Obrazy na stronie
PDF
ePub

cábo.

consilio justórum et congre- * pro omnibus quæ relribuit gatióne.

mihi? Magna ópera Dómini, * Cálicem salutáris acciexquisita in omnes voluntá- piam, * et nomen Dómini tes ejus.

invocábo. Confessio et magnificentia Vota mea Dómino reddam opus ejus : * et justítia ejus coram omni pópulo ejus : * manel in séculum séculi. pretiosa in conspeclu Dómi

Memóriam fecit mirabi- ni mors Sanctórum ejus. lium suórum miséricors et Dómine , quia ego miserátor Dóminus: *escam servus tuus : * ego servus dedit timéntibus se.

tuus, et filius ancillæ tuæ. Memor erit in séculum Dirupisti víncula mea : * testamenti sui : * virtútem tibi sacrificábo hóstiam lauóperum suorum annuntiábit dis, et nomen Dómini inyopópulo suo.

Ut det illis hæreditátem Vota mea Dómino redgéntium : * ópera mánuum dam in conspectu omnis pó ejus, véritas et judícium puli ejus, * in átriis domus

Fidélia ómnia mandáta Dómini , in médio tuî, Jeejus, confirmáta in séculum rúsalem. séculi, * facta in veritáte et Psalmus 127. æquitáte.

DEáti omnes qui timent Redemptiónem misit pó- D Dóminum, * qui ámbupulo suo : * mandávit in lant in viis ejus. æternum testamentum suum. Labores mánuum tuarum,

Sanctum et terribile no- quia manducabis : * beátus men ejus : * inítium sapién- es, et benè tibi erit. tiæ, timor Dómini.

Uxor tua sicut vitis abunIntellectus bonus ómni- dans, * in latéribus domûs bus faciéntibus eum : * lau- tuæ. dátio ejus manet in séculum Filii tui , sicut novella séculi.

olivárum , * in circúitu Psalmus 115. . mensæ tuæ. Rédidi, propter quod lo- Eccè sic benedicétur hou cútus sum ; * ego autem mo, * qui timet Dóminum. humiliátus sum nimis. Benedícat tibi Dóminus

Ego dixi in excessu meo: ex Sion; * et vídeas bona * Omnis homo mendax. Jerúsalem ómnibus diebus

Quid retribuam Dómino vitæ tuæ;

Et vídeas filios filiórum Qui dat nivem sicut latuórum ; * pacem super Is- nam, * nébulam sicut cineraël.

rem spargit. Psalmus 147.

Mittit crystallum suam I Auda, Jerúsalem, Dó- sicut buccellas; * ante

minum: * lauda Deum ciem frigoris ejus quis sustituum, Sion;

nébit? Quóniam confortávit se- Emittet verbum suum, et ras portárum tuárum, * be- liquefaciet ea : * flabit spinedixit filiis tuis in te. ritus ejus, et fluent aquæ.

Qui pósuit fines tuos pa- Qui annuntiat verbum cem, * et adipe frumenti suum Jacob, * justítias et sátiat te ;

judícia sua Israël. Qui emittit eloquium Non fecit iáliter omni suum terræ, * velóciter cur- natióni, * et judicia sua rit sermo ejus;

non manifestávit eis.

[graphic][ocr errors][ocr errors]

CANONES PARTIS ÆSTIVÆ,

IN OFFICIO PRIMÆ LEGENDI.

De SS. Trinitate , et Pueris in ejus et cæterorum Mysteriorum

fide instituendis, tum de Solemnitate Corporis Christi, et latrice Cultu interno et externo ei debito.

FERIA SECUNDA quod quia ab usu propter intra Hebdomadam l. post quorumdam (Sacerdótum)

Octavam Pentecostes. incúriam recessit, quantæ sit Ex Canónibus Apostolorum. negligentiæ quantique discriCap. 49.

minis satìs dici non potest. Iquis Episcopus aut Prés FERIA QUARTA.. D byter, juxta præceptum Ex Concilio Aquensi. Dómini, non baptizáverit in Titul. de Fidei rudimentis. nómine Patris et Filii et cUrentEpiscopi ut omnes Spíritûs Sancti, sed in tribus U suæ diæcésis Curáti sínsine inítio principiis, aut in gulis dominicis et aliis festis tribus filiis, aut in tribus pa- diébus, púeris in suis paróraclétis, abjiciátur.

chiis initia fidéi tradant, eosTuautem, Dómine, mise- que ad obedientiam Deo, rére nostrî.

paréntibus et superioribus R. Deo grátias.

præstandam erudiant ; et Sic respondetur in fine cu- proptéreà à prándio constijuscumque Canonis.

túta horâ , certis campana FÉRIA TERTIA. íctibus ad ecclésiam eos conEx Concilio Parisiensi sexto. vocáre non omittant. Ann. 829. lib. 1. cap. 6. FERIA QUINTA. Vóniam fides Christi IN FESTO CORPORIS CHRISTI.

