Obrazy na stronie
PDF
ePub
[merged small][graphic][ocr errors][merged small]
[graphic]

XHIBENTVR hoc in Volumine, celeberrima
Confesfiones Fidei ex optimis quibusque edi-
tionibus omni ex parte integra. Non pri-
uatum aut alicuius priuati fcriptum, fed
publicum ad omnes & fingulos pertinens :
in quo Ecclefa Dei audientiam fibi fieri

postulant, vt ex ipsarum vocibus dignofcatur earum doctrina: nihil enim, nis abfcondi veretur Religionis veritas, ne damnetur ignorata. Fuerat quidem earum Harmonia, ante triginta annos edita : sed per varias fectiones intersecta. Nunc verò illa tanquam corpus integrum, conspiciende reprasentantur, & quàm in illa editione plures. Venustiùs autem & vtiliùs cernitur ipfum corpus totum, quàm partes eius diuulfa. Earum quoque nexus & harmonia facilè deprehendetur vel ex integra lectione, vel ex Concordantia per fingulos articulos hic illis annexa : quibus etiam in hoc Syntagmate adiungitur ex Sententiis veterum, qui Patres vocantur, Catholicus Consensus: Anno quidem 1595 à me editus, nunc rursus multò locupletior faétus, ac quibufdam Articulis auclus : cuius inftitutum declarat que in illo eft ad Illuftriffmum Principem præfixa Epistola.

At verò cur illa Confeffiones fidei constitute in diuersis Regnis & Nationibus, caufa fuere complures perquam necesaria, quæ in ipfarum Præfationibus declarantur. Nam per illas, tanquam ex Tabulis authenticis quid in Ecclefiis doceretur, manifeftum fuit, aduersus calumnias & iniqua præiudicia: vnde & in celeberrimis Conuentibus exhibitæ fuerunt

2

[Fac-simile of the title-page of the first edition of the Harmony of the Reformed Creeds.]

HARMONIA

CONFESSIONVM

FIDEI,

Orthodoxarum, & Reformatarum Ecclesiarum, quæ in

præcipuis quibusque Europæ Regnis, Nationibus, & Prouinciis, sacram Euangelij doctrinam purè profitentur: quarum catalogum & ordinem sequentes paginæ indicabunt.

Addita funt ad calcem breuissimæ obferuationes : quibus,

tum illustrantur obfcura, tum quæ in fpeciem pugnare inter fe videri possunt, perspicuè, atque modestissimè conciliantur: & fi quæ adhuc controuerfa manent, Syncerè indicantur.

Quæ omnia, Ecclesiarum Gallicarum, & Belgicarum nomine, subiiciuntur libero & prudenti reliquarum

omnium, iudicio.

[graphic][subsumed][merged small][merged small]

[Fac-simile of first page of Preface.]

PRAEFATIO NOMINE ECCLESIARVM GALLICARVM ET BELGICARVM, QUÆ Reformationem Euangelicam

profitentur.

RÆ CLARÆ quodam loco dicit Ambrofus, Inter seruos Christi contentio non debet esse, fed collatio. Quum enim fit ea mentis humana hebetudo in rebus præfertim diuinis, vt res alioqui maximè claras sæpe per

Spicere non possimus, quin ex mutua ouếntijosi, & amica fraternage disceptatione plurimum lucis affequamur, negari nullo modo poteft. Imprimisque illud vtile & necessarium videtur alios ab aliis acui, vt quæ fingulis Ecclefæ membris priuatim Dominus contulit, ea ad totius corporis commodum communicentur, &, omni deposito sinistro affectu, Christus, qui est patris Sapientia, vnicus magister ac Ecclefiæ doctor audiatur: vtqe eft pacis princeps, ita suo spiritu noftros animos conglutinet, vt, fi

fieri poffit, in Domino vnum idemque omnes fentiamus. Contendere verò, rixari, & ferociter ac proteruè digladiari, tantùm abeft vt deceat à Deo institutos homines, vt ne modestis aut humanis quide coueniat. Quòd fi in omnibus, vel etiã minimis vita hu

ij

[graphic]

ARTICULI SIVE CONCLUSIONES LXVII. H. ZWINGLII.

A.D. 1523.

THE SIXTY-SEVEN ARTICLES OR CONCLUSIONS OF ULRICH ZWINGLI.

[These Theses of Ulrich Zwingli (1484–1531) were publicly discussed and successfully defended at the religious conference in Zurich, Jan. 29, 1523, and prepared the way for the introduction of the Reformation in German Switzerland. They exhibit the first creed of the Reformed Churches (seven years older than the Lutheran Confession of Augsburg). Their form, consisting of brief, concise propositions, is much better adapted for a creed than the lengthy argumentative discussions of many later and more authoritative confessions. They never acquired a strictly symbolical authority, not even in Zurich, But may justly claim a place in this Collection on the ground of their historical importance. We give the original in High-German, with some of the old readings in foot-notes, together with the Latin translation (instead of the less intelligible Swiss dialect in which Zwingli wrote them, and which is reprodnced by Niemeyer, pp. 1 sqq.). For an abridgment in English, see the History of Creeds, Vol. I. pp. 363 sqq.)

AB

Diese nachbestimmten sieben undsechzig Artikel und Meinungen bekenne ich Huldrid Zwingly in der löblichen Stadt Zürid) ELENCHUS ARTICULORUM gepredigt zu haben aus Grund der Schrift, die SEO AVEVOTOS (D. i. von Gott eingegeben') heißt,

IN DISPUTATIONEM PRIMAM PROund erbiete mich, mit ihr genannte Artikel zu

MULGATORUM besdirmen und zu erobern, und wenn icy jest berührte Særift nicht recht verstünde, mich besjern Berstandes, dod au8 ehegedachter Sdyrift,

HULDRICO ZWINGLIO. berichten zu lassen.

I. Alle, welche sagen, das Evans I. Quicunque Evangelion nihil gelium sei nichts3 ohne die Bewäh- esse dicunt, nisi ecclesice calculus rung der Kirche, irren, und schmähen et adprobatio accedat, errant, et Gott.

Deum blasphemant. II. Die Summe des Evangeliums II. Summa Evangelii est, quod ist, daß unser Herr Jesus Christus, Christus Filius Dei vivi notefecit wahrer Gottessohn, uns den Willen nobis voluntatem Patris cælestis, seines himmlischen Vaters fund gethan, et quod innocentia sua nos de und uns mit seiner Unschuld vom Tode morte æterna redemit, et Deo reerlöset und Gott versöhnet bat. conciliavit.

III. Daher ist Christus der alleinige III. Hinc sequitur Christum esse Weg zur Seligfeit Aller, die je waren, unicam viam ad salutem omnium, sind und sein werden.

qui fuerunt, sunt et erunt. IV. Wer eine andere Thür sudyt IV. Quicunque aliud ostium vel

1 yitgesprochen.

entheüt.

3

nüt.

oder zeigt, der irrt, ja, ist ein Seelen- quærit vel ostendit, errat; quin mörder und ein Dieb.

animarum latro est et fur. V. Daber Alle, die andere Lebre V. Quicunque ergo alias docdem Evangelium gleich oder höher trinas Evangelio vel æquant vel achten,' irren, und wissen nicht, was præferunt, errant, nec intelligunt Evangelium ist.

quid sit Evangelion. VI. Denn Christus Jesus ist der VI. Nam Christus Jesus dux Wegführer und Hauptmann, dem gan- est et imperator, a Deo toti generi zen’ menschlichen Geschlechte von Gott humano et promissus et præstiverheißen und gegeben :3

tus: VII. Daß er ein ewiges Heil und VII. Ut sit ipse salus et caput. Haupt sei aller Gläubigen, die sein Leib* omnium credentium, qui corpus sind, der aber todt ist und nichts vermag eius sunt, quod quidem absque ipso ohne ihn.

mortuum est, et nihil potest. VIII. Darauss folgt, zuerst, daß VIII. Ex his sequitur, quod Ade, die in dem Haupte leben, Glieder omnes, qui in isto capite vivunt, und Kinder Gottes sind, und das ist die sunt membra et Filii Dei. Et Kirde oder Gemeinschaft der Heiligen, hæc est ecclesia seu communio eine Hausfrau Christi, ecclesia ca- sanctorum, sponsa Christi, eccletholica.

sia catholica. IX. Zum andern, daß, wie die IX. Quemadmodum membra leiblichen Glieder ohne Leitung des corporis sine administratione caHauptes nichts vermögen, also an dem pitis nihil possunt, sic in corpore Leibe Christi Niemand etwas vermag Christi nemo quidquam potest ohne sein Haupt, Christus.

sine capite eius, Christo. X. Wie der Mensch taub [tou] ist, X. Quum membra absque capite wenn die Glieder etwas ohne das aliquid operantur, ut, dum sese Haupt wirken, sich selbst reißen, verwun- lacerant aut perdunt, demens est den, besdhädigen, also, wenn die Glieder homo : sic, dum membra Christi Christi etwas ohne ihr Haupt Chri- sine capite Christo aliquid tenftum fidy unterstehen, find sie taub [tol], tant, insana sunt, sese gravant et sdylagen und beschweren sich selbst mit perdunt imprudentibus legiunweisen Gesetzen.

bus. XI. Daher wir sehen, daß der so- XI. Colligimus hinc Ecclesia

? Verwalten.

messent. alem.

3 gelaystet.

Leichnam.

• U8s dem.
• Gemeynsame.

4

« PoprzedniaDalej »