Obrazy na stronie
PDF
ePub

opera domini.

Vox exultationis&falutis: 'in taber- Tuncnon confundar:cum perspenaculisiuftorum.

xeroin omnibusmandatis tuis. Dextera dni fecitvirtutē,dextera dñi Cöfitebor tibi in directione cordis: exaltauit me:&xtera dñi fecit virtutē. in eo quod didici iudicia iustitię tuę. Nonmoriar, sed viuam:&narrabo I ustificationes tuas custodiam: non

mederelinquas vfquequaque. Castigans caftigauit me dominus:& In quo corrigit adolefcentior viam morti non tradidit me,

suam? in custodi@do sermones tuos. Aperite mihi portas iustitiæ, & in. In toto corde meo exquisiuite:nere greffus in eas, confitebor dño: hæc pellas mea mandatistuis

. porta dñi,iuftiintrabunt in eam. In corde meo abscondi eloquia tua Confitebor tibi, quoniam exaudisti vtnon peccem tibi. me:&factus es mihiinsalutem. Benedictus es domine:doce meiufti Łapidéquéreprobaueruntædifică- ficationes tuas. tes:hic factus eltin caputanguli. Inlabijsmeis pronunciaui:omnia in Adominofactuin estiftud:&cstmi, diciaoristui. rabile in oculis noftris.

In via teftimoniorum tuorum deleHæc diesquam fecit dominus:exul- etatus sum:sicutinoibus diuitijs

. temus&lætemurin ea.

in mandatistuisexercebor:&confi. Odñe saluũ me fac,ò dnebene pspe derabo vias tuas. ráre:bñdictus qvenitin nominedñi. In iustificationibus tuis meditabar: Benediximus vobis de domo domi- non obliuifcarfermones tuos. ni:Deus dominus &illuxitnobis.

Etribueferuo tuo, viuifica me Constituite diem folennem in con & cuftodiam fermonestuosa denfis:vsquead cornu altaris. Reuela oculos meos:&confiderabo Deus meus es tu, & confitebor tibi: mirabilia de lege tua. Deus meus es tu,&exaltabote. Incola egosuminterra:non abscon, Confitebor tibi, quoniam exaudisti dasà me mandata tua, me:&fa£tus es mihiin salutem. Concupiuitaia mea defidcrareiufti Cofitemini dño,qmbon':qñ iscľm ficationes tuas:in omni tempore. misericordia eius. Pfalmus 118. Increpafti fuperbos : maledicti qui

Eati immaculati in via : quiam- declinantà mandatis teise ;

bulantinlegedomini. Aufer à meopprobrium &contemBeati qui scrutantur testimonia eius: ptum:quia testimonia tua exquifiui, in toto corde exquirunteum. Etenimsederuntprincipes &aduer Non enim qui operantur iniquita- sum meloquebantur:feruusautētu tem:in vijs cius ambulauerunt. exercebaturin iuftificationibus tuis. Tumandasti mandata tua:custodi- Ná & teftimonia tua meditatio mea rinimis,

eft:& cófiliü meüiuftificationes tuę. Vtinam dirigantur viæ meæ: adcu. Adhæfitpauimento anima mea: viftodiendasiuftificationes tuas. uifica me secundum verbum tuum. B.R.N.

Vias

[ocr errors]

Bi

[ocr errors]

Bij

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

V rasmças enüciaui,& exaudisti me: Sicutno tresicreati,nec tresimméfi: docemeiuftificationes tuas, sed vnus increatus,&vn'immensus. Viäiustificationú tuaru instrue me: Similiter omnipotens pater,oipotés &exerceborin mirabilibus tuis. filius:omnipotensspiritus sanctus. Dormitauit anima mea præ tædio: Ettñ non tresors Ted vnusomos

emainpotens, confirma mein verbis tuis, Ita Deo pater, Defilio:Despúšsetūs. Víaminiquitatisamoueà me:&de Ettñ non tres Dij:sed vnus estDeus. legetua miserere mei.

I ta dominus pater,domin'filius:doViam veritatis elegi:iudicia tua non minus fpiritus sanctus. fum oblitus.

Ettamen non tres domini; fed vnus A dhæsitestimonijs tuisdomine;no- est dominus. li mcconfundere.

Quia ficut singillatim vnamquamViam mandatorum tuorum cucur- que personam, Deum ac dominum ri:cum dilatasti cor meum.

confiteri christiana veritate compel Sequens Symbolum dř in Dñiçis limur:ita tres deos aut dominos dice tátum, qñ fit officium de Dominica. re, catholica religione prohibemur. Symbolum Sancti Athanasij. Paterà nullo est factus: nec creatus,

Vicunque vult faluus effe:an. necgenitus.
teomnia opus estvtteneatca-- Filiusà patresolo estnon factus, nec
tholicam fidem.

creatus sed genitus.
Quānisiqlq;ítegrājīuiolatāớ; serua Spiritus sanctusà patre,&filio: non
uerit absq; dubio in æternū peribit. fačtus, nec crcatus, nec genitus, sed
Fidesautem catholica hçc eft,vtvnú procedens.
Deum in trịnitate:&trinitatem in va Vnus ergo pater,non tres patres, vno
nitate venereinur.

filius,non tres filij:vnus fpiritus fanNeque confundentes personas: ne- ctus, non tres fpiritus sancti

. quelubftantiam separantes. E tin hac trinitate nihil priusautpo A lia eft enim persona Patris,alia filij Iterius,nihilmaiusaut minus:fed toalia spiritus sancti .

tæ tres personæ coçternæsibi funt & Sed přis &filij,&Spūssetívnaēdiui coequales. nitas:equalisglia, coeterna maiestas. Ita vtper omnia,sicutiamsupra di.. Qualis pater,talis filius: talis fpiritus tum est:&vnitasin trinitate, & trisanctus.

nitasin vnitate veneranda sit. Increatus pater,increat’ filius;increa Qui vult ergofaluus esse:ita detrinitusspiritus sanctus.

tate fentiat Immenfus pater,immensus filius.im Sed necessariū estadçternā salutem: menfus fpiritus fanctus.

vt incarnationem quoque domini A ternus Pateræternus Filius:ęter- nostrilesu Christi fideliter eredat.

E ftergofidesrečta, vt credamus& Et tamen non treseterni:sedynus &- confiteamur: quia dñs nofter Iesus

Christus Deifili,Deus&homo eft.

Deus

[ocr errors]

ternus,

fi :

IS.

és

tensa

[ocr errors]
[ocr errors]

Deuseftexfubftantia Patrisante la nobis,y

Exurge Chrifte adiuuanos. culagenitus:& homo eft ex fubftan- R Etlibera nospropter nomen tuú. tia matrisin sæculonatus.

Sequêtes ces nõdñriDuplic. nec Perfect De,pfect homo: ex aía ra- infra oct.fed tūcdicto Refpólbre.di tionali

, & humana carne fubsistens. Dominus vobiscum.& Oro.Domi A qualis patri secundúdiuinitatem ne Deusomnipotens. vtintra. minor patresecundú humanitatem. Yricet.Chreeť: Kyrieel: Přní Qui licet Deussit,&homo:non duo secre.vfq; ad y Etnenosindutamen,fed vnus eft Chriftus.

casītétationē. R. Sed libera nosama Vnus autem non conuersione diui- lo. Credo in Deû.secr.vlq; ad y Car nitatisin carne:fed affumptione hu- nis resurrectioné. Vitāęternă. Am manitatisin Deum.

¥. Et ego ad te dñe clamaui. R. Et Vnusomnino non confufione fub- mane ořomca præueniet te. Reftantiæ:fed vnitate personæ. pleafos meūlaude. B. Vtcāté gloria Náficutaia rationalis & caro vnusē tuam,tota die magnitudinem tuam. homo:ita De' &homo vn'éChrist. y.Dñe auerte faciem tua à peccatis Qui paffus eft pro salute noftra , de- meis.. Etoésiniquitates meas dele scéditadinferos:tertia die refurrexit W. Cor mundũcrea in me Deus. Re amortuis.

Et fpă rectüinuouaí vifcerib meis A scendit ad cælos, sedet ad dexterá ¥. Ne proijciasme à facietua. R. Et Deipatrisomnipotentisinde ventu spm sanctum tuum neauferas á me. rus estiudicare viuos & mortuos. y. Redde mihi lætitiam falutaris tui, Adcuiusaduentum oês hoíes rcfur R. Etfpiritu principali cõfirma ma gerehabent cú corporib° luis:&rede y. Adiutorium noftrum in nomine dituri sunt de factis pprijsrationem. domini

. R. Qui fecit celum & terra Era bona egerunt,ibútívitâ eterna: Dcinde Hebdo. facit contellionem. qui verò mala,.

Onfiteor Deoomnipotéti, beaque fideliter, firmiterq; crediderit: Michaeli Archangelo, beato lohanfaluus esse non poterit.

ni Baptistæ , sanctis Apoftolis Petro Añ. Haleluiah, haleluiah, haleluiah. &Paulo, beato N.omnibus fanctis TgcPaich, addit aliud Halah. Cap. &vobis fratres : quia peccaui nimis

Egi (clorü immortali &inui- cogitatione,verbo, & opere : mea in scla sckorû Amen. giDeogratias

. pa:ideo precor beatam Mariam sem R.bre. Christefili Deiviui, Miserere per virginem, beatum Michadlem nobis.&repetit Chrifte fili Dei viui, Archangelum, beatum Iohannem miserere nobis. y. Qui fedes ad dex: Baptistam,fanctos Apostolos Petrú teram patris. B: Miferere nobis

. y. &Paulum, beatū N.omnes fanctos,
Gloria patri,&filio,&Spiritui san- &vos fratresorarepromead dom.i.
Cto, Bc. Christehli Dei viui, miserere num Deum noftrum.
B.R. N.

Cho

[ocr errors]
[ocr errors]

1. Ti. 1.d.

в iij

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Chorusrefpondet

Aneta Maria, &omnęsfanéti insereatur tui omös Deus,&di- tercedant pro

tercedant pro : Imislis omnibus peccatis tuisp. vt nos mercamur ab co adiuuari & ducatte ad vitamæternā. BAmen. faluari,qui vivit & regnat in fæcula Deinderepetit cöfeffioné, &vbidi, fæculorum. B.Amen. Vobis fratres,&,Vos fratres, dr, Tibi Deusin adiutoriū meum intende. pater,&Tepater. Qñalinsfal' dicit K.Dñe adadiuuandum me feftina. offñsemel tátū dicitCöfiteor omif- Et diter:vltimo additur Gloria

pat. fisillis verbisTibi pater v Vobis frés Sicut erat. Kyrie eleison. Christec&Tepater &Vos fratres. Quod etiã leison. Kyrie eleison. Pater nofter. seruatur quãdo dicit ad cöpletoriū. Etnenosinducasin tentationem. Facta confeffionc à choro, Hebdo- B Sed libera nosà malo. madarius dicit.

V Respice in seruos tuos domine,& M

Isereatur vsiompsDeus,&di- in opera tua,& dirige filios eorum.

millisomnib' peccatis vestris, Etsitsplēdor Domini Dei noftri porducat vosad vitáæternā. 3: Añ. fuper nos,&opera manuum nostraNdulgétia,absoľoné,&remissionē rum dirige,super nos, &op'manuú

oíum petõrū níorú tribuat nobis noftrarum dirige. y.Gloria patri. omps&misericors domin'. Añ. Sicut erat. Oremus. Oratio.

Irigere&, sererenfi dne. Bi.Miferenți. Fiat rex celi & terræ,hodie corda & cor: mifericordia tua dominesup nos. K pora noftra,sensus,sermones, &act Quéadmodúsperauimoite. Dñe noftros,in lege tua,&in operibusmā exaudi oratione mea. K.Etclamor datorum tuorum:vthic,&inçternú, me'ad te veniat. y Domin'vobiscú. teauxiliāte,falui, & liberi effe merea i.Etcum spú tuo. Oremus. Ofo. mur,faluator mundi. Qui viuis &re

Omine De'omps, q ad princi- gnasin sæcula fæculorum. *. Amé.

piūhui'diei nospuenire fecisti: . Iubedomne benedicere. tua nos hodiesalua virtute: vtin hac Bño.Dies &acto noftros in sua

pace diead nullú declinem peccatú, sed disponat dominusomps. 3. Amen. semper ad tuã iustitia faciédā noftra q Ad Absolonem Capituli in Dñiprocedanteloquia, dirigantur cogi- cisperannum,abocta.Epiph. vfque tationes&opera. Per dominum no. ad Quadragesi

. &abocta. Penteco. . Dñsvobiscū. Re. Et cum spú tuo. vsqucad Aduentum Lectio breuis Benedicam'dño. Deo gratias. Ominus autem dirigat corda z. The Deindei choro legit Martyrologiú,

3 Poftea Hebdomadarius dicit.

Dei,&patiētia Chři

. Tu autem dñe Pretiosain conspectu domini. B. miserere nobis. fk. Deo gratias. Morsfanctorum eius. Absolutesine {ADñicaj.Aduentus, vfqucad vi, Oremus. dicitur Oratio, giliam Natuitatis dãi exclusiue.

Per Sinepeccatonoscuftodire. y Mi Dangeres fanctificare.regerc,&

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

1.33.

D

11.55

[ocr errors]
[ocr errors]

Ominc,miserere noltti, teeni Abfiftat&vecordia:

expectauimus: esto brachium Carnis terat superbiam
noftrum in mane,&falusnoftra in tē Potus cibique parcitas.
pore tribulationis. Tuauté domine. Vtcum dies abfcefferit,
TA Dñicaj. Quadragesimæ vfque Noctemq; forsreduxerit,
ad Dominicam Paffionis exclufiue. Mundi per abstinentiam

Värite dominum, dum inue Ipsicanamus gloriam.
niri potestinuocate eum,dum D.eopatrisitgloria,
propeest.Tuautem.

Eiusquefoli filio,
FADominicaPassionis vsquead Fe

Cum spiritu paraclito, riáquintamin Cæna Dñi exclusiuc. Etnunc&in perpetuum. Amen.

Aciem meâ non auerti ab incre Inferiali Officiopannu. Aña. Beati F & domine De'auxiliator meus:&ideo dib.Dñicæộcedentis, velex pprijs,fi non fum confulus.Tuautē domine. adfint. Tpe Quadrag.An. Viuo ego: SA DominicaResurrectionisvsque Tempore Passionis

. Antiphona. ad Ascensionem exclusiue.

Libera me dominc. Pfalmus 53. Cols Iconfùrrexistis cum Chro, ğ sur Eusin noietuo saluum me fac:

fumfuntquerite,vbiChriftus in D&in virtute tua iudicame. dextera Dei sedens:q sursum suntsa- Deus exaudiorationem meam: aupite, non quæsuper terram. Tuauté. ribus percipeverba oris mei.

Post Lető.breuédry. Adiutorių Quoniam alieni insurrexerunt ad. nfminoie dni. 7. Qui fecit celum & uersum me,&fortes quæsieruntaniterrã, y.Benedicite. Deus. Bno. mam meam: &non proposuerunt Dñsnos benedicat,&abomni malo Deum anteconfpectum suum. defendat,& ad vitā perducatęternā, Ecce enim Deusadiuuat me:& do&Fidelium animęper misericordia minussufceptorestanimæ meæ. Dei requiescantin pace. Amen. Auerte mala inimicismeis:&inveIN FERIALI OFFICIO. ritate tua disperde illos. Ad Primam.

Voluntarie facrificabo tibi:&conPater ni. Aue Maria. Credo. y De fitebor nomini tuo domine, quoniã in adiutorium.

fot. 6. Hym. bonum eft.
Amlucisortofidere, Quoniam exomni tribulatione eri-
Deẩprecemur supplicesy. puifti me:&fuperinimicos meos de
Vtin diurnis actibus,

spexitoculus meus. Nosferuetà nocentibus.

In feriali officio extra tempus PaLinguam refrenans temperet, .chale,postos. Deus in nomine tuo. Nelitis horror infonet:

locops.Confitemini. dicit vnus ex Visum fouendo contegat, infrafcriptis plalmis, secüdum feriā. Ne vanitates hauriat.

Sabbathoautem dicuntur tantum Sintpura cordisintima,

trespfalmi,ficutin festis. B. R. N.

B iiij Féria

« PoprzedniaDalej »