Rys dziejów piśmiennictwa polskiego

Przednia okładka
Nakł. N. Kamieńskiego, 1859 - 494

Z wnętrza książki

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Inne wydania - Wyświetl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Popularne fragmenty

Strona 22 - Dzieło jego w tej nauce, dzięki swej poważnej i nie do każdego przystępnej treści, nie będąc wzorem kronik poprawiane , psute i przywłaszczane przez następców, doszło w swojej czystości do późniejszych badaczów nauk przyrodzonych, którzy dziwią się biegłości w jeometryi, i wielbią pracę naszego Ciołka. W tem dziele umiejętnie korzystając z wiadomości starożytnych iz postępów jakie na tej drodze uczynili Arabowie, objaśnił skutki światła, malowanie się obrazów przez...
Strona 41 - Kallimach podaje nam jego żywot i charakterystykę, n której się wykazuje, że Grzegorz z Sanoka był mężem gruntownej nauki, miłującym prawdę i badającym ją pilnie; że scholastyczne wybujałości mienił być niegodnymi ludzkiego rozumu, któremu głównie nauk ścisłych dziedzinę zakreślał...
Strona 166 - ... na to zdaje się leżeć w głębi narodowego charakteru. Że mieliśmy dobrych matematyków i fizyków, to dowodzi, że umysł polski jest ścisły, logiczny, że oko Polaka było trafne, że myśl jego mogła się zatapiać w najgłębsze tajemnice nauk ścisłych. Że znowu nie dosyć uprawiano u nas matematyczne i fizyczne umiejętności, to dowodzi, że nauki te są za zimne, zanadto rachunkowe na umysł polski, bardziej ognisty, skłonny raczej do poezyi. Ten co się rzucał z małą, garstką...
Strona 127 - Rzymskiego, iedne. ciggła i systematyczni w własnych co większa i nieodmienionych iego wyrazach uto/yc naukę? „(o) Jaroński zaś mówiąc o te'm Burskiego dziele (p), którego rozkład umieszcza, dodaie na ostatku: ,,Jest to chluba dla naszego narodu , że w tym wieku, gdzie wszystkie sekty filozoficzne greckie wznawiano, u nas Polaków eklektyczna filozofiia panowała , do które'y wyiaśniania używano słów i świadectw z Cycerona lub innych klassycznych autorów.
Strona 122 - Janitii Poloni poetae laureati poemata in unum libellum collecta et ob insignem raritatem ac praestantiam denuo excusa curante Jo. Ehrenfried Boehmio. Lipsiae, 1755; pet. in-8, bas 18—
Strona 384 - Dwukrotnie zapędzał się do dramatu, i widoczna, że tylko jako pod obcym wpływem zostający tworzył, mianowicie, że za drugim zawodem Szekspir nań działał. We wszystkim, co jego muza wyśpiewała, znajdziesz ustępy piękne, a całość zawsze niesmaczną albo skrzywioną. Pospolicie dziwaczy!! Tylko powieść „Jan Bielecki
Strona 294 - Lubo w przekładzie originalnych textów na francuzki język jest swobodny, mianowicie gdy rozwlekłość oryginału skrócić się daje, ale pospolicie wiernym jest i trafnie wykłada, a liczne bardzo miejsca krytycznemi uwagami swemi objaśnia i dopełnia.
Strona 13 - Witekindzie niemiecki kronikarz, pisząc swoją historją królów niemieckich z óśmiu ksiąg złożoną, zawarł w niej panowanie Mieczysława I i Bolesława Chrobrego królów Polskich. Są tam stosunki Mieczysława z dworem niemieckim, chrzest tegoż, podróż Ottona do Gniezna, koronacja Bolesława, jego zawojowania na Niemczech aż po rzekę Elstrę, utrata Pragi Czeskiej i kraju. Widywał on Bolesława będącego w Niemczech, owszem był od niego udarowany, a przecież z nieprzyjaźnią i...
Strona 73 - ... razu zaniechać. Marcin Czechowicz żarliwy socynianin, którego sposób wierzenia zbliżał go z Niemojowskim, człowiek biegły ale zanadto namiętny i niezdolny na zimno 'zgłębiać przedmiotu...
Strona 166 - Ten co sie rzucał z małą garstką na dziesięć razy silniejsze wojska, nie smakował snadź w zimnej rachubie i wierzył, że duchem nie liczbą dają się dokonywać cudowne rzeczy. Polak z zamiłowaniem patrzał na naturę, kochał swoje pola, wzgórki i lasy, ale wolał tę miłość przyrodzenia wydać w formie poetycznej sielanki jak np pieśni Kochanowskiego, niż w naukowo-rachunkowych studyach.

Informacje bibliograficzne