Obrazy na stronie
PDF
ePub

Danie.3.

Amalechita atque Philistæi. Orans Ieremias Tere.32. confortatur in carcere.Orans Daniel inter Leo Dante.6. nes exultat. Orantes tres pueri in fornace tripu Luc.23. diant. Orans de cruce latro inuenit Paradifum. Danie. 13. Sufanna per orationem inter fenes falso accuActo.7. fantes defenditur. Stephanus orans in cælum contra vis fufcipitur,& inter lapidantes pro Saulo exaugilantin. ditur.Quibus exemplis non modò fructus Orationis ostenditur, fed etiam precandi ftudium ac fedulitas nobis commendatur. Quare Scrip1.Thef.5. tura quoque Apoftolica cohortatur: Sine intermifsione orate, in omnibus gratias a

Hiero.

Iacob.5. gite. Et rurfus: Orate pro inuicem vt fal

r.loan.5.

uemini: Multùm enim valet deprecatio iufti afsidua. Item: Hæc eft fiducia quam 1.Ioan.5. habemus ad DEVM, quia quodcunq; petierimus fecundùm voluntatem eius, audit nos. Prætereà: Qui fcit fratrem fuú peccare peccatum non ad mortem,petat & dabitur ei vita.

>

Tob.12.

Quid eft Eleemofyna?

ESt beneficium feu munus, quo alterius mi feria ex nostro comiferationis affectu fub uenitur. Quò fpectat id, quod apud Thobiam Raphaël Angelus testatur: Bona eft Oratio cum Ieiunio & Eleemofyna : vt intelligamus, ficut Cyprianus admonet, orationes

no

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Lib.. Offi

noftras ac ieiunia minus poffe,nifi eleemofynis Serm.. de
adiuuetur. Bona mifericordia,inquit Ambro- eleemoly.
fius,quæ & ipfa perfectos facit, quia imitatur ciorum.
perfectu Patre. Nihil tam comendat Chriftia-
nam anima q mifericordia.Sic ille, Eftote er- Luc.6.
go mifericordes,ficut & pater vefter mife
ricors eft,ait Seruator clementißim,qui per-
tranfijt benefaciendo & fanando omnes oppref 1ão.20.
fos à Diabolo.

[ocr errors]

Quo pacto Scriptura nobis commen-
dat Eleemofynam?

eleemofyn.

M Vltis quide & apertis præceptis, promif-
fionibus & exemplis Cyprianus docet,in Serm.1. de
Euägelio nihil præcipi frequëtius, qvt infifta-
mus eleemofynis dadis:nec terrenis possessioni-
bus incumbamus,fed cælestes thezauros potius
recodamus. Hincilla CHRISTI fentëtia: Luc.11.
Quod fupereft, date eleemofyna: & ccce
oía munda funt vobis. Védite quæ pofsi-
detis & date eleemofynam. Facite vobis Luc.12.
facculos,qui no veterafcút, thefaurunon
deficiente in cœlis. Atq, alibi: Facite vobis
amicos deMamona iniquitatis,vt cú defe Luc.16.
ceritis,recipiat vos in eterna tabernacula.
Breuiter, Date, & dabitur vobis. Proinde
Daniel Propheta impio Regi confulit: Pecca-
ta tua eleemofynis redime,& iniquitates Daniel.4.

M

tuas

tuas mifericordijs pauperu. Tum alibi legi Eccl. tur:Ignéardenté extinguit aqua,& eleemofyna refiftit peccatis. Neq hominis verò, fed Angeli vox ea fuit, Eleemofyna à morte Tob.12. liberat,& ipfa eft qua purgat peccata, &

Matib, 10

facit inuenire mifericordia & vita æterna. Quin & CHRISTVS ipfe pronüciat. Qui cúq; potú dederit vni ex minimis iftis ca lice aque frigide, tantú in nomine difcipu li, Amédico vobis, nõpdet mercedé fuá. Beati igitur mifericordes, quoniá ipfi mifericordia confequentur.E contrario aút, Iacob.2. ut Iacobus affirmat, Iudicium fine mifericordia illi, qui non facit mifericordiam. Quibus exemplis Eleemofynę virtus & fructus declaratur? Gen.18.Nfacris quide literis Abraha & Loth ita cỡ mendatur, vtpropter hospitalitate DEO

6.19.

Tob.12.

Heb.3. placuiffe, Angelos hofpitio excepiffe dicatur. Tobias Ceturionis eleemofyna tantu value 180.10. rut, vt in memoria afcederint in cofpectu DEI

Mat.5.

no folu testes, fed etiã collaudatores habuerint fanctos Angelos. Zache' CHRISTI ver Luc. 19. bis permotus, & ex principe Publicanoru speculumifericordiæ fa&tus, dimidium bonorü dat pauperibus.Tabitha,qua & Dorcas vocatur, Alo.9. vt plena operibus bonis & eleemofynis, quas viduis præfertim faciebat, à Lucacelebratur.

DE

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

90

De Operibus Mi

fericordiæ.
Quid eft Mifericordia?

E

St, ficut Augustinus affirmat, animi cỡ doletis affectus, cu additametobeneficij, vt compatiamur proximo, largiamur de proprio. Quod mifericordiæ nomen pro eleemofyna dici e accipi perfæpè folet. Omnis mifericordia, teste diuina Scriptura, faciet locum vnicuique fecundùm meritű 0- Eccl.16. peru fuorum.Vnde & Chryfoftomus: Mife Chryfost. ricordia est falutis præfidiй, fidei ornamčtum, propitiatio peccatoru: Hac est quæ iustos probat,fanctos roborat, DEI cultores ostetat.Qui etia,fi Ambrofio credimus, Omnis fumma difci In Epist. pline Chriftiana in mifericordia & pietate est. c.4. Sunt'ne vnius generis Mifericordie opera? Dplicis eageneris effe inuenitur : cũ alia

in Matth.

1. ad Tim.

de morib. ecclefie Ca

fint corporalia,alia fpiritualia. Corporalia Aug. lia. quide dicta, quonia ad corporale miferia proximifubleuada exercetur: Spiritualia verò, in tholic. his faluti proximi fpirituali bene cifulim,atq opera damus. Huius multiplicis mifericordiæ claru præbet exempli Iob benignißim', qui de feipfo teftatur: Ab infantia mea creuit mecumi ibidem feratio, devtero matris meæ egreffa eft mecu. Gregor.

Iob.29.

M 2

Оси.

Oculus fui cæco,& pes claudo:pater era paupe ru,& caufam,qua nefciebam, diligentißime m ueftigaba. Conterebam molas iniqui, de den tibus illius auferebă prædam. Item, Foris non manfit peregrinus,ostium meñ viatori patuit.

Quot funt opera mifericordiæ tum corporalia, tum fpiritualia?

S Eptem in vtroh generenumeratur. Acpri

Vide Cano

45.086.

mi quide corporalia in huc modum: Efurines Dift. entes pafcere, potu dare fitietibus, operire nudos,captiuos redimere,ægrotos inuifere,hofpitio peregrinos fufcipere, mortuos fepelire: Deinde verò fpiritualia hoc modo digerütur: Peccates corripere, ignorates docere, dubitantibus rectè confulere,pro falute proximi DEVM orare,con folari maftos,ferre paticnter iniurias, offenfam remittere.Quæ humanæ pietatis officia, præfer tim hominibus Christianis, tam aperta funt,vt longa tractatione neutiquam egeant.

Quomodo ifthæc Scripturis
oftenduntur?

Vlchrè quidem ac paßim:ficut inprimis illa Efaiæ verba,aut potius DEI præcepta Efa.58. comonftrant: Frange,inquit, efurienti pané tuú, & egenos vagosq; induc in domum tua. Cùm videris nudú,operi eú: & carné

tuam

« PoprzedniaDalej »