Obrazy na stronie
PDF

LUGDUNENS.

Bcatissime Pater

Ioannes Paulus Pastor de Pini Archiepiscopus Amasenus Administrator apostolicus Dioecesis Lugdunensis ad pedes Sanctitatis Vestrae humiliter provolutus, Eam deprecatur quatenus in Praefatione Missae pro Festo Conceptionis Beatae Virginis Mariae verbum - lmmaculata - in cuncta praedicta Lugdunensi Dioecesi addi posse benigne coucedat ad instar similis concessionis pro Dioecesi Hispaleasi iam a Sanctitate Vestra impertitae. Quare ec.

Ex audientia Sanctissimi die 11 ianuarii 1838.

Sanctissimus de speciali gratia benigne annuit iuxta preces Archiepiscopi Oratoris uon solum, sed etiam Oraculo vivae vocis expressit, ut omnibus peteutibus idem indultum in posterum concedatur.

C. M. Episcopus Praenestinus Card. Pedicinius
S. R. C. Praefectus.

EPISCOPORTJM GALLIAE

Ut primum ad aures pervenit revereudissimi

Episcopi de huius Sanctae Apostolicae Sedis beuiguitate nonnullas in Gallia Dioeceses amplioribus cohonestatas fuisse privilegiis in iustituendo Festo Cooceptionis Beatae Mariae Virginis, pastoralis sui muneris esse duxit Sanctissimum Dominum Nostrum Gregorium XVI Pontificem Maximum humillimis adire precibus, enixeque efflagitare ut

ad suam etiam Dioecesim eorumdern privilegiorum

extensionem facere dignetur ut sibi commissi fldeles, q"1 peculiari pietatis affectu Beatissimam Virginem sine Ube conceptam prosequuntur, ex hac ipsa solemnitate uberiora percipiuut spirituaiia emolumenta. Huiusmodi precibus a Sanctitatesuaclementer exceptis, referente me infrascripW sacrorum Ilituum Congregationis Secretario, de speciah gratia benigne indulsit, ut in universa, qua late patet. . . . . Dioecesi deinceps Festum Conceptionis Deiparae celebrari queat dominica secunda sacri adventus cum uuica Missa solemni in qualibet ecclesia celebranda ut sexto idus decembris, addito Praefationi huius solemnitatis verbo - Immaculata - adeo ut legi queat - Et te in conceplione immaculata - uti octavo idus septembris 1834 Archidioecesi Hispalensi fuit indultum, et cum plenaria indulgentia ab oranibus utriusque sexus Christifidelibus vere poenitentibus et sacra synaxi rofectis quamcumque ecclesiam memorata dominica visitantibus, et ibi iuxta mentem Sanctitatis Suae orantibus lucranda in forma Ecclesiae consueta. Contrariis etc.

Beatissimae Virginis Mariae cultura inter sibi commisS08 fideles impensius promoturus reverendissimus . . . . . . Episcopus Sanctissimo Domiuo Nostro Gregorio XVI. Pontifici Maximo humillimas porrexit preces efflagitans, ut in sua Dioecesi litaniis post versum - Begina Sanctorum omnium - addi queat aliud Deiparae encomium, nimirum - Regina sine labe originali ooncepta - Sanctitas Sua, referente me subscripto sacroruin Eituum Congregationis Secretario , benigne annuit; duinmodo iisdem tam privatim, quam pubblice aliud non addatur, nisi obtenta facultate a Sancta Apostolica Sede; quibuscumque in contrarium disponeutibus minime obstantibus, ac praesertim Decreto sa. me. Clementis Papae VIII die 6 septembris 1601. Quibus in hoc casu Sanctitas Sua pro hac vice tantum derogatum voluit. Die etc.

Reverendissimus Episcopus Sanctissimo Do

miuo Nostro Gregorio XVI Pontifici Maximo supplicavit

enixe, ut ad suam etiam Dioecesim extendere

dignaretur indullum aliis Dioecesibus concessum, addendi nempe Praefatioui Missae Conceptionis Beatae Mariae Virgiuis verbum - Immaculata - adeo ut legi valeat - Et te in conceptione immaculata - insuper et addendi litaniis lauretanis post versum - Begina Sanctorum omnium aliud Deiparae encomiuin, niinirura - Regina sine labe originali concepta - Quibus precibus peramauter exceptis, referente mc subscripto sacrorura Bituum Congrcgationis Secretario , Sanctitas Sua beuignc annuit iuxta petila. Dic etc.

ELENCHUS I.

ORDINE CHRONOLOGICO DIGESTUS

Dioecesuum, Ordinum Religiosorum, aliarumque Ecclesiarum quibus concessum est, addere Litaniis Lauretanis Encomium Regina sinc labc originali conccpta (*).

1 Foroiulien. die 20. Scptembris 1839. Instante Rmo Epi

scopo.

2 Gandaven. die 20. Septembris 1839. Instante Rmo Epi

scopo.

3 Iuliae Caesareae dic 20. Septembris 1839. Instantc Rmo

Episcopo.

4 Sancti Flori die 20. Septembris 1839. Instante Rmo E

piscopo.

5 Lemovicen. die 12. Novembris 1839. Instante Rmo Epi

scopo.

6 Parisien. die 26. Novcmbris 1839. Instante Rmo Ar

chiepiscopo.

7 Aurien. die 9. Decembris 1839. Instante Rmo Episcopo.

8 Paun. die 9. Decembris 1839. Instante Rmo Episcopo.

9 Albaracinen. die 9. Decembris 1839. Instante Rmo E

piscopo. 10 Caesaraugustan. die 9. Dccembris 1839. Instante Bnw Episcopo.

(*) Tum Elenchum hunc, tum insequentem authcnttct confectos a Sac. Rituum Congregalione accepi.

11 Calagurritan. die 9. Decembris 1839. Instantc Rmo Episcopo.

12 Mindonen. die 9. Decembris 1839. Instante Rmo Episcopo.

13 Oriolcn. die 9. Deccmbris 1839. Instantc Rmo Episcopo.

14 Pampelonen. die 9. Decembris 1839. Instantc Rmo Episcopo.

15 Tudelen. die 9. Decembris 1839. Instante Rmo Episcopo.

16 Vallisolctan. die 9. Deccmbris 1839. Instante Rmo Episcopo.

17 Albien. die 10. Ianuarii 1840. Instante Rmo Episcopo.

18 Rrugen. die 10. Ianuarii 1840. Instante Rmo Episcopo.

19 Gratianopolitan. die 10. lanuarii 1840. Instante Rmo Episcopo.

20 Cadiccn. die 31. Ianuarii 1840. Instante Rmo Episcopo.

21 Placentin. Provinciae Podoustattan. die 31. Ianuarii 1840. Instante Rmo Episcopo.

22 Sancti Deodati dic 14. Februarii 1840. Instante Rmo Episcopo.

23 Augustudonen. die 23. Martii 1840. Instante Rmo Episcopo.

24 Nanneten. die 23. Martii 1840. Instante Rmo Episcopo.

25 Salmanticen. die6. Aprilis 1840. InstanteRmo Episcopo.

26 Ruthenen. die 18. Maii 1840. Instante Rmo Episcopo.

27 Tutelen. die 29. Maii 1840. Instanle Rmo Episcopo.

28 Roianen. die 24. Iulii 1840. Instanle Rmo Episcopo.

29 Montis Pessulan. die 4. Septembris 1840. Instante Rmo Episcopo.

30 Raiocen. die 11. Septcmbris 1840. Inslante Rmo Episcopo.

31 Nemausen. die 20. Novembris 1840. Instante. Rmo Episcopo.

32 Mimaten. die 4.Deccmbrisl840.InstantcRmoEpiscopo.

33 Petrocoren. die 10. Dccembris 1840. Instante Rmo Episcopo.

34 Burdegalen. die 15. Ianuarii 1841. Instante Rmo Episcopo.

35 Tornaccn. die 5.Fcbruariil841.InstanteRmoEpiscopo.

36 Annecien. die 14.Fcbruariil842.InstanteRmoEpiscopo.

37 Dignen. die 14. Martii. 1842. Instante Rmo Episcopo.

38 Lugdunen. 10. Iunii 1842. Instante Emo Card. Archiepiscopo.

39 Aginncn. die 29. Iulii 1842. Instantc Rmo Episcopo.

40 Rellovaccn. die 14. Novembris 1842. Instanle Rmo Episcopo.

41 Cameracen. die 14. Novembris 1842. Instante Rmo Episcopo.

42 Congregationi Trappensium die 28. Novembris 1842. Instante Rmo Superiore Generali.

43 Mutinen.die9. Decembris 1842. InstanleRmo Episcopo.

44 Tarvisien. die3. Februarii 1843. Instante Rmo Episcopo.

45 Ferrarien. die 11. Martii. 1843. Instante Emo Card. Arcbicpiscopo.

46 Cadurcen.die27. Martii 1843. Instante Rmo Episcopo.

47 Nullius Nonantulae die 27. Martii 1843. Instante Rmo Episcopo Mutinen. Abbate.

48 Sancti Claudii die 7. Aprilis 1843. Instantc Rmo Episcopo.

49 Castellaneten.diel9.Maii. 1843. Instante Rmo Episcopo.

50 Sypontin.die2.Iuniil843. InstanteRmo Archiepiscopo.

51 Veslan. die 2. lunii 1843. Instante eodem Rmo Archiepiscopo.

52 Auxitan. dic23.Iuniil843. InstantcRmo Archicpiscopo.

53 Gallipolilan. die 23. Iunii 1843. Instante Rmo Episcopo.

54 Veronen. die 23. Iunii 1843. Instantc Rmo Episcopo.

55 Abellinen. die 26. Iunii 1843. Instantc Rmo Episcopo.

56 Acheruntin. die 26. Iunii 1843. Instante Rmo Archiepiscopo.

57 Materanen. die 26. Iunii 1843. Instante eodem" Rmo Archiepiscopo.

58 Asculan. die 26. Iunii 1843. Instante Rmo Episcopo.

59 Cerinolien. die 26. Iunii 1843. Inslante eodem Rnw Episcopo. . > •

60 Rovinen. die 26. Iunii 1843. Inslanle Rmo Episcopo.

« PoprzedniaDalej »