Obrazy na stronie
PDF
ePub

CURSUS COMPLETUS

SITE

BIBLIOTHECA UNIVERSALIS, INTEGRA, UNIFORMIS, COMMODA, OECONOMICA ,

OMNIUM SS. PATRUM, DOCTORUM SCRIPTORUMQUE

ECCLESIASTICORUM

QUI AB ÆVO APOSTOLICO AD USQUE INNOCENTII III TEMPORA

FLORUERUNT,

RECUSIO CHRONOLOGICA OMNIUM QUÆ
EXSTITERE MONUMENTORUM CATHOLICÆ TRADITIONIS PER DUODECIM

PRIORA ECCLESIÆ SÆCULA,

JUXTA EDITIONES ACCURATISSIMAS, INTER SE CUMQUE NONNULLIS CODICIBUS MANUSCRIPTIS COLLATAS, PERQLAM

DILIGENTER CASTIGATA;
DISSERTATIONIBUS, COUMENTARIIS LECTIONIBUSQUE VARIANTIBUS CONTINENTER ILLUSTRATA ;
OMNIBUS OPER:BCS POST AMPLISSIMAS EDITIONES QU.E TRIBUS NOVISS:MIS SÆCULIS DEBENTUR ABSOLUTAS

DETECTIS, AUCTA ;
INDICIBUS PARTICULARIBUS ANALITICIS, SINGULOS SIVE TOMOS, SIVE AUCTORES ALICUJUS MOMENTI

SUBSEQUENTIBUS, DONATA ;
CAP TUIJS IXTRA JISCM TESTUJ RITE DISPOSITIS, NECNON ET TITULIS SINGULARUM PAGINARUH MARGINEM SUPERIOREM

DISTINGUENTIBUS SUBJECTAMQUE MATERIAM SIGNIFICANTIBUS, ADORNATA ;
OPERIBUS CUM DUBIIS TUM APOCRYPHIS, ALIQUA VERO AUCTORITATE IN ORDINE AD TRADITIONEN

ECCLESIASTICAM POLLENTIBUS, AMPLIFICATA;
DUOBUS INDICIBUS GENERALIBI'S LOCUPLETATA : ALTERO SCILICET RERUM. QUO CONSULTO, QUIDQUID
UNUSQUISQUE PATRUM IN QUODLIBET THEMA SCR'PSERIT UNO INTUITU CONSPICIATUR ; ALTER:)
SCRIPTURÆ SACRÆ, EX QUO LECTORI COMPERIRE SIT OBVIUS QUISAN PATRES ET IN
QUIBUS OPERUM SCORUM LOCIS SINGULOS SINGULORUM LIBRORCM SCR PTURÆ

TEXTUS COMMENTATI SINT.
EDITIO ACCURATISSINA, CÆTERISQUE OMNIBUS FACILE ANTEPONENDA, SI PERPENDANTUR : CHARACTERUM NITIDITAS,

CHARTÆ QUALITAS, INTEGRITAS TEXTUS, PERFECTIO CORRECTIONIS, OPERUM RECUSORCM TUM VARIETAS
TUM NUMERUS, FORMA VOLUMINUM PERQUAN COMMODA SIBIQUE IN TOTO OPERIS DECURSU CONSTASTER
SH!LIS, PRETII EXIGUITAS, PRÆSERTIMQUE ISTA COLLECTIO, UNA, METHODICA ET CHRONOLOGICA,
SEXGESTORCH1 FRAGMENTORUM OPUSCULORUMQUE IACTENUS HIC ILLIC SPAR::ORUM, PRIMUM
AUTEM IN NOSTRA BIBLIOTHECA, EX OPERIBUS AD OMNES ÆTATES, LOCOS, LINGUAS

FORMASQUE PERTINENTIBUS, COADUNATORUM.

SERIES PRIMA,
IN QUA PRODEUNT PATRES, DOCTORES SCRIPTORESQUE ECCLESIÆ LATINE

A TERTULLIANO AD GREGORIUM MAGNUM.
ACCURANTE J.-P. MIGNE, Cursuum Completorum IN SINGULOS SCIENTIÆ

ECCLESIASTICÆ RAMOS EDITORE.

PATROLOGIA TOMUS VIII.

CONSTANTISI MAGNI, NAZARII, ANONYMI, S. SILVESTRI PAPÆ, S. MARCI PAPÆ, S. JULII

PAPÆ, OSII CORDUBENSIS, VICTORINI, CANDIDIARIINI, LIBERII PAPAE, ET POTJMI

TOMUS UNICUS.

PARISIIS, EXCUDEBAT VRAYET,
IN VIA DICTA D'UMBOISE, PRES LI DARRIERE D'ENFER.

OU PETIT - MONTROUGE.

1811.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

NAZARII, ANONYMI, S. SILVESTRI PAPE, S. MARCI PAPE, s. JULII PAPE, OSII

CORDUBENSIS, CANDIDI ARIANI, LIBERII PAPÆ, ET POTAMJI.

COLLECTIO NUNC PRIMUM REDACTA , JUXTA VENELII, LABBÆI, GALLANDII, MAII,
CONSTANTII, MABILLONII PRÆSTANTISSIMAS EDITIONES CONCINNATA ; PR.ED!CTORUM NECNON ET VALESII, BINII,

VARIORUMQUE ANNOTATIONIBUS ILLUSTRATA.

TOMUS UNICUS.

PARISIIS, EXCUDEBAT VRAYET,
IN VIJ DICTA D'AMBOISE, PRES LA BARRIERE D'ENFER

OU PETIT-MONTROUGE.

1894.

DE VITA BEATISSIMI

IMPERATORIS CONSTANTINI

LIBER PRIMUS.

ARGUMENTUM. CAPUT PRIMUM. Proæmium, de morle imperatoris Constantini. - II. De filiis ejus imperatoribus. - III. De Deo pios principes honorante, et lyrannos puniente.- IV. Quod Deus Constantinum honoraveril. - V. Quod xxx quidem annis regnavit : 'vixit anlein plusquam ex. - VI. Quod Dei quidem famulus , gentium autem victor fueril. VII. Comparatio ejus cum Cyro Persaruon el Alexandro Macedonum rege. VIII. Quod urbem propemodum vniversum subegerit. — IX. Quod pii inperaloris filius imperium filiis reliquit. · X. Quod historia hæc necessaria el ad formandos mores utilis sil. - XI.Quod sola Constan'ini gesta quæ ad pietutein perlinent narralurus sit. — XII. Quod Conslauinus in lyramorun ædibus, sicut Moses, educatus sil. - XI. De pulre ejus Conslanio, qui Christianos u Diocleliunus el Muximianus persequi noluit.- XIV. Quomodo Conslanlius exprobrata ipsi a Diocleliano pauperlule, ærarium impleveril, el postea collatoribus pecuniam reddideril.—XV. De persecutioiie ab aliis concilula. — XVI. Quomodo Constanius simulans se simularta colere, eos quidem qui sacrificare parati essent cxpuleril : illos vero qui se christianos profiteri muluissent, in palutio retinuerit. – XVII. De affeclu el amore Constantii erga Christum. — XVIII. Quod post abdicationem Diocletiani et "Murinaiuri, Constantius primus Augustus fuit, nunerosa prole insignis. XIX. De filio ejus Constantino, qui adhuc adolescens, wa cum Diocletiano in Palæstinam venit. - XX. Constantiniis propter Diocletiuni et Galerii insidius ad patrem revertitur. - XXI. Mors Conslanii Constantinum filium imperalorem relinquentis: -- XXII. Quomodo elalo Constantio Consuntinus a militibus Augustus appellalus sil. – XXIII. Interitus lyrannorum brevis conunemo lilio. XXIV. Quod Constantinus imperium Dei arbitrio sil conseculus.-- XXV.Constantini de Brilannis et Barbaris ricloriæ.-XXVI.Quomodo Romum Mareniii yrannide liberare decreveril

. --XXVII. Quod Constantinus Gentilium interilu. n considerans, Christianismum polius elegit. - XXVIII. Quomodo Deus oranti visivnem ostenderil in cælo sub meridiem, crucem v.delicel lucidam cum inscriplione, monenle ut in hric rincerel. XXIX. Quomodo Christus Constantino in somnis visus, praeceperi! ul signo ad crucis formam faclo ulerelur in bellis. XXX. Fabricatio ejus signi ad crucis similitudinem. XXXI. Descriptio sigui inslar crucis formali, quod Romuni labarum rocanl. xxxii. Quoinodo Constantinus Catechumenus factus, sacras Scriplu' as legeril

. XXXIII. De adulteriis a Maxentio Romæ perpeliulis. —- XXXIV. Quomodo uxor præfecli pudiciliæ servundæ causa mortem sibi conscivit

. — XXXV. Cædes populi Romani jussu M (1xentii. -- XXXVI. Magicæ arles Muxenlii, el alimentorum penuria Romæ. - XXXVII. Maxentii exercitus in Italia superali. -- XXXVIII. Maxentii interilus in ponte Tiveris. – XXXIX. Ingressus Constantini in urbem Romam. — XL. De Constantini slalua crucem tenente, el de ejus inscriptione XLI. Exullatio provinciarum, el largitiones Constantini. — XLII Honores episcopis delati, el ecclesiarum extructiones. — XLIII. De Consiantini in pauperes beneficentia. --- XLIV. Quomodo synodis episcoporum interfuil. - XLV. Quomodo insipientes lolerarerit. – XLVI. Victoriæ de Barbaris relate.

- XLVII. Mors Maximiani et aliorum quorum insidias Deo revelante Conslanlinus deprehenderal.-- XLVIII. Constanu ini decennalia. -- XLIX. Quomodo Licininis Orientem afflixeril. - L. Quo modo Licinius Constantino insidiatus sil.—LI. Licinii insidiæ adversus episcopos, el prohibitio synodorum. -LII. Christianorum exilia et proscriptiones. - LIII Ediclum Licinii ne mulieres una cum viris in ecclesiain convenirent.-- LIV. Quomodo eos qui sicrificare renuissent, mililia solvil, el carcere inclusos ali veluil.- LV. De iniquilale et avaritia Licinii LVI. Quomodo perseculionem adversus Christiumos landem exciluverit. LVII. Qualiter Maximianus fistuloso ac terminante ulcere perdomitus pro Christianis legem scripserit. -- LVIII. Qualiter Maximinus Christianorum perseculor', fugiens serviti habitu sese occuliaverit. — LIX. Quomodo vi morbi excæcalus Muximinus legem pro Christianis dedit.

[ocr errors]

CAPUT PRIMUM.

A illumque ipsum auctoritate ac potentia etiamnum vi

ventem, resque humanas mullo præstantius ac poProæmium de morle imperatoris Constantini. tentius moderantem; quippe qui filiorum successione

diffusus sit atque amplificatus. Qui prius quidem hoNuper quidem universum hominum genus secunda

nore Cæsarum affecti fuerant : nunc vero lolum paac tertia magni Imperatoris nostri decennalia certis

trem induli, ob eximiam religionis virtutem imperatemporum spatiis redeuntia festivitatibus et conviviis

lores et Augusti renuntiati sunt, cuncta patris ornacelebravit. Nos quoqne ipsi nuper eumdem victorem

menta præ se ferentes. ac triumphatorem coetu famulorum Dei circumseptum,

CAPUT II. laudatione in ejus vicennalibus dicla venerati sumus. Sed el tricennalium orationum coronas ei lexentes,

Proæmium de filius Conslanlini imperatoribus nuper in ipso palatio sacrum ejus caput redimivimus. Cumque eum qui paulo ante in mortali corpore Verum nunc anceps animi hæreo; cupiens quidem

cernebatur, et nobiscum una versabalur, admirabili aliquid more solilo proferre , sed quo me verlam, quadam ratione etiam post obitum, quo tempore naprorsus ignarus, inusitatæ rei spectaculo perculsus. lura quidquid superfluum est, lanquam alienum refuNam quocumque mentis oculos intendo , sive ad Or tat, iisdem regiis ædibus et honoribus ac laudationilum Solis, sive ad Occasum, seu universum terrarum B bus (rui video, incredibili admiratione percellor. Jam orbem, seu coelum ipsum circumspicio, beatissimum vero cum ad ipsos usque cæli fornices mentis mer Principem ubique præsentem intueor. Ac liberos aciem extendi , atque illic beatissimam ejus animam quidem ejus quasi nova quaedam lumina , terrarum cum ipsu Deo versari cogito; terrestri quidem ac ambilus omnes patervis radiis implere animadverto, mortali inlegumento liberalam, circumdalain vero PATROL. VIII.

1

« PoprzedniaDalej »