ubique pollet, et párvuli Ex Concilio Tridentino. de christianis paréntibus na- Ann.1551. sess. 13. de Euchar. ti, antequàm ad intelligibi

cap. 5. lem ætálem veniant, Bap- + Eclárat sancta Synotismatis sacramenta perci 1 dus piè et religiosè piunt; necesse est ut quod ádmodùm in Dei Ecelésiam imbecillis ætas nequívit, in- inductum fuisse hunc motelligibilis discere sátagat : rem, ut singulis annis peculiári et festo die præcelsuin Christi fideles, pro more in et venerabile (Eucharistiæ) Catholica Ecclésia semper Sacramentum singulári ve- recepto, latriæ cultum qui neratione ac solemnitáte ce- vero Deo debétur, sanctíssilebrarétur, utque in pro- mo Eucharistiæ sacramento cessiónibus reverenter et in veneratione exhibeant. honoríficè illud per vias et Neque enim ideò minùs est loca pública circumferrétur. adorandum, quod fúerit à Christiáni omnes singulári Christo Dómino ut sumátur, significatione gratos et mé- institútum: nam illum eummores testentur ánimos erga dem Deum præsentem in eo communem Dóminum et adesse crédimus,quem Pater Redemptorem pro tam inef- ælernus introdúcens in orfábili et planè divíno bene- bem terrárum, dicit: Et adófício.

rent eum omnes Angeli Dei; FERIA SEXTA quem Magi procidentes ado

intra Octavam. ravérunt; quem in Galilæa Ex Concilio Tridentino. ab Apóstolis adorátum fuisse Ann. 1551. sess. 13. de Euchar. Scriptúra testátur. cap. 4.

DOMIN. INTRA OCT. a quis dixerit, peracta Quce est II. post Pentecosten. O consecratione, in admi- Ex Concilio Tridentino. rabili Eucharistiae sacramen- Ann.1551. sess. 13.de Euchar. to non esse corpus et sán

cap. 5. guinem Dómini nostri Jesu COnsuetúdo asservandi in Christi, sed tantùm in usu, w sacrário sanctam Eucha. dum súmitur ; non autem rístiam adeò antíqua est, ut antè vel post, et in hóstiis eam séculum étiam Nicæni seu particulis consecrátis, concilii agnoverit. Porrò quæ post communionem re- deferri ipsam sacram Eucha. servantur vel supersunt, non ristiam ad infirmos, et hunc remanére verum corpus Dó- usum diligenter in ecclésiis mini, anathéma sit.

conservári, prælerquàm SABBATO

quòd cum summa æquitáte intra Octavam.

et ratione conjunctum est, Ex Concilio Tridentino. tum multis in conciliis præAnn. 1551. sess. 13.de Euchar. ceptum invenitur, et vetuscap. 5.

tíssimo Catholicæ Ecclésia N Ullus dubitandi locus more est observátum. Quare to relinquitur quin oinnes sancta hæc synodus retinen

dum omninò salutárem hunc et maluritáte, in pyxide bene et necessárium morem stá- clausa propter casuin,et cum tuit.

lucerna præcedente, cantanFERIA SECUNDA tes Psalmos Pænitentiáles

intra Octavam. cum Litánia pro infirmo, Ex Concilio Turonensi. eundo et redeundo , et álias

Ante annum goo. Oratiónes.Sic enim debitum Apud Reginonem, lib. de Ec- persolvunt infirmo, et au

cles. disciplinis. dientes invitant ad exhibenCanon. 70 et 71. damn Deo reverentiam, et Mnis Présbyter habeat honórem, et oratiónem.

pyxidem aut vas Sacra- FERIA QUARTA mento dignum, ubi corpus intra Octavam. Dominicum diligenter re- Ex StatútissynodálibusOdócondátur ad viáticum rece- nis de Soliaco, Parisiensis déntibus à século; semper epíscopi. que sit snper altare obserá- Circa annum 1197. synod. 1. tum. Illud etiam annecten cap. de Sacr. altaris. dum videtur, ut oblatiónes Umma reverentia et hoquæ in altári offeruntur, de Dnor máximus sacris altásábbato in sabbatum semper ribus exhibeátur, et máximè innoventur; quia panes pro- ubi sacrosanctum corpus positionis qui supra mensam Dómini reservátur, et Missa Dómini ponebantur, à sáb- celebratur. Frequenter mobato in sabbatum semper neantur Láici, ubicumque mutabantur.'

viderint deferri corpus DóFERIA TERTIA

mini, ut statim genua flecintra Octavam. tant, tanquam Dómino et Ex Statútis synodálibus Odó- Creatóri suo ; et junctis má

nis de Soliaco, Parisiensis nibus, quoadusque transieepíscopí.

rit,orent. In pulchrióri parte Circa annum 1197. Synod. i. altáris, cum summa diligen

cap. de Sacr. altaris. tia et honestáte , sub clave, NOn permittant Presby- sacrosanctum corpus DómiN teri Diáconos deferre in- ni custodiátur. firmis sacrosanctum corpus FERIA QUINTA, Dómini, nisi in necessitáte QUÆ EST OCTAVA CORPORIS cùm Sacerdos absens fúerit;

CHRISTI, sed semper Sacerdotes cum Ex Statútis synodálibus magna reverentia déferant Francisci Harlæi, Pari

« PoprzedniaDalej »