Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

cap.3.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

&fides fine operibus mortua est. Ctio. Te Deum 7. Ad Bñdict. Aña. Te Deum. 7. Ad Benedictus. Aña. Obtulerunt discipuli domino partē Spiritus carne &ossa no habet,sicut piscisassi & fauum mellis hal:halah. mevidetis habere? ia credite, halah. Ad Magn.Aña.Nó enim loquet a se Ad Magn.Añ. Adhuc multa habeo metipso:sedīcûq; audiet loquet, & vobis dicere, fed nõ potestis portare q vêtura suntannúciabit vobis, hal. modo:cum auté veneritille Spus ve- FERIA SEXT A. ritatis, docebit vos oēm veritatê hal. De Epistola canonica Beati Iacobi FERIA QVINT A. Apoftoli

.

Lectio prima.
Deepfa . Ei V NE

Ndebella &lites in vobis? non capot.
Oliteplures magistri fieri, ne concupiscentijs vestris ã

tres mei,scientes qñ maius iu- militantin membrisvestris? Concudicium sumitis.In multis enim offen piscitis, &non habetis: occiditis, & dimus oés, Siquis in verbo non offen zelatis,&non poteftis adipisci. litiga dit,hic perfectus elt vir, potens etiam tis & belligeratis,&non habetis, pro frenocircúduceretotü corpus.Siaüt pterea quod nõpoftulatis

. Petitis, & equis frena in ora mittimus ad cõsen non accipitis

, eo q malepetatis, vtin tiendú nobis,etiãomne corpo illorú concupiscentijs vestris insumatis. circúferim'.R.Sioblitus é.207L.ij. Adulteri,nescitis

: quia amicitia hui EX

T ecce,naues cum magnæ sint, mundi, inimica est Dei? Quicunque

&aventis validis minantur, cir- ergo voluerit amicus effe feculi hui', cumferuntur tamen a modico gu- inimicus Dei constituitur. bernaculo, vbi impetus dirigētis vo- Rs. In ecclesijs.207. Lectio fecunda. membráeft, & magna exaltat. Ecce Aptupadicat, Adinuidiam conquantusignisở magnam siluā incen cupifcit spiritus, qui habitats vobis? dit:&lingua ignis elt, vniuersitas ini maiorem autem dat gratiam: pp.9 quitatis . R. Viderunt te.207.Le. ij. dicit:Deus fuperbis refiftit

, humiliIngua costituit in membris no- busautem datgratiam. Subditi ergo

ftris,quæ maculat totứcorp', & eftote Deo, reliftite autem diabolo, inflammata rotam natiuitatis nostrę & fulget a vobis: appropiquate Dco inflāmata gehenna. Ois enim natu- &appropinquabit vobis. Emūdate ra bestiarú,& volucrú, &ferpentiū, manus,peccatores

, &purificate cor&cætorú domatur, &domita sunta da,duplicesanimo. Miseri estote, & natura humana:linguam auté nullus lugete, ac plorate risus vester in luhominú domare potest:inquietum etum conuertatur,&gaudiú in męmalū, & plenaveneno mortifero, in rorem. Humiliamini in conspectu ipfa benedicimus Deum & Patré, & dñi,& exaltabit vos. F. In toto.207.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

ipfoore pcedit bñdictio, & maledi- tri, aut qui iudicat fratrem fuum,
B. R. N.

de

Ddij

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Infra hebdomadam quartam detrahit legi, &iudicatlegem. Si au- téporaneum,&ferotinum. Patiếtes tem iudicas legé,nones fačtor legis, estote & vos,&confirmatecordave sed iudex. Vnus eft enim legislator, Itra qñ aduentus dñiappropinqua&iudex, apoteftpdere& liberare. uit.Nolite ingemifcere, fratres,in alTuaūtquis es, q indicas pximü tuü? terutrū, vt non iudicemini. EcceiuEccenuncqui dicitis:Hodieaut cra- dexante ianuă assistit. Exéplú accipi ftino ibimusin illā ciuitaté,& facie- te,fratres,exitus mali, &lögaminitamusibi quidem annum, &mercabi- tis,&laboris,&patiétię, Prophetas, mur,&lucrum faciemus (quiigno- qlocutisuntínominedñi. Eccebea ratis,qd erit in crastino:quæ eft enim tificamus eos q sustinuerunt. Sufferē vita vestra? vapor est ad modicū pa- tiam Iob audistis,&finem domini vi rens, & deinceps exterminabitur) diftis,quoniam misericors dominus peoytdicatis . Si dñs voluerit,&livi est, &míserator. Lectio tertia.

Nte omnia aute, fratres mei, no Dcum.. Ad Benedictus. Antiph. A lite iurare,neq; pcglú, ncq

; per Isti sunt sermones,quos dicebam vo terrâ,neq; aliud quodcunq; iuramébis,cumeffem vobiscum, Hal.haľah. tū fitauté fermo vefter, efteft:nono: Ad Ma.an. Regina cæli.deS.Maria vtnon sub iudicio decidatis. Tristat nilioccurrat festúnoué Lectionum. aútaliquis veftrum?oret. Æquo ani

SABBATH O. moeft?psallat.Infirmatur quisin voDeepfa canonica bti Iacobi apli.L.j. bis? inducatpresbyteros Ecclesię, &

Gite nunc diuites, ploratevlu- orent sup eum, vngentes eú oleo in uenient vobis.Diuitiçvestrę putrefa ifirmū, &alleuiabit eum dñs:&fiin etęsunt, &vestimenta veftra a tineis peccatis fit, remittentur ei. Confite comesta sunt&aurū&argentū ve- mini ergo alterutrú peccata vestra

: strūęruginauit, &ęrugo eorü in te- &orate pro inuicem, vt faluiemini: stimoniú vobis erit, & manducabit multum enim

valet deprecatio iusti carnesvestras,sicutignis. Thesauriza assidua. Ad Vesperas.Capitulum. ftis vobisirāinouiflimis diebus.Ecce

Arislimi,

eftote faétores ver Jacı mercesopariorú,q mesuerútregiões bi,&nõ auditores tantū falvestras, fraudata

esta vobis,clamat: létes vosmetipfos:quia fi qs & clamor eorúin aures dñi Sabaoth auditor eft verbi,& nô factor,hiccointroiuit.Epulati estissup terram, & parabitur viro consideranti vultum inluxurijs enutristis corda veftra in natiuitatis suæ in speculo. Cósideradieoccisionis, Addixiftis, &occidi- uit enimfe,&abijt,&ftatim oblitus stisiustū,&non restitit vobis.Le.ij. eltqualisfuerit. Hymnus, Patientes igitur eftote fratres

vf

Dcænam Agni prouidi,
A
agri-

Etftolis albiscandidi,
cola expectat pretiofum fructú ter Poft transitum marisrubri,
ræ patienter ferens, donec accipiat Christo canamus Principi,

cap.s.

[ocr errors][ocr errors]

R

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

:

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Cuius corpus sanctissimum, Haleluiahips. Venite

, i. Hymnus

, In ara crucis torridum,

Ex sempiterne domine, Cruore eius rofeo

Rerum creator omnium,
Gultando viuimus Deo.

Qui erasante sæcula,
Protecti Pafchæ vefpere

Semper cum patrefilius:
A deuaftante Angelo,

Qui mundi in primordio
Erepti de durissimo

Adam plasmasti hominem:
Pharaonisimperio.

Cuituæimagini
Iam Pascha noftrum Christusest, Vultum dedifti fimilem.
Qui immolatus agnus est, Quem diabolus deceperat
Sinceritatisazyma,

Hostis humanigeneris:
Caro eius oblata eft.

Cuius tu formam corporis
Overè digna hostia,

Assumere dignatus es:
Per quam fracta sunt tartara, V.thominem redimeres,
Redempta plebs captiuata, Quemanteiam plalmaueras:
Reddita vitæ præmia.

Etnos Deo coniungeres,
Cumfurgit Christus tumulo, Per carnis contubernium.
Victor redit de barathro, Quem editum exvirgine
Tyrannum trudens vinculo, Pauescitomnis anima:
Et referans Paradisum.

Per quem & nos resurgere
Quæsumus auctor omnium,

Deuota mente credimus.
In hoc Paschaligaudio,

Quinobisper baptismum
Abomni mortisimpetu

Donasti indulgentiam,
Tuum defende populum.

Quitenebamur vinculis
Gloria tibi domine,

Ligaticonscientiæ.
Qui furrexifti à mortuis,

Qui crucem propter hominem
Cum Patre,& fanéto Spiritu, Suscipere dignatus es:
In sempiterna fæcula. Amen.

Dedisti tuum fanguinem
.Manenobiscum domine, halah. Noftræsalutis pretium.
R2. Quoniam aduesperascit, haľah. Quæfumus auctor omnium
AdMag. Aña. Vsque modonon peti In hoc Paschaligaudio,
stisquidquamīnomine meo: petite; Abomni mortisimpetu
&accipietis,haleluiah. Oratio. Tuum defende populum.

Eus,à quo bona cúcta pcedunt: Gloria tibi domine,

largire supplicibo tuis, vt cogite- Qui surrexifti à mortuis, muste inspirante quærecta sunt,&te Cum Patre&fancto Spiritu,&c. gubernāteeadé faciamus. Per domi. Inj.Noct.Aña.Hal.Lapisreuolutus. Deinde fitco á Cruce:vtiDnica pc. &Plalmi de Dnica,vtin Plalterio.2. DOMINICA QVINTA qdñriquolibet Noct. subvna Añao post Pascha.

V.Surrexit dñs de sepulchro, haľah Ad Matut.Inuit. Surrexit dñs verè: * B:Qui pnobispependitiligao,hal. B.R.N.

* Incipit

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

D

Ddiij

CI

V

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Dominica quinta • Incipit Epla prima canonica Beati ritu sancto mislo decælo,in quem de Petri Apostoli. Lectio prima. fiderant Angeli prospicere.

Etr' ApoftoloIesu Chri,electis ad R. Viderunt teaque Deus,viderunt

uenis dispsiõis Poti, Galatię,Cap teaquæ,&timuerunt: *Multitudoso padociæ, Aliæ,&Bithynię, seçãdus nitusaquarum,vocem dederunt nufciétia Dei Patrisī fáctificationé Spus bes,halah,halah, ha!. *. Illuxerunt iobediêtiâ &afplionésanguinis Iesu coruscationes tuæorbi terræ:vidit & Chři:Gravobis, & pax multiplicet: commota estterra.Multitudo, L.iij. Benedict Deus,&Páter dñinfi Iesu

P

Ropter quod succincti lumbos Chri,q fecúdú misericordia suā ma mentis vestræ,fobrij,perfecti,spe gnäregenerauit nosīspēviuã,p Re- ratein eam,quæ offertur vobis, gra-furrectionēlesu Chriex mortuis i hæ tiam, in reuelatione Iefu Chrifti, reditatéincorruptibilē, &incotami- quasi filijobedientiæ, non configunatá, &imarcescibilé,cóseruaticcerati prioribus ignorantiæ veftræ delisívobis,qī virtute Dei custodimini fiderijs,sed secundum eum,qui voca pfidēī salutéparatā reuelariitpe no- uitvos sanctum:vt&ipsiin omnicouiffimo.Bu.Sioblito fuerotui,hal.obli uersatione sancti sitis: quoniam scriuiscafmei dextera mea:* Adhæreat li ptum est: Sancti eritis, quoniam ego gua meafaucib' meis,fi nõ meminero sanctus sum. Et si patrem inuocatis tui, hal hal.y.Sup AuminaBabylonis eum, qui sine acceptione personaru illicfedim',&feuim',dú recordare- iudicat fecundum vniuscuiusq; op: murtuiSion.Adhæreat. Lectioij. in timoreincolacus vestritemporeco IM

Nquo exultabitis,modicũnuncsi uerfamini,scientes quòd non corru

oportetcātristárií varijstétationi- ptibilibusauro, vel argento, redemb',vt pbatioveftræfidei multò ptio- pti estis devana veftra conuersatiofiorauro,qd pigné pbat,iueniatilau nepaternæ traditionis, fed pretioso dé,&gloriá,& honoré í reuelationé fanguine , quasi agni immaculati IefuChri,quê cũ nóvideritis,diligitis Chrifti,&incontaminati

, præcogniin quênūcquoq; nô vidétes,creditis

, ti quidem ante mundi constitutio-credétes aütexultatis letitia inenarra nem, manifestati autem nouiffimis bili,&glorificata,reportātesfinem fi- temporibuspp vos,qui per ipfum fideivestręsalutē animarúveftrarū.De deles estisin Deo, qui suscitauiteum qua salute exqsierūt, atq; scrutati sūt à mortuis:& dedit eigloriam,vtfides Prophetæ, q defutura in nobisgratia veftra, & fpes effetin Deo. pphetauerút,scrutātesíquodvelqua B. Narrabo nomen tuum fratribus letépus significaretieis Spus Chri,p- meis, haleluiah, * In medio ecclesix. núcias eas,quæi Chiolunt, passiones, laudabo te, haleluiah, haleluiah. ¥. &posterioresglorias:qbo reuelatū ē, Confitebor tibi in populis domíne, qa nósibimetipsis,vobisautministra &pfalmum dicam tibi in Gentibus, bát ea,quæ núcnúciata sunt vobis p In medio, Gloria In medio. cos,qui euangelizauerunt vobis, Sp- Inij.Noct.Aña.Haľahr os.Cóferua.

cum

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

cumret de Plalt.4. V. Surrexit dñs fructusclemêtiæ, sed distinctus ordo verè;hat

. . Et apparuițSimoni, hal, meritorū. B.In toto corde meo,har. Exli.S.Amb.epid fideresurrectióis. exquisiui te,halah: *Ne repellas meà Ex Oratione de fide resurrectionis, mandatis tuis,hat.hat..Băses tu do post mediū. Tomo 3. Lectio quarta. mine, doce me iustificationes tuas. Vonia Dei mori nõ poterat Sapié Nerepellas. Lectio fexta.

Duertimus,quãgrauesit sacrile erat;caro

giúcredere.Si ri poffet;vt, dū morit,g folet,qd mor enim no resurgem', ergo Chřs gratis tuúfuerat,hoc resurgeret.Neq; enim mortuus est, ergoChisnõ resurrexit poteratesse,nisi phoiem resurrectio. Si enim nobisnõ resurrexit, vtiq; no qñficutphoíem mors, ita p hoiem resurrexit,qfibicur resurgeret ratiorelurrectio mortuorú. Ergo resurre- nē no habebat.Resurrexitin comun xit homo,qñ homo mortuus:&resu dus,resurrexitin eo celú, resurrexit í scitat homosedresuscitans De':tunc eoterra. Eritenim cęlūnouú,&terra fmcarnéhomo,nücpoía De'.Nunc noua.Sibi auté non erat necessaria re enim fm carnē iš nõ nouimoChim, surrectio, quem mortis vincula non sed carnēpgratiâ tenemus, vtipsum. tenebant.Nã etsifm hoíem mortuus primitias quiescentiū,ipsum primo- in ipsistñ erat liberinfernis. Visscire genitum ex mortuisnouerimus. quam liber? Factussum sicut homosi B. In ecclesijs benedicite Deo,haľah, neadiutoriointer mortuos liber. Et * Dñode fontiboIfrael,haľah, haľah. beneliber qui se poterat suscitare iux V. Pfalmum dicite nomini eius, date tag scriptūé:Soluite téplum hoc, & gloriam laudi eius. Domino. Lectv. in triduo resuscitabo illud. Et beneli P

atq; naturæ,cuius & reliq fruct': R. Hymnă cantate nobis, haleluiah: quorú plætiore prouentu primitiua * Quomodo cãtabimus canticũ dñií Deo munera deferunt:sacrũ munus terra aliena?haľah,hal.y). Illicinterro poibus,&quasıreparatæ quædā liba gaueruntnos,qui captiuos duxerunt naturæ. Primitiæ ergo q elcétiú Chřs: nos verba cātionü.Quo. fia. Qúo. fed vtrūsuorú qescētiü,q quasimor- In tertio Nocturno. Aña. Haleluiah. tis exortes dulci quodá lopore tenené ps. Coli enarrât.cum rel.de Pfalt. 2. anoium mortuorú?Sed sicut in Adã V. Gauisisunt discipuli,haleluiah. oēs moriunt,ita iChrooēs viuificabū B. Visodomino, haleluiah. tur. Itaq; ficut primitiæ mortisi Adā, * L co sancti euang.fm loãné. L.vij. ita ēt primitiæ resurrectionis i Chro. Nillotpe: Dixit les' discipulis suis: c.16. Oésrelurgētsed nemodelperet,neq; (Améamé dico vobis,fi quid petie iusto doleatcõecāsortiú resurgēdı,cũ ritis Patréinose meo dabit vobis.Etr. pcipuü fructú virtutis expectet. Oés * Homilia Sãēti Augustini Episcopi. qdēresurgét,fed vnufquiique , vtait Tract. 102.in loannē, in initio. Apoftol', i suoordine.Cõisest diuing

DO

Omini verba nunc ifta tractan B.N.R.

da

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Dd

iiij

« PoprzedniaDalej »