Obrazy na stronie
PDF

LE MAISTRE DE LA GARLAYE

MISERATIOKE DIVMA ET AUTOMTATE APOSTOLICA

EPISCOPjUS CLAROMONTENSIS,
COMES LUGDUNI,
HEGI AB OMNIBUS CONSILIIS;

CLERO CLAROMONTENSI
Salutem et Renedictionem in Christo Jesu.

ANgelicas laudes semper otmulata exul in ierris sponsa Christi Ecclesia illud prasertim in volis habet, Fratres dileclissimi, ut sicut Jides , ita et preces nostra sine labe ad Deum ascendant.

Nos itaque felicis memoria , prasdecessoris nostri vestigiis insistentes, qui zelo Dei incensus Breviarium Claromontense mendis plurimis expurgatum meliorem in formam redegerat, novam hujus editionem et emendatiorem , J)eo jiwante, susce pimus. Nam , pra.terquam qubd pauca.supererant priiis edili exemplaria, compertum est nonnulla in eo irrepsisse tiim antiquis Ecclesice ritibus, tian justac et congrua, OJficiorum distributioni miniis consona.

Ergb huic rei sedulam operam ipsi navavimus, et nobiscum venerabiles Fratres nostri Ecclesia Cathedralis Canonici, aliique pii doctique Sacerdotes ciiram serib contulerunt, alii quidem ui diurna Psalmorum pensa aqualius in hebdomada dividerentur; alii ut sua cuique tempori, cuique festo Diei Sacra Scriptura loca legenda meliiis coaptarent: nonnullis opera prelium fuit Hpnnos et Responsoria itii severe persr.rutari, ut vix aliquid immutarent, et omnia tamen expungererd qua psallentium animos possent alib distrahere.

Pars JEstioa. «

Tiim sublato quidquid in Sanctoruin lustoriis miniis certum, miniis utile videbatur, brevis cujusque Sancti imago adumbrata esl, quce et mores ejus exprimeret et nostros informaret.

Deinde selectos exquisito labore Patrum Sermones habetis et Homilias in quibus eruditcz manus nihil reliquerunt non pietdtem spirans. Rubricas, detractis nonnullis, quibusdam adjectis, solerti labore clarius et commodiiis explicatoc sunt: et in iis quidquid redolel venerabilem Arvemos nostrot Ecclesice antUjuitalem religiose servandum, nonnulla quas lapsu temporum deciderant ad velerum rituum normam revocanda curavimus.

Praztereh, Fratres dilectissimi, ciim sape animo recurreret quod ait S. Hieronymus : Meliorem esse quinque Psalmorum decanlationem cum cordis puritate, serenitate et spirituali alacritate, quam tolius Psalterii modulationem cum anxietate cordis et distractione (a); ideb Breviarii partes omnes ad hanc justam mensuram reduximus, quiz non praecipitem cantum suaderet psallentibus, non laborem afferrel recif-antibus, et omnium tamen alendoc pietati sufficeret.

Jam verb omnibus feliciter expletis, unum vos beati Caroli verbis obsecro , Fratres dilectissimi: Ut canonicas preces statis horis recitanles, ad prsescriptam rationem et rilum, non negligenter , sed attente , pie , decore supplicique mente (A) , salutem Pastoris et Ovium d Patre misericordiarum jugiter exoretis.

Quocircii mandamus et pracipimus omnibus et singulis Claromontensis nostroe Dicereseos Ecclesiis , Capitulis, Pastoribus , Collegiis, Monasteriis , Communitatibus, et aliis Clericis , Officii divini recitandi lege , juxta Claromoniensem ritum de jure adslrictis, ut hocce Claromontense Breviario in

(a) Can. Non mediocriter. De Consid. Dist. i.

(b) Ex monilis. S. Caroli Borrom. ad Cierum.

postemm utantur, districtk prohilentes ne auis eorum ullum aliud prioatim, vel publice recitare prazsumal.

Datum Claromontiin Palatio nostro Episr.opali, diedecimo quinto mensis Maii, anno Bomini millesimo septingentesimo septuagesimo auarto.

j- F. M. Episcopus Claromontensis.

De Mandato Illustrissimi ac
Reverendissimi Episcopi,

Moranges, Secret.

MMWMMWMM

CAROLUS-ANTONIUS-HENRICUS

DUVALK DE DAMPIERRE,

MISERATIONE DIVINA
ET Sanctje SEDIS Apostolicje GRATIA

CLAROMONTENSIS EPISCOPUS,

CLERO CLAROMONTENSI
Salutem et Benedictionem in Christo Jesu.

JVEcessitas nobis incumbit, Fratres dilectissimi, novam Bre-
viarii Claromontensis Edilionem autoritate nostrdfirmandi.
Nulla supersunt apud Typographum prioris editionis exem—
plaria. Optandum sane nobis foret hanc tandem casterosque
Libros hujusce Diaicesis Ecclesiasticos perfectius ordinare.
Verum urgens necessitas, brevitas temporis, inopinata impensac.
qua Parochiis fuissent graves nimis et onerosiz, obstiterunt
quominus opus tam grande perficeremus.

Nihil fere immutandum, nec ullas nisi admodum concisas accessiones, excerptas e Scriptura Sacra, et ad elucidationeni textds necessarias, passim emittendas esse judicavimus. Quoad Lectiones nonnullas de Proprio Sancto^um, si quid offerunt discriminis priits inter et recens Breviariunt, cavimus ut cum delectu fieret immutatio, magisquc congruerel pietati.

, Ne gravetur Antiphonarium, veteres servati sunt Hymni, quamvis recentes quidam, ob sententiarum vim, elegantiam * verborum et teneriores pietatis sensus, veteribus anteponi saliiis nobis videretur. Hujusce numeri sunt imprimis minorum Horarum, OJficii Beatat Marias in Sabbato ad Vesperas, nec non de Festo S. Joannis Baptistas, Hymni. Ex his, solum de Beata MariaHymnum in ipsomelBreviariicorporemutaricuravimus; aliorum verb mutationem, ad libitum uniuscujusque vestrWm, Fratres charissimi, seligendam, adcalcein Breviarii remisimus.

« PoprzedniaDalej »