qui tribulantme ini tio:&non fuit multitudo in commu
mici mei.

tationibus eorum. Dum dicunt nibi per singulos dies, Pofuifti nosopprobrium vicinisnovbi eft Deus tuus:quare triftis es ani- ftris:fubfannationem,&derisum his, ma mea,& quare conturbas me? i .; qui

i funtin circuitu noftro. Spera in Deo,qm adhuc confitebor Pofuifti nosin fimilitudinem gentie ilti:salutare vultus mei, & Deus me': bus:cómotionem capitis in populis

. Aha. Sana dñeasam meā:gapeccaui T ota die verecúdia mea côtra me e tibi. Aña. Eructauit. Pest. & confufio faciei meæcooperuitme.

Eus,auribus noftris audiuimus: A voce exprobrantis,&obloquétis:

patresnñi annüciauerút nobis. à facieinimici,& perfequentis. pus,quod operatus es in diebus eo Hec omnia venerunt super nos, nec rum:&in diebus antiquis.

obliti sumuste:&inique non egimus Manus tua gentes difperdidit, &pla in testamentotuo. tafti eos:afflixisti populos,& expuli- Etnon receffit retrocor noftrum:&

declinasti semitas noftras a via tua. Neceñimīgladiosuo poffederútter ñhumiliasti nos in loco afflictiorā:&brachiú eorú non faluauit eos. nís:&cooperuit nos vmbra mortis. Sed dextera tua,& brachium tuum, Siobliti fum'nomēDei nostri:&fiex &illuminatio vulttui:quoniam co- pādim'man' noftrasad Deü alienú. placuifti in eis.

Nonne Deus requiret ista?ipscenim u esipfe Rex meus, & Deus meus: nouitabfcondita cordis. qui mandas salutem lacob.

• ñ ppter te mortificamur tota die: in teinimicos nostros ventilabimus æltimati sumusficut oues occifionis, cornu:&in nominetuo fpernemus Exurge, quare obdormis domine? insurgentes in nobis.

exurge,&nerepellasin finem. Non enim in arcu meo fperabo: & Quare faciē tuam auertis? obliuisce gladius meus non saluabit me. rís inopięniæ,& tribulationisníæ.

aluafti enim nos de affligétib' nos: Quoniam humiliata est in puluere & odientes nos confudifti.

anima noftra:conglutinat est in ter In Deolaudabimur tota die:& in no raventer nofter. mine tuo confitebimur in fæculum. Exurge domineadiuua nos:&rediNuncautem repulifti, & confudisti menos propter nomen tuum.

;0544 nos:&non egredieris Deus in virtua Rudtauitcor meú verbü bonü: tibus noftris.

dico egoopera mea Regi. A uertisti nos retrorfum poft inimi- Lingua mea calamusscribæ : veloB.R. N.

D

citer

fti eos.

Multiplicatæ suntsup capillos capi, adijciet vt refurgat?

E tenim homo pacis meæ, in quospe tismei:&cor meum dereliquit me Complaceattibi dominę vt eruas raui:qui edebat panes meos, magnifi me:ineadadiuuandum me respice. çauit super mesupplantationem. Confundant,& reuereantfimulqui Tuautem dominemiserere mci:& quærunt animâ meam:ytauferāt cā. resuscita me,&retribuam eis Eonuertanturretrorfım, & reue. Inhoc cognouiqñ voluifti me: qñ Teantur:qui voluntmihi mala.

nongaudebit inimicus me' sup me. Ferantconfestim cófusionemfuam: Meautem propterinnocentiam suquidicunt mihi,euge,euge

scepisti:&confirmasti mein confpe Exultēt& lætétursup teomnes quæ ctu tuo inæternum. fentes te;&dicant semper,magnifice Benedictus dñs Deus Ifrael å lệculo, tur domin', qui diligút falutare tuú. &in fæculum:fiat,fiat. Pfalmus 41. Egoautem mendicus fum, & pau- Vemadmodum desiderat ceru"

ad fontes aquarum:ita desiderat A diutor meus,&protector meus tu anima mea ad te Deus. es, Deus meusnetardaueris. Sitiuitanima mea ad Deum fontein Añ. Vtnon delinquáin lingua mea. viuum:quando veniam&apparebo Antiphona Sana. Pfalmus 40. ante faciem Dei?

Eatus qui intelligit super egenũ Fuerunt mihi lacrymæ meæ panes B & pauperem:in die mala libera- dieac nocte:dum dicitur mihi

quobit eum dominus

tidie, vbi eft Deus tuus? Dñscóserueteū,&viuificet eum, & Hæc recordatusfum,&effudi in me beatum faciat eum in terra:&nótra animam meam: quoniam transibo dateumin animaminimicorum ei”. in locum tabernaculi admirabilis vfDominus opem feratilli super lectú quead domum Dei. doloris eius:vniuersum ftratum eius in voce exultationis, & confessionis: verlasti in infirmitate eius.

sonus epulantis. Egodixi,domine miserere mei:sana Quare tristis esanima mea:&quare animam meam,quia peccaui tibi. conturbas me? Inimiçi mei dixerütmala mihi:quặ- Spera in Deo,qñ adhuc confitebor do morietur; &peribit nomen eius? illi:falutare vultus mei & Demeus. Etfi ingrediebalvtvideret, vanalo- Admeipfum asa mea cõturbata eft: õbat;cor ei'cögregauit iniqtatē sibi, ppterea memor ero tui, de terra lorEgrediebatur foras:&loquebatur in danis,&Hermonij à mõte modico. idipsum,

A byssus abyffum inuocatinyoceca

1

· Aduersum me susurrabant omnes taraĉtarum tuarum.
inimici mei:aduerfum me cogitabất Omnia excelsa tua,&Auctus tui:su-
mala mihi,

[ocr errors]

per me tranfierunt. Verbum iniquuin constitucrunt ad Indiemandauit dominus misericor ucrsum me:nunquid qui dormit, no diam suam;&nocte canticum eius.

Apud

25

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

fti eos.

A pud mevratio Deovitxmex:dica cos noftros:&,qui oderuntnos, diri-
Deo,susceptor meuses.

piebant fibi.
Quare oblites mei?&quare cătrista D'ediftinos tanquam oues escarum:
tincedo,dum affligitmeinimicus? &ingentibus dispersisti nos.
D um confringuntur offa mea: exp- Vendidisti populum tuum sine pre-
braueruntmihi,qui tribulantme ini tio:&non fuitmultitudo in commu
mici mei.

3* tationibus eorum. D um dicunt nibi per singulos dies, Pofuifti nosopprobrium vicinis not vbi estDeus tuus:quare tristis esani- ftris:fubfannationem,&derisum his, ma mea,& quareconturbas me? qui funtin circuitu noftro.

pera in Deo, qm adhuc confitebor Poluisti nosin fimilitudinem gentiilfi:falutare vultus mei, & Deus me bus:cómotionem capitis in populis. Aña. Sana dñeasam meā:gapeccaui T ota die verecúdia mea cötra me és tibi. Aña. Eructauit. Plemes 43. &confufio faciei meæcooperuitme.

Eus,auribus nostrisaudiuimus. A voce exprobrantis, & obloquétis:

patres nii annúciauerút nobis. à facieinimici,& perfequentis. pus,quod operatus es in diebus eo Hçc omnia venerunt fuper nos, nec rum:&in diebus antiquis. obliti sumuste:&inique non egimus Manus tuagentes difperdidit

; &pla in testamentotuo. tasti eos:afflixisti populos, & expuli- Etnon receffit retrocornoftrum:&

declinasti femitas noftras a via tua. Necenimīgladiosuo possederútter ñhumiliaftinos in loco afflictio rã:&brachiū eorū non faluauit eos. nis:&cooperuit nos vmbra mortis. : Sed dextera tua,&brachium tuum, Siobliti sumonomeDei noftri:&fiex &illuminatio vulttui:quoniam co- pādim'man' noftrasad Deú alienú. placuifti in eis.

Nonne Deusrequiretista?ipfc enim Tu esipfe Rex meus, & Deus meus: nouitabscondita cordis. qui mandas salutem lacob.

ñ ppter te mortificamur tota die: inte inimicos noftros ventilabimus æltimati sumusficut oues occifionis, cornu:&in nomine tuo fpernemus Exurge, quare obdormis domine? insurgentes in nobis.

exurge,&nerepellasin finem. on enim in arcu meo sperabo: & Quare faciē tuamauertis? obliuisce gladius meus non saluabitme.

risinopięniæ,& tribulationisniæ. aluafti enim nos de affligétib' nos: Cuoniam humiliata est in puluere &odientes nos confudifti.

anima noftra:conglutinar est in ter in Deolaudabimur tota die:&in no raventer nofter. mine tuo confitebimur in fæculum. Exurgedomineadiuua nos:&rediNuncautem repulisti, &confudisti menos propter nomen tuum,ps 44. nos:&non egredieris Deus in virtui- 2 Rultauitcor meú verbú bonu: tibus noftris.

dico ego opera mea Regi. A uertisti nos retrorsum poft inimi- Lingua mea calamus scribæ : veloB.R. N.

D

citer

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

citer fcribentis,

Propterca populi confitebuntur tibi Speciosus forma pręfilijs hominum, inæternum:&insæculum sæculi. diffula eft grainlabijs tuis: propterea A5 Eructauitcor meữ verbū bonú. benedixit te Deusin æternum. Antiphona. Adiutor. Palazz:545. Arccingeregladio tuo; super femur Eus noster,refugium,&virtus:

adiutorin tribulationibus,quæ mium potentissime. Specie tua,&pulchritudinetua: in inueneruntnosnimis. tende prospere,procede,& regna.

Propterca non timebimus dum turPropter veritaté,& másuetudine, & babitur terra:& transferentur moniuftitiam: & deducette mirabiliter tesin cor maris. dextera tua.

Sonuerunt,& turbatæ funtaquæ coSagittæ tuæ acutæ (populi sub te ca- rum:conturbati suntmontes in for-dent)in corda inimicorum Regis. titudine eius. Sedestua Deusin sçculum fæculi:vir Fluminis impetuslętificat ciuitatem ga directionis

, virga regni tui. Dei:lan£tificauit tabernaculum fuú Dilexisti iustitiá,&odisti iniqtatem; altissimus. propterea vnxitte Deus, Deus tuus Deusin medioci nó cõmouebitur: oleolætitiæpræconsortibus tuis. adiuuabit eam Deus mane diluculo. Myrrha,&gutta,&casia à vestimen Conturbatæ suntgentes, &inclinatis tuis, a domib'eburneis:ex g bode- ta suntregna: deditvocem suam, & lectauerüttefilięRegūí honore tuo, mota eft terra. A stititRegina à dextris tuis in vefti- Dominus virtutum nobiscum:susce tu deaurato:circundata varietate,

ptor nofter Deus lacob. Audifilia, &vide, &inclina aurem Venite,& videte opera domini, quæ tuam:&obliuiscerepopulum tuum, posuitprodigia super terram:auferés &domum patristui.

bella vsquead finem terræ. EtcöcupiscetRex decorētuŭ:qñip Arcum conteret, &cõfringet arma: fe eft dñs Deus tuus,&adorabunteũ. &scuta comburetigni. Etfiliz Tyrii munerib': vultū tuum Vacate,& videte,quoniam ego

sum deprecabútur omnes diuites plebis. Deus:exaltabor ingentibus,&exal-Omnisgloria eiusfiliæ Regis ab in- taborin terra. tus:in fimbrijs aureis circumamicta Dominus virtutum nobiscum: susce varietatibus. Adducentạr Regi virgines post că:

ptor nofter Deus lacob. Pfals 46. proximæ eius afferentur tibi,

Mnesgētesplaudite maniboiu

bilate Deo i voce exultationis. Afferenturın lætitia;& exultatione; Om domino excelsus, terribilis:Rex Pro patrib?tuis natisunt tibi filij.că Subiecit populos nobis:&gētes sub

magnussuper omnem terram. ftitues eos Principessupomnę terrã

, pedibus nostris

. Menores erunt nominis tui dñe: in Flegit nobishæreditatem fuam:spe.

adducentur in templum Regis.

omnigeneratione,&generationem, ciem lacob,quem dilexit,

Ascen

« PoprzedniaDalej »