Obrazy na stronie
PDF

LANCUCKIEGO WINCENTEGO. Kazanie i mowy wydał X. Teodor Kiliński ka.

nonik kollegiaty poznańskiej. ŁUKASZEWICZ L. – Rys dziejów piśmiennictwa polskiego. MATECKI. Poradnik dla młodych matek, czyli fizyczne wychowanie dzieci

w pierwszych siedmiu latach MORACZEWSKI JĘDRZÉJ. Dzieje Rzeczypospolitej Polskiej 9 tomów. „ „

„ Polska w zlotym wieku, przedstawiona wyimkami

z dziejów Rzeczypospolitéj. Nabożeństwo codzienne ku nieustającej nigdy czci i chwale i t. d. (wy

danie drugie). Ołtarzyk Katolicki czyli książka do nabożeństwa obejmująca modlitwy

najdawniejsze i najzwyklejsze. Między modlitwami podano także

Litanie, Koronki, Godzinki, Różaniec i Pieśni. Pięć powieści. Pięćdziesiąt homilii św. Augustyna (przekład z języka łacińskiego). Pieśni Salomona przez K. U. Rozprawy tyczące się dziejów dawnej Polski, przez S. SIARCZYŃSKI FRANCISZEK. Obraz wieku panowania Zygmunta IIIgo Króla

Polskiego i Szwedzkiego czyli obraz stanu, narodu i kraju. 2 tomy. Somo - Sierra przez b. półkownika wojsk polskich A. Niegolewskiego. Teka Gabryela Junoszy Podoskiego Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, wydana

przez Kazimierza Jarochowskiego. 5 tom.
TOMASZA à KEMPIS. Ogródek różany, przekład z• łacińskiego.

O poznawaniu własnéj ułomności. Nagrobek krótki
czyli książeczka dla zakonników i t. d.
O samotności i milczeniu, przekład z łacińskiego.
O naśladowaniu Chrystusa ksiąg cztery przekładania
Tadeusza Matuszewicza.

Pisma różne.
TOMICKI. Przetor do rozgwatwania plemion Sarmacyi i Germanii staro-

żytnéj. Trzemsyn, historya zabawna dla dzieci. WOYKOWSKA JULIA. Dwie książki, które stary Wojciech kupił i t. d. 2

części.

O poćciwym Janku i dobréj Marysi itd. ZAWADZKI JÓZEF. Zasady gospodarstwa wiejskiego, albo wiadomości w go

spodarstwie potrzebne z doświadczenia zebrane. Dwie części. ZAWADZKI STANISŁAW. Geografia ogólna ze szczególnym względem na

Słowiańszczyznę a mianowicie Polskę. Zbiór nabożeństwa dla chrześcian katolików (książka obejmująca zwykłe

nabożeństwo, zastosowane do dni uroczystych, z ewanieliami).

[ocr errors]

Złoty ołtarzyk dla chłopców.

dla dziewcząt.
dla chłopców na welinowym papierze.

dla dziewcząt na welinowym papierze. Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa opisany przez Świętego

Bonawenturę a przez Baltazara Opecia przetłumaczony i wydany

pierwszy raz w Krakowie w roku 1522. Zywot Swiętego Jana Chryzostoma w krótkości zebrany podłog X. Go

descard'a i X. Jagera w Sorbonie.

7.

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

« PoprzedniaDalej »