Obrazy na stronie
PDF

CURSUS COMPLETUS

SIVE

BIBLIOTHECA UNIVERSALIS, INTEGRA, UNIFORMIS, COMMODA, OECONOMICA, OMNIUM SS. PATRUM, DOCTORUM SCRIPTORUMQUE ECCLESIASTICORUM

QUI

AB ÆVO APOSTOLICO AD INNOCENTII III TEMPORA

FLORUERUNT;

RECUSIO CHRONOLOGICA ONNIUM QUÆ EXSTITERE MONUMENTORUM CATHOLICÆ TRADITIONIS PER DUODECIM PRIORA

ECCLESIÆ SÆCULA,

JUXTA EDITIONES ACCURATISSIMAS, INTER SE CUMQUE NONNULLIS CODICIBUS MANUSCRIPTIS COLLATAS,

PERQUAM DILIGENTER CASTIGATA;
DISSERTATIONIBUS, COMMENTARIIS LECTIONIBUSQUE VARIANTIBUS CONTINENTER ILLUSTRATA;
OMNIBUS OPERIBUS POST AMPLISSIMAS EDITIONES QUÆ TRIBUS NOVISSIMIS SÆCULIS DEBENTUR ABSOLUTAS

DETECTIS, AUCTA;
INDICIBUS PARTICULARIBUS ANALYTICIS, SINGULOS SIVE TOMOS, SIVE AUCTORES ALICUJUS MOMENTI

SUBSEQUENTIBUS, DONATA;
CAPITULIS INTRA IPSUM TEXTUM RITE DISPOSITIS, NECNON ET TITULIS SINGULARUM PAGINARUM MARGINEM SUPERIOREV

DISTINGUENTIBUS SUBJECTAMQUE MATERIAM SIGNIFICANTIBUS, ADORNATA;
OPERIBUS CUM DUBIIS TUM APOCRYPHIS, ALIQUA VERO AUCTORITATE IN ORDINE AD TRADITIONEM

ECCLESIASTICAM POLLENTIBUS, AMPLIFICATA;
DUOBUS INDICIBUS GENERALIBUS LOCUPLETATA : ALTERO SCILICET RERUM, QUO CONSULTO, QUIDQUID
UNUSQUISQUE PATRUM IN QUODLIBET THEMA SCRIPSERIT UNO INTUITU CONSPICIATUR; ALTERO
SCRIPTURÆ SACRÆ, EX QUO LECTORI COMPERIRE SIT OBVIUM QUINAM PATRES
ET IN QUIBUS OPERUM SUORUM LOCIS SINGULOS SINGULORUM LIBRORUM

SCRIPTURÆ TEXTUS COMMENTATI SINT.
El ITIO ACCURATISSIMA, CÆTERISQUE OMNIBUS FACILE ANTEPONENDA, SI PERPENDANTUR : CHARACTERUM NITIDITAS
CHARTÆ QUALITAS, INTEGRITAS TEXTUS, PERFECTIO CORRECTIONIS, OPERUM RGCUSORUM TUM VARIETAS
TUM NUMERUS, FORMA VOLUMINUM PERQUAM COMMODA SIBIQUE IN TOTO OPERIS DECURSU CONSTANTER
SIMILIS, PRETII EXIGUITAS, PRÆSERTIMQUE ISTA COLLECTIO, UNA, METHODICA ET CHRONOLOGICA,
SEXCENTORUM FRAGMENTORUM OPUSCULORUMQUE HACTENUS HIC ILLIC SPARSORUM,
PRIMUM AUTEM IN NOSTRA BIBLIOTHECA, EX OPERIBUS AD OMNES ÆTATES,

LOCOS, LINGUAS FORMASQUE PERTINENTIBUS, COADUNATORUM.

SERIES PRIMA,
IN QUA PRODEUNT PATRES, DOCTORES SCRIPTORESQUE ECCLESIA LATINA

A TERTULLIANO AD GREGORIUM MAGNUM.

Accurante J.-P. Migne,
BIBLIOTHECÆ CLERI UNIVBRSE,

. SIVE
CURSUUM COMPLETORUM IN SINGULOS SCIENTIÆ ECCLESIASTICE RAMOS EDITORE

PATROLOGIÆ TOMUS XXXV.
S. AURELII AUGUSTINI TOMUS TERTIUS (PARS ALTERA.)

PARISUS EXCUSUS, VENIT APOD EDITOREM,
IN VIA DICTA D'AMBOISE, PROPE PORTAM VULGO D'ENFER NOMINATAM,

SEU PETIT-MONTROUGE,

1815

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

AUGUSTINI

HIPPONENSIS EPISCOPI

OPERA OMNIA,

POST LOVANIENSIUM THEOLOGORUM RECENSIONEM,

CASTIGATA DENUO AD MANUSCRIPTOS CODICES GALLICOS , VATICANOS, BELGICOS, ETC.,

NECNON AD EDITIONES ANTIQUIORES ET CASTIGATIORES,

OPERA ET STUDIO

MONACHORUM ORDINIS SANCTI BENEDICTI

E CONGREGATIONE S. MAURI.

Editio novissima, emendata ct auctior,

ACCURANTE J.-P. MIGNE,
BIBLIOTHECÆ CLERI UNIVERSE,

SIVE

CURSUUM COMPLETORUM IN SINGULOS SCIENTIÆ ECCLESIASTICÆ RIMOS EDITORE.

TOMUS TERTIUS.

Lars altera

16 vol. Prix: 86 FR.

PARISIIS

VENIT APUD EDITOREM IN VICO DICTO MONTROUGE, JUXTA PORTAM INFERNI,

GALLICE : PRÈS LA BARRIÈRE D'ENFER.

1841.

ELENCHUS OPERUM

QUÆ IN HOC TERTIO TOMO CONTINENTUR.

IN II PARTE.

QUÆSTIONUN EVANGELIORUM LIBRI II.
QUÆSTIONUM SEPTEMDECIM IN EVANGELIUM SECUNDUM MATTHÆUN LIBER UNUS.
IN JOANNIS EVANGELIUM TRACTATUS CXXIV.
IN EPISTOLAM JOANNIS AD PARTHOS TRACTATUS X.
EXPOSITIO QUARUMDAN PROPOSITIONUM EX EPISTOLA AD ROMANOS, LIBER UNUS.
EPISTOLA AD ROMANOS INCHOATA EXPOSITIO.
EXPOSITIO AD GALATAS, LIBER UNUS.

1321 1365 1379 1977 2063 2087 2105

CONTENTA IN APPENDICE.

UE MIRABILIBUS SACRA SCRIPTURE LIBRI III.
DE BENEDICTIONIBUS PATRIARCHE JACOB.
QUESTIONES VETERIS ET Novi TESTAMENTI
m B. JOANNIS APOCALYPSIN EXPOSITIO.

2149 2199 2213 9417

KI TYPIS CATHOLICIS MIGNB , IN VICO DICTO MONTROUGB,
Juila portam Inferni Parisiorum, Gallice: près la barrière d'Enfer de Paris.

HIPPONENSIS EPISCOPI QUÆSTIONUM EVANGELIORUM

LIBRI DUO (a),

mano

k orcioforma De subsequente opere vide librum 2, cap. 12, Retractationum, col. 634, a verbis, Sunt quædam expositiones, usque ad col. 635 verbis, Non ita scriptum est. M.

Prologus.

lloc opus non ita scriptum est, ac si Evangelium exponendum ex ordine susceplum esset a nobis : sed pro arbitrio el lempore consulentis, cum quo legebalur, si quid ei videbatur obscurum. Ideoque multa, et fortassis obscuriora prætermissa sunt; quia jam ea noveral, qui ea quæ nondum noveral, inquirebat, nec leneri volebat:festinationem suam in iis quæ antea jam sic acceperat, ut etiam assiduitale audiendi alque traClandi, memorix stabiliter firmeque mandaret. Nonnulla eliam hic non eodem ordine inveniuntur expo. sila, quo in Evangelio narrala sunt ; quoniam quædam festinatione dilata, cum tempus daretur, relractabanlar, el eo loco scribebantur, qui vacuus in ordine jam exposilarum rerum subsequebatur. Quod posleaquam comperi, ne quis forte quærens aliquid legere in hoc opere, quod eum in Evangelio movisset el ad querendum excitasset, tädio perlurbati ordinis offenderelur ( quandoquidem ea quæ carplim, ul poterant, diCiabantur, in unum collecta et contexta cognovi); seci ut ad ordinem numerorum præscriptis litulis, quod cuique opus esset, facile investigarel.

TITULI QUÆSTIONUM LIBRI PRD
IN EVANGELIUM SECUNDUM MATTHÆUM (b).
Quod ait, Nemo novit Filium nisi Pater.
Quod discipuli Domini cæperunt vellere spicas, et

manducare.
III. De lino fumigante.
IV. De cæco et muto.
V. Quod ail, Et si ego in Beelzebub ejicio dæmones.
vi. Quod ait, Progenies viperarum.
VH. Quod ait, Sicül enim fuit Jonas in ventre ceti tri-

bus diebus et tribus noctibus.
VIII. Quod ait, Cum Spiritus immundus exierit ab ho-

mine.
IX. De fructu centeno, sexageno, et triceno.
X. Quod ait, colligite primo zizunia.

XI. De grano sinapis quod majns fit omnibns oleribus. XU. De fermento quod accepit mulier, et abscondil 112

farine satis tribus. XII. De thesauro in agro abscondito. XIV. Quod dixerunt Judæi, Unde huic sapientia hac

et virtus ? XV. Quod ambulavit in mari ad discipulos. XVI. Quid sit, Munus quodcumque est ex me, libi pro

derit. XVII. Quod ait, omnis plantatio quam non plantavit Pa

ter meus, eradicabitur. -XVII. De puero Centurionis et filia Chananææ mulieris. XIX. Quid significent muti, et cæci, et surdi, et claudi,

qui curandi oblati sunt Domino. Quod ail, Facto vespere dicitis, Serenum erit ; ru

bicundum est enim cælum. XXI. Quod ait, Elias quidem venturus est, et restiluet

omnia. XXI. De illo qui sæpe cadebat in ignem el aliquando in

aquam. XXII. Quod ait, Ergo liberi sunt filii, cum tributum exi

geretur. XXIV. Quod ait, qui autem scandalizaverit unum ex pu

sillis istis. XXV. Quod oblatus est ei debitor decem millium lalen

torun. XXVI. De divite qui non intrat in regnum Da. XXVII. Quod duobus seorsum discipulis se passurum in

dicat. XXVIII. Quod cum Jericho egrederelur, duos cæcos illu

minat. XXIX. Quod ait discipulis, Dicelis monti huic, Tolle et

jacta te in mare. xxx. Quod ait, Et qui ceciderit super lapidem istum,

confringetur, XXXI. De homine rege qui fecit nuptias filio suo. XXXI. De septem fratribus qui unam uxorem habue

runt. XXXIII. Quid sit quod ait, Tota lex pendet in his duobus

præceptis. XXXIV. Quod ait, Quid enim majus est, aurum, an lem

plum quod sanctificat aurum? XXXV. Quod ait, Excolanies culicem, camelum autem

glutientes. XXXVI. Quod ait, quoties volui congregare filios tuos sicus

gallina? XXXVI. Quod ait, orate ne fat fuga vestra hieme vel sab

bato.

ADMONITIO PP. BENEDICTINORUM. Quæstionum Evangeliorum libri duo emendali sunt ad Mss. Victorinos duos, ad Sorbonicum, Vaticanum, Michaelipum Cisterciensem, Arnulfensem, Corbeiensem qui annos fere 000 præfert : ad lectiones variantes Lovaniensium ex tribus quae luorve codicibus : ad editos etiam Rat. Am. Ēr. et Lov.

Comparavimus præterea eas omnes editiones initio Retr. et Confess. t. 1, memoratas. M.

(a) Scripti versus Christi annum 400. Horum librorum ætatem colligimus non modo ex Retractationum serie, ubi locum kabent inter opuscula circiter annum Christi 400 edila ; sed etiam ex illis Augustini verbis, lib. 2, quaest. 13 : « Jam clae rilicala, inquit, Ecclesia et liberalo populo Gentium a dominatione dæmoniorum, in abditis agunt sacrilegos ritus suos « qui Christo credere noluerunt. » Quæ profecio verba significant id temporis non licuisse palam colere idola : quam in rem leges anno 399 dedit imperator Honorius.

(0) Quæstionum liculos ab Erasmo ct lovanicusibuj immerito rejectos huc revocaraus ex Mss. et antiquioribus editis. Sanct. August. In.

(Quarante-dcur.)

« PoprzedniaDalej »