Obrazy na stronie
PDF
ePub

LESŁAWA ŁUKASZEWICZA

RYS DZIEJÓW

PIŚMIENNICTWA

POLSKIEGO.

WYDANIE WIEKSZE.

Uzupełnione i doprowadzone do r. 1859.

fruar

POZNAŃ.

NAKŁADEM 1 CZCIONKAMI N. KAMIEŃSKIEGO I SPÓŁKI.

1859.

Aulorem niniejszegoe ziela jest X. Teodor Kilinski zmarily

Poznaniu dnia is luwichnia 1863 rolu. Wydation tow. mez bezimiennie takze Hislaye polika klora doazelala sięlizech wydan..

Incorrect information. Kilinski'
only edited

this edition (see Estreicher 1/1, 4.14

19)

A dditament

dditamentum Breviarii. BJRKOWSKI, (dominikanin z czasów zygmuntowskich). Dziewięć kazań. BŁOCISZEUSKI. ' Historya Powszechna z tablicami chronologicznemi to

mów 4.
Bóg i ludzkość, mężczyzna i kobieta.
Co się stało w Polsce od pierwszego jej rozbioru aż do końca wojen Na-

poleona.
Cztery powieści.
DEMBOWSKI Piśmiennictwo polskie w zarysie.
Dzieje narodu polskiego z tablicą .chronologiczną aż do naszych czasów

dla użytku młodzieży.
Dyalogiczna Gramatyka francuzka na sposób Ollendorfa dla Polaków obro.

biona 2 części.
FRANKE Słowa pokoju i miłości.
GOSZCZYŃSKI SEWERYN. Król Zamczyska.
KAMIEŃSKI Ks. M. Kazania na niedziele i święta, 3 części,

Nabożeństwo pasyjne i inne pieśni nabożne z melo-
dyą w nutach.
KARNKOWSKI, (arcybiskup gnieźnieński r. 1582 – 1603). Messiasz albo ka-

zania o upadku i naprawie rodzaju ludzkiego.
Konfederacya Gołąbska, obraz historyczny skreślony za czasów Stanisława

Augusta przez niewiadomego pisarza.
KRASICKI. Bajki.
Książka do nabożeństwa dla młodzieży katolickiej.

czyli zbiór modlitw rozmyślań i wzniesień ducha
do Boga przez L. E.
LIBELT. Wykład matematyki dwa tomy.
Listy nad wypadkami w Polsce (w latach 1763 i 1766 ciekawe źródło hi-

storyczne)

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

Autorem niniejszego Riela jest 8. Teodor Vilinski zmarily
o Poznaniu dnia is lwichnia 1863 roku. Wydation tow.
mez bezimiennie Lalize Hishaye poloha, klora doczekala
się lizech wydan...
Incorrect information, Kilinski '

this edition (see Estreicher

erly edited 1/1, p.19

b.19)

dditamentum Breviarii.

.
BJRKOWSKI, (dominikanin z czasów zygmuntowskich). Dziewięć kazań.
BŁOCISZECSKI. Historya Powszechna z tablicami chronologicznemi to-

mów 4.
Bóg i ludzkość, mężczyzna i kobieta.
Co się stało w Polsce od pierwszego jéj rozbioru aż do końca wojen Na-

poleona.
Cztery powieści.
DEMBOWSKI. Piśmiennictwo polskie w zarysie.
Dzieje narodu polskiego z tablicą .chronologiczną aż do naszych czasów

dla użytku młodzieży.
Dyalogiczna Gramatyka francuzka na sposób Ollendorfa dla Polaków obro.

biona 2 części.
FRANKE Słowa pokoju i miłości.
GOSZCZYŃSKI SEWERYN. Król Zamczyska.
KAMIEŃSKI Ks. M. Kazania na niedziele i święta, 3 części,

Nabożeństwo pasyjne i inne pieśni nabożne z melo-
dyą w nutach.
KARNKOWSKI, (arcybiskup gnieźnieński r. 1582– 1603). Messiasz albo ka-

zania o upadku i naprawie rodzaju ludzkiego.
Koniederacya Gołąbska, obraz historyczny skreślony za czasów Stanisława

Augusta przez niewiadomego pisarza.
KRASICK). Bajki.
Książka do nabożeństwa dla młodzieży katolickiej.

czyli zbiór modlitw rozmyślań i wzniesień ducha
do Boga przez L. E.
LIBELT. Wykład matematyki dwa tomy.
Listy nad wypadkami w Polsce (w latach 1763 i 1766 ciekawe źródło hi-

storyczne).

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PoprzedniaDalej »