Obrazy na stronie
PDF
ePub

FERIA SEXTA. privatis affectibus ducti, efEx Concilio Milevitáno se- ficiunt ut nova Festa et Of

cundo. Ann. 416. can. 12. fícia præter Ecclésiæ auctoDReces vel Orationes, seu ritátem solemniter celebren

I Missæ quæ probátæ. fúe- tur. Quo interim fit ut Prerint, sive Præfatiónes, sive ces horáriæ, ac reliqua púCommendatiónes, sive má- blicè recepta, pro affecta nuum impositiónes, ab om- cujuslibet fácilè noventur; id nibus celebrentur, nec aliæ quod nobis non salìs probá dicantur in Ecclésia; ne fortè tur. Neque enim errârunt áliquid contra fidem, vel per Patres , à quorum institútis ignorantiam, vel per minus in dicendis précibus útinam stúdium, sit compositum. tam longè discessum non SABBATO.

fuisset. Quòd si his affectiEx Concilio Coloniensi bus singulórum indulgebitur, primo.

tandem antíquus ritus péniAnn. 1536. part. 2. cap. 7. tùs evanescet. Unt in Clero zelum qui- Tu autem, Dómine, mise

dem Dei habentes, sed rére nostrî. non secundùm scientiam;qui R. Deo grátias.

De Precibus pro Defunctis. De Exequiis et Cæmeteriis. DOMINICA XV. FERIA SECUNDA. post Pentecosten.

Ex Concilio Tolosáno. Ex Concilio Emeritensi.

Ann. 159o.
Ann. 666. can. 19.

Part. 2. cap. 10. DRo Ecclésiis in quibus Ancta et salubris est cogi

I Presbyter jussus fúerit D tátio pro defunctis cxoper sui Episcopi ordinatió- ráre, ut à peccátis solvantur. nem præesse, singulis diébus ld Párochi sédulò præstáDominicis sacrificium Deo bunt. Nullus, inscio vel non procúret offerre; et eórum approbante Epíscopo, mornómina à quibus eas Ecclé- tuum in funere hábità orasias constat esse constructas, tióne laudábit. Cóncio tavel qui áliquid his Ecclésiis men aliqua haberi poterit, videntur, aut visi sunt con- quâ humánæ tantùm misétulisse, témpore Missæ , si riæ status, mortis judiciique ab hac decesserunt luce, necessitas quálitasque descum defunctis fidelibus reci- cribétur. tentur.

Tu autem.

FERIA TERTIA. sia pro defunctis suis non · Ex Concilio Tridentino. solùm sacrificia altaris, sed Ann. 1563. Sess. 25. Decr. de étiam quascumque alias elee, Purgatorio.

mósynas offerre consuévit. Urent Epíscopi ut fidé- FERIA QUINTA.

lium vivórum suffragia, Ex Concilio Aquensi. . Missárum scilicèt sacrificia, Tit. de celebratione Missæ. oratiónes, eleemosynæ, aliá Ontingit sæpè in quibusque pietátis ópera quæ à fidé U dam Ecclesiis vel tam libus pro áliis fidélibus de- magnum Missárum númefunctis fieri consuevérunt, rum ex variis defunctórum secundùm Ecclesiæ institúta legátis impósitum esse, ut piè et devotè fiant; et quæ illis pro singulis diébus à tespro illis ex testatorum fun- tatóribus præscriptis nédatiónibus vel ália ratióne queat satisfieri, vel eleemódebentur, non perfunctóriè, synam pro illis celebrandis sed à Sacerdotibus et Eccle- adeò ténuem esse ut non fásiæ ministris, et áliis qui hoc cilè inveniátur qui velit huic præstáre tenentur,diligenter se muneri subjicere. Propet accuratè persolvantur. téreà Epíscopi státuant circa

FERIA QUARTA. hæc quidquid magis ad Dei Ex Tractátu Šonæ Aurelia- honórem, et cultum atque

nensis epíscopi, de Insti- Ecclesiárum utilitátem vídetutióne Laicali. Ann. 830. rint expedíre, ità tamen ut lib. 3. cap. 15.

eórum semper defunctórum N Ullátenus audiendi sunt commemoratio fiat qui pro W illi qui dicunt quòd nul- suárum animárum salute lelæ ália eleemosynæ opitu- gáta ad pios usus reliquérunt. lári possint defunctis, nisi FERIA SEXTA. solummodò quæ Sacerdóti- Ex Statútis synodálibus Eusbus dantur, et sacrificia quæ táchii de Bellaio, Pariper eos Deo offeruntur. Hoc siensis episcopi. qui crcdunt et dicunt, aut Ann. 1557. can. 8 et 9. ignorántiâ, aut certè aliórum Upérflua fúneris et exepersuasióne falluntur. Cre- D quiárum pompa vitétur, dibile sanè est quòd hæc per- quæ ad vivórum potiùs quàm suásio quâ símplices id cré- defunctórum solátium indere et dicere videntur, ex venta est. Defunctis enim fonte avaritiæ procésserit: subvéniunt preces, eleemosancta quippè mater Eccle- synæ, jejúnia, oblatiónes, et

Missæ sacrificium. Cæme- SABBATO. térium, ubi mortuórum cór- Ex Concilio Mediolanensi pora ad extremum usquè ju quarto , sub sancto Cádicium dórmiunt, in honóre rolo. Ann. 1576. Part. I. est habendum. Proindè pro tit. 14 et 17. hibémus in Coemetériis ple COEmètéria ut muro, vel biscita ac Laicórum pública e áliàs , tuté undiqué seconcilia ac choréas exercéri, piantur, et eórum ingressus nec non nundinas et cantió- béstiis occludatur, curet nesimpudícas decantári. Cee- Epíscopus diligenter. In eómetéria étiam à sórdibus et rum médio crux firmiter stercoribus mundári jubé- erecta sit. Cametéria Recmus. Ecclésiæ quoque pæ- tóri aut etiam aliis úsui ne dóres ac situs contractus, et sint, res profánas operáve cæteræ immundítiæ excu- asportántibus, hâcqueetillậc tiantur.

per Ecclésiam sacraque loca, Tu autem, Dómine, mise- quasi per viam públicam rére nostrî.

transeúntibus. B. Deo gratias.

Tu autem.
De Ambitione à Clericis fugienda.
DOMINICA XVI. FERIA SECUNDA.

post Pentecosten. Ex sancto Isidoro Pelusióta. Ex sancto Ambrósio.

Lib. 3. epist. 34. - In Lucam, lib. 4. A Mbitiónis amorem,suâpLi Ocipso perniciosioram- A te natúrâ vehementemet Il bítio, quòd blanda quæ- acrem, atque humánum gedam est conciliatrícula dig- nus mirum in modum supenitátum, et sæpè, quos vítia rantem , scitė ac sapienter nulla deflectunt, quos nulla réprimens, atque in melius pótuit movére luxúria, nulla derivans Salvátor, his verbis avaritia subrúere, facit am- útitur:Attendite nejustítiam bitio criminosos.Habetenim vestram faciatis coram homiforensem grátiam, domésti- nibus, ut videamini ab eis. cum periculum, et, ut domi- Alioquin non habebitis parnétur áliis, priùs servit: cur- tem apud Patrem vestrum vátur obséquio,ut honóre do- qui est in coelis. nétur; et dum volt esse su- FERIA TERTIA. blimior, fit remissior. De Sermóne synodali StéTu autem.

phani, Tornacensis epis

copi. Ann. 1197. Serm. 1. FERIA QUINTA. N Ön quid fiat, sed quid Ex sancto Isidoro Pelusióta.

N fieri debeat attendámus. Lib. 3. epist. 69. Generális enim est régula n Uandóquidem ingens est illa, et quæ locum habet in humilitátis fastigium, ac omni Sacerdote, summo, contrà ingens arrogantiæ ruímédio, infimóve, ut (ad ré- na; idcircò te móneo, ut ilgimen) quærátur cogendus, lud amplectáris, in hanc aurogátus recédat, invitátus fú- tem minimè incidas. giat; sola illi suffragétur ne- FERIA SEXTA. céssitas se non excusandi. Si Ex Epístola Innocentii paáliter factum est, vitiata est pæ, tértii, ad Epíscopum régula, et pérdidit officium Calaritánum. Ann. 1206. suum. Inter hæc clamat legis Decr. lib. 1. tit. 9. de Renunaustéritas, stat rigor Canó- tiatione. num intráre volentes arcens. I humilitatis causâ de cul

FERIA QUARTA. D mine quæris Pontificali

Ex sancto Bernardo. descendere, eo ipso humiliDeclam. in illud : Ecce nos. tatis videris erigere malé vér. A Liusúndique circuitsédu- ticem, quòd te nimis in reAlusexplorător, blanditur, signandi propósito exhibes obséquitur, símulat et dissí- pertinacem, quia tunc in te mulat, miséraque suffragia veram humilitatem custóInendicáre non erubescit, dies, cùm et per eam locum mánibus et pédibus repens, súblimem fúgies, et per obesi quómodò tandem aliquan- diéntiam non dimities. dò sese ingérere queat in pa

SABBATO. trimónium Crucifixi........ Ex Epístola Innocentii paHonoráti insedére volunt, pæ, tértii, ad Epíscopum placére student hominibus, Calaritánum. Unde suprà. delectári et superbíre,et huic T Sto quòd multùm hácteséculo per omnia conformá- nùs laboráveris, et bori. Audi querélas Dómini num cérlamen certáveris; quid super hac tanta hómi- tamen, ut coróna justítiæ tibi num temeritáte loquátur pá- de réliquo reponátur ; curtiens rédditor, pænitentiam sum te decet perfecti operis cúpiens quàm vindictam. Ip- consummáre. Nec putes si,inquit,regnavérunt,etnon quòd ideò Martha malam ex me; principes extitérunt, partem elégerit quæ circa et ego non vocávi eos. plurima salagebat, quia Ma

ría óptimam partem elégit liùs indulgétur ut monachus
quae non auferétur ab ea; ascendat ad præsulátum ,
quóniam licèt illa magis sit quàm præsulad monachátum
secúra, ista tamen est magis descendat.
fructífera. Quapropter fací- Tu autem.

De Scholis et Seminariis.
DOMINICA XVII. stúdium indesinenter ad lu-

post Pentecosten. crum animárum, laudemque Ex Concilio Aquisgranensi. Regis æterni multórum vó

Ann. 816. lib. 1. cap. 135. cibus innotescat. Nam doD Ectóres Ecclesiárum vi- lendum est quòd perpauci ex Ngiláre oportet, ut adoles- intimo corde sacræ Sapiéncentes qui in congregatióne tiæ rapiantur amóre, et vix sibi commissa erudiuntur,ità áliquid elaborare in discendo júgibus ecclesiasticis disci- volúerint; quin pótiùs à juplínis constringantur, ut eó- veníli ætáte vanitátibus dirum ætas ad peccandum val- versis, et inánis glóriæ cupidè proclivis, nullum possit ditátibus occupantur, atque reperire locum quo in pec- präsentis vitæ instabilitátem cáti facinus próruat. Qua- plusquàm sacrárum Scrippropter in hujuscemodi cus- turárum assiduitátem vagatodiendis et spiritáliter eru- bundâ mente sequuntur. diendis , talis à Prælátis Proindè coerceantur et exerconstituendus est, qui eórum ceantur (Clérici) ad dileccuram summâ gerat indús- tiónem sacræ sciéntice; ut triâ , eosque ità arctíssimè per hoc benè erudíti inveniri constringat, quáliter eccle- possint ad omnimodam Ecsiásticis doctrinis imbuti, et clésiæ utilitátem, nec sint armis spiritálibus indúti, et Rectores terrenæ tam ávidi Ecclésiæ utilitátibus decen- operatiónis, ut domus Dei ter parére, et ad gradus ec- desolatióne spiritális ornaclesiásticos possint promo- túræ vilescat. véri.

FERIA TERTIA. FERIA SECUNDA. Ex Concilio Tridentino. Ex Concilio Cloveshoviensi Sess. 23. cap. 18. secundo.

Ancta Synodus státuit ut Ann. 747. can. 7. ..

singulæ Cathedráles, Me[ Piscopi diligenti curâ tropolitanæ, atque his majó

provideant ut lectiónis res Ecclésiæ, pro modo fa

« PoprzedniaDalej »