Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

tuam ne despexeris. Quorum officiorü ingës
quog fru&tus ibidë additur. Tucanteibit fa
cié tua iuftitia tua, & gloria Domini col-
liget te. Et Ioannes,qui in charitate c mise-
ricordia fraterna nobis commendada totus eft,
fic inter cætera docet: Qui habuerit substan- 1,10an.3.
tiá huius mundi,&viderit fratré fuum ne
ceffe habere, & clauferit viscera sua ab co,
quomodo charitas DEI manet in co?
Neque contentus hoc dicto, præclarè concludit:
Filioli mei,non diligamus verbo neq; lin Ibidem.
gua,sed opere & veritate. In hoc cognof-
cimus quoniã ex veritate fumus.Hæc funt
fideliū, veres iuftorum opera, que mextrenzo Matth.25.
illo indicio CHRisTVs agnoscet or approba. dift.di.
bit:propter quæ Regnñ promißum decérnet, iu in princis
stitiei, coronam reddet misericordibus,quoses

pio.
ipfe iuftos prædicat. Ac fatis hactenus de cor-
poralibus præcipue operibus misericordiæ.
De spiritualibus autem Scriptura
quid testatur?

: Komiso
Debemo nos firmiores imbecillitaté
infirmoru sustinere, & no nobis placere.
Vnusquisque veftrú proximo suo placeat
in bonum adedificationé. Etenim CHRI
STVs non fibi placuit. Ac rursus illzed:Esto Ephe.4.

Luc.14

[ocr errors][ocr errors]

M 3

te

te inuicébenigni,misericordes, donantes Ephe.s. inuicé ficut &DEVS IN CHRISTO do

nauit vobis. Eftote ergo imitatores DEI

ficut filij charissimi, & ambulate in dileEphe.6. Etióe,ficut & CHRISTVS dilexit nos. Colos.3. Tupoštes:Induite vos sicut ele&ti Dei, fan

&ti & dile&ti DEI, viscera misericordiæ, be nignitaté,humilitaté, modeftiam, patien tia, supportantes inuicé & donátes vobif metipfis fi quis aduersus aliquem habet

querelam,sicut Dñs donauit vobis:ita & 1.Thef.5. vos. Iterā verò:Corripite inquietos,cósola

mini pufillanimes fuscipite infirmos, patiétes estote ad oés. Hæc aliag id genus per

multa paßim Paul comendat,qui, vt oês face 1.Cor.9.

ret saluos,fic omnibus oža factus est,omnig fra madlo. 20. ternæ mifericordiæ officio emicuit, vt nobis in

fågne pietatis excmplum vbique prabeat. Quæ fumma eft do&trinæ omnis de misc

ricordiæ operibus præftandis? Gal.6. A Postolus rem omnē hoc quafi vnico

verbo complexus est:Alter alterius onera por tate,& fic adimplebitis legé Chrifti, pusta legem charitatis. De qualege rurftes idem : Si quod est mandatú, inquit, in hocverbo in

stauratur: Diliges proximú tuú ficut tei1.Tim.i. plum. Breuiter, Vnicuiq; mádauit DEVS

de

2. Cor. 11.

[ocr errors]

Rom.13.

de proximo suo.Ita verò mandauit, veluti Eccle.17.
CHRISTVS interpretatur:Oia quæcúq;
vultis, vt faciãt vobis homines, ita & vos Mart.7. .

Luc.6. facite illis. Hæcestem Lex & Prophetx.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

De Virtutibus Car

dinalibus.
Quid sibi vult nomen & ratio Car-

dinalium virtutum?
Ardinales quedam virtutes idcircò di-

Auguft.de cutur i,quòd sint tanquã aliarū fontes en

fpiritus cardines, vt quéadmodumoštiū in car-'anim. Et dine, fic omnis honestæ vitæ ratio in illis ver- Ambeli.le

Officio. setur,ac boni operis vniuersa structura eisdem inniti quodammodo videatur. Eiusmodi verò

quatuor numerantur: Prudétia,Iustitia, Tem perantia e Fortitudo:De quibus ita scriptum extat:Sobrietatem, & fapientiam docet,

Sapien. 8. & iuftitiam, & virtutem: quibus vtilius Aug.lib.1. nihileft in vita hominibus . Vbi perfobrie- Retrat. tatem temperantia , per sapientiam prudentia, per virtutem fortitudo haud obfcurè desiguatur , omnesque illæ nobis ita coinmendantur, vt ab æterna sapientia , qui D'E V S est eas propriè conferri , & ingenti cun Prou.9.c fructu humane falutis accipi atque exerce - Excle.24. ri, certò intelligamus. Que virtutes etiam

Offi

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

M4

Officiales diftæ sunt, quoniam ab ijs vt AmLib. 1. off brosius annotauit,nascuntur officiorum genere ciorum. cunctag, communis vitæ officia setundum suā

cuiufque vocationem deriuantur.

Quomodo Cardinales virtutes

definiuntur?

Definir eaf P Rudentiaest virtus, quæ secundum hone

. De bis

Definit callsti rationem,quid expetendum, quidue fulitem con giendum sit,homini prafcribit.Iuftitia est vir

Ang. ro arbi. tus,qua cuiq sua tribuütur. Temperantia, est

virt", voluptată carnis, quæ gustu atą, tattu Amb.diss Jerit libris percipiütur, moderatrix. Fortitudoest virtus, 3.0fficiorü qualabores mortisg, pericula constanter s suf

cipiuntur, & perferuntur. Lib. de Ge Hæc eft nobilis quadriga virtutum , quam nesi contra cælum vehimur:hac flumina quatuor paradiLib.i.con, si, vt Augustinus vocat,cuius hoc dictum tra Acade extat memorabile

. Illa est , inquit, humanarī ve micos, rum scientia, que nouit lumen

prudentia, tem perantia decus, fortitudinis robur,iustitiæ san Etitatem.Hec enim funt, quæ nullam fortuna metuentes, verè nostra dicere audemus.

Manich.

Luc.11.

Quo pacto Prudentia nobis facris literis

commendatur? Matth.10. o ibidem O Mnis prodētiæ fons CHRISTVS, we Theophyl. rus ille Salomon,ita docet: Eftote prudé

tes

[merged small][ocr errors][ocr errors]

tes ficut serpentes, & simplices ficut colú
bæ:vt intelligamus,ad perfectă prudentiāv-
trung, coniunctim requiri , columbinā videli-
çet simplicitatem, que mnocentes mitesa, facit,
o serpentinā prudentiam,que homines cantos
ac prouidos reddit, vt necfallāt, neq,fallantur.
Id fiet , si Pauline dottrinæ nos accõmodemus:
Videte Fratres, inquit, quomodo cautė

Ephe.s.
ambuletis: non qualı insipiétes, fed vt fa-
pientes: redimentes tempus, quoniã dies
mali sunt. Proptereà nolite fieri imprudé
tes, fed intelligétes, quę fit volütas DET, Rom.1a.
bona scilicet, & beneplacens, & perfecta.
De luftitia quid porrò Scriptu-

ra tradit? MElius eft

, inquit, parú cú iustitia, qua-pro.16. multi fruct cú iniquitate. Et rursun: Iustitia eleuat genté: Iuftitia firmatur Co-Pro.14. lium. Cuius quidem iustitiæ officia nobis per Apoštolūhis verbis explicatur: Reddite om

Rom.13 nibus debita:cui tributú, tributú:cui ve&tigal, vectigal:cui timorem timorem:cui honoré,honorem. Huc spectant iuftics bea ti viri partes, his verbis in Pfalmo decantata: Pfal.14. Qui nõegit dolum in lingua sua , nec fecit proximo fuo malú, & opprobriú non accepit aduerfus proximos silos: Qui iu

Pr0.16.

[ocr errors]

M 5

rat

« PoprzedniaDalej »