Obrazy na stronie
PDF
ePub

Dicendçante Lectionesin officio nouem &trium Lestionum.
In primo Nocturno. Abfolutio. Siofficiumfitde sancto triumle
Xaudi,dñelefuChre,pces fuorú &tionum prima benedi&tio erit

. tuorü&mifere nobis,& Illenos benedicat;quisine finevi. Spūlēto viuis&regnas in fæcula fæ- uit&regnat. §.Amen. culorum. Pu. Amen. Benedictiones. 2 Cuius vel quorum 1 Benediétione perpetua benedicat 3 Adsocietatem. nos pateręternus. Kl. Amen.

Si otlñ hit de S. Maria, viij. broerit. 2 Vnigenitus Deifilius nos benedi Cuius festú colimus,ipfa virgo vir

cere &adiuuare dignetur. ginūintercedat,pnobisad dominū. 3 Spiritus sancti gratia illuminet sen Siin vltimalectionelegendum lit fus&corda nostra.

aliud Euangelium cum Homilia 18. In fecundo Notturno. Antiphona. benedictio erit.

Psiuspietas, & misericordia nos PerEuãgelica dieta dleãtnia dlifta. adiuuet, qui cum patre & Spiritu Que benedictio Per Euangelica, sancto viuit & regnat in fecula fecu- in nocte Natiuitais Commi, dicitur lorum. R. Amen. -- Benedi&tiones anteoctauam Lectionem, &tuncan 4 Deus Pater omnipotens fit nobis tenonam Lectionem dicitur. propitius&clemens. De.Amen.

Verba sanéti Euāgelij doceat nos 5 Chrsppetuędet nobis gaudia vitę. Christusfilius Dei. 6 Ignem sui amoris accedat Deus in In officio trium Lectdir Abiolo. cordibus noftris.

& Benediétiones prçdietę, ordinein. In tertio Nocturno.Abfolutio.

rub.generalibus, &inj. Dominicade: Vinculispetõrű nrorū absoluat Aduentu descripce:Scinco quando. nos omnipotens & mifericors non legitur Fionil

. cum Euangelio, dominus. R.Amen. Benedictiones. & bencdiétiones fumendæ funt ex 7 Euangelicalectio sitnobis falus & tertio Noct. prima benediétio dicit. protectio. R.Amen.

Illenos benedicat,quísincfinevi8 Diuinum auxilium mancat fem- uit&regnat. per nobiscum.

Diuinum auxilium 9 Ad societatem ciuium supernorú 3

Adfocietatem. perducat nos rex Angelorum.

In oilicio triumn Lectionuinquan Si officium fit de Sancta nouem do legitur homilia cum Euangelio, Lectionum,octaua benedi£tio erit. prima benedictio erit. Cuius feftum colimus,iplevel

, ip Euangelicalectio. sa intercedatpro nobis ad dominū. 2 Diuinum.

Quandoiuntplures, dicitur, 3 Adfocietatem. Quorum velquarum feftum coli Inofficiodesancta Mariain Sabo mus, ipsi velipfæintercedant prono batho, Abfolutio & Benedictions bisad dominum.

dnr vtin ciusoficioin Sabbatho.

A

.

2

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Cum accepisset acetum dixit, CONSVMMATVM EST,

& inclinato capite tradidit spiritum.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

DI S S 0. SI TV M

PER HEBDOMADA M.

Cum Ordinario OFFICII de Tempore. DOMINICA detad dextera Dei PatrisomnipotéAd Matutinuin.

tis:inde vêturus estiudicare viuos & Ante Matutinum &omnes Horas, mortuos. Credo in Spiritum sanctú, præterq ad Cõpletorium dř secreto. fancta Ecclefiá Catholicã, Sanctorü

ATER nofter, qui es comunione,R emissionēpcõru, Car in cælis, fanctificet no nisresurrectione, vitam æterna. Añ. men tuum:adueniatre Deindeclara voce dicitury. gnum tuum, fiat volun

DAT Omine labia mea aperies. tas tua,ficutin cælo, &

Etos meumannunciabit in terra:panem noftrum quotidianu laudem tuam. da nobis hodie & dimitte nobis debi y.Deusin adiutorium meú intende. ta nra, sicut & nos dimittimus debi

R.

Dominead adiuuãdūme feftina. toribus nris:&nenosinducas in tēta y Gloria patri,&filio,&{puisancto. tionem:sed libera nosà malo.Amen. Sicut eratin principio, &nunc,&

VeMaria,gratia plena: Domi- semp,&in fecula feculorú.Añ.Hal.

nus tecum, benedicta tu in mu- & Sic di Haleluiah. ad omnes horas lieribus, & benediétus fructus ven- per totīAnnữ, pręterquàmà Dnica tristui lefus. Sãcta Maria, máter Dei, in Septuagesimanı vfq; ad Feriam v. ora pro nobis peccatoribus, nunc, & in Cena Donini: tunc enim dicitur

, in hora mortis noftræ. Amen. Laustibi Dominerexæternæ glorię. 9 In principio Matutini, &Primt, [ Inuitatorium !equens di ab Oeta! acin fine Completorij dicitur etiam Epiphifq;ad Dominicam Septiag.

Symbolum Apoftolorum. &aboa. Pentec. vsq; ad Aduentů.
Redoin Deum, Patremomni- Inuitrtoriū. Adoremus Dominum.

potentem, creatorem celi&ter Quifecit nos. Repetitur. Adoremus ræ, &in lesum Chriftum, filium eius Dominī, Qui fecit nos. Palmus 94

Enite, exultemus Domino, iuceptus est de spiritu sancto, natus'ex bitemus Deo salutari noftro: Maria virgine, Passussub Põtio Pila- præoccupemus faciem eius in conto, crucifixus, mortuius & fepultus: feflione, & in pfalmis iubilemus eị. descenditadinferos:tertiá dierefur- Adoremus Dominum,qui fecit nos. rexità mortuis:afcenditadcælos:fe- Quoniã Deusmagnus Dominus:&

vnicum, Dominum noftrú,quicon V bilemus Deo falutari noftro

B. R. N. :

А

rex

[ocr errors][merged small]

Dowlinica
rex magnusfupomnes deas:qñnon Etexpiatos sordibus
repellet Dńsplebésuam,qain

manu Reddatpolorum sedibus.
eius funtoésfines terræ, & altitudi- V tquique sacratissimo

Huius diei tempore
nes mõtiūipsecospicit,Qui fecitnos.
Q uoniamipfius eltmare,&ipfefe- Horisquietis psallimus,

Donis beatis muneret.
citillud, &aridam fundauerút ma-
nuseius: venite, adoremus

, &proci- I amnuncpaterna claritas
damusante Deum: ploremuscoram Tepostulamusaffatim,
Domino quị fecit nos, quia ipfe eft Absitlibidosordidans,
Dominus Deus noster, nos autem Omnisque actus noxius.
populus eius, & ques pascuæ eius,' N'efæda fitvellubrica
Adoremus Dominum, qui fecitņosCompago nostri corporis,
Hodiesi yocem

eiusaudieritis, noli- Perquam Auerni ignibus
re obdurarecorda vestra, ficutin ex- Ipficrememur acrius,
acerbatione secundum diem tenta- Obhoc Redemptorquæfumus,
tionisin deferto,vbi tentaueruntme Vtprobra noftra diluas,
patres vestri, probauerunt, &vide-

Vitæ perennis commoda
runtopera mea. Qui fecitnos. Nobis benigneconferas.
Quadraginta annis proximus fuige Quocarnis actu exules
nerationi hụic, & dixi,femper hier- Effectiipsi cælibes,
rantcorde: ipfi vero non cognoue Vtpræftolamur cernui,
runt vias meas, quibus iuraui in irą Meloscanaius gloriæ.
mea,fiintroibútin requiem meam. Præsta pater pijssime,
Adoremus Dominum, qui fecitnos. Patriớ; compar Vnice,
G'loria patri,&filio, &Spúisető:Si- Cum Spiritu paraclito,
cuteratin principio,&nūc,&sép,& Regnanspomne sæculum. Amen.
in scla fæculorū. Añ. Qui fecit nos. & Sabrequens Hymnus dicitur ab
Adoremus Dominum, qui fecitnos, Octaua l'entec.víq; ad Daicamping
Sequés Hymno di ab OZ.Epiph. ximiotem Kalcn. Catob. Hymnus.
vsq; ad Dnicāj. Quad.&àDnica pxya
moriKal.O&. vfq; ad Adit.Hym. Ne furgentes vigilemus oés

Sęp in pfalmis meditemur, atq;
PN
Rimo dierum omnium,

Viribus totis Domino canamus
Quo mundus extațconditus,
Vel quoresurgensconditor

Dulciter hymnos.
Nos morte victa liberat

Vtpioregi pariter canentes,

Cum suis fanctis mereamur aulam
Ingrediçæli,fimul& beatam

Ducere vitam,
Præstethoc nobis deitas beata
Patris,ac Nati

, pariters; sancti
Spiritus,cuiusreboațin omni
Gloria mundo, Amen.

Alijs

[ocr errors]

D.Gre.
gorije

D. Gre gorij.

[ocr errors]

P ulsis procultorporibus,
Surgamus omnes ocyus,
Et nocte quæramus pium

Sicut prophetam nouimus.
Noftras precesvtaudiat,

nquedextram porrigat;

1

[ocr errors]

(Alijstéporib'à fupradi&tis,Inuita Qui habitatin cælis,irridebit eos:&
toriâ & Hymnus dicuné, ğ habétur Dominus subfannabiteos.
i oprio de tépore, pofticij varietate, T.uncloquetur ad eosinira sua:&in
quod & in Capitulis & hymnis ad furore suoconturbabit eos.
Laudes,& in alijs fimiliterferuetur. Ego aütcöftitutosūrexabeo fup Sió
IN PRIMO NOCTVRNO. mõté sanctü eius: dicasõceptū eius.
In Aduentui. Aña. Veniet ecceRex. Dominus dixitad me:filius meus es
Per Annum. Antiphona. Seruite. tu, ego hodiegenuite.
Tépore Pasch.An. Haleluiah.Lapis. Postula à me, &dabo tibigenteshæ-

PSALMVS PRIMVS reditatem tuam:&poffefsionem tua

1 bijt incolia in tereges eosin virga ferrea:&táquam

piorū,&in via pctörű vas figuli confringes eos.
non ftetit:&cathedra Etnuncregesintelligite: erudimini
pestilentiænon fedit. qui iudicatis terram.
Sed ilege Dñivolūtas Seruite Dominoin timore:& exul-
eius:& in lege eius me tate ei cum tremore.

ditabitur dieacno&te. A pprehédite disciplinam:nequádo Eterit tanquam lignum,quod plan- irascat Dñs, & percatis de via iusta. tatūest fecus decursus aquarú:quod Cum exarseritin breui ira eius: beati fructum suum dabit in tempore fuo. oés,qui confidunt in eo. Psalmus 5. Etfolium eius non defluet&omnia Omine, quid sunt

qui tribulant ? multi insuron sicimpij,nõsic:fed tanquãpuk guntaduersum me. uis quem proijcitvētusà facie terræ. Multi dicuntanimæ meæ:non eftfaIdeonon refurguntimpijiniudicio: lusipfi in Deo eius. neque peccatores in confilio iuftorũ. Tu autem Domine sufceptor metis Quoniam nouit Dominus viam iu es:gloria mea,&exaltanscaput meu. ftorum:&iterimpiorum peribit. Voce mea ad Dominum clamaui:& Gloria patri,&filio,&fpiritui sāčto. exaudiuitine de monte fanéto suo. Sicut eratin principio,&núc,&fem Ego dormiui,& soporatus fum, & per,&in fæcula fæculorum. Amen. exurrexi:quia Dominussuscepitme. Hicy. Gloriafemp di infineomniū Nõ timebo millia populi circúdátis psalmorú,nisi aliter note.Pfalmusz: ine:exurge dñe,faluũ mefacDe'me'

Vare fremueruntgentes:&po Qñ tu pcussisti oés aduersātes mihi puli meditati suntinania? fine caufa:dentes pétõrūcontriuifti.

Aftiterútregesterræ,&prin- Domini eft falus & fuper populum cipescóuenerüt in vnum : aduerfus tuum benedictio tua. "pass dominū,&aduersus Christum eius.

Omine,nein furore tuo'arguas D irumpamus vincula eorum:&pij

D

me:neq; in ira tua corripiasme. ciamuså nobisiugum ipsorun. · Miserere mei Dñe,quoniã infirmuş B. R. N.

sum:

[ocr errors]

A ij

« PoprzedniaDalej »