Obrazy na stronie
PDF
ePub

NI

[ocr errors]

| saratanarags.
tea sa datice sanctorum in pe-

1. anani, trolo pass

[ocr errors]

editionis vulgatæ restituisse ; sermones, homilias, et sanctorum his- imalistitits indat in diem doni

kobien die u decembris 16,3, sta

562

bulla enumeratis, quas fere üisdem verbis repetit, adjungens easdemunis et maklitia sanctorum,

400 g martyr

, Dodo sit integra,
romanum a Pio V editum, et progressu temporis in multis deprava present
tum, examinasse, et in statum pristinum restituisse , illudque sic res-
Litutum in typographia vaticana imprimi et divulgari jussisse. Pro-
hibet ne alibi imprimatur nisi juxta exemplar Vaticanum, et habita

savezia

, il propria actoritate
ordinariorum licentia , sub poena excommunicationis latæ sententiæ.
Interdicit usum Breviariorum impressorum absque tali ordinariorum
licentia in scriptis, quæ fidem faciat de collatione facta prædictorum
Breviariorum cum originali romano : cujus etiam licentiæ copia ini-
tio vel in calce cujusque Breviarii semper imprimatur. Prædictis or-
dinariis prohibet ne aliquid addi, vel detrahi permittant , et hæc sub
poena excommunicationis, suspensionis a divinis, ac interdicti ab in-
gressu ecclesiæ. Verumtamen in gratiam pauperum Breviaria hacte-
nus impressa vendere, apud se retinere, ac illis uti permittit.
Urbanus

Vill ,
bulla

quæ incipit Divinam psalmodiam, data Roma
die 25 januarii anno 1631, declarat se, piorum doctorumque viro-
rum adhibita cura, Breviarium a Pio V editum, et a Clemente Villa ALD MIL
recognitum, a pluribus mendis expurgasse ; hymnos ad metri et la-
tinitatis regulas revocasse ; in Psalmis et canticis interpunctionem ali sana Watum in

poste
torias, collatis veteribus manuscriptis, recognovisse. Quamobrem jubet
ur juxta hanc correctionem Romæ imprimatur, alibi juxta romanum
exemplar excudatur, servatis conditionibus in suprascripta Clementis para decreto confirmat
conditiones servandas in impressione corum quæ a Broviario romanos, illi apostolico, rec-
ortum habent, cujusmodi sunt Missalia, Diurnalia, Officia parra ia les statisfesta ad libitum tube
B. Mariæ Virginis, Officia majoris hebdomadæ, et alia id genus.

stesia, qud aluss eo die celebran-
S. RITUUM CONGREGATIONIS HÆC
EX DECRETORUM

BREVIARIUM ROMANUM ATTINENT.
Sacra rituum congregatio declaravit et decrevit non potuisse post
bullam Pii V de Breviario romano, neque posse locorum ordinarios ,
tam sæculares quam regulares , addere kalendariis etiam propriis
sanctorum officia , nisi ea duntaxat quæ Breviarii romani rubricis,
vel sacra rituum congregationis, seu sedis apostolicæ licentia con- sumeris Knitsiznis reliquiz recitanda
ceduntur: neque propria auctoritate, quovis prætextu, mutare ritums 11 augusti 1691, intelligi
qui habetur in kalendario romano seu rubricis Breviarii in altio-
rem ritum , neque extenderc concessa officia de loco ad locum.

Item vetuit et prohibuit celebrari per totam civitatem vel diæcesim,
etiam de cujuscumque ordinarii auctoritate, festum cum officio,

upean Martyrologio non descriptis, aut quiquod in loco adsit ecclesia parochialis, vel reguloris, vel abbatialis, plear awessum, officia recitan et misaut aliqua reliquia; sed tantum in ipsius sancti ecclesia titulari, seu te distante quod ipsorum corpora vel insig.

Satur, quitas tamen ab ordinariis :evatur corpus aut insignis reliquia, et non alibi.

We are generationem prout hacter autem reliquias declaravit esse caput, brachium, crus,

[ocr errors]

de

REGISTRO

a detect

AD

ka ma napsluiten transferatur, item af eRocam vezed pear hebdomadama aul mensen artis, ita bonus sit celebrando officio ad

5 TLATTIOLOGIO DESCRIPTIS.

[ocr errors]

romano descriptis,
(e மான் sen radiquire insignis iline

[ocr errors]

et

eo

foznano descriptus : de

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

aut illam partem corporis in qua passus est martyr, modo sit integra, et non parva, et legitime ab ordinariis approbata.

De sanctis episcopis locorum, martyribus, civibus, et aliis festis, de quibus in kalendario romano seu rubricis Breviarii nihil habetur, uti etiam de beatis nondum canonizatis, nihil propria auctoritate constituatur ; sed omnino consulatur sacra rituu.n congregatio.

Decretum quoque nuper editum super electione sanctorum in patronos, et impressum, omnino servetur.

Et hæc omnia decrevit, statuit, et mandavit, innovando poenas constitutionis Pü V respective.

Facta demum relatione horum decretorum sanctissimo domino nostro Urbano, Papæ VIII, ea laudavit et approbavit, atque ab ommibns ubique sub prædictis poenis servari præcepit, nec non in novis Breviariis de mandato Sanctitatis suæ imprimendis apponi jussit.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Loco + sigilli.

T. TEGRIMICS

om

Episc. Assisiens. Secret.

[ocr errors][merged small]

ERDEM

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

ADEM Sacra rituum congregatio, habita die 2 decembris 1675, statuit, ex mandato Clementis X, festa sanctorum ad libitum in posteram non esse transferenda, si eorum festivitas incidat in diem dominicum vel aliquem diem festorum mobilium; sed tunc illo anno eorum officia esse omittenda. Quod ipsum postea Innocentius, papa XI, in congregatione habita 24 januarii 1682, generali decreto confirmatit, et estendit insuper etiam ad octavas et natalitia sanctorum , de præcepto in aliqua religione vel dicecesi , ex indulto apostolico, recitanda

. Ita ut ne quidem dictis festis vel octavis festa ad libitum tune incidentia possint recitari, sed omitti prorsus debeant.

Permisit tamen ut festum translatum, quod alias eo die celebrandum foret

, in alium diem non impeditum transferatur, item ut eodem die omitti possit officium semel per hebdomadam aut mensem recitandum ex indulto apostolico, ut ita locus sit celebrando officio ad

libitum.

[ocr errors]

Oma

[ocr errors]

dummodo

constet

EADEM PRO SANCTIS IN MARTYROLOGIO DESCRIPTIS.

sanctorum ratione corporis seu insignis reliquiæ recitanda ** decreto sacræ rituum congregationis 11 augusti 1691, intelligi delere de sanctis duntaxat in Martyrologio romano descriptis, et

de identitate corporis seu reliquiæ insignis illius met sancti qui reperitur in Martyrologio romano descriptus : de ceteris autem Sanctis in prædicto Martyrologio non descriptis, aut quibus a S. Sede non fuerit specialiter concessum , officia recitari et missas celebrari vetuerunt, non obstante quod ipsorum corpora vel insignes reliquiæ in ecclesiis asserventur, quibus tamen ab ordinariis locorum approbatis debitam fidelium venerationem (prout hactenus

servatum est ) exhibendam esse censuerunt, sed absque officio et
missa, sub poenis de non satisfaciendo præcepto recitandi officium ,
aliisque in constitutione S. Pii V contentis die 11 augusti 1691, et
sanctissimus approbavit die 19 octobris ejusdem anni 1691.
Loco + sigilli.

F. VALLEMANUS,
S. R. C. Secretarius.

[ocr errors][ocr errors]

DECRETA GENERALIA CIRCA RUBRICAS.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Cum sacrorum rituum congregationi demisse supplicatum fuerit sequentia dubia declarare :

Primum , an, cum multis congregationibus, religionibus, sive ecdesiis vel nationibus concessum sit a sancta sede apostolica ut semel, vel pluries in singulis hebdomadis, vel mensibus celebrentur varia officia per annum, verbi gratia de sancto Sacramento vel de sanctis, in diebus non impeditis aliquo festo duplici vel semiduplici, facere liceat ejusmodi officia etiam in diebus sanclæ Quadragesimæ, Adventus, Vigiliarum et Quatuor Temporum, etiam si de his diebus nulla sit facta specialis mentio in aliquibus officiorum concessionibus.

Secundum, an dies impeditus festo duplici vel semiduplici pro dictis officiis recitandis, intelligantur etiam dies, in quibus ponendum est officium de festo duplici, vel semiduplici translato, quem: admodum dicitur responsum fuisse olim a sacra congregatione, quod scilicet festum duplex, vel semiduplex etiam translatum, nec non dies octavæ sit dies impeditus respectu talium Officiorum.

Tertium, an regulares absque speciali privilegio, sed sola commumicatione privilegiorum aliarum religionum possint addere nomen sancti fundatoris in litaniis, et Confiteor, itemque recitare officia et missas concessas aliis religionibus.

Sacrorum rituum eadem congregatio ad relationem eminentissimi ct reverendissimi domini Cardinalis Colloredo respondit.

Ad primum, negative, et hujusmodi indulta non habere locum in feriis Adventus , Quadragesimæ, Quatuor Temporum, Vigiliarum sive cum jejunio, sive absque jejunio, nec in feria secunda Rogationum, nec in illa feria in qua secundum rubricas sit reponendum officium dominicæ.

Ad secundum, affirmative.
Ad tertium, negative in omnibus.

Et ita declaravit, ac servari voluit, ac insuper ut declarationes seu
decreta prædicta omnibus innotescant, typis ea imprimni maudavit
die 20 martii 1706.
Loco + sigilli. C. CARD. CARPINENUS. B. ING HIRAMI,

Sac. Rit. Congreg. Secret.

e baga sa bera, et factum est ut minuta statina sutas singulis tribuebantur , trace

own mata wastituerint dies decer

[ocr errors]
[ocr errors]

na ito, a quajah à concilio picæt

[ocr errors]

di Lilendis aprilis fuerat constitutum zain boo typosit : sed viam quoque

ser ut in posterun et æquinoc

a propriis sedibus nunquam res

[graphic]

a ad tij kalendas apnlis rest la baza bis in mense octobris ipsius anni

- utilu at tours, s

sancto Francisco pita, sed decimaquinta octobri

selalu serum árculis irrepserat , in

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

SITE

Arses menses habet duodecim, hebdomadas duas et quinquaginta ,
et diem unum ; dies vero trecentos sexaginta quinque, et fere sex
horas: tanto enim temporis intervallo sol zodiacum perlustrat. Quater
autem sex horæ singulis quaternis annis diem constituunt : hinc an-
nas ille intercalaris , bissextus vel bissextilis dicitur.

Vebrett de ser. 1 lia,

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Quod dictum est, annum continere trecentos et sexaginta quinque dies, et fere sex horas , intelligendum est sex horas non esse integras , cum ad earum complementum aliqua minuta deficiant.

Ex quorum minutorum neglectu progressum est ac si annus ultra dies 365 contineret integras sex horas, et factum est ut minuta , quæ ultra debitam quantitatem annis singulis tribuebantur , tractu lemporis ita excreverint , ut invicem juncta constituerint dies decem , qui causam dederunt ut æquincctium vernum sedem suam

mul

taverit.

rentur.

[ocr errors]

Cui malo occurrens Gregorius XIII, non solum æquinoctium ver-
que restituit in pristinam sedem , a qua jam a concilio nicæno ,
decem circiter diebus in anno correctionis 1582, præcedendo recesse-
nat, quod a concilio ad xij kalendas aprilis fuerat constitutum , et
uy lunain paschalem suo in loco reposuit : sed viam quoque tra-
didit et rationem qua cavetur ut in posterum et æquinoctium
ferrum, et xiv luna paschalis a propriis sedibus nunquam remove-
Ut enim æquinoctium vernum ad xij kalendas aprilis restituere-
ter

, statuit ut dicti decem dies in mense octobris ipsius anni 1582,
Eliserentur

, et post quartana diem octobris, sancto Francisco sacram,
sequens dies non esset quinta , sed decimaquinta octobris; et ita
simor

, qui in præteritum tot annorum circulis irrepserat , in momento
Ut autem in posterum idem error vitaretur, ne a xij kalendas

[ocr errors]

exporis fuit correctus.

a

VI

[ocr errors]

aprilis æquinoctium vernum recederet , statuit idem Gregorius

sens ubedie, qui est 6, secunbissextum quarto quoque anno (uti mos est) continuari debere , præ

Bilen deinceps in infinitum, , terquam in centesimis annis ; qui quamvis bissextiles antea semper fuerint , qualem etiam esse voluit annum 1600 , anno correctionis "Bau fizis perveniatur, reproximum , post eum tamen, qui deinceps consequentur centesimi, e asajat percenters; non non omnes bissextiles essent , sed in quadringintis quibusque annis pas se dit arean musterun primi quique tres centesimi sine bissexto transigerentur ; quartus vero quisque centesimus esset bissextilis, ita ut anni 1700, 1800, 1900 bissextiles non sint; anno vero 2000, more consueto, dies bissextus intercaletur, februario dies 29 continente , idemque ordo intermit- a szers dera quibus tendi intercalandique bissextum dicm in quadringentis quibusque an- - 12 seczna mrem dierum 354 nis perpetuo conservaretur.

ades QUATUOR TEMPORA. Quatuor Tempora celebrantur quarta et sexta feria ac sabbato vezi mai ex an, can do amo mupost tertiam dominicam Adventus, post primam dominicam. Qua- le spre 11 diebus , qui additi ad dragesima, post dominicam Pentecostes , post festum Exaltationis tem, ko pride

, busto hoc a

2000 ton sanctæ Crucis.

GU

[ocr errors]
[ocr errors]

NUPTIÆ QUANDO CELEBRARI NON POSSUNT JUXTA DECRETUN

CONCILII TRIDENTINI.
A dominica prima Adventus usque in diem Epiphaniæ, et a feria non

enguantua 11 dierum quarta Cinerum usque in octavam Paschatis inclusive, sancta synodus solemnitates nuptiarum prohibet; in aliis vero temporibus nuptias solemniter celebrari permittit.

[ocr errors]
[graphic]

. ud ita fit, ut ultima luatio

e poi sunt veten novemdecim pacta ,

DE CYCLO DECENNOVENNALI AUREI NUMERI.

DO 10, Staxtim 29 dierum. S annorum ab I usque ad 19, qua revolutione peracta, iterum ad uni- to share a wooden dies, sode versus

Cyclus decennovennalis aurei numeri est revolutio numeri 19 de ses ealisica, 100 retatem reditur. Verbi gratia : anno 1577 numerus cycli decenno- lezza, ustingeren que uno de tardius vennalis, qui dicitur aureus, est, I anno sequenti 1578 est 2, 2 na rendes in boro nosa rationis

ad et ita deinceps in sequentibus annis, uno semper amplius usque ad unitatem redeundum est ; ita ut anno 1596 aureus numerus sit amda qo in bas tabela disposila sunt. 19, qui aureus numerus cadet in annum 1595, post quem iterum bendore les aureis numeris ante rursus 1, et anno 1597 sit 2, etc.

Igitur ut aureus numerus quolibet anno proposito inveniatur, composita est sequens tabella aureorum numerorum, cujus usus incipit ab anno correctionis 1582 inclusive, duratque in perpetuum. Ex ea enim aureus numerus cujuslibet anni post annum 1582 reperietur hoc modo.

9, 10, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

1, 2, 3, 4, 5.

WILO

Start ate kalendarü correctionen,

4, 5, 6, 7, 8, 1, 1, , 2j, ussiüj, is, s, 46, , 15, 16, 17, 18, 19

1, 1, m, til, xviij, uix.

« PoprzedniaDalej »