Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Sicutlætantium omnium: habitatio Nubes&caligos circuitu ei:iuftitia,
eftin te. Aña. Homonatus eftin ea, &iudicium correctio fedis eius.
&ipfefundauit eam altiffimus.

Ignisante ipsum præcedet:&inflam
Aha. Adorate dominum,haleluiah: mabitin circuitu inimicos eius.
in aula fancta eius,haleluiah. Ps 95. Alluxeruntfulgura eius orbi terra:

Antate dño canticum nouum: vidit,&commota estterra.
Can

Acantate domino omnis terra. Mötes ficutcera fluxerütà facie dni:
Catate dño,&benedicite nomini ei à facie dominiomnis terra.
annúciate de diein dié falutare eius. Annunciaueruntceli iuftitiam eius:
Annunciateintergentesgloriâ eius: & viderunt omnes populi gloriã ei'.
inomnibus populis mirabilia eius. Cofundantoés,q adorăt sculptilia:&
Om magnusdñs,&laudabilisnimis: quigloriantur in fimulacrisfuis.
terribilis cftfuper omnes deos. Adorate eum omnes Angeli eius:au
Oñomnes dijgentium demonia:do diuit&lætata eftSion.
minus autem cælos fecit.

Evexultaueruntfiliæ Iudæ : propter
Confessio &pulchritudoin confpe- iudicia tua domine.
Etu eius:sanctimonia,& magnificen- Quoniam tu dominus altissimus su-
tia in sanctificatione eius.

perornnem terram: nimis exaltatus
Affertedñopatriæ gentium , afferte es superomnes deos.
dominogloriam &honorem:afferte Qui diligitis dominum,odite malú:
domino gloriam nomini eius. custodit dominusanimas sanctorum
Tollite hoftias, &introite in atria ei suorum,demanu peccatoris libera--
adorate dominumin atrio fancto ei'. bitcos.
Cómoueat à facie ei' vniuersa terra: Luxorta estiusto:&rectiscorde læti
diciteingétib?, qa domino regnauit. tia.
Etenim correxitorbem terræ, qui nõ Lætamini iusti in domino:&cõfite-
commouebitur:iudicabit populosin mini memoriæ

sanctificationis eius. æquitate.

Aña. Adorate Deum, haleluiah, om Letentur cæli,&exultet terra, com- nes Angeli ei',har. y.Adorate dñm, moueatur mare,&plenitudo ei':gau har. R. In aula fancta eius, haleluiah. debūtcampi,&omnia quæin eis lūt. Pater nofter. V.Etnenos. Tuncexultabuntomnia ligna silua- Abfolutio. A vinculis. y.lube done. rumà facie domini,quia venit quo-- Benedi&tio. Euangelica lectio. niam venitiudicareterram. *Leo S.Euang.fm Matthæū. L.vij.

Vmnatus eflet Iefusin Bethlehe populosin veritatefua. Aña. Adora- Iudæ tedominum, haleluiah, in aula fancta ecce Magi ab Orientevenerunt lero eius, haľah. Aña.Adorate Deum,hal. lolymam dicentes: Vbi eft,quinatus omnes Angeli eius,haleluiah. ps 96. est;Rex Iudæorum? Et reliqua.

:

* Homilia sancti Gregorij Papæ. Icut in lectione Euangelica

Tudicabitorbein terra inçquitate:& Cluman

, in diebus Herodis Regis

cap.2.

S

fratres

Hom.

10.

&B Ma

ner

fratres carissimi,audistis,cçliRegena D. Videntes ftellamMagigauifisunt to, Rex terræ turbaté,qanimirūter- gaudio magno: *Et intrātes domum rena altitudocõfundit, cũ celfitudo inueneruntpuerum cum Maria macælestis aperit.Sed quærédū nobisē, treeius, & procidentes adorauerunt qdnāsıt,quod, Redēptorenato, Pa-- eum,&apertis thesauris fuis, obtuleitorib’in Iudæa Angel' apparuit, at- rūtei munera,aurum, tus,&myrrhã. queadadorádū huncab Oriéte Ma- .Stella,quam viderant Magi in Ogosnõ Angel',sed stella pduxit?Quia riēte,antecedebat eos, vsq; dă veniés videlicet ludæis,tāqua ratione vtēti staretsupra, vbi eratpuer. Et. Clo. Et. b'rationale animal,id est, Angelus - Bño Ad societatem. Lectio nona. dicare debuit:Gētiles vero, ga vti ra- Mnia quippe elementa aucto tionenesciebát,adcognofcédū dñm, rem suum venisse testata sunt. nõpvocē,sed psigna pducunt: vnde Vtenim de eis qddam vsu humano &pPaulúdr:Linguæ in signūsūtno loquar:Deum hunc cæli esse cognofidelib',fedinfidelib',pphetiçaūt nô uerunt,quia ftellam protin’ miserút. infidelib', sed fidelib'.Quia &illis,p- Marecognouit,quia sub plantis eius phetiæ, tās fidelibo,nõ infidelibus, & calcabile sepræbuit.Terra cognouit, iftissigna tāğinfidelib?,nõfidelib’da quia eomoriente contremuit.Solcotasút. B. Stella quá viderant Magi in gnouit,quia lucissuęradiosabscödit

. Oriéte,antecedebat eos,donec veni- Saxa&parietes agnouerunt, quia térēt ad locú,vbi puer erat. Vidētes au pore mortis eiusfciffa funt. Infernus tēcā,gauisisuntgaudiomagno.. Et agnouit,quia hos,quos tenebat morintrantesdomum,inueneruntpuerũ tuos,reddidit.Et tamen hunc, quem cum Maria matre eius, &procidétes omniainsensibilia elementa dominū adorauerunt eum. Vidétesautem eã. senserunt, adhucinfidelium ludæoBro. Diuinum auxilium. Lctviij. rum cordaDeum minimè effe cogno

Tnotādú,quod redéptoré ním scunt,& duriora saxis,scindi ad poe

cũiã pfeétæ essetætatis,eisdēGé- nitendum nolunt. T é Deum. tilibus Apoftoli prædicat,cūớ;paruu AdLaudes,&p Horas. Antiphona. lú,& necdūp humani corporis offñ Nte luciferum genitus, &ante loquétē,stellà Gétibus denúciat:quia Asæcula dominusSaluator nofter nimirúrationis ordo poscebat, vt & hodie mundo apparuit loquétē iã dñm loquêtes nobis prædi ps. Dñsregnauit. cum reliquis. 7. catoresinnotescerent,&necdum lo- Aña. Venitlumen tưum Terusalem, quentem elementa muta prædicarēt. &gloria dñi super te orta eft,&ambu Sedinomnibussignis,quæ vel nascé- labuntgentes in lumine tuo, haľah. tedño, vel moriente co monstrata sūt Añ. Apertis thesauris suis obtulerút cõsiderádú nobis est,quantafueritin Magi dño,aurú,tus, &myrrham,hal. quorundam Iudæorum corde duri- Ana Maria,&Aumina bñdicite dño tia,qui hunc nec per prophetiæ do- hymnum dicite fontes domino , hal. num, nec per miracula agnouerunt. Aña.Stella ista ficutflamma coruscat

&

[ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

& Regem Regum Deú demonstrat: fis&insulemunera offerēt, Hal.hat.
Magicam viderút,&magnoregi mu Reges.v. Reges Arabū&Saba dona
nera obtulerunt. Capitulum. adducēt, Hal,hal.C loria. Reges. V.

Vrge illuminare Jerusalem, Oés de Saba venięt,haleluiah.R. Au
quia venit lumétuũ, & glo- rū&tus deferentes, hal. Advj. Aña.

ria domini super te orta est: Apertisthesauris suis. Capitulum.
Prudentius de Epiphania. Hymnus. Euain circuitu oculos tuos,&vi
O
Sola magnarum vrbium

de:oēsisti cögregati sūt, venerất 11.6o.
Maior Bethlehem,cui contigit tibi:filij tui de lógè veniét,& filiæ tuæ
Ducem salutis celitus

delateresurgét

. R.br. Oés de Saba Incorporatum gignere.

veniét. Halhal.Oés.. Aurú,&tus Quem ftella, quæ Solisrotam deferétes, Hafhalah. G loria. Oés

..
Vincitdecore,ac lumine,

Adorate dñm,halRs. In aula lácta ei°
Veniffe terrisnunciat,

hal. Adix. Aña. Stella ifta. Caplin.
Cum carne terrestri Deum.

Mnes de Saba venient,aurum,
Videre poftquam illum Magi,

( O

&tus deferentes,&laudem do Eoa promunt munera,

minoannunciantes.B. bre. Adorate Stratig; votis offerunt,

dominū: Halah,haľah.Adorate..
Tus,myrrham,&aurumregium. In aula fanéta eius, Haľah, hasah. G lo
Regem, Deums; annunciant ria, Adorate. : Adorate Deum, hal.

Thesaurus,&fragransodor B. Omnes angeli eius,haleluiah.
TurisSabæi,acmyrrheus Ād Velper. Ana. Anteluciferū.cum
Puluislepulchrum prædocet. ji rei.de Laudıb.ps. Dixit dñs.cimre?.
Cloria tibi domine,

de Dominica. 46.Et fic diciturp tori
Qui apparuisti hodie,

Oeta.Cap. Surge,illuminare. Hyal., Cum patre&fancto fpiritu,&c. Hostis Herodes. Reges Thar.f.98. 7. Adorate Dñm,har. Oés Ange Ad Magnificat.Aña Tribus mira-li ei',haf. Ad Bñs. Aña. Hodie celesti culis ornatum diem sanctú colimus: {põloiúcta Ecclia:qñin Iordanela hodiestella Magos duxit ad plepiữ: uitChrsei'crimina,currút cũmune- hodie vinum ex aqua factú estadnuriboMagiadřgales nuptias,&exaqua ptias:hodiein IordaneàlohāneChřs facto vino lætantur couiue, hal. Oto. baptizari voluit, vt faluaretnos, haf.

E'; hodierna die vnigēitū tuú Oro. Deusquihodierna die.102.

gétib'stella ducereuelasti:cõce (Infra oft. Epiphan. Dñe labia mea. de ppiti',vtq iā te exfidecognouim'; Inuit.&Hym.vtsu.ī rub. fcfti di 98. vsq; adcötépládamspeciem tuæcelli Reliqua-ola vtin diefestipter leétio. tudinisperducamur. Per eundem. &Añasädßńs,&ad Magnificatque AdPrimā.Bebr. ChiefiliDei viui. ¥. fuisłocis.aflignant.q Défeftissimpiin Qui apparuisti hodie. Etfic dřp totā cib'infta.eã-occurretib.fittátūcõme. Odt. Adiij.Añ. Venitlumētuũ. Ca. Duplicja:& semiduplicia trăsferur. Surgeilluminare. Fl.br. RegesThar. OltiDñicę infra cã occurhabebitis

[ocr errors]

1

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

.

BäsetadMagnificat ca die occurred CVm enim nondum nati fuiffet

,

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

ܪ

"Infrá octauã Epiph.dñr L'ectiones, lius.Non sólúaútilla,fed & Rebecca

Añçad Bńs,&ad Magnificat, que exvnoconcubitu habens Isaacpatris equunt.Adueniéte auté Dnica, Le nostri. FxIn columbæ.99. Lectio iij.

aut aliquid boni egissent,autma tes dñrfequétediepost Dnicã &aliæ li

, vt secundum electionê propositū per ordinem in sequentibus diebus. Deimaneret,nó ex operib', sed ex vo In primo vero nocturnolegūt leétio- .cate dictum estei:quia maior feruiet nes de EplaadCorinthiospordinēs minori,sicut scriptum est:Iacob dilesequuntpost Dñicam omissis leftio- xi,Esau autem odio habui. Quider-nibus de EplaadRomanos,vtinferie godicemus?nunquid iniquitas apud in officio Dñicæ post Epiph.ponūt. Deum?Absit.Moysienim dicit:MiSECVNDA DI E. serebor,cui mifertussum ; & miseriIn primo Nocturno.

cordiã pręstabo,cui miserebor.Igitur De epistola ad Romanos. Lectioj. non volentis, nequecurrentis, sedmi cap.9. oz Eritatem dicoin Chrifto Ie- serentis eft Dei. R. Reges Tharsis.

su,non mentior,testimoniú In fecundo Nocturno.

mihi perhibente consciétia Sermo fancti Augustini episcopi
meain Spiritu sancto, quoniam tristi Sermone2. de EpiphaniaDomini,q
tia mihi magna eft,& continuus do cst 20.de Tempore. Lectio quarta.
lor cordi meo. Optabam enim egoip
fe anathema efle Chrifto profraer? A partü virginisadorādúMagi
busmeis,quisuntcognati mei secun- hodiecelebramus,huicdebită soléni
dum carnem,qui sunt lsraelitæ, quo- tatē,sermonéq; pfoluimus. Illis dies
rumadoptio eft filiorum,&gloria,& iste prim'illuxit, anniuersaria nobis
testamentum, &legislatio, & obse--festiuitateredijt. Illi erantprimitixgé
quium,&promista :quorû patres ex tiū,nos populigentiū.Nobis hoclin-
quibus eft Christus secundum carné, gua nunciauit Apoftolorum, ftella
qui est super omnia Deus benedictus illistanquam lingua cælorum:&no-
in fæcula. Amen.

bisijdem Apoftoli, tanquam alij cēli

, B. Tria sunt.98. Lectio fecunda. enarraueruntgloriam.Dei

.
N

Onautem quod exciderit ver- Illuminare.10. Lectio quinta.
bum Dei.

Non enim omnes qui
ezçircuncifionefuntlsrael,ij funt 1 M Agnú lacramétú:in præfepio

tunciacebat,&MagosabOrié
raelitæ;neq; quisemen suntAbrahæ, te ducebat:abscodebatin

ftabulo, & omnes filij Abrahæ:sed in Isaac voca agnoscebat in cælo:vtagnitusin celo bitur tibisemen:ideft,nó quifilij car- manifeftaretur inftabulo, & appella nishi filij Dei:fed

qui filij lunt pro-- reťEpiphania diesifte, quod Latind misfioniseftimantur in femine. Pro manifestatio dici poteft;fimul ei' celmisfionis enim verbum hoc eft;Secú situdinem,humilitatems; commendum hoc tempus veniá,& erit Saræ fi danis, vtg in aperto celo signissidereis

[ocr errors]

mon

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Epiphanit. monstrabatur,inangusto diuersorio fatum pueri,fed fatum stellę is,quiap quæsitus inueniretur:inualidusq;in- paruit,puerfuit

. Stella.101. I.vij. fantilib'mēbris inuolut', infantilib Edablità fidelium cordibus,vtali pānis,ađorareturà magis , timeretur quid effe fatum dicant

. Vitamgpà malis. Omnes. 100 Lettiosextă. pehosum sol' hãccoditor, q creauit,

Imuit enim eu Rex Herodes, eif administrat. Neq;enim pp ftellas hó

dē Magissibinúciátib'cú adhuc sed ftellæpp hoíem fac ęlunt:&fiftel quererétparuulú,quécognouerātcę la fatum hois dř, ipfis luis minifterijs lo testeia natú.Quid erit tribunal iu- fubeffe homoperhibetur.Certècum dicātis,quádosupbos Regescuna ter lacob devtero egrediens, prioris frarebatinfantis?Quáto cõsulti' Reges, trisplantă teneret manu,prior perfenõsicut Herodes

, interficere quærát étè nequaquam egredi potuit, nisi & sed sicut Magi,poti'adorare delecte- subsequensinchoasser:&tamen,cum tur,iā pręsertim eú,g&ipsam morté, vnotempore,eodemq;momēto vtrú quá cupiebatinimicus inferre, etiã,p quemater fuderit,non vna vtriusquę ipsis inimicisabinimicis fuftinuit,ea- vitææqualitas fuit. 2. Videntesstellä q; īsuo corpore occisus occidit. Pièti Magi.101. Lcationona. mcat Regesad Patris dexterãiã fede- Edad hoc folent Mathematici re

S tē,qué Reximpio timuit adhuc mřis fpondere:quia virtus constellatio vbera lábentē. T. Magiveniunt.100. nisin ictu punētiest.Quibus è diuer

In tertio Nocturno. so nos dicimus:quia magna est mora Leto S.Euang fm Matthæū. L.vij. natiuitatis.Si igitur in ictu puncticon

Vmnatus esset IesusinBethlehế stellatio permutatur;necesteiam erit,

Iuda, in diebus Herodis Regis, vt tot dicant fata,quot sunt membra ecce Magi ab Orienteveneruntlero nascentium.Fateri etiam Mathemalolymam dicentes: Vbi est,quinatus tici solent,quod quisquisin signo Aeft,Rex Iudæorum? Et reliqua. quarij nascitur,in hac vita piscatoris * Dehomilia sancti Gregorij Papæ.

ministerium fortiatur: pifcatores veExHomilia10. ante medium. rò,vtfertur, Getulia non habet: quis. Ed& inter hæcsciendú est,quod ergo dicat,quia nemoillicinstella A

Priscillanistæheretici nascivnum quarij nascit,vbipiscator omnino no quéq; hominé sub cõstitutionib'stel habet? Te Deum.7. Ad Dñs. Aña. larú putāt:&hocinadiutoriu sui er- Ab Oriéte venerunt Magi in Bethle rorisaflumút,quòdnoua stella exijt, hem adorare dñm:&,apertis thesaucūdñsin carneapparuit: cuius fuifleris suis, pretiosa munera obtulerunt, fa tū eadé,quę apparuit,stellă putāt. aurī,sicutRegimagno:tus,sicutDeo ŞelsiEuangelij verba pensemus,qui vero:myrrhā,lepulturæ eius, haľah. bus de cadem stella dicitur:Vsq;dum Ad Mag. Aña. Videntes stellam Ma veniensstaret supra,vbi eratpuer:dū gi, gauifi funtgaudio magno,&intră non puer ad ftelsam,sedstella ad puetes domum,obtulerunt domino aurum cucurrit,si dici liceat, nonstella rum,tus,&myrrham,haleluiah.

TER

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »