Obrazy na stronie
PDF

Łanccckiego WifjcENTEGO. Kazanie i mowy wydał X. Teodor Kiliński kanonik kollegiaty poznańskiej.

Łukaszewicz L. — Rys dziejów piśmiennictwa polskiego.

Matecki. Poradnik dla młodych matek, czyli fizyczne wychowanie dzieci w pierwszych siedmiu latach.

MOraczewski Jędrzej. Dzieje Rzeczypospolitej polskiej 9 tomów.

„ „ „ Polska w złotym wieku, przedstawiona wyimkami

z dziejów Rzeczypospolitej. Nabożeństwo codzienne ku nieustającej nigdy czci i chwale i t. d, (wydanie drugie).

Ołtarzyk Katolicki czyli książka do nabożeństwa obejmująca modlitwy najdawniejsze i najzwyklejsze. Między modlitwami podano także Litanie, Koronki, Godzinki, Różaniec i Pieśni.

Pięć powieści.

Pięćdziesiąt homilii św. Augustyna (przekład z języka łacińskiego). Pieśni Salomona przez K. U.

Rozprawy tyczące się dziejów dawnej Polski, przez S.

SiarczyŃśki Franciszek. Obraz wieku panowania Zygmunta Ulgo Króla

Polskiego i Szwedzkiego czyli obraz stanu, narodu i kraju. 2 tomy. Somo - Sierra przez b. półkownika wojsk polskich A. Niegolewskiego. Teka Gabryela Junoszy Podoskiego Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, wydana

przez Kazimierza Jarochowskiego. 5 tom.

Tomasza & Kempis. Ogródek różany, przekład z- łacińskiego.

„ „O poznawaniu własnej ułomności. Nagrobek krótki

czyli książeczka dla zakonników i t. d. „ „O samotności i milczeniu, przekład z łacińskiego.

„ „O naśladowaniu Chrystusa ksiąg cztery przekładania

Tadeusza Matuszewicza. „ „ Pisma różne.

Tomicki. Przetor do rozgmatwania plemion Sarmacyi i Germanii starożytnej.

Trzemsyn, historya zabawna dla dzieci.

Wotkowska Jdlia. Dwie, książki, które stary Wojciech kupił i Ł d. 2 części.

„ „O poćciwym Janku i dobrej Marysi itd.

Zawadzki Józef. Zasady gospodarstwa wiejskiego, albo wiadomości w gospodarstwie potrzebne z doświadczenia zebrane. Dwie części.

Zawadzki Stanisław. Geografia ogólna ze szczególnym względem na Słowiańszczyznę a mianowicie Polskę.

Zbiór nabożeństwa dla chrześcian katolików (książka obejmująca zwykłe nabożeństwo, zastosowane do dni uroczystych, z ewanieliami).

Złoty ołtarzyk dis chłopców. 9 „ dis dziewcząt

„ „ dla chłopców na welinowym papierze.

„ „ dla dziewcząt na welinowym papierze.

Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa opisany przez Świętego Bonawenturę a przez Baltazara Opecia przetłumaczony i wydany pierwszy raz w Krakowie w roku 1522. Żywot Świętego Jana Chryzostoma w krótkości zebrany podług X. Godescard'a i X. Jagera w Sorbonie.

m

[merged small][ocr errors]

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

« PoprzedniaDalej »