Wyszukiwarka Grafika Mapy Play YouTube Wiadomo¶ci Gmail Dysk Wiêcej »
Zaloguj siê
Ksi±¿ki Ksi±¿ki
" Dñi quia ultus sum in eos. Circumdántes circumdedérunt me : * et in nomine Domini quia ultus sum in eos. Circumdedérunt me sicut apes, et exarsérunt sicut ignis in spinis : *• et in nomine Domini quia ultus sum in eos. "
Breviarium Claromontense - Strona 15
1820
Pe³ny widok - Informacje o ksi±¿ce

Breviarium sanctæ Lugdunensis ecclesiæ, Czê¶æ 3

1815
...gentes circuiérunt me ; * et in nomine Domini quia ultus sum in eos. Círcumdantes circumde— dérunt me ; * et in nomine Domini quia ultus sum in eos....apes , et exarsérunt sicut ignis in spinis ; * et in nonine Domini quia ultus sum in cos. Impulsus, eversns sum nt cáderem ; * et Dominus suscépit me....
Pe³ny widok - Informacje o ksi±¿ce

Breviarium Nanceiense, olim Tullense, Tom 2

1821
...gentes circuiérunt me j * et in nomine Domini quia ni tus sum in eos. Circumdántes circumdedérunt me ; * et in nomine Domini quia ultus sum in eos....sicut ignis in spinis : * et in nomine Domini quia ultus sum in eos. Impúlsus evérsus sum ut cáderem , * et Ddminus suscépit me. Fortitúdo mea, et...
Pe³ny widok - Informacje o ksi±¿ce

Breviarium Nanceiense, olim Tullense, Tom 4

1821
...circuiérjtnl me ; * et in nomine Dómini (i nia ul tus sum in eos. * Circumdántes circumdedérunt me ; * et in nomine Domini quia ultus sum in eos. Circumdedérunt me sicut apes , et exavsénml sicu t ignis in spin is: * et in nomine Domini quia ultus sum in cos. Impulsus cvérsus...
Pe³ny widok - Informacje o ksi±¿ce

Breviarium Nanceiense, olim Tullense, Tom 3

1821
...eos. Circumdántes circumdedérunt me ; * et in nomme Dómini quia vitas sum in eos. Circunidedérunt me sicut apes , et exarsérunt sicut ignis in spinis : * et in nomine Domini quia ultus sum in eos. Impúlsus evérsus sum ut cáderem, * et Dóminus suscépit me. Fortitúdo mea, et...
Pe³ny widok - Informacje o ksi±¿ce

Breviarium Molinense, Czê¶æ 2

1826
...Omnesgenles circuiérunt me ; * et. in nomine Domini, quia ullus sum in cos. » Gircumdanles circumdedérunl me ; * et in nomine Domini , quia ultus sum in eos....sicut ignis in spinis ; * et in nomine Domini, quia ultus sum in eos. i5 Impulsus, eversus sum ut caderem ; * et Dóminos suscépit me. Fortitiído mea...
Pe³ny widok - Informacje o ksi±¿ce

Breviarium Virdunense

1826
...Domini , quia ultus sum in eos. Circumdantes circumdedérunt me ; * et in nomine Domini , quia u 1 1 us sum in eos. Circumdedérunt me sicut apes , et exarsérunt sicut ignis in spinis ; * et in ilumine Domini , quia ultus sum in eos. : Impulsus , eversus sum ut caderem ; * et Dóminus suscépit...
Pe³ny widok - Informacje o ksi±¿ce

Breviarium Molinense, Czê¶æ 4

1826
...génies circuiérunt me ; * el in nomine Dóniini, quia ultus sum in eos. Circuiudantes circumdedtrunt me ; * et in nomine Domini , quia ultus sum in eos. Circumdedérunt me sicut apes . et exarsdrunl sicut ignis in spinis ; * et in nomine Domini quia ultus sum in eos. Impulsus, eversus sum...
Pe³ny widok - Informacje o ksi±¿ce

Breviarium Bellovacense, Czê¶æ 1

1828
...gentes circuiérunt me; * et in nomine Domini quia ultus sum in eos. Circumdantes circumdedé— runt me ; * et in nomine Domini quia ultus sum in eos....sicut ignis in spinis : * et in nomine Domini quia ultus sum in eos. Impulsus, eversus sum ut çaderem : * et Dóminus suscépit me. Fortitude mea , et...
Pe³ny widok - Informacje o ksi±¿ce

Breviarium Romanum

Breviary - 1828
...gentes circiiirrunt me : * et in nomine Domini quia ultus sum in eos. Circumdánles oircumdcdérunt me : * et in nomine Domini quia ultus sum in eos. Circumdedérunt me sicut apes,etexarsi'-runt sicut ignis in spinis : * ct in nomine Domini qui» ultus sum in eos. Iinpiilsiis...
Pe³ny widok - Informacje o ksi±¿ce

Breviarium Romanum

Breviary - 1828
...circDÍérunt rt in nomine Domini circumdeад •» : * rt in nomine •^ foi ultns sum in me sicul sicul ignis in spinis : * et in nomine Domini quia ullus sum in eos. Impúlsus eversus sum ul cáderem:* el Dóminus suscépil me. Fortitúdo mea, el laus mea Dóminus...
Pe³ny widok - Informacje o ksi±¿ce
  1. Moja biblioteka
  2. Pomoc
  3. Zaawansowane wyszukiwanie ksi±¿ek
  4. Pobierz wersjê ePub
  5. Pobierz plik PDF