Obrazy na stronie
PDF
[blocks in formation]

Autorem niniejszego kiela jest 8. Teodor Vilinssligmarily w Poznaniu dnia is levichnia 1863 rolun. Wydation sow. mež bezimiennie balize His large polsha, Ilora doazelkala się lizech wydan..

Incorrect information. Kilinski'
only edited this edition (see Estreicher
111, p.19)

Additamentum Breviarii.
BURKOWSKI, (dominikanin z czasów zygmuntowskich). Dziewięć kazań.
BŁOCISZEUSKI.. Historya Powszechna z tablicami chronologicznemi to-

·mów 4.
Bóg i ludzkość, mężczyzna i kobieta.
Co się stało w Polsce od pierwszego jéj rozbioru aż do końca wojen Na.

poleona.
Cztery powieści.
DEMBOWSKI. Piśmiennictwo polskie w zarysie.
Dzieje narodu polskiego z tablicą.chronologiczną, aż do naszych czasów

dla użytku młodzieży.
Dyalogiczna Gramatyka francuzka na sposób Ollendorfa dla Polaków obro.

biona 2 części.
FRANKE Słowa pokoju i miłości.
· GOSZCZYŃSKI SEWERYN. Król Zamczyska.
KAMIEŃSKI Ks. M. Kazania na niedziele i święta, 3 części,

Nabożeństwo pasyjne i inne pieśni nabożne z melo-
dyą w nutach.
KARNKOWSKI, (arcybiskup gnieźnieński r. 1582 – 1603). Messiasz albo ka-

zania o upadku i naprawie rodzaju ludzkiego.
Konfederacya Gołąbska, obraz historyczny skreślony za czasów Stanisława

Augusta przez niewiadomego pisarza.
KRASICKI. Bajki.
Książka do nabożeństwa dla młodzieży katolickiej.

czyli zbiór modlitw rozmyślań i wzniesień ducha
do Boga przez L. E.
LIBELT. Wykład matematyki dwa tomy.
Listy nad wypadkami w Polsce (w latach 1763 i 1766 ciekawe źródło hi-

storyczne)

[ocr errors]
[blocks in formation]

Autorem ninie zego kiela jest R. Teodor Vilinski zmarily
w Poznaniu dnia is kwichnia 1863 rolu. Wydation sous,
mež bezimiennie falize His karye polsha, hilova doczekała
się lizech wydan...

Incorrect information. Kiliniski
only edited this edition (see Estreicher
111, p.19)

A dditamentum Breviarii.
BJRKOWSKI, (dominikanin z czasów zygmuntowskich). Dziewięć kazań.
BŁOCISZECSKI. Historya Powszechna z tablicami chronologicznemi to-

mów 4.
Bóg i ludzkość, mężczyzna i kobieta.
Co się stało w Polsce od pierwszego jej rozbioru aż do końca wojen Xa-

poleona.
Cztery powieści.
DEMBOWSKI. Piśmiennictwo polskie w zarysie.
Dzieje narodu polskiego z tablicą .chronologiczną aż do naszych czasów

dla użytku młodzieży.
Dyalogiczna Gramatyka francuzka na sposób Ollendorfa dla Polaków obro.

biona 2 części.
FRANKE Słowa pokoju i miłości.
GOSZCZYŃSKI SEWERYN. Król Zamczyska.
KAMIEŃSKI Ks. M. Kazania na niedziele i święta, 3 części,

i Nabożeństwo pasyjne i inne pieśni nabożne z melo-
dyą w nutach.
KARNKOWSKI, (arcybiskup gnieźnieński r. 1582– 1603). Messiasz albo ka-

zania o upadku i naprawie rodzaju ludzkiego.
Koniederacya Gołąbska, obraz historyczny skreślony za czasów Stanisława

Augusta przez niewiadomego pisarza.
KRASICKI. Bajki.
Książka do nabożeństwa dla młodzieży katolickiój.

czyli zbiór modlitw rozmyślań i wzniesień ducha do Boga przez L. E. LIBELT. Wykład matematyki dwa tomy. Listy nad wypadkami w Polsce (w latach 1763 i 1766 ciekawe źródło hi

storyczne)

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

NAKŁADEM I CZCIONKAMI N. KAMIEŃSKIEGOTSPÓLKT.

ducha

1859.

ódło hi-

« PoprzedniaDalej »