Obrazy na stronie
PDF
ePub

u:

[ocr errors]

D

[ocr errors]

IL.SI

[ocr errors]

fumfuntqugrite,vbi Chriftus

in D &invirtutetudiudica me.

13 Omine, miserere noftri, teeni Abfiftat&vecordia:

expectauimus: esto brachium Carnisterat superbiam
noftrum in mane,&falusnoftra in ce

Potus cibique parcitas.
pore tribulationis. Tuauté dominc. Vtcum diesabscesserit,
SA Dñicaj. Quadragefimæ vfque Noctemq; sorsreduxerit,
ad Dominicam Paffionis exclufiué. Mundi per abstinentiam

Værite dominum, dum inue Ipsicanamus gloriam.
niri poteftinuocate eum,dum Deopatrisitgloria,
propeeft.Tuautem.

Eiusquefoli filio,
GADóminicaPaflionis viquead Fe

Cum spiritu paraclito,
riã quintamin Cæna Dñi exclusius. Etnunc&in perpetuum. Amen.

Aciem meâ non auerti ab incre- In feriali Officiopannú. Aña. Beati
F pantibus&conspuétibus in me: q ambulāt. Tpe AduétAña ex Lau
domine De'auxiliatormeus:&ideo dib.Dnicxpcedentis, vel ex pprijs,fi
non fum confusus. Tu autē domine. adfint. Tpe Quadrag.An.Viu o ego:
SA DominicaResurrectionisvsque Tempore Paffionis. Antiphona.
ad Afcenfionem exclufiue.

Libera medomine. Psalmus 53.
Col; Iconsurrexistiscum Chro, ğ sur- Eusin noietuo saluum me fac:

Set
dextera Deisedens:ğ sursum sunt la- Deus exaudiorationem meam:au-
pite,non quæ super terram.Tuauté. ribus percipe verba oris mei.

PoftLēto.breuēdry Adiutoriû quoniam alieni infurrexerunt ad-
nfminoie dñi. Qui fecit celum & uersum me,&fortes quæsieruntani-
terrã, y Benedicite. Deus..bro. mam meam: &non proposuerunt
Dñsnos benedicat,&abomni malo Deum anteconspectum fuum.
defendat,&advitá perducatęternā, Ecce enim Deusadiuuat me:& do-
&Fidelium animęper misericordiã minusfufceptorestanimæmcæ.
Dei requiescantin pace. Amen.

Auerte mala inimicismeis:&inve-
IN FERIALI OFFICIO. rítate tua disperdeillos.
Ad Primam.

Voluntariè facrificabo tibi : &con-
Paterni, Aue Maria. Credo. De'. fitebor nominituo domine, quoniã
in adiutorium. fol. 6.
Amlucisortosidere,

Quoniam exomni tribulatione eri-
Deú precemur supplicesy, puisti me:&fuperinimicos meosde
Vtin diurnis actibus,

Ipexitoculus meus
Nosferuetà nocentibus.

In feriali officio extra tempus las
Linguam refrenans temperet,

.chale,postos. Deus in nomine tuo.
Nelitis horror infonet:

locops. C onfitemini. dicifvnus ex Visum fouendo contegat,

infrafcriptis psalmis

, secüdum feriza
Ne vanitates hauriat.

Sabbathoautem dicuntur tantum
Sintpura cordisintima,

trespsalmi,ficutin feftis.
B.R. N.

B jiij

Féria

[ocr errors]
[ocr errors]

1

Hym, bonum est.

[ocr errors]

1

[ocr errors][merged small][ocr errors]

FERIA I I. Plalmus 23. Secundú misericordia tua meméto
DOUBLE

Omini est terra, & plenitudo meitu:propter bonitaté tuã domine.

eius:orbis terrarum, &vniuersi Dulcis&rectus dñs: propter hoc lequi habitantineo.

gem dabitdelinquentibusin via. uiaipfe fuper maria fundauit eń: Diriget mansuetosiniudicio:doce&fuperflumina præparauit eum. bit mites vias suas Quis ascendetin montem dñi:autqs Vniuerfæ viæ domini misericordia. stabit in loco sancto cius?

&veritas: requirentibus teftamentu Innocens manibus,&mundo corde eius,& testimonia eius. qui nõ accepitin vano animam sua: Propter nomen tuum dñe ppitiabe neciurauit in dolaproximo suo, ris peccato meo:multum eft enim. Hicaccipiet bñdictionem à dño:& Quis est homo qui timet dñm?legem misericordiam à Deo salutarisuo. ftatuitei in via quam elegit. Hæceftgeneratio quærentium eum: Anima eiusin bonis demorabitur:& quærentium faciem Dei lacob. femen eius hæreditabit terram. Attollite portas principes vestras, & Firmamentum est dominus timeneleuamini portææternales:& introi- tibus eum:& testamentụm ipsius vt bitrex gloriæ.

manifefteturillis. Quis eltisteR exgloriæ?dñsfortis& culi mei semper addñm:qñipfe potens, dominuspotens in prælio. euellet delaqueopedes meos. Attollitęportas principes vestras,& Respicein me,& misereremei: quia eleuamini portææternales:&introi- vnicus & paupersum bitRex gloriæ.

Tribulationes cordis mei multiplica Quiséilterex griæ?dñs virtutúipseę tęsútde necessitatib°meis erueme. Rex glix. s.Beati imma. &Retrib. Vide humilitatêmea & labore meú FERIA 1U 1. Pfalmus 24. & dimitte vniuersa deli&ta mea.

Dte dñeleuauiaiam mea:Deus Rcfpice inimicos meos,quoniã mul

me' in te confido, no erubesc.. tiplicati sunt&odipiniquo oderunt Neq;irrideātmeinimici meị:etenim me. vniuerfi,q fuftinēţte,nõ cõfundétur. Custodi animam meam,&erue me: Confundantur omnesiniqua agen- non erubescam quoniâ fperaui in te. tes:superuacuè.

Innocentes &reti adhæferunt mi-Vias tuas domine demostra mihi:& hi:quia sustinuite, semitas tuas edoceme.

LiberaDeus Ifrael:ex omnibus tribu irige mein veritate tua,&doce me, lationibus suis. quia tu es Deus saluator meus:&tesu Psalm'.Beati immac. &Retribue. ftinui tota die.

FERIA III 1. I eminiscere miferationú tuarudñe: Vdica me domine, quoniam egoi &mifericordic rútuarúīàsclosunt, innocentia mea ingressus fum:& Delięta iuuentutismex: & ignoran- in domino sperans non infirmabor. tias meas ne memineris.

ego.

[ocr errors][ocr errors]

Proba me domine,&tenta me: vre

Pfalmus 25.

0

renes

[ocr errors][merged small][ocr errors]

Non fedicú cócilio vanitatis..cum D Eus Deus meus, refpicein me

,

[merged small][ocr errors]

I 3 renes meos,&cor meum.

nēdierū. ps.Beati immac.&R etrib. Qñ misericordia tua ante oculos FERIA V.I.

Psalmus 21. meosest:&complacuií veritate tua. Eus

quaremedereliquifti ? longè a iniquagerentibus . falute mea verba delictorum meorú. O diui ecclesiam malignantium:& Deus meus clamaboper diem,&no cumimpijsnon sedebo.

exaudies:&nocte,&non adinsipien
L'a. L'auabo interinnocentes manus me tiam mihi.

as&circundabo altare tuum dñe. Tuautem in setó habitas:laus Israel.
Vtaudiam vocem laudistuę:&enar. Inte speraueruntpatres noftri:spera
rem vniuersa mirabilia tua.

uerunt,&liberafti eos.
Domine dilexi decorēdomustuę:& Adteclamauerüt,&falui facti sunt:
locum habitationisgloriæ tuæ. in tesperauerüt,& non sunt confufi.
Nepdascumimpijs De aiam mea: Egoaútfum vermis,& nó homo:op
&cum viris sanguinum vitam meã. probriū hominū, & abiectio plebis.
In quorum manibus iniqtates sunt: és videntes me,deriserunt me: lo-
dextera corú repleta eft muneribus. Cuti suntlabijs,&mouerunt caput.

goaútin innocentia mea ingressus perauitin domino, eripiateum:fal-
sum:redime me,& miserere mei. uum faciateum,quoniam vult eum.
Pesmeusstetitin directo: in ecclesijsñtu esqui extraxifti me de vétre,
benedicam te domine.

spes mea abvberibus matris meæ: in Pfalmus.Beati immac. &Retribue. te proiectus sum ex vtero. FERIA V. Plalmus 22. Deventre matris meæ Deus meus es

Ominus regitme, &nihil mihi tu:ne difcefferisa me.

[ocr errors]

pxima eft: qm

[merged small][ocr errors]

solata lunt.

locauit.

non estquiadiuuet. Superaquárefectionis educauit me: Circundederuntmevituli multi:tau animam meam conuertit.

ri pingues obsederunt me.
Deduxitmesuper semitasiustitiæ:p Aperuerunt supermeosfuum:sicut
pter nomen suum.

leo rapiens&rugiens.
Nã etsiābulaueroí medio ūbræmor Sicut aqua effusus sum: & dispersa
tis,non timebo mala:qñ tumecủes. sunt omnia offa mea.
Virga tua&baculus tuus: ipsa meco Factum eft cor meum tanquam cera

Tiquescens:in medioventris mei.
arasti in conspectu meo, menfam: Aruit tanquam testa virtus mea , &
aduersus eos qui tribulantme.

lingua mea adhæsit faucibus mcis:& mpinguastii oleo caput meu:&ca- in puluerem mortis deduxisti me. Lix me' inebriãs quàm præclarus eft. ñ circundederút mecanes multi

: It misericordia tua subsequetur me: cócilium malignantium

obsedit me. omnibus diebus vitæ meæ.

Foderunt manus meas,&pedesmetvtinhabitēídomo dñi:īlögitudi- os:dinumeraueruntomnia osla mea.

lofi

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

I psiverocóliderauerunt&inspexe- (Tpe Advētaña ex L20?13. Dnt-
rentme: diuiserunt sibi vestimenta cæ,velex pprijs Laudil. Tp Oujaa
mea,&fup vestēmea miseruntforte. drag. Aña. Viuoego,dicit dñs, nolo
Tuauté dne ne elongaueris auxiliū mortēpetõris

, fed vt magis cóuertat tuấame:ad defenfionémeãcospice, &viuat.TpePassio Aña Libera me E rue asrameaDeusanimā meam:& dñe,&pone me iuxta te, & cuiusuis demanu canis ynicam ineam. manuspugnet contra me.Capitulū.

Acem & veritatem diligite,

ait Zac. 8 Salua me ex oreleonis:&àcornibus

P
ynicorniunı humilitatein meam. Dísomps.Robr. Christehli Dei
Narrabo nomen tuú fratribus meis viui, Miserere nobis. RepetiChri
in medio Ecclefiæ laudabo te ste fili dei viui,Mifere nobis. Qui

ui timetis dñm,laudate eum:vni- { les ad đxterā patris. Mifere nob.
uersum semen Iacobglorificate eữ. Gloria patri &filio,&spúi sancto.
Timeateñoé semēIsrl:qñ nõspre- ChriftefiliDei viui,mifere nobis.
uit,neq; despexitdescationē paupis ExurgeChriste adiuua nos.
Necauertit faciem sua ame: &cum Etlibera nos propter nomen tuú.
clamarem ad eum, exaudiuit me. Yrieel Chreef. yrie eľ. prof.
A pud te laʼmenī ecclia magna:vota sec.vfq; ad y Etnenos inducas
mea reddăicospectu timentiū eum. í tētationé.Sedlibera nos à malo.
E dent pauperes&faturabuntur, & credoiDeú. seç.ysg; ad y Carnisre
laudabunt dñm quirequirunt eü:vi surrectionē. ., Vitáæternā. Aí.
uentcorda corü in fæculum sæculi. Etego ad te dñeclamaui. Etmane
Reminiscentur & conuertentur ad oromea pubiette. Repleatos meu
dominum:vniuersifines terræ. laude. R. Vtcátěgřiā tuā,tota die ma
E tadorabuntin conspectu eius: vni gnitudinētuã. Dñeauerte faciem
uerfæ familixgentium.

tuāà peccatis meis. Ex. Et oésiniqta-
Quoniam dominiestregnum:&ip: tes meas dele. Cor mūdúcreaime
le dominabiturgentium.

De'. , Et fpmrectú innouai visceri
Máducauerunt

, &adoraueruntoés bomeis. v. Ne pijcias me à facie tua.
pingues terræ:in conspectu ei' cadēt Etspm setm tuũ ne auferas à me,
omnes,qui defcenduntin terram, Redde mihi lætitiā salutaris tui.
E tanima meailli viuet&femé meữ R.Etfpiritu principali cõfirma me.
feruietipfi.
Annunciabitdñogeneratio vétura: expcesad Laudes,ftatim di A diu-

In Ferijspannú,quãdonõsuntdi. &annunciabútcęli iuftitia ei", popu toriú ním. &cófiteor Deo:&ytit. lo,qui nascetur, quem fecit domin'. Oñaut dictæ suntpcesad Laud. di

ps beatiimmac. &R crib, Sabba- choices, inly&leq.dnrexis geibo. thonihilponit

, vtsu.írub.Deinde di v. Eripe me domine ab hominema, os:Beatiinnmać.&Retrib, ytf.f.10. 1o.pl. A viroiniquo eripeme. In feriali officio, perannü, Antiph. v Eripe medeinimicis meisDe'me'

Bc. Etabinsurgétib'in melibera me.

Efati qui ambulantin lege tua dñe.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

14
Eripe medeopantib' iniqtátē. pater & te pater, Fadia'confeffione
Etdevirisfanguinú falua me. Sic à Chora Hohdanzadarius dicit,
psalmudică nomini tuo i fæculú fz-

Isereatur veftri omps Deus, &
Culi
. Vtreddá vota mea de die in

dimissisoibus peccatis vris, pu-
dié. Exaudi nos Deusfalutarisnr. ducat vos ad vitāæternam. Amé.
,&

, &
gè. meuintēdeB2. remillionem omniú peccatorum
Dñeadadiuuādū me festina. San- noftrorum tribuatuobis omnipotés
at'De', Sáct'fortis, Sáct&immorta- &mifericors dominus. Amen.
lis. Miserere nobis.. Benedicaia Etprofequity Dignaredomine die
mea dño. Et vía quæintra mesūt, isto. x Sinepeto nos custodire.
nominisãcto ei? Benedicaía max Misererensidomine.fi. Miferenți.
Dño. Etnoli obliuisci oés retribux Fiat mifericordia tua domine sup
tiones ei'. Qui ppitiał oib?iniqta- nos. Quemadmodü fperauimus
tibotuis. Qui sanat oês infirmita- inte. Domine exaudiorationem
tes tuas. y Quiredimit deinteritu vi meam. Re Etclamormeus ad te ve--
tā tu. Bi Quicoronat teīmisericor niat. y Domin'vobiscum. Et cù
dia&miserationibus. ». Qui replet spiritu tuo. Oremus. Oratio
ībonis desideriú g Renouabit, Omine Deusomnipotens, qui
vt .

D

ad principium huius diei nos níminnoíc dni. 8. Qui fecit celú & peruenire fecisti:tua nos hodiefalua terră.Deinde Hebd. facitcõfeffionč. virtụte:vtin hac diead nullum decli

Onfiteor Deo omnipotēti,bea nemuspeccatum, sed semper ad tua

te Mariæ semper virgini, beato iustitiam faciédam noftra procedat Michaeli Archāgelo, beato Iohanni eloquia, dirigantur cogitationes, & Baptistæ, sanctis Apoftolis Petro & opera. Per dominum

noftrú lelum
Paulo,beato Noib fanétis & vobis Christum filium tuum:Quitecūvi-
fratres.ga peccaui nimiscogitatione uit &regnatin vnitatefpiritus sancti 2
verbo,&opere:mea culpa, mea cul- Deus,poíasæcula fæculorú. Añ.
pa,mea maxima culpa: ideo precor > Dñs vobiscú. Etcūspiritu tuo.
beatā Mariā semp virgine, beatú Mi .Benedicamus dño. Deogras

.
chaelé Archāgelű, beatu lohannem DeindciChoro legitur Martyrolo,
Baptistă, fanctos Apostolos Peirú& Poftea Hebdobiadarisdicit
Paulū, beatú N.oéssãctos, &vosfree . Pretiofa in conspectu Domini.**
tres orare prome ad dñm Deúnim. Morssanctorú eius. abstefne
Chorusrespondet
.

Ostio.
Tsereatur tui ompsDeus, & di- Ancta Maria,&omnessanètiin--
mislis omnibus peccatis tuis, g. . S

tercedant pronobisad dominum
ducatte ad vităæternam. Ex Amen. vt nos mereamur ab eo adiuuari &
Deinderepetit cöfeffioné, & vbidr,
Vobis fratres & vos fratresdi, tibi fæculorum. 2. Amen.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Oremus.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »