Obrazy na stronie
PDF
ePub

ptura docet?

kom.13.

rat proximo fuo,& non decipit:qui pecu niam suam non dedit ad vsuram, & munera super innocentem non accepit. Ex quo facile conftat, Iustitiæ nomen contractius bicaccipi, quã vbi gencratim dle Iuftitia Chri stiana diljerimus.

Quo modo Temperantiam Scri2.Tim.+ HCC Sofane, Sobrius esto:Et, Modico 1.Tim.5.

vino vtere, quæ verba sunt Apostolica, Ephe.s. ficut & illud:Nolite inebriari vino, in quo

eltluxuria.Sic idē Paulus nos procul esleinbet à commessationibus o ebrietatibus, à cubi

libus impudicitijs, que sunt opera tenebraIbiden.

. Addit præterea: Carnis cura ne feceritis

in defiderijs.Cui cöfonat Ecclefiafticus, ubi Eccl.37. sic habet: Noli auid' esse in omni epulatio

ne, & non te effundas super omné efca. In
multis enim efcis erit infirmitas, & auidi
tas appropinquabit vsq; ad cholerā. Pro-
pter crapulam multiobierút. Qui autem
abstinens eft adijciet vitam.
De Fortitudine quid haber

Scriptura? 3.Cor.15.

Lamat inuiftißimus ille Paulus:Fratres CL

mei dile&ti, ftabileseftote & immobi les: abúdátes in omni opere Domini sem per,scientes quòd labor vesternó est ina

Enis in Domino. Ac rursum:Fratres cofor- Ephe.6. 3 tamini in Domino, &in potentia virtu

i tis eius. Induite vos armatura DEI: ve
E possitis stare aduersus insidias Diaboli,&
e resistere in die malo , & in omnibus per-

fecti stare. Dauid ille Rex fortißimus, vt
veræ fortitudinis rationem vno verbocóple-
&eretur, pronunciat confidenter: In DE O fa psal, 107,
ciemus virtutem, & ipfe ad nihilūdedu-
cet tribulantes nos. Atq

; alibi suos veluti
commilitones ad fpiritualem militiam excitās,
canit: Viriliteragite,& confortetur cor ve Psal.3o.
strum,omnes qui speratis in Domino.
Ea verò demii vita homine digna est,

spila prudēter,iufté,těperatè, fortiterá viuitur:hinc aurea mediocritas cõfiat

, vt ne quid nimis, er, ne quid minus. Hoc est, Scriptura loquitur: Prou.4. Ne declines ad dextera, neq; ad sinistra. De Donis & fructi

bus Spiritus sancti. Quot sunt dona Spiritus fan&ti? Iusmodiseptē apud Esaia Prophetam o ibidem

Efa.11, ago Ecclefia Patres inueniūtzer: Spiritus fa- Hierox, &c

prētiæ, Spiritus intelleétus, Cöfili, Forti Grigen, tudinis, Sciētie, Pietatis , ac demùm Spiritus de spiritu

Amb.li.i. timoris Domini. Quæ quidem dona, vel qui fančto.

TO

E

[ocr errors]

Berner. 1048...

Auguft. Spiritus , in CHRISTO IES V Domine Gregor.

nostro perfettius,qua in ullo alio,reperiñtur. Is enim plen' eft gratię & veritatis: in illo ha bitat omnis plenitudo Diuinitatis corpo

raliter: De plenitudine eius nos oés acce Colof.s. pimus, qui & de Spiritu sancto suo dedit

nobis.Siquis aüt Spiritü CHRISTI non Rom.s. * habet, hic nó elt eius, fi Apostolo credimus,

Joan.i.

. 4.

Quot funt fru&us Spiritus?

A Beodē Apoftolo Paulo duodecim numeră Galat.5. tur: Privzelt CHARITAS, radix illa 1.Cor.13. bonoríi omnij, fine qsta no possunt prodesseceloan. Et in tera borc, eo qucipsa no poteft haberi fineceEuang. teris bonis, quibus homo efficitur benus, ut in Jeannsquit Augustinus . Alter fructus est GAVTræ81.87.

DIVM, boc præstans, vt homo spiritualis ala criterelated seruiat Deo. Tertius P A X quæ eospettat, vt in huius mūdi procellis animi ser ueturtrãquillitas.Quartus PATIENTIA, quæ in duris ferēdis est sita. Quintus LONGANIMITAS,quæ magnitudine animi de clarat in futuris bonis expectadis.Sextus B 0NITAS,quo nulli nocet, fed bene vult omni bus.Septimus BENIGNITAS, muitas ad familiaritatë,dulcis alloquio, moribus tēperata.Octauus MANS VETVDO, quæ omnes iræ motus sedat o mitigat. Nonus FIDES

[ocr errors]

laco.i.

[ocr errors]

in proximum, vt fideles,paftorumg, ac promil

forum obferuatores fimus.Decimus MODÉ-
Stia, quæ omnéfastus o' arroganticc szupi-
cionē excludit. Vndecimus CONTINEN-
TIA, qua folü abefcis, sed etiä ab omnine-
quitia abstinemus. Duodecimus CASTITAS,
quæ mentem castam in corpore casto conferuat.
Quomodo doctrina de donis & fructi-

bus Spiritus ritè vtemur?
Ta videlicet,fi gratis animis, vnde illa nobis
proueniät, agnoscamus, ac eorūdem virtutē
v vsum in nobis sentiarnus ata

, conseruemus.
Proueniūt certè ab omnis gratiæ fonte Patre il
lo luminü,qui nebis fuam

bonitatě o charitaimmensam in his cõmendat, da per CH R I Tit.z. STV Min nos abundè Spiritū fuum effundit. Charitas enim DEI, vt Apoftolusteftatur, diffusa est in cordibus nostris per Rom.5. Spiritu san&um qui datus est nobis, fecun dùm hanc gratiam scilicet septiformen, CHRI STO nobis ita promerēte. Qui credit in me, inquit,ficut dicit Scriptura, flumina de vé tre cius fluent aquæ viuę. Hoc aūt dixit de Spiritu, que accepturi erant credentes i , vt ipse explicat Euangelista . Alioquin absque CHRISTO, ficut Hieronymus dixit, nec a Tn Cape piens quis effe poteft,nec intelligens, nec cousia

Efa.us,

Ioan.7*

[ocr errors]

142.

[ocr errors]

liarius , necfortis, nec eruditus, nec pius, nes plenus timoris DEI.

Virtus autem o rusius horum donorumsþi ritualiuun spectat, vt virtutes Theologica fimul o Cardinales,quas diximus, fuam in no bis vimo operationem legitimam expediant, O expedite perficiant.Efficiunt quoque, vt ho

mines prorsus lubentes & habiles ducem SpiPfal.so. ritumfan£tum vbique sequantur, vtý, eodem 118. agitatio confirmati, in via mandatorū DEI

indefeßè procurrant.Quicunque enim Spi-
ritu Dei aguntur:hi sunt filij DEI, A-

postoloteste. De bis donis prolixum elset nunc Rom.8. agere singillatim: inde porròsuauissimifructus

Spiritus consequuntur , qui nos veluti frugi

feras arbores, in Ecclefiæ agro commendant atPfal.31.

que ostendunt, secundum illud:Omnis arbor

bona fructus bonos facit:mala autem arMatt.7.

bor malos fructus facit. Igitur ex fru&ibus eorum cognofcetis eos. Qui fructus etiamillud commodi adferunt , vi homo Chri

ftianus aduerfus carnis opera , velut spirituali Calat.s. quadā armatura, fit in si rucius et confirmatus.

Nunquam enim fallet Cano Apostolicus qui ken.8.

habet: Spiritu ambulate, & desideria cár-
nis non perficietis. Et alibi fcriptum est : Si
spiritu faca carnis mortificaueritis, vi-
uetis.

Quæ

« PoprzedniaDalej